Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Making It #10 - The health of nations

Making It #10 - The health of nations

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Making It magazine
In terms of international development, it is often taken for granted that wealth inevitably leads to health, and that therefore only the countries with wealthier economies will be able to foster the conditions for a healthier population. In this context, international development efforts usually focus on interventions to kick-start economic growth, on the assumption that economic success will help eradicate sickness and disease. But what if the paradigm is flipped, and healthy populations become a building block for healthy economies? As well as The Wealth of Nations – the title of Adam Smith’s ‘free market bible’ – should we perhaps also be talking about the ‘health of nations’?
In terms of international development, it is often taken for granted that wealth inevitably leads to health, and that therefore only the countries with wealthier economies will be able to foster the conditions for a healthier population. In this context, international development efforts usually focus on interventions to kick-start economic growth, on the assumption that economic success will help eradicate sickness and disease. But what if the paradigm is flipped, and healthy populations become a building block for healthy economies? As well as The Wealth of Nations – the title of Adam Smith’s ‘free market bible’ – should we perhaps also be talking about the ‘health of nations’?

More info:

Published by: Making It magazine on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
C`enfbN
Nfjq}zt~igtJayakgxcafz
4fj pq`tzat 4804
Zla la`kzl
 
gi f`zngf}
f
Mta`znfb ncx`mzd~ ja}nbf
f
B`} ik`tnfb
f
Ja`jk~ jafnc
f
Pq`knz~ cajnmnfa}igt `kk
f
 Ynaz F`c
 
@ pq`tzatk~ c`b`nfa&]zncqk`znfb+ mtnznm`k `fjmgf}ztqmznya& @ igtqc igtjn}mq}}ngf `fj a|ml`fba`dgqz zla nfzat}amzngf gi nfjq}zt~ `fj jayakgxcafz&
FQCDAT 
0
+ JAMACDAT 
488>
k
Ra cq}z kaz f`zqta nf}xnta q}” Bqfzat X`qkn xta}afz} `f`kzatf`znya dq}nfa}} cgjak zl`zn} afyntgfcafz`kk~ itnafjk~ `fj}q}z`nf`dka
k
Lgz Zgxnm? N} nzxg}}ndka zg l`ya xtg}xatnz~rnzlgqz btgrzl7 N} “btaafbtgrzl„ ta`kk~ xg}}ndka7FQCDAT 
4
+ @XTNK
4808
k
Zla Nfzatf`zngf`k Afatb~@bafm~„} Fgdqg Z`f`e` kgge} `zafatb~ zt`f}nzngf} igt nfjq}zt~
k
Afatb~ igt `kk ” E`fjal^qceakk` `fj Kaaf` ]tny`}z`y`gf rl`z faaj} zg da jgfa zgncxtgya afatb~ `mma}}FQCDAT 
=
+ OQK^
4808
k
Mlnf`„} }zqffnfb amgfgcnmtn}a? nfzatynar rnzl cnfn}zat gi mgccatma+ Mlaf Jacnfb
k
Zgr`tj} ` cgta xtgjqmznyajad`za ” L`#Oggf Ml`fb m`kk}igt `f `mmaxz`fma zl`znfjq}ztn`k xgknm~ m`f rgteFQCDAT 
:
+ FGYACDAT 
4808
k
]ztafbzlafnfb xtgjqmznyam`x`mnz~ ” Mlanme ]njn Jn`tt``tbqa} zl`z zla KJM} }lgqkj ”`fj m`f ” xtgjqma cgta+ `fjdazzat pq`knz~+ bggj}
k
X`ztnmn`It`fmn} gf mknc`za ml`fba `fjzt`ja
k
Lgz zgxnm? Zla takay`fmagi afztaxtafaqt}lnxFQCDAT 
1
+ IADTQ@T^
4800
k
@ rnfjgr gi gxxgtzqfnz~ igtrgtkj zt`ja7 ” Xazat ]qzlatk`fj`}}a}}a} zla xtg}xamz} igt zlamgfmkq}ngf gi ` cqkznk`zat`kzt`ja `btaacafz
k
@ x`zl zgcqzq`k xtg}xatnz~ ”\n`g ^a gfzt`ja dazraaf }qd#]`l`t`f@itnm` `fj Mlnf`FQCDAT 
9
+ @XTNK
4800
k
Iaajnfb ` mtgrjaj rgtkj ”NI@J„} E`f`~g Fr`fa `tbqa}zl`z }c`kklgkjat i`tcat} cq}zl`ya gxxgtzqfnzna} zg daafztaxtafaqt}
k
Fa}zkî MAGX`qk Dqkmea gf “Mta`znfb ]l`taj Y`kqa„
k
Lgz Zgxnm? Jga} afatb~aiinmnafm~ ka`j zg nfmta`}ajafatb~ mgf}qcxzngf7FQCDAT 
2
+ OQK^
4800
k
Zla bkgd`kn`zngf x`t`jg| ”J`fn Tgjtne
k
Qfi`nt }l`ta ”Zlgc`} Xgbba gf `iikqafzmgqfztna}„ ta}xgf}ndnknz~ igtnfmta`}nfb bkgd`k xgyatz~
k
Lgz zgxnm? N} fqmka`t xgratfama}}`t~ igt ` m`tdgf#itaaiqzqta7FQCDAT 
<
+ FGYACDAT 
4800
k
Mkg}nfb zla bafjat b`x} ”Cnmlakka D`mlakaz gf gyatmgcnfb zlad`ttnat} zl`z xtayafz rgcaf itgc}annfb amgfgcnm gxxgtzqfnzna}
k
Afbnfaatnfb amg#itnafjk~ }gkqzngf}” M`tgknf` Bqatt` gf l``tjgq}r`}za nf Mgkgcdn`
k
Lgz zgxnm? Btgrzl? zla afj gi zlargtkj `} ra efgr nz7FQCDAT 
>
+ O@FQ@T^
4804
k
 Oatac~ Tnienf gf zla ZlntjNfjq}ztn`k Taygkqzngf
k
Cgtb`f D`nkn`f `fj E`fjal^qceakk` gf zla far amgfgc~?nfmkq}nya `fj }q}z`nf`dka
k
Lgz zgxnm? Mknc`za ml`fba+mknc`za `mzngf
 
C`enfbNz 
=
Ajnzgtn`k
Nf zatc} gi nfzatf`zngf`k jayakgxcafz+ nz n} gizaf z`eaf igt bt`fzajzl`z ra`kzl nfaynz`dk~ ka`j} zg la`kzl+ `fj zl`z zlataigta gfk~ zlamgqfztna} rnzl ra`kzlnat amgfgcna} rnkk da `dka zg ig}zat zlamgfjnzngf} igt ` la`kzlnat xgxqk`zngf& Nf zln} mgfza|z+ nfzatf`zngf`kjayakgxcafz aiigtz} q}q`kk~ igmq} gf nfzatyafzngf} zg enme#}z`tzamgfgcnm btgrzl+ gf zla `}}qcxzngf zl`z amgfgcnm }qmma}} rnkk lakxat`jnm`za }nmefa}} `fj jn}a`}a& Dqz rl`z ni zla x`t`jnbc n} iknxxaj+ `fjla`kzl~ xgxqk`zngf} damgca ` dqnkjnfb dkgme igt la`kzl~ amgfgcna}7@} rakk `}
Zla Ra`kzl gi F`zngf}
 ”zla znzka gi @j`c ]cnzl} “itaa c`teaz dndka„ }lgqkj ra xatl`x} `k}g da z`kenfb `dgqz zla “la`kzl gi f`zngf}„7
Nf zln} n}}qa gi 
C`enfb Nz 
+ gqt mgfztndqzgt} mgf}njat }gca gi zlac`f~ nfzat}amzngf} rlata xtgjqmznya `mznynzna} `fj la`kzl mgfmatf}caaz& Nf zla ea~fgza `tznmka+ Xtgia}}gt Ek`q} Kan}nfbat `tbqa} zl`zz`meknfb zla m~mka gi xgyatz~ `fj xggt la`kzl tapqnta} x`tzfat}lnx}`kgfb zla afznta la`kzl y`kqa ml`nf+ `fj zl`z xl`tc`maqznm`kmgcx`fna} l`ya ` y`kq`dka mgfztndqzngf zg c`ea+ `kgfb}njabgyatfcafz}+ nfzatf`zngf`k gtb`fn`zngf} `fj fgf#bgyatfcafz`kgtb`fn`zngf}& Oûtbaf Tanfl`tjz kgge} `z zla xl`tc`maqznm`k nfjq}zt~itgc ` jniiatafz xat}xamznya+ a|`cnfnfb zla xtg}xamz} igt zla kgm`kxtgjqmzngf gi xl`tc`maqznm`k} nf @itnm`&
Gi mgqt}a+ zlata n} cqml cgta zg la`kzl `fj nfjq}zt~ zl`f oq}z zlaxl`tc`maqznm`k }amzgt+ `fj gzlat mgfztndqzgt} a|xkgta n}}qa} }qml `}zla tn}e zg b`tcafz rgteat}„ la`kzl nf zla f`ca gi i`}lngf+ zla ja}nbfgi la`kzl m`ta apqnxcafz igt zlg}a gf kgrat nfmgca}+ `fj zlafqztnzngf`k nf`japq`mna} gi “i`}z„ gt “oqfe„ iggj& Gqt Lgz Zgxnm giiat}mgfzt`}znfb ynar} gf aiigtz} zg dtnfb `f afj zg b`} ik`tnfb+ ` xt`mznma `kk`btaa n} ` r`}za gi xgzafzn`k afatb~+ dqz zlg}a rlg knya nf zla ynmnfnz~ gi rlata nz z`ea} xk`ma `k}g mk`nc n} j`c`bnfb zlant la`kzl&
   X   l  g   z  g  ?  }   l  q   z   z  a  t  }   z  g  m   e

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
FIKRUL ISLAMY liked this
manju.aalawaka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->