Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Permbytjet nga Lumi i Gjadrit- Koha Per Refleksion

Permbytjet nga Lumi i Gjadrit- Koha Per Refleksion

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Haki Kola

Aq afer deti dhe aq larg mbretit, duket ajo popullsi e mrekullueshme tradicionale e izoluar e harruar, ne mes pyjeve e pa ngrohje, ne mes maleve e pa kullote, nen kercenimet e lumit, qe tashme eshte jashte kontrollit

Aq afer deti dhe aq larg mbretit, duket ajo popullsi e mrekullueshme tradicionale e izoluar e harruar, ne mes pyjeve e pa ngrohje, ne mes maleve e pa kullote, nen kercenimet e lumit, qe tashme eshte jashte kontrollit

More info:

Published by: Haki Kola on Nov 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Yâzgjptoft ane Lvg` ` Noedz`t ‘ bkme yâz zfclfbx`ka
Meb` BKLEBvz ae tmeaâ aâ S`n'Gaâlâ xf pzet f bkgvaâx `xm`a =9 gftâz gj` dft, v dvb x` aoâhvd`! Aoâ kaâ eu f vlft dmf eu f `klvez%; Gelft f bkdzet ` s`oaâ yâz zzftm xmtzet`t tâNoedz`t, tkbe uâ ` gjvlka âxmtâ texmgâ f lkdmvz, j`gâx`e uâ ` sfxm bzpfx`xmt y`xmâzfvltet ` ypllâ`gfsf tf nopxgâx xâ cvad`t tâ xmfbvll`t tâ belvez, avb âxmtâ f kaoe tâgjvlkoâ tkbâa, uâ ` anoea aoâ zea`xmtof tâ nz`aotâ ye oftâ! Bp gel avb f gjea dkt tkbâaf t`o, tkbe avb âxmtâ f kaoe tâ gjeoâ jez`a dmf ye jez eok avb f gjea noâaâ f noellâ!Tkbe ye jez âxmtâ x` tzvy` ye lâbvzâ, f jvlvez dmf f adofxmgf dfz` aâ fbxtzfg! Xm`v fjkze, f tzeaxckzgkoaâ dmfva aâ aoâ lâan tâ anoexmfg gf llesâa uâ sâzxmka aâ xmtzet`af lvg`t dmf yâzgjpt hdk noâ, aâ cvxmâa f Xmbkdzâx, gjetm Dz`a`a f Jvaâa, vxmbetâzzka tâ gjoflllet f yebte cxmetezâsf uâ jeakoaâ aâ lvn`aâ dvbf bz`ovez bz`e tâexmyze xkh`elf yeb e xmvgâ aâ hdk 6 soft! Dvbft bkgkdf dmf f gkdâx tâ yâzgfadâxmcoelft “yâzdkz`g ` uâadzvfxmâg‗ eyk “ ms`ll`g tâ kaesf gelkz‗f yâz x`nvz`aâ dmfg`zâuâa`fa f xâ ezdmgfx xkaâ! Ykz xe bfg` gâxvez aâ xmbkllet tkae yâz bâtâ, xe `âxmtâ sâaâ bok dftpzâ s`telf bâzb`g`t xmbfahkz xmu`ytez eyk fdmf xmbkll`g`t f fdvb`g`t tâ ykyvllx`xf, ok sftg yâz Noedz`a ykz yâz tâzâ sfad`a uâ âxmtâ adâz :9 gâgelkzât f jktâx%;;;;!Adâzxe semdkogâ pâ fh`g xmtzet`t tâ Noedz`t xâ jexmbv gf yâzceuâxvfx tâ G`a`xtz`xfxf Gofd`x`t, yâzceuâxvfx tâ bkzykzetâx Evxtz`ebf tâ Ypofsf, tâ xmfzj`g`t ypokz tâXmbkdzfx, bkkzd`aetkz`a f yzkofbt`t tâ Jeabâx Jktâzkzf yâz zeoka`aLfmf'Xmbkdâz, fyâzy`uâg` tâ oey`g eznvgfate aoâ dkaetkz` yktfah`el yâz tâ adelvez dfnzed`g`a fgâtfoxmfg tâ Noedz`t, dfjet` gf afxm f d`xe jeakzâsf uâ ae eczkmfa f jexmbkmfa gfafsf, ms`llkmft ` exmyâz!
 Yex`nvz`e aofzâkzf
Ebkge be aoâzf uâ jeakoaâ aâ hedzet f Meogfl`t uâ ane yâzgjptoft uâ jâz` Noedz` aâs`t`a :99:! Adfzxe xmtft` f Jeabe Jktâzkzf adâzmpaâ yâz tâ z`yezvez yz`tâa no`neadf tâxmbetâzvez, aofzâ`t uâ beaâ mvgjvz xmtây` f betead` dvbfa tâ lâadvez dmf adofmfa aâbkacl`bt gf lvg`a f xmtft`a! Ete ae tebkoaâ f eabkmfa xf yâzxf xmtft` jâa yz`te f avb adâztka xmtây`tâ f tpzf dmf Elfbxeadz` ane Evxtz`e tmktâ xf e` be cz`bf tâ mpof nezeatyâz tâ `asfxtvez f yâz tâ jâzâ ypll aâ Noedfz, yex` yâz bâte jeakz tâ cz`bâxvez ypll`gvad tâ d`noft eyk yz`xmft gf lfmtâ xf aoâ yz`tâ gelkzf! Yex`nvz`e aofzâkzf âxmtâfs`dfatf aâ fbkx`xtfgft gelkzf dmf jâmft xmbeb yâz xmvgâ bkacl`btf! Bok adkdmbzpfx`xmt yâz xmbeb tâ sezcâz`xâ uâ âxmtâ x`bvz be cvtvz zzfaof, af bftf `xmvll tf `klvezxmvgf ecfz c``b`xmt, ykz ` cxmfmvz f ` xmfadzzvez yktmveo af tf mezzvez, x` yexkof fgvanfxfx xf xmeaxfsf yâz ebt`s`tftf fbkakg`bf, yktfah`el tâ vlât yzkdmvfx tâj`kgexâx dmf xmeaxfsf tâ yebte yâz tâ zz`tvz a`sfl`a ezx`gkz tâ ykyvllx`xâ! Yegoftfzk`ka` ` tkbfx f ykyvllx`xf dfxmgkoaf xf mezzfxe yenvmft xmtzfaotf f d`cfzfahet g`d`xykyvllx`xf uâ oftka aâ kaet gelkzf gf ete uâ oftka ykxmtâ aâ cvxmâ âxmtâ aâ zz`tof,afskoet yâz vo`a dmf dzvz`a oeaâ aâ zz`tof, hbe f jâoaâ gel`a gâ tâ xvlgvez dmfbkacl`bt`a cvxmâ gel gâ tâ meyvz!
Vo`, Jkze f Ebvll`
 
Gelft zzftm Noedz`t f belvea d`gz`a f cvad`t ye jkzâ! No`tmâgkaâ f gâ tâ zzelle ykjâmfa ebvll` f jkze aâ gelft tkae, uâ semd`g`xmt yebâxkoaâ cvza``g`a f jvz`gfsf x`dmf sâxmt`zâxkoaâ bvxmtât f oftâxfx x` yâz gel`a f yâz cvxmfa dvbf ae dmâaâ gâ yeb vof f gâ yeb dz`tâ! Ebt`s`tftft dmf yâzdkz`g` m`xtkz`b yâz oftfxâ ` gel`t beaâ adzpxmvezx`yâzceuâa dmf bkac`nvzeh`ka`a f tkbesf dvbf gkd`c`bvez aoâbkmfx`xmt yzkhfxftm`dzklkno`bf! Bok âxmtâ goect f dvbâxmgf aâ fbkx`xtfgft xmvgâ tâ jz`xmte tâ Noedz`t,bv bfu gfae}m`g` nofdmoe f nejvez f llkofsf yâz ypllâ`gf dmf gj` bvllktoe xmfbvo beaâ hvez aâ mvgjof tktelf tâ xmtzfxfx ebt`sf tâ tkbfx dmf xfd`gfatft ebtvelf oeaâ nvzâ f xmbâgjfao aâ yâzgexe tâ adzpxmgf!
Xfd`gfatât f gjetmoft
Dfnzed`g` ` fbkx`xtfg`t tâ Noedz`t âxmtâ xmbebv bzpfxkz ` xfd`gfatfsf, adâzxeyâzdkz`g` ` yeyâzxmtetxmfg ` tkbesf f be yâzxmyfotvez cfakgfa`a f fzk`ka`t aâNoedfz, zfebx`ka` âxmtâ `a}m`z, yex` Noedz` âxmtâ yexvez aâ Dz`, Dz`a` aâ Jvaâ f Jvaeâxmtâ jâzâ f yelvadzvfxmgf f yâz yexkof Xmbkdze gâ f `klvez f gâ xmvgâ yzkjlfgfxfz`kf xkh`elf, ykz fdmf xmbetâzz`g tkbesf jvouâxkzf f bkxtk xmvgf xmtzfaotetâ adâzt`g`t tâ yz`tesf tâ jftka`t, yextz`g`t tâ x`xtâgfsf vo`tâxf dmf `aczextzvbtvzfxzzvnkzf
Yâzdkz`g` ` tkbâx
_fsfadfx bzpftez` ` bkgvaâx xf S`n Gaâlfx tmktâ xf jlfbtkz`e f `gât be yâxvez vlofxmvgâ tâ adofxmgf! Aofzâ`t f jlfntkz`e beaâ `bvz f dvbft x` ` yeezxpfxmâg z`tg`xmvgâ ` vlât ` zfmej`l`t`g`t tâ tkbâx! Xpz` tâ zzkb sftâg d`xe bkz`of tâ zveotvze, yâzzzftm Bvllesf bv tkbe dvbft xf yk s`xmft fdmf ane jez`! Nej`gft yâz aoâ bkmf xmvgâtâ noetâ f beaâ hvez tmfllâ xâgvadofa dmf aâ xted`a uâ oeaâ ceuft f bkdzesf dmfgelfsf, v dvmft bkmâ f noetâ tâ c`llkoaâ f tâ gjeoaâ aâ no`z`a f tpzf jez f noftm!!@atfax`c`b`g` ` jvouâx`xf aâ nopxgâa f cvad`t tâ xmfbvll`t tâ belvez dmf meyoe f tkbesftâ zfoe aâ bkdze f gelf, gf xpa`g`a yâz t` xmâadzzvez etk aâ cvxme, xmypllâ`gft ftezeh`gft, beaâ ad`bvez aâ yzkhfxft f dfnzed`g`t tâ gj` :9 g`oâ mfbtezâ tkbe tâg`bzkjefa`t! Noâadoe f tkbesf dvbft f yexmyzfxâ dmf zfclfbt`g` âxmtâ uâ gofd`xftaetpzkzf gelkzf oeaâ xmvgf tâ adofxmgf bezxm` dfnzed`g`t, dmf bvxmt yezeyzeb `dkgkxdkxmâg yâz yâzdkz`g`a f tpzf âxmtâ nopb`g` ` tpzf ane gâadof tâ meyvze uâezz`mft dvbf `asfxtvez gâ tfyâz yâz fdvb`g`a f aofzâsf, dmf gezzâfsfxmoft f uezteaofzâkzf uâ bvz s`mfa aâ yâzdkz`g, tâ zfel`kmft yâzdkz`g` ` yzebt`besf gâ tâ g`ze tâgfae}m`g`t, dvbf eyl`bvez gf xmvgâ z`nkzk`tft gexet zveotâxf dmf gjzkotâxf!
J`kd`sfzx`tft`
Lvn`ae f Noedz`t yâzgjea j`kd`sfzx`tft xmvgâ tâ yexvz bvltvzkz f j`klkno`b! Adâzxexmfm bvllet aâ dp eaât f lvn`aâx dmf gjftvz`aet f aoâ sfadjea`g` aâ gfx tâ xmtzet`t tâyâzzk`t, f bvotka lfnoâadet f tzed`tesf f beavaâsf, gfadoe tâ xmbka xf âxmtâ bkme uâdvmfa jâzâ gâ xmvgâ yâzyofbof yâz tâ ezz`tvz uâ bp d`sfzx`tft tâ dkbvgfatkmft dmf tâzvmft, x` dmf dvmft uâ tâ yâznet`tfg` yâz tâ x`nvzvez yâzc`t`gf fbkakg`bf yzfo t`o, yâztâ h`let dvmfa zzfnvllvez ykl`t`be f bvedfz l`nokz uâ yâzc`t`gft f yâzdkz`g`t tâ bâtpzfjvz`gfsf noâaât`bf, eyk tvz`g`t bvltvzkz tzed`h`kael tv btmfmfa gelfsf x` dmfmvgjoft f bey`tel`t nofaft`b eyk bvltvzkz tâ gjemfa aâ g`a`gvg! Tzfnv f bâzbka bâtâyexvz` uâ kczka Noedz`! Yâzxâz` novme sftf tfb dmfgj dmâgj`! Dvmft gâ xmvgâ
 
fdvb`g f d`of, uâ t` anoeaâ sfad`t f tzfnvt, uâ Fvzky`eaât t` eczkmfa yâz tâ jvlveztmfxezft ftaknzec`bf tf lvn`aâx!
Tvz`g`
Gf` yk f yzfx`g ms`ll`g`a f tvz``g`t gelkz! Dvbft x` aoâ dz`tâ f leznât dmf x` aoââaâfz, yâz tâ sknâlvez xmbetâzz`g`a f ypofsf f tâ gel`t f yâz t` lâaâ tâ zz`tfa! Ykzdvbft x`bvz exaoâ `axt`tvh`ka uâadzkz xmbfahkz avb f be yezexpxm cebt`a uâ tvz`g`âxmtâ adâz xfbtkzft gâ d`aeg`bf aâ jktâ, dmf x`xtâgft gelkzf oeaâ sfheaâz`xmt tâad`bvfxmgf ane bok tfadfahâ aâ sfadft f ms`llveze! X` ebt`s`tftft sfzkzf exmtv fdmfetk d`gzkzf uâ beaâ l`dmof gf vo`a, jkzâa, becxmft eyk ebt`s`tftft tzed`h`kaelfbvltvzkzf, ebkaft f tzed`tet yk zz`tâa gf z`tgf xmvgâ tâ xmyfote, dmf aâ mkz`kat`a fbât`o s`t` dvbfa xmfaoe xmt`g` tâ dvbxâg fdmf tâb af!Ykz @ dvmft tm`zzvz gâadofx!Gofd`x` gelkz âxmtâ xmvgâ ` jz`xmtâ dmf aoâ tvz`âg ` yebkatzkllvez dk tâ zfvltkoâ aâdfnzed`g tâ xmyfotâ tâ gofd`x`t bvltvzkzfdmf et`o j`kc``b!
Ufsfz`xoe
Adâzxe aâabzpftez` ` bkgvaâx dmf bzpftezât f cxmetzesf xmyofnkoaâ yâzgexet fcetbfuâx`sf uâ bz`oka sfzxm`g` ` Noedz`t, yâzceuâxvfx` ` xmfzj`g`t ypokz Evxtz`eb Elfbxeadz`, ypft aâxf S`n'Gafle be bkgva`bvez yâz bâtâ yzk jlfg gf cxmetzet fx`yâzgf uâ dvbfa x` xmbebtez bzpfxkz tâ dfnzed`g`t dmf y`bâz`xmt gf Uâzzft`a f Yvbâxf Vanzfo`a eyk Bexmaoft`a f Lfmâx! Ufa`e f tzf bkgvaesf aâ tzf zzftmf tâ adzpxmgf,Vanzfo fdmf aâ yzfcftbvzâ toftâz, f jâa yktmveo tâ yegvadvz bkgva`b`g`a,bkgva`b`g yâz aoâzf uâ beaâ ad`b`g zzâaoâxkz aâ oftâa f aoâz` toftz`t! Af ofg` tâdâavez tâ gâxkogf xf x`xtfgft ykl`t`bf aâ tâzz`tkzft gelkzf oeaâ tâ aâaslfzâxvez dmftâ no`tme sfad`gft yâz gfae}m`g`a f jvz`gfsf aetpzkzf tâ g`bzkjefa`t tâ Noedz`tgfzzfa ane T`zeae dmf aâ zext`a gâ tâ g`zf ane Lfme f Xmbkdze, gf yeb coelf anecvxme, yktmveoxf dvbf gkx ` ypftvz jeakzât evtkbtkaâ!Jeakzft bfzbkoaâ l`x f nâxmtâaoâf gjofll`a etâ fdmf gf ckzhet f sfte, adfzxe xmbfahftezft f T`zeaâx eyk Xmbkdzfxyâzxâz` anvl`a bâgjâ tfb y`xme! Gvad tâ mez}mkxm kzâ tâ tâze dmf yzeyâ avb dk t`j`adfxm uâ exeo tkbf, f etpzf aofzâsf, v dvmfa llkof uâ gjâxmtfx`a tkbâa dmf oftâa, fxf y`xme yz`xm tkbâa bvllkxkzf, xmtka eh`d`tft`a, avb ` dvmft noâxf xâ noellâ dmf excxmetez`t! X`xtfg` l`nokz yâz tâ zzfnvllvez gfae}m`g`a f bâtpzf jvz`gfsf aetpzkzfgelkzf âxmtâ yktmveoxf `afb`xtfat, x`dkgkx yâz jvz`gft vokzf f ypokzf aâ l`dmof gfgezzâdmfa`ft f ykyvllx`sf uâ jeakoaâ aâ yofxft f x`yâzgf f tâ ykxmtgf tâ tâ aoâot`tjefa vofgjlfdmfx eyk gel, bv sfad`gft ykl`t`bf gf etk yâz yâzdkz`g`a f tkbâx,yvakoaâ gâ aoâx` toftâz bkmkzf bzemexvez gf yzkhfxft aâ fbkx`xtfgf! Aâ sfad uâ tâadofmfa yzkaezf zfelf tâ et`o sfad` tâ exmyâz, cxmetezâsf v bvotkmft aâ hdk gkgfat xfete oeaâ jvotâx aâ ypoft f bvllktet f xmtât`t, aoâ dfblez`g uâ sftâg xmtka oezz`anfzzpfzoft f dâgt`g tâ gjvlfxfx ypokzf
Adâzsfyz`g` gel' cvxmâ
Yâx`g` ` ezdmvz ane Noedz` ae gâxka uâ yzkhfxft f adâzsfyz`g`t gel cvxmâ oeaâ adâzgâ xfz`kft yâz ms`ll`g`a f kaesf gelkzf! Cvxme yk svea `aâ f dz`tâx, cvxme bâzbkavoâ yze bâzbfxet gâ tâ gâdme yâz bftk yzkdm`gf tâ gel`t oeaâ aâ cvxmâ, adâzbkmâ uâete adkdmfa aâ gelf! Yktmveoxf yâz exnoâ uâ gelft yzkdmkoaâ dmf yâz jvz`gft aetpzkzfuâ ete ` oey`a cvxmâx avb xmyâzjlfmfa, ex fdmf yâz bkatz`jvt`a uâ oey`a yâz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->