Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
eficienta economica

eficienta economica

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Published by Andreea Garbatiuc
inginerie econ
inginerie econ

More info:

Published by: Andreea Garbatiuc on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
EFICIENTA ECONOMICĂ A PRODUCTIUEI AGRICOLEDIN CADRUL SC „COMCEREAL” SA VASLUI
4.1. Baza de informaţii
Studiul costurilor de producţie la principalele produse agricole vegetale s-a efectuat încadrul
S.C. “COMCEREAL” SA, Vaslui, ferma Murgeni.
Unitatea luată în studiu este reprezentativă în ceea ce priveşte forma de proprietate, deexploataţie, şi de profil a producţiei agricole.
4.1.1. Amplasarea geografică
Pentru activitatea de producţie, situarea în spaţiu a unei unităţi economice estedeosebit de importantă într-un sistem economic de piaţă. Aspectul economic al poziţionăriiunui obiectiv productiv a fost total neglijat în perioada economiei planificate, întrucât preţurile erau unice în cea mai mare parte (loco producător) pentru producţia agricolă şi foarte puţin diferenţiate pentru materiile şi materialele folosite ca "intrări". Astfel, nefuncţionalitateaunor preţuri diferenţiate la nivelul exploataţiei agricole a făcut ca efectul rentei funciare să fieminim şi ca atare neglijat.Din punct de vedere geografic, unitatea este situată in localitatea Murgeni pe şoseauaDN 24A, la aproximativ 40 de km de Birlad
4.1.2. Condiţiile naturale
Ansamblul factorilor naturali începând cu cei fizico-geografici şi până la tipurile şistarea de fertilitate a solurilor formează ceea ce mai recent este denumit în mod generic"oferta ecologică" a unui teritoriu, acesta definind într-o primă fază vocaţia pentru o anumităfolosinţă şi un anumit profil de producţie în cazul când pe terenurile respective urmează a sedesfăşura activităţi agricole.Potrivit zorii agrogeografice care împarte teritoriul Roniei în 10 zoneagroclimatice, unitatea este cuprinsă în zona agroclimatică IV, caracterizată prin următorii parametri (11).
 Resursele termice
. Temperatura medie anuală a zonei este de 9,8
0
C, realizându-se osumă a gradelor de temperatură de peste 0
0
C (T > 0
0
C) de 3780 - 3850
0
C, sumatemperaturilor efective (T efective > 10
0
C) de 1.500 - 1.600
0
C, o radiaţie solară de 128 - 132kcal/cm
2
/an şi o durată de strălucire a soarelui de 2.025 ore/an.Temperaturi critice de peste 32
0
C se realizează timp de 10 - 20 de zile în medie pe an,numărul unităţilor de ger, respectiv a zilelor cu temperaturi sub - 15
0
C este de 10 - 15 zile pean, iar temperatura minimă absolută înregistrată în zonă a fost de - 28
0
C.
 
 Resursele de umiditate
. Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 400 - 450 mm,din care 125 - 175 mm în sezonul rece (noiembrie-martie), 275 mm în sezonul cald (aprilie-octombrie), din care 40 - 50 mm în luna iulie. Rezerva de apă din sol primăvara, la sfârşitullunii martie, pe stratul de sol de 0 - 100 cm, este de 1137 - 1273 mc/ha, deficitul de umiditate pe aceeaşi adâncime poate varia în perioada aprilie -octombrie de 3857 la 4472 mc/ha. Lunacea mai bogată în precipitaţii este iunie (63,7 mm) iar cea mai secetoasă lună este februarie(20,7 mm).În medie, pe întregul ciclu anual, evapotranspiraţia potenţială (calculată cu ajutorulformulei Thornthwite) depăşeşte media precipitaţiilor, rezultând un deficit de 272 mm, care semanifestă mai ales în timpul sezonului de vegetaţie (lunile iunie - septembrie). în aceastăsituaţie, irigaţiile pot contribui la îmbunătăţirea sensibilă a nivelului randamentelor şi laconstanţa acestora.
 Regimul vânturilor 
. Crivăţul este vântul dominant (N-NE) care bate aproape tot anulînăsprind rigorile iernii şi accentuând seceta în timpul verii. Austrul are o direcţie opusă (SV),suflă în special vara, transportând vapori de apă.În concluzie, parametrii climatici ai zonei permit cultivarea în condiţii de dezvoltare şirodire normală a întregii game de cereale şi plante tehnice care se cultivă în România.
Solurile
. În general, domisolurile cernoziomice. Inventarierea şi evaluareacapacităţii de producţie a acestora este importantă întrucât participarea acestora ca resursă, înformarea recoltelor este cuprinsă între 30 - 50 %, exceptând faptul că în lipsa acesteia nici oaltă resursă nu poate fi valorificată.
 Aprecierea economică a terenului şi favorabilitatea pentru principalele culturi
.Descrierea factorilor mediului natural, inclusiv prin intermediul unor parametri măsuraţi(temperatură, precipitaţii, adâncimea apei freatice, pantă etc.) ne oferă o imagine de ansamblua teritoriului studiat care permite încadrarea acestuia într-o zonă agroclimatică sau al unuianumit agroecosistem. În acest fel, evaluarea capacităţii de producţie şi a pretabilităţii acestuia pentru diferite culturi este în medie de 68 puncte AETA (terenurile au sol moderat uniform,cu forme şi mărimi ce au condiţii bune de mecanizare, bine grupate, acces mediu, cu drumurimediocru întreţinute şi cu distanţă moderată faţă de centrul gospodăresc sau gară.
4.1.3. Echiparea tehnică şi energetică
Valoarea mijloacelor fixe existente la începutul anului 2007, la preţurile de la aceadată, era de 523 EURO/ha. Dotarea cu mijloace de producţie este apreciată ca satisfăcătoare,fiind echivalentul contravalorii a circa 6 tone grâu la hectar. Mijloacele mecanice de lucrare aterenului reprezintă mai puţin de 45,0 % din valoarea mijloacelor de producţie.
 
O evoluţie a echipării tehnice şi energetice a sectorului producţiei vegetale, este prezentată în tab. 4.1.Gradul de echipare tehnică şi energetică a unităţii se situează sub media naţionalărevenind 0,3 CP/ha, respectiv 333 ha/tractor comparativ cu 0,5 CP/ha, respectiv cu 60ha/tractor.
Tabelul 4.1.
Evoluţia înzestrării cu tractoare şi principipalele maşini agricole în perioada 2006 - 2007
Utilajul, echipamentulU.M.200520062007Tractoare de diverse tipurinr.111112Suprafaţa ce revine pe un tractorha/tractor290310333Combine de cerealenr.334Pluguri pentru tractornr.111112Cultivatoare diferitenr.668Semănătorinr.556Grapenr.555Sape rotativenr.334
4.1.4. Forţă de muncă
Personalul se compune dintr-un corp managerial şi tehnic-administrativ cu studiisuperioare şi medii, din mecanizatori şi muncitori agricoli pe rmanenţi, precum şi dinmuncitori agricoli sezonieri, în general necalificaţi (tab. 4.2.).
Tabelul 4.2.
Evoluţia personalului în cadrul S.C. “COMCEREAL” SA – VASLUI,ferma Murgeni în perioada 2005 - 2007
Specificare200520062007MediaStudii superioare 4444Studii medii10101010Mecanizatori şi muncitoriagricoli permanenţi6666Muncitori agricoli sezonieri8887Total28282827

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->