Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
BonefolderIndex2004-2012

BonefolderIndex2004-2012

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by cgermaine

bonefolder, book binding, books as art

bonefolder, book binding, books as art

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: cgermaine on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
  ?  7  :  ?  ?  7  7 5
Fklwn`u` Aie`s 
 
@eaukrajn Okjre ?775 ‖ ?7:?=
Wponavc`r " @eaukr+_`a`x`r=
W`u`r E) R`rc`q`i= Okkdoaie`r " Fkiv`rjukr + C`je. Wr`v`rjuaki jie Fkiv`rjuaki. Vqrjfpv` Pia`rvauq Naorjrq. Vqrjfpv`. IQ)
@eaukrv + _`a`x`rv=
Wjl`nj Ojrrakv= Fkiv`rjukr #_`uar`e!. Orahcjl Qkpih Pia`rvauq. Kr`l. PU)Ekiaj Fkii= Xkrdvckw Wrkhrjl jie _`b`r`if` Fkkkreaijukr. Ikruc`jvu Ekfpl`iu Fkiv`rjuaki F`iu`r. Jiek`r. LJ)Djr`i Cjil`r= Okkd Jruavu. Fcafjhk. AN)Jii Fjrrknn D`jri`q= Fknn`fuakiv Fkiv`rjukr ju uc` Pia`rvauq ju Jnojiq Naorjra`v. Jnojiq. IQ)Fc`nj L`u}h`r=Fkiv`rjukr kb Naorjrq Fknn`fuakiv. Xaiu`rucpr Lpv`pl. Hjre`i jie Naorjrq. Xaiu`rucpr. E@)Eki _jvc= Bai` jie `eauaki oaie`r. Wnjaiv. WJ)Bpnn aibkrljuaki ki uc`
Oki`bkne`r 
. fji o` bkpie ju=>cuuw=++xxx)wcankoaonki)fkl+oki`bkne`r9Uc` ljvuc`je e`vahi av oq Eki _jvc
 
 Aie`s uk uc` Oki`bkne`r 
 
?775,?7:?
 
:
Jec`va`v
Vplljrq kb j _`f`iunq Ujphcu Xkrdvckw=„Ckx Ek A Ljd` Au Vuafd;“ ‖ J Iki,Vfa`iuabaf Eavfpvvaki kb V`n`fu`e  Jec`va`v Bkr Pv` Ai Fkiv`rjuaki Jie  Okkd Jruv•
3. 01,20 #?7:?!
Jffkreaki Oaieaih
Fkivurpfuaki• ?=:. ?:,?6 #?770!„Lkpiujai Vwnaf`v. Xcq Ek Qkp VwpriL` Vk;“ brkl=
 O`jpuabpn " Fn``r #JvX`nn Jv U`fciafjnnq Fkrr`fu!= Jfknn`fuaki kb ba` `vvjqv
• 2=?. ??,?6#?771!
Jno`ruvki. Eji
 Mkci E`Wkn Eahaujn Jrfca` ju Uc`Pia`rvauq kb Jnjojlj= Wnjiiaih jie  Opaneaih ji Kinai` Jrfca` jie  @scaoauaki _`vkprf` bkr Okkd Jruavuv. Wraiu`rv jie Vfcknjrv•
3. :7,:2 #?7:?!
Jnnas. Vpvji
Fknkprv kb W`rvaj= Uc` Ljdaih kb j Okkd 
• 0=:. :1,?: #?773!
Jnvkorkkd. Njx
Ukxjrev wrjfuaf`= uc` jru kb okkdoaieaih pv`e uk aivuann frjbu ai hrjwcaf e`vahi
3. 3:,36 #?7:?!
Jnu`w`u`r. M`bb`rq
 Okkdoaieaih @epfjuaki ai Ikruc Jl`rafj•
:=:. 5,14 :=: #jww`ieas!. 6,??#?775!„Ljdaih uc` Wrkukuqw`“ brkl
Fr`juaih j Bjfvalan` @eauaki kb uc` Ipr`lo`rh Fcrkiafn`
• 5=:. ?1,65 #?778!
Jnvurkl. @raf
Uc` Lqvu`rq kb uc` Xar` Nkkw= J zp`rq bkr ai`vuahjuaki
• ?=:. ?1,67
Jl`rafji Jfje`lq kb Okkdoaieaih
• :=:#jww`ieas!. ?? #?775!
Jier`v. Jih`nj L)
 J I`x Rjrajuaki ki Okjre Vnkuuaih= Fjv`oaieaih l``uv ai,okjrev oaieaih 
• 5=?.?5,?2 #?773!
Jwwr`iuaf`vcaw
• :=:. 5 #?775!
Jruavuv‑ Okkdv
Jijnqvav kb•
 O`qkie R`n``uj
• ?=:. :7,:: #?770!
 Eajhrjllaih uc` Okkd Jru 
• ?=:. 8,1#?770!
 Wkaiu kb Ra`x ai uc` Jruavu‑v Okkd 
2=?. :6,?: #?771!
 _`jeaih oq Cjie= Uc` cjwuaf`knpuaki kb jruavuv‑ okkdv
• ?=:. 6,2#?770!
Xkl`i jie Okkdv= Fkiu`lwkrjrqokkd jruavuv vcjr` uc`ar uckphcuv
5=?. 6,:7 #?773!Jruavuv‑ Oakhrjwca`v #Aibkrljn!•
 Oaonak Opnnrpvc`v. Oaonak Orajrwjufc=Uc` V`jrfc bkr Fjrn LjrajV`qww`n 
• 0=?. 6,?? #?771!
 Okkd ‖ Uqw` ‖ Ljfcai`= Brkl Oko Orkxi‑v _`jeaih Ljfcai` uk @n`furkiaf Valpnjuakiv. :167,?7:7
.2=?. :1,?5 #?771!
 J W`rvw`s Wjrui`rvcaw= Wn`sahnjv Ekxipie`r•
2=?. 6,:? #?7:7!Jruavuv‑ Vuju`l`iuv•
 J Okkdoaie`r‑v Hjlon`•
3. 22,86#?7:?!
 Ji Jruavu‑v Mkpri`q aiuk Okkdljdaih 
• 0=?. ?6,?2 #?771!
Fknnjokrjuaih xauc uc` E`je= nkkdaih ojfd ki uxk e`fje`v kb okkdljdaih 
• 5=?. ::,:5 #?773!
Fknkprv kb W`rvaj= Uc` Ljdaih kb j Okkd 
• 0=:. :1,?: #?773!
 @knpuaki kb uc` Jruavu‑v Okkd 
• 3. 5,1#?7:?!
Uc` Bjanpr` kb Bai` Wraiuaih 
• 5=:.:5,:2 #?778!
 Bknnkx,`e 
. 2=:. :0,:3 #?771!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->