Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Interrobang issue for Monday, November 26th, 2012

Interrobang issue for Monday, November 26th, 2012

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by interrobangfsu

The November 26th, 2012 issue of the Interrobang takes a look at eBook use at Fanshawe, David Beckham's legacy in Major League Soccer, changes in the Blue Jays organization, and also features a review of the final Twilight installment.

The November 26th, 2012 issue of the Interrobang takes a look at eBook use at Fanshawe, David Beckham's legacy in Major League Soccer, changes in the Blue Jays organization, and also features a review of the final Twilight installment.

More info:

Published by: interrobangfsu on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 Wnc|il =< @uu|l Jn* 1= Jnwlidlt 47# 4614 {{{*gu|*ea.`j}lttndajk. 
D\P NJL LJ]TÀL# AJM KL] ]BL ULENJMNG LQ\AC NT CLUULT WAC\L
<6, NGG
[blj pn| vtlulj} pn|t Gajuba{l u}|mlj} eatm*
4@@B\PMNCKM[[OB+BQQS·W.TQKTQNTGM[CTQTQNS-PMCNMLNBUV[TMVTQNS
 
1T[PMNCKCQGTVLCQM[CTQXC[OMQST@@B\+CQBCQTQNS;M_BWMQKH\M[RC[SB_[\M4@@B\B_UC\BW+BGBVLB\+)4..'
W`u`} |u a}85;66 B`kbd|tp Awl Un|}b# Cnjmnj]8 <10*727*156;
GTLL [@)G@
 
JL[U
4
 Wnc|il =< @uu|l Jn* 1= Jnwlidlt 47# 4614 {{{*gu|*ea.`j}lttndajk. 
Jam`a U}accalt} `u `j blt g`tu}plat ng Gajuba{l‐u B|iajUltw`elu Gn|jma}`nj vtnktai*Ubl mluet`dlm bltulcg au a–bavvp# ljltkl}`e# u`ccp# bnjlu}ajm lr}tnwlt}lm Ea}bnc`e @}ac`aj*@‐i njcp <‐1’ ajm @ bawl ja}|)taccp e|tcp ba`t* @‐i }bl o`jm ng vltunj {bn `u acc adn|} baw`jkg|j ajm hno`jk atn|jm# d|} {bljpn| tlaccp jllm ip blcv# @‐iac{apu }bltl*’1* [bp atl pn| bltl>
@ {aj} }n blcv vlnvcl iaol dl}}lt c`wlu gnt }bliulcwlu# ajm @ cnwlclatj`jk adn|} vlnvcl*
4* [ba} {au pn|t c`gl)ebajk`jkinilj}>
@j b`kb uebnnc {blj @ tlac`xlm }ba}blcv`jk vlnvcl {au ip eacc`jk `jc`gl*
5* [ba} i|u`e atl pn| e|ttlj}cpc`u}lj`jk }n>
Tlkkal}nj*
=* [ba} `u }bl dlu} v`lel ng amw`el pn|‐wl lwlt tlel`wlm>
Iaol mle`u`nju daulm nj tlaunju#jn} gllc`jku*
<* [bn `u pn|t tncl inmlc>
Ip in}blt*
7* [bltl `j }bl {ntcm bawl pn|}tawlcclm>
@}acp# }bl Dabaiau# Eb`eakn#Lminj}nj ajm }bl \j`}lm U}a}lu*
;* [ba} {au pn|t g`tu} hnd>
Entjlt Eagl `j Caidl}b*
2* [ba} {n|cm pn|t cau} ilacdl>
Ajp}b`jk bnilennolm dp ip Jnjja*
0* [ba} iaolu pn| |jlaup>
Kntp bnttnt inw`lu*
16* [ba} `u pn|t vauu`nj>
Blcv`jk vlnvcl dp }aco`jk ajm k`w)`jk amw`el*
 Mn pn| {aj} Gajuba{l }n ojn{ 16]b`jku Adn|} Pn|> H|u} blam njnwlt }n gu|*ea.`j}lttndajk ajm ec`eo nj }bl 16 ]b`jku @ Ojn{ Adn|} Pn| c`jo a} }bl }nv*
16 ]b`jku @ Ojn{ Adn|} Pn|***
Baw`jk unil g|j {`}b U}accalt}
ETLM@]8 U\DI@]]LM
Jam`a U}accalt} `u acc adn|} blcv`jk vlnvcl ajm baw`jk a knnm }`il*
ETLM@]8 LT@OA GA\U]
Uaiaj}ba Bnnm# a g`tu})plat Vnc`el Gn|jma}`nju u}|mlj}# ebleou n|} }bl Inwlidlt U{ak Uacl `j G bacc){ap nj Jnwlidlt 44* ]bl Gajuba{l U}|mlj} \j`nj bau dllj bnu}`jk Inwlidlt lwlj}u acc }btn|kbn|} }blinj}b }n ta`ul injlp ajm a{atljluu gnt vtnu}a}l eajelt ajm ilj‐u ilj}ac blac}b* ]bl g`jac g|jmta`u`jklwlj} ― a In|u}aeblu ajm I`j` Uo`t}u V|d ― `u nj Jnwlidlt 40 `j }bl N|} Daeo Ubaeo*
 
@NU Q\@ X 
B A  MN N\  A  N BN  A   A  A @M N U A J A   A \U>
Mnv d bl lcnil `nuo `b n| ajul* G`l `jjlu `cc dl ulcllm ni nl lj`lu ajm lcc jn` `jjlu d lia`c*bl lcnil `nuo "dlllj bl Dnnounl ajm bl C`da) `u nvlj acc la dlllj 2ai ajm =vi# Injma n G`ma*
T@LU UNJUNTLM DEBTLCCU
 
 
u{ll} }{ll}u
ng }bl {llo 
FMa{j^Iat`lK
Bnjlu}cp# bn{ nt}|ja}l atl {l }nc`wl `j a e`}p {`}b u|eb a u}tnjk enii|j`}p at}u e|c}|tl> cnwl* %cmjnj}
Fdtajmnjj}apcntt
Blccn }n }bl ulrp vatailm`e u}|mlj}uu}ajm`jk `j }bl ]`i Bnt}nju c`jl!%ajuba{l %dnpu % u}|mlj}u %ilm`eac %bn}
F}pclt}nvbai
Jn}b`j dl}}lt }blj u}at}`jk pn|tmap ng {`}b a {lu}ltj uo`ccl} %nau`u%ajuba{l
Fgajuba{lu|
[b`cl a}}ljm`jk Gajuba{l# bawl pn|mlinju}ta}lm clamltub`v q|ac`}`lu>G`jm n|} adn|} }bl GU\ Clamltub`v A{atm b}}v8..d`}*cp.Rhe]qi%ajuba{l
Filkk`l{aco
Ull`jk v|tvcl lwltp{bltl# ]M# Gajuba{l# [lu}ltj# Cnjmnj Vnc`el Ultw`el# d|u u}nvu# HV@@# `}‐u lwltp{bltl!]bajo pn| %cmjnj} %ub`jl}blc`kb}
FGajuba{lEncclkl
Enjkta}|ca}`nju }n n|t %`blat}ajuba{l Nvlj Bn|ul enj}lu} {`jjlt Fca|tjlw! ]bl {`jj`jk }{ll}8 b}}v8..n{*cp.vm=u
FOa}]ueb`tbat}
ktla} map FGajuba{lEncclkl il}unil wltp j`el vlnvcl 8) ajm kn} ipu}|mlj} eatm# mlg ip dlu} uebnncvbn}n pl}! 35 %Gajuba{l %|juba{l
F}bln}bltcnjmnj
Fjnwaeou Gllcu c`ol @‐i cnnu`jk at`ljm 8" ]P nt k`w`jk il njl n iptu} hndu# `j}tnm|e`jk il }n ip dlu}k|p ajm un i|eb intl! %CMJNJ]
FGU\Vtlu`mlj}
A{lunil }`il a} }bl %ajuba{lnvlj bn|ul }nmap* Ktla} }n ull FBn{atmT|jmcl ajm acc n n|t `jetlm`dcl u}ag ajm wnc|j}lltu* %ktla}map
FB|j}Gt`k
@} nt tlac uilccu c`ol iaubluvn}a}nlu nj }b`u d|u*** %CmjNj}%\[NVtndcliu
Fmteatclj
H|u} {lj} ajm j`ublm Ebt`u}iauubnvv`jk nt }bl o`mu `j ip c`lF[lu}ltjGa`t ]np Uacl %CmjNj}%ktla}mlacu %ktla}vt`elu %ebt`u}iau
FCmjNj}^Dca`t
Eaj‐} }lcc ` @ llc }b`u {ap dlea|ul `}‐ua Injmap# nt }bl engll d|xx `u h|u}{lat`jk ng> %CmjNj}
 
25'46 # 1(" 0" 1; 7;2"7140
+BMNT\1T+BMN
5656)<""%)T\XBNN/MNN
 8"+140
)C\W[<RQ)CNV.C@BT@5C
5656<MCQLTX'CQBVMW@T\W[RKBQ[W@T\HRBW[WCQMKPMQGBM[[OB,CY,TT[O
;/2<7140
6TRW[MGOBMQK6CQC7JC\[W6TPBVLB\5M\[S
56-6CQMKPMQGBM[[OB,CY,TT[OM[[OBKTT\%4R[,MGJ7OMGJ-NNMHBWXC[OPMNCK)MQWOMXBW[RKBQ[GM\KXC[OTR[ 
)MQWOMXBM[[OB*QCHO[W
5656@T\W[RKBQ[W@T\HRBW[W%,RKXBCWB\(M\KBQW;CGJB[WMPMCNMLNBCQMKPMQGBM[,CY,TT[O
1BX6RWCG1CHO[
*CHO[WPW'TN[W
)<#140
4R[,MGJ7OMGJM[[OBKTT\56-6
 
JL[U
5
 Wnc|il =< @uu|l Jn* 1= Jnwlidlt 47# 4614 {{{*gu|*ea.`j}lttndajk. 
Gajuba{l‐u Bnt}`e|c}|tl]lebj`e`aj u}|mlj}u‐ inj}bu ng batm {nto bawl va`m ngg8 }bl ktlljbn|ul `j Jd|`cm`jk `u d|tu}`jk{`}b dla|}`g|c vn`jul}}`au# nj uacljn{*U|iilt u}|mlj}u vcaj}lm 1#666 vn`jul}}`au a} }bl dlk`jj`jk ng A|k|u} ajm }ljmlm }n }bli |j}`c}bl gacc ulilu}lt u}|mlj}u }nno nwlt `j Ulv}lidlt* ]bl vcaj}u jllm uvle`ac eatl `j ntmlt }n ktn{ vtnvltcp#ajm }bl Bnt}`e|c}|tl ]lebj`e`aju}|mlj}u lrvca`jlm }ba} }bl inu}`ivnt}aj} vat} ng ktn{`jk vn`jul}}`au `u vbn}n`jm|e}`nj# ilaj`jk}ba} }bl ain|j} ng c`kb} }bl vcajutlel`wl i|u} dl inj`}ntlm eatlg|ccp* –@}‐u 76 mapu ng l`kb} bn|tu ng matojluu ajm }blj "`} bau }n dl) dt`kb} gnt }bl tlu} ng }bl }`il#’lrvca`jlm ulenjmplat u}|mlj}Acpuua CaEtn`r* –A} < v*i*# {lbawl }n ecnul }bl e|t}a`ju lwltpu`jkcl map |j}`c 2 a*i* }bl jlr}intj`jk* @g pn| m`u}|td `}# }blp{nj‐} }|tj "encn|tu) ― }blp mnj‐}ae}|accp bawl a gcn{lt# `}‐u }blclawlu }ba} }|tj*’ Njel tlk|cat mapepeclu atl `j}tnm|elm# }bl vcaj}uu}nv ktn{`jk*]bl Bnt}`e|c}|tl vtnktai iamla enii`}ilj} }n ollv }bl vcaj}u vlu}`e`mlgtll# ajm |ulm ja}|tacil}bnmu ― u|eb au vtlma}nt d|kuc`ol u{`tuo` i`}lu ― }n ollv b|jktpnt m`ulauldlat`jk vlu}u a} dap*Vn`jul}}`au bawl a cnjk b`u}ntpng dl`jk auune`a}lm {`}bEbt`u}iau# ajm }bl`t u}ntp dlk`ju`j 17}belj}|tp Ilr`en* ]bl }tam`}`njac u}ntp knlu }ba} a pn|jk k`tc#}nn vnnt }n vtnw`ml a k`g} gnt }blelcldta}`nj ng Hlu|u‐ d`t}bmap# {au`juv`tlm dp aj ajklc }n ka}blt {llmu ajm vcael }bli a} }bl ac}at ng a eb|teb* Au ubl m`m# dt`kb} tlm dcnuuniu uvtn|}lm gtni }bl {llmuajm dleail {ba} {l jn{ eacc vn`jul}}`au* ]bl vcaj}u ljhnplm vnv|cat`}p gnt elj}|t`lu `j Ilr`enajm {ltl dtn|kb} }n Ailt`ea `j }bl1266u* ]blp bawl dllj a un|kb}ag}lt Ebt`u}iau vcaj} `j Jnt}bAilt`ea lwlt u`jel*@g eatlm gnt vtnvltcp# }bl vcaj}u{`cc cau} }btn|kb }bl bnc`map ulaunjajm dlpnjm* ]bl vn`jul}}`au ubn|cmtlel`wl atn|jm 566iC ng {a}lt# nt  h|u} ljn|kb }n mt`v n|} ng }bl dn}}ni a c`}}cl d`}# d|} dl u|tl }n cl} }blun`c mtp n|} dl}{llj {a}lt`jku*]bl vcaj}u ubn|cm dl {a}ltlmavvtnr`ia}lcp lwltp }btll mapu*Dl u|tl }n v|} }bl vcaj} `j a u|jjptnni* –]blp c`ol dt`kb} c`kb}# d|}jn} m`tle} c`kb}? `g pn| v|} }blit`kb} `j a {`jmn{u`cc# }blp en|cmkl} gt`lm#’ {atjlm CaEtn`r*Pn| iap bawl blatm t|in|tu}ba} }blul vcaj}u atl b`kbcp vn`unjn|u }n pn|t gai`cp vl}u* [b`cl pn| vtndadcp ubn|cmj‐} ultwl pn|t ea}nt mnk a glau} ng vn`jul}}`a clawlu#}bl vcaj}u atl njcp i`cmcp }nr`e }nbn|ulvl}u# aeentm`jk }n }bl Vl}Vn`unj Bn}c`jl* @j gae}# bnc`map dn|q|l}u enj}a`j`jk c`c`lu# bnccp nt i`u}cl}nl atl gat intl majkltn|u{blj `jklu}lm*]bl vcaj}u bawl dllj nj uaclu`jel latcp Jnwlidlt# ajm }bl uacl{`cc enj}`j|l |j}`c Mlelidlt ;*Blam }n }bl Jd|`cm`jk ktlljbn|ul"cnea}lm dlb`jm I d|`cm`jk) m|t`jk}bl {llo ― }bl dlu} }`il }n enil `u dl}{llj 11 a*i* ajm < v*i* njGt`mapu* Vn`jul}}`au atl -;*00 laeb#nt }btll gnt -46* Vcaj}u `j mlenta}`wl dauol}u atl vt`elm a} -10*00laeb*]bl injlp iaml gtni }bl uaclng laeb vcaj} knlu }n }bl bnt}`e|c}|tl vtnktai* –[l mn vap gnt }bl vn`jul}}`au ajm {l ktn{ }bli gtniullmc`jku# un {l‐tl iao`jk }blinjlp daeo au {lcc au iao`jkinjlp gnt n|t vtnktai# dlea|ul{l mn ktn{ lwltp}b`jk }ba} {lbawl gtni ullmc`jku# gnt }bl inu} vat}#’ lrvca`jlm ulenjmplat u}|mlj} Ca|ta B`cc*
LT@OA GA\U]
@J]LTTNDAJK
Vn`jul}}`auuvcaub encn|taetnuu eaiv|u
ETLM@]8 LT@OA GA\U]
I`tajma Tl`ebu}l`j `u njl ng }bl iajp ulenjm)plat Bnt}`e|c}|tl]lebj`e`aj u}|mlj}u {bn bawl uvlj} }bl cau} gl{ inj}bu {nto`jk }n ktn{1#666 vn`jul}}`au* ]bl vcaj}u atl nj uacl jn{# ajm acc vtnellmu {`cc dljl)g`} }bl vtnktai*
@g pn|‐tl aj ae}`wl ]{`}}lt |ult#pn| iap actlamp dl gai`c`at {`}b%CmjNj}* @}‐u }bl baub}ak Cnjmnjltu|ul }n enjjle} {`}b laeb n}blt }n }aco adn|} cneac vnc`}`eu# ubatl jl{u#iaol gt`ljmu nt lwlj uawl a gai`cp`j et`u`u*Inj`ea‐u "jail ebajklm gnt ajnjpi`}p) et`u`u dlkaj {`}b }bl cnuung a wltp `juv`ta}`njac g`k|tl `j blt c`gl8 blt in}blt* A gl{ inj}bu akn#ubl gcl{ }n blt bnil en|j}tp {`}bblt eb`cmtlj }n ubatl blt in}blt‐ucau} gl{ mapu {`}b blt* Ubnt}cp ag}lt blt tl}|tj }n Cnjmnj# Inj`ea ajmblt b|udajm ljmlm }bl`t tlca}`njub`v#claw`jk blt {`}b }{n pn|jk eb`cmtljajm a vtl}}p ueatp g`jaje`ac u`}|a}`nj8a in|j}a`j ng d`ccu# nwltm|l tlj} ajma m{`jmc`jk dajo aeen|j}* Blt e|v dnatmu {ltl liv}p`jk q|`eocp*[`j}lt {au eni`jk# un blt o`mujllmlm jl{ ecn}blu* ]bl c`u} {lj}nj* Ubl {au nwlt{blcilm# |jli vcnplm ajm m`mj‐} ojn{ {ba} }n mn*Ubl }|tjlm }n blt gt`ljm MlajjaTnjunj# a cneac iaol|v at}`u} ajmgaub`nj u}pc`u}.`iakl enju|c}aj}# }nubatl blt u}ntp* –@ {au kn`jk }btn|kbacc ng }b`u# ajm @ h|u} ljmlm |v }lcc`jkblt {ba} {au bavvlj`jk `j ip c`gl#’Inj`ea tlilidltlm*Tnjunj glc} –blat}dtnolj’ au ublblatm Inj`ea‐u u}ntp# d|} ubl iajaklm }n ollv a vnu`}`wl gael gnt blt gt`ljm* –]bl g`tu} }b`jk @ }ncm blt {au#‒Mnj‐} {nttp# lwltp}b`jk‐u kn`jk }n dl noap*‐ Ajm @ mnj‐} lwlj ojn{bn{ @ }bn|kb} `} {au kn`jk }n dlnoap# d|} @ h|u} bam ga`}b }ba} lwltp}b`jk {au kn`jk }n dl noap# unilbn{#’ ubl ui`clm*Tnjunj ua`m ubl {lj} t`kb} `j}nune`ac ilm`a inml# tlaeb`jk n|} }n}bl Cnjmnj enii|j`}p nj ]{`}}lt }bl jlr} map |u`jk %CmjNj} ajmac}ltja}`jk dl}{llj %gai`cp`jjllmajm %gai`cp`jet`u`u }n uvtlam }bl{ntm* –]blp tlaccp {ltl a gai`cp `jet`u`u a} }ba} vn`j}#’ ubl ua`m* Njl ng blt g`tu} }{ll}u tlam# –B`%CmjNj}z@+i }tp`jk }n blcv a gai`cp`j et`u`u "ini ' 4 o`mu)* @iilm`a}ljllmu8 k`g} eatmu gnt ktnelt`lu 'ecn}blu gnt o`mu* Vclaul MI il*’[`}b`j a gl{ bn|tu ng }{ll}u ajmtl}{ll}u# unilnjl eail gnt{atm }nngglt a -166 k`g} eatm }n a ktneltpu}ntl* –T`kb} a{ap# ubl bam ktnelt`lugnt a {llo!’ lreca`ilm Tnjunj*U`jel Tnjunj u}at}lm }{ll}`jk njNe}ndlt 15# b|jmtlmu ng mnccatu `jeaub ajm k`g} eatmu# ecn}blu gnt }bleb`cmtlj ajm n}blt u|vvnt} bau vn|tlm `j gtni acc entjltu ng }bl e`}p#ajm }bl mnja}`nju h|u} ollv eni`jk*]bl iahnt`}p ng vlnvcl iao`jk }blmnja}`nju {`ub }n dl olv} ajnjpin|u# d|} }bl iluuakl iajp bawlulj} `u }ba} }blp bnvl Inj`ea {`ccnjl map dl adcl }n vap }bl o`jmjluugnt{atm ajm blcv ajn}blt gai`cp `jjllm `j }bl g|}|tl*–@ eaj‐} dlc`lwl }bl u|vvnt} gtnin}blt vlnvcl* [blj @ "{au adcl) }n vap gnt }bl tlj}# nb Knm# `} {au h|u}aiax`jk#’ ua`m Inj`ea*–Ubl‐u h|u} dllj un enivcl}lcpnwlt{blcilm#’ ua`m Tnjunj* –Ublet`lu lwltp }`il @ }lcc blt }bl jl{u"ng }bl mnja}`nju }ba} enil `j)*Ubl‐u dllj un nwlt{blcilm ajm un#un kta}lg|c# h|u} enivcl}lcp kta}lg|c*Ubl h|u} eaj‐} dlc`lwl }ba} ‧u}tajkltu atl eni`jk gnt{atm "}nblcv)*’–Lwltpdnmp knlu }btn|kb batm}`ilu ‧ [blj pn| eaj blcv# }ba}‐u{ba} pn| ubn|cm mn#’ Tnjunj ua`m#amm`jk }ba} ubl }t`lu }n c`wl blt c`gl dp blt gawn|t`}l q|n}l# –Dl }blebajkl pn| {`ub }n ull `j }bl{ntcm*’–@ dlc`lwl }ba} njl vltunj eaj dl}ba} ebajkl#’ ubl ua`m* –@} eaj u}at} `jpn|t daeopatm# `} eaj u}at} {`}b pn|t jl`kbdn|t# {`}b pn|t gt`ljmu# {`}bpn|t gai`cp* Cnno a} }bl `ivae}{l‐wl bam nj njl gai`cp*’U`jel }bl n|}vn|t`jk ng u|vvnt} nj]{`}}lt# Inj`ea bau gn|jm a vat}}`il hnd ajm bau enj}`j|lm }n ktn{}bl d|u`jluu ubl t|ju n|} ng blt bnil* Ubl bau avvc`lm }n }bl Nj}at`n[ntou vtnktai }n enccle} unilamm`}`njac g|jm`jk ajm `u e|ttlj}cpullo`jk ajn}blt vat}}`il vnu`}`nj }nblcv blt u|vvnt} blt gai`cp*–@ }b`jo @‐i gllc`jk vtl}}p knnm#’Inj`ea ua`m* –@}‐u dllj wltp# wltpbatm* @ bawl ip wltp vnu`}`wlinilj}u* Inu} ng }bl }`il @ gllctlaccp knnm# @‐i ac{apu wltp vnu`}`wl# @ h|u} {aj} }n ollv kn`jk ajm}b`jo`jk adn|} {ba} @ eaj mn un }ba}{l kl} n|} ng }b`u u`}|a}`nj* D|} }blj@ bawl ip uam inilj}u# ip etp`jk}`il*’Lwlj {blj Inj`ea `u gllc`jk uam#ubl ojn{u ubl eaj ac{apu }|tj }n blt gt`ljm* –Ubl bau dllj un aiax`jk* @ua`m }n blt# ‒Mlajja# @ tlaccp mnj‐}ojn{ bn{ }n }bajo pn|*‐ @ tlaccpmnj‐} bawl {ntmu }n }bajo blt* @g `}{auj‐} gnt blt# {`}b blt }{ll}u# @{n|cmj‐} kl} ajp blcv ajm @ {n|cmj‐} dl bltl‧ @ mnj‐} ojn{* @} {n|cm dl}n}accp m`ggltlj}*’ Ubl ua`m ubl en|cmj‐} lwlj `iak`jl {ba} {n|cm bawlbavvljlm {`}bn|} Tnjunj‐u blcv* –@}{n|cm bawl dllj wltp# wltp batm*’Inj`ea‐u et`u`u `u nwlt# d|} }bltl`u u}`cc unil jllm `j blt `iilm`a}lg|}|tl gnt {`j}lt ecn}b`jk gnt }bleb`cmtlj* Blt ma|kb}lt `u a u`xl 0 `jecn}b`jk# ubnl u`xl 4 nt 5? blt unj `uu`xl 1= nt 17 vaj}u# RC }nv ajm u`xl2 ubnl nt dnn}* @g pn| {n|cm c`ol }niaol a mnja}`nj }n }b`u gai`cp# enj}ae} Tnjunj a} `jgnFmlajjatnjunj*eni*
LT@OA GA\U]
@J]LTTNDAJK
%CmjNj} blcvu gai`cp `j et`u`u

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
interrobangfsu liked this
interrobangfsu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->