Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANKH 1

ANKH 1

Ratings: (0)|Views: 484|Likes:
Published by ΑΙΘΗΡ
ANK - Telemitski časopis broj 1
ANK - Telemitski časopis broj 1

More info:

Published by: ΑΙΘΗΡ on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
Ð
 
Čini što ti je volja i to će biti
sav zakon.
 Liber 
 
 AL, I.40
 
"Reč Greha je Ograničenje."
 Liber 
 
 AL, I.41
"ti nemaš prava osim da vršiš svoju Volju."
Liber 
 
 AL, I.42
"Čini to, i niko ti neće reći ne."
Liber 
 
 AL, I.43
Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.
 Liber 
 
 AL, I.57 
 
AANNKKHH,,TTeelleemmiittssii 
čč
aassooppiiss bbrroo j j11,, 
!!
uu 
ii
,,AAnnnnooIIVV
2200
 22001122ee..vv.. 
 
2
 
Ð
 
 
Ank (lat.
crux ansata
) je krst sa drškom na vrhu i bio je važan egipatski simbol koji
 predstavlja večni život i koncept "kretanja". Takođe se naziva "Ključ Života" ili "Ključ Nila". Na brojnim crtežima, egipatski bogovi su često prikazivani kako
nose Ank.
Šta on odslikava i dalje ostaje misterija za egiptologe. Popularno tumačenje je da predstavljakaiš sandale, jer se veruje da su egipćani imali istu reč za "život" i za Ank 
"
'n
". Postoje
nagađanja da predstavlja stilizovanu matericu. Takođe je moguć
e da predstavlja izlazak sunca
na istočnom horizontu. Još jedna interpretacija seksualnog odnosa, ključ života, takođe i još
 jedan oblik ružinog krsta.
Ank se često pojavljuje u egipatskim grobnicama i na drugim umetničkim predmetima. Često
se prikazuje
na vrhovima prstiju božanstava koja daruju večni život mumiji preminulog. Stariegipćani su često nosili Ank kao amajliju, nekad zajedno sa simbolima snage (đed) i zdravlja
(vas). O
gledala su često pravljena u ovoj formi.
Za Alistera Kroulija, to je još
 jedan simbol postignuća Velikog Dela kroz sjedinjenje
suprotnosti:
Tau i krug zajedno sačinjavaju jedan od oblika
ružinog krsta, jedinstvo subjekta i objekta, što
 je suština Velikog Dela, koje se simbolički ponekad prikazuje u vidu ovog krsta i kruga,
ponekad kao Lingam
-
Joni, ponekad u vidu Anka ili
Crux Ansata
, ponekad kao Kupola i Lađacrkve ili hrama, a ponekad kao svadbena svetkovina, mistično venčanje, duhovno venč
anje,"chymical nutpials" (
hemijsko venč
anje
), i na stotinu drugih načina. Bez obzira na
izabranioblik, radi se o simbolu Velikog Dela. (
 Magika, Knjiga 4
).
Za Kroulija, Ank je takođe simbol božanstva, čija je odlika kretanje: "
Zato je Ank ili '
Ključ
Života' kaiš sandale, nošen u ruci svakog Boga kao znak njegovog Božanstva: Bog je neko koi
de" i, "Simbol božanstva u egiptu je Ank, koji je kaiš sandale, što podrazumeva moć
kretanja". (
 Magika Bez Suza
).Kao i ružin kr
st, Ank je takođe blisko povezan sa Ra
-
Hoor
-
Khuitom:"Slava Gos
 podara Reči Abrahadabra i slava Njemu koji nam je dao Simbole
Ank i Krst uKrugu!" (
 Liber III vel Jugorum
).
Thelemapedia - The Free Encyclopedia of Thelema
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
nv2479 liked this
1 hundred reads
mmm7777mmm liked this
2noir liked this
Eno BitterSweet liked this
Marjan Moskov liked this
Grdana liked this
majmunce liked this
urmepluton liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->