Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Introduzione alla relazione di ereditarietà

Introduzione alla relazione di ereditarietà

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by Cinzia Bocchi

La relazione di ereditarietà nella programmazione Object oriented

La relazione di ereditarietà nella programmazione Object oriented

More info:

Published by: Cinzia Bocchi on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Letzfowylfeg hcc“gzgolthzlgtî
Le ~zgagogeyh hjjlh`f }lqtf abg â ~fqqljlcg `fogcchzg ch zghcol letgzgqqgg}logeylheof dcl gcg`getl ogc qlqtg`h "
achqql 
,# ch cfzf qtzwttwzh letgzeh "
httzljwtl 
, gcg f~gzhylfel abg qfef le dzhof ol af`~lgzg "
`gtfol 
,% _wtth}lh egc `fogccf efe â~zgqgetg hcaweh tzhaalh ogccg zgchylfel tzh cg achqql% Ho gqg`~lf ~fqqlh`f h}gz ogmleltfch achqqg Ah`lfe g ch achqqg Zwfth# qgeyh h}gz g}logeylhtf le `fof gq~claltf lc mhttfabg we ah`lfe ~fqqlgog ogccg zwftg%We qlqtg`h fzlgethtf hdcl fddgttl â afqtltwltf oh achqql abg afcchjfzhef tzh cfzfqah`jlheofql
`gqqhddl 
9 xwheof c$lqtheyh ol weh achqqg "
fddgttf
, ~hqqh `gqqhddlhcc$lqtheyh ol we$hctzh achqqg# tzh cg owg achqql gqlqtg agzth`getg weh zgchylfeg%Hcc“letgzef ogl `fogccl fjigat-fzlgetgo zl}gqtg weh zlcg}heyh mfeoh`gethcg ch
zgchylfegol dgegzhclyyhylfeg&q~galhclyyhylfeg
# ogtth heabg zgchylfeg ol
gzgolthzlgtî
%Httzh}gzqf lc ~zfagqqf ol dgegzhclyyhylfeg ql ~wú dlwedgzg hcch ogmlelylfeg ol weh achqqgaf`g welfeg ol we leqlg`g ol achqql# fdeweh ogccg xwhcl â afetgewth egcch achqqg ohth%^gz gqg`~lf ch achqqg ^gzqfeh â weh dgegzhclyyhylfeg ogccg owg achqql Wf`f g Ofeeh%Xwgqtg wctl`g# h cfzf }fcth# qfef qfttfleqlg`l ogcch achqqg ^gzqfeh%^lü le dgegzhcg# ql bh weh zgchylfeg ol dgegzhclyyhylfeg tzh owg achqql A8 g A: xwheofch achqqg A:9
~zgqgeth twttg cg ahzhttgzlqtlabg g l af`~fzth`getl ogcch achqqg A8;
â ~lü q~galhclyyhth ogcch achqqg A8# fqqlh fmmzg wctgzlfzl mweylfehcltî f ch qwhqtzwttwzh â `hddlfz`getg ogtthdclhth%Ch achqqg A8 }lgeg ogtth
achqqg jhqg
f
 qw~gzachqqg
f
achqqg ~hozg
; ch achqqg A:~zgeog lc ef`g ol
achqqg ogzl}hth
f
 qfttfachqqg
f
achqqg mldclh
%Le hctzg ~hzfcg# ch achqqg ogzl}hth
gzgolth
ohcch achqqg jhqg twttl dcl httzljwtl g l `gtfolg ~wú# lefctzg# q~galmlahzeg ol wctgzlfzl%Egl qlqtg`l fjigat-fzlgetgo# cg zgchylfel ol dgegzhclyyhylfeg qfef h~~wetf `fogcchtg`golhetg lc `gaahelq`f ogcc“gzgolthzlgtî%Chzh~~zgqgethylfeg dzhmlahol xwgqtf tl~f ol zgchylfel# wtlclyyheof lc mfz`hclq`f W@C# âch qgdwgetg9
Mldwzh 8 - Zh~~zgqgethylfeg W@C ogcch zgchylfeg ol gzgolthzlgtî
Jfaabl AleylhWctl`f hddlfzeh`getf9 :>&88&:>8:
8
 
Cg achqql qfef afeegqqg oh hzabl fzlgethtl abg }heef ohcch achqqg ogzl}hth hcch achqqgjhqg%
Gqg`~lf
Mldwzh : - Gqg`~lf ol gzgolthzlgtî qledfch
Cg zgchylfel ol dgegzhclyyhylfeg-q~galhclyyhylfeg tzh achqql leol}lowhef weh
dgzhzablh
9cg achqql le al`h hcch dgzhzablh qfef cg ~lü dgegzhcl g# `he `hef abg ql qageog# qltzf}hef achqql ~lü q~galhclyyhtg%Ch ~zf~zlgtî ~gawclhzg ol thcg zgchylfeg ~zg}gog abg we xwhcqlhql fddgttf lqtheyh olweh achqqg –q~galhclyyhth‐ ~fqqh gqqgzg qg`~zg wtlclyyhth f}wexwg af`~hlh ch achqqg –jhqg‐%Alú gxwl}hcg h olzg# ~gz gqg`~lf# abg we fddgttf ogcch achqqg –Wf`f‐ ~wú gqqgzgqg`~zg qfqtltwltf ho we fddgttf ogcch achqqg –^gzqfeh‐% Efe }hcg# f}}lh`getg# lc}lag}gzqh9 weh ~gzqfeh efe â ogttf abg qlh we wf`f ~gzabì ~ftzgjjg gqqgzg wehofeeh%
_l~l ol gzgolthzlgtî
Gqlqtfef owg tl~l ol gzgolthzlgtî9
qledfch;
`wctl~ch%Ql bh
gzgolthzlgtî qledfch
xwheof weh achqqg â ogzl}hth oh we“welah qw~gzachqqg#af`g `fqtzh ch mldwzh8%Ql bh
gzgolthzlgtî `wctl~ch
xwheof weh achqqg ~wú gqqgzg ogzl}hth oh owg f ~lüqf~zhachqql% af`g `fqtzhtf egcch mldwzh 1%Le getzh`jl l ahql# oh fdel qw~gzachqqg ~fqqfef gqqgzg ogzl}htg ~lü qfttfachqql%C“gzgolthzlgtî `wctl~ch efe â ~zg}lqth oh twttl l cledwhddl ol ~zfdzh``hylfeg h fddgttl"Ih}h# ~gz gqg`~lf# efe ch afeqgetg,%
Jfaabl AleylhWctl`f hddlfzeh`getf9 :>&88&:>8:
:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->