Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Deber 4 - Aplicaciones de Leyes de Newton

Deber 4 - Aplicaciones de Leyes de Newton

Ratings:
(0)
|Views: 2,257|Likes:
Published by des3s
Deber 4, Aplicación de Leyes de Newton

Prof. Dick Zambrano Salinas
Deber 4, Aplicación de Leyes de Newton

Prof. Dick Zambrano Salinas

More info:

Published by: des3s on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Mkgkw =$ Audjhahjøo mk Dkzkx mk
Uwkl{o}ax
 
1/
 
Jmko}jbjhaw d`x uawkx mk al`db9 g* hak {oa l`}a mka{}`ujx}a$ z m* {o arjøo k7/
 
Xj kx}{rjkwao ko {o axhkoxxj daosagao {o h{kwu` w{ojb`wfk jojhjad ko dæokafawh` mk wkbkwkohja jokwhj8/
 
M`x ax}w`oa{}ax xk koh{kkdkrahjøo mk 155If mkwku`x` ukwfaokhk ko wku`z ko dæoka wkh}a/ °Q{jkwkx{ wkxu{kx}a/=/
 
Xj rao ko {oa w{kma f`x{ukwj`w mk da w{kma ` h{arkd`hjmam {ojb`wfk/;/
 
[oa kxbkwa mk faxa Fx{xukomjma mkd b`om` mk d}koxjøo ]
5
$ °H{ád xkwá da }da }koxjøo ]
5
ko da h{kwmak~udjhaw kd nkhn` mk q{k$xk w`fujkwa z o` da x{ukwj UW@GDKFAX1/
 
Xj xk audjha {oa }kwhkwa b ko {oa mjwkhhjøo q{k nalb{kwsa amjhj`oad xk okhkxj7/
 
[oa b{kwsa n`wjs`o}ad ok}wku`x` ko kd ujx` mk {oada haca ko 15x0h*°Q{ê wauj8/
 
[oa rkd`hjx}a `dæfujha ufx
7
/ °Q{ê b{kwsa n`wjs`
Ok|}`o Uw`
hjøo z wkahhjøo ko d` q{k xjl{k3 a* {o uaddd{rja x`gwk kd uawal{ax9 h* {o a{}`førjdr{kd` hafgja mk mjwkhhjøo$ xjl{jkom` {oa }w`w ko haæma djgwk a da ahkdkwahjøo mk da lwarkuko}joafko}k$ uawkhkwæa xkl{jw mkxudasáomwkh}a .nax}a hn`haw h`o}wa {oa uawkm*/ °H`ad0 K~udjq{ko x{ wkxu{kx}a/}wao ko {o rknæh{d` kxuahjad q{k hjwh{da kox{ x{ukwbjhjk/ Mkxh{gwko q{k mko}w` mkd rx` z `}w` ko f`rjfjko}` xjl{k f`rjêom`xk hkhjw kx}` q{k d`x ax}w`oa{}ax kx}áo ko {o fah`rj}a$ °kckwhk kd axjko}` faz`w b{kwsa h{om` kx}áo ko da uaw}k jobkwj`w0 X{u`olao q{h{kdla mk {oa h{kwma f{z djlkwa z `}waa
 
kxbkwa .rêaxk da bjl/=&75*/ Xj xk h`d`ha da hoxjøo kckwhjma x`gwk da h{kwma x{ukwj`w0 Adjobkwj`w$ °u`w q{ê xk w`fukwá uwjfkwafko}xj dk mjêwaf`x a da h{kwma jobkwj`w {o }jwøo g`w0kwsa B
8
mk faloj}{m 7/5 O ad h{kwu` q{k xkq{k }kolao {o áol{d` :5µ h`o B
1
z {o áol{awá uawa fao}kokwd` ko kq{jdjgwj` kx}á}jh`0mk 1=5 O ah}óa x`gwk {oa haca mk 87/;il q`mkla/ a* °Q{ê ahkdkwahjøo xk uw`m{hk0 g*mks }jkok mkxu{êx mk 15x0kmk awwaohaw h`o {oa ahkdkwahjøo haxj n`wj}ad mkgk audjhaw {oa h`wwkm`wa mk ;; il a d
b/ Mjhi Safgwao` Xadjoax
l`duka {oa ukd`}a mkxk ahkdkwa x`gwk {oaazkh}`wja hjwh{daw/am l$ mkxh{gwjwæao q{k`xk h`o x{ rkd`hjmamx}j}{zk kd axhkox`w {o}`wo` a da D{oa a {oanæh{d`$ {o h{kwu` ko`o rkd`hjmam {ojb`wfkh` jokwhjad0 K~udjq{koom` kx}áo ko da uaw}kda w{kma ljwa h`o {oah{kwma jmêo}jha kx}ákwma jobkwj`w gac` {oa{fko}aw lwam{adfko}kda x{ukwj`w0 °U{kmkow{xh`$ xkwæa kdda da q{kf{kx}wa ko da bjl{wa zd` mk 25µ h`o B
7
$ °q{êk jojhjadfko}k kx}á ko°Q{ê mjx}aohja wkh`wwk`o}ad mk faloj}{m 1;x ukmkx}adkx mk xadjma
 
Mkgkw =$ Audjhahjøo mk Dkzkx mk
uawa uw`m{hjw kx}a ahkdkwaukmkx}adkx ` kdda fjxfa0=/
 
[oa h{gk}a mk =>5 Il$mkxuwkhjagdk h{za wkxjx}komk da h{gk}a ko }êwfjo`xg* Audjq{k da xkl{oma dkawwjga q{k u{kmk jfuwjfjw;/
 
M`x am{d}`x z {o ojñ` q{=/7: D`x am{d}`x kfu{caoHadh{dk da faloj}{m z mju{kmko mkxuwkhjaw d`x kbkda uaw}k .a*$ kd hawwj}` ahkd 2/
 
[o ax}w`oa{}a h`o {oa fda ]jkwwa$ adhaosa {oa ahkda*
 
Hadh{dko da b{kwsa axhkomg*
 
Xj kx}{rjkwa x`gwk {oa gadfaz`w x{ ukx` q{k h{aom</
 
[oa ukwx`oa kckwhk {oaMkxhwjga da b{kwsa mk —wkamjwkhhjøo$ h* x`gwk q{ê `g>/
 
[oa kxbkwa mk {oa faxabjl{wa/ Hadh{dko da faloj7O/:/
 
°Q{ê b{kwsa$ amkfáx mk Ba*
 
°O` xk ahkdkwkg*
 
°]kola {oa ah6 7/O z B
7
6 1/15/
 
[oa h{ko}a mk faxa f qadafgwk mkdlam` z hjwh{drkw}jhad mk }ad f`m` q{k d
Ok|}`o Uw`
jøo0 °Q{ê h{kwu` kckwhk da b{kwsa q{k jfu{ddkoa mk al{a$ xk ahkdkwa nahja awwjga h`hja a da w{u}{wa kx mk <;/5 O/ a* Mjg{ck kd mjk da b{kwsax mk x{ mjalwafa$ °Q{ê b{kwsa ok}mk Ok|}`o a da h{gk}a z mk}kwfjok da ahkdxk a da h{gk}a xjo w`fukw kd h`wmkd/jkwko kfu{caw {o hawwj}` h`o w{kmax ko da mh`o b{kwsax n`wjs`o}adkx B
1
z B
7
h`f` xkwkhhjøo mk da b{kwsa fáx ukq{kña q{k kd o}`x mk da bwjhhjøo/ g* Xj kd ojñ` kckwhk da b{kwwawá a 7/5fx
7
ko da mjwkhhjøo )~$ °H{áo}` uxa mk :5Il xk koh{ko}wa ko {oa oark kxuahkwahjøo axhkomko}k mk 85fx
7
/o}k q{k kckwhk da oark x`gwk êd/a
 
osa m{wao}k kxa ahkdkwahjøo$ °Q{ê dkh}{wa mkx}á ko wku`x` ko da ]jkwwa0{kwsa axhkomko}k mk =5O uawa x`x}kokw {hhjøo‖ .}kwhkwa dkz mk Ok|}`o* mk}kwfjoaomk}` xk kckwhk z m* q{ê `gck}` da kckwhk/mk 8Il xk x`fk}k a m`x b{kwsax B
1
z B
7
$ h{m z da mjwkhhjøo mk da ahkdkwahjøo mk da kxb 
1
z B
7
xk mkgk audjhaw ad h{kwu` mkd uw`gdkfadkwahjøo mk 7/5fx
7
a d` dawl` mkd kck ~ okla5 O/{k xk mkxudasa h`o {oa rkd`hjmam {ojb`wfw mk wamj` W/ X{uøolaxk q{k kd hæwh{d` xkb{kwsa mk lwarkmam ah}óa rkw}jhadfko}k nahj
b/ Mjhi Safgwao` Xadjoax
dxa a da h`wwkm`wa3 D`xo {o h`wmkd mk faxalwafa mk h{kwu` djgwka ah}óa x`gwk da h{gk}awahjøo fá~jfa nahjajwkhhjøo ~ mk da bjl{wa{kx}wa ko da bjl{wa/ a*jñ` mkgkwá kckwhkw/ Xksa fæojfa `g}kojma koxa kd hawwj}`0jad q{k$ ad mkxuklaw mkwæa0 °Ko q{ê bah}`w kxa g`dxa mk adjfko}`x/a* x{ faloj}{m$ g* x{`f` xk f{kx}wa ko dawa$ xj B
1
67/7O z B
7
6> uawa q{k3}jr`0 X{u`olao q{k B
1
 mk R
5
ko }`wo` a {ooh{ko}wa ko {o udao`a agac`/
 
Mkgkw =$ Audjhahjøo mk Dkzkx mk
a*
 
°H{ád kx da ahkdkwahjøo hkg*
 
Mk}kwfjoko da h`fu`okomkgjm` ad adafgwk$ ko kdn`wjs`o}ad/11/
 
X{u`ojkom` q{k da D{oa}wazkh}`wja hjwh{daw mk wamja*
 
Da waujmks mk da D{oa ko xg*
 
X{ ahkdkwahjøoh*
 
Da b{kwsa q{k xk wkq{jkwk17/
 
Ko da bjl{wa xk f{kx}wa {h{kwma hawko}k mk faxa$ mmk {oa øwgj}a hjwh{daw n`wja*
 
Ko kd x{u{kx}` mk q{k o`h{kwma/g*
 
Hadh{daw da waujmks mk da u18/
 
[o n`fgwk h`o {oa faxaa*
 
°A q{ê ahkdkwahjøo hko}w}`wo` a x{ kck0g*
 
°Q{ê b{kwsa xk wkq{jkwk uh*
 
°Kx fáx djlkw` ` fáx ukxa1=/
 
Wkuj}ao kd uw`gdkfa 18$ xxk rjrk ko {oa da}j}{m
ι
$ kd1;/
 
[o n`fgwk awwax}wa {o ga75/5µ z kd n`fgwk }jwa hwafua °Q{ê b{kwsa xk okh°Q{ê faloj}{m }komwá ko}12/
 
[o uawahajmjx}a h`obæa kwkm{hjwá x{ rkd`hjmam na
Ok|}`o Uw`
}wæuk}a0}k wamjad z }aolkohjad mk da b{kwsa q{k xkjox}ao}k ko q{k kd wamj` h`o da h{ko}a b`wxk f{krk ko }`wo` a da ]jkwwa h`o {oa wauj` W 6 8/>~15
;
If$ {oa rks hama 7</8 mæax$ h{ øwgj}au
 
awa x`x}kokw kxk f`rjfjko}` hjwh{daw/o ukq{kñ` `gck}` mk {oa faxa mk 155 lwafk 75hf mk d`olj}{m z q{k ljwa h`o {oa waujms`o}ad mk 15hf wamj`/naz ahkdkwahjøo a d` dawl` mk da rkw}jhad$ haw}æh{da ad wkh`wwkw da øwgj}a hjwh{daw/mk 155Il rjrk ko kd Kh{am`w/uk}a xk koh`o}wawá x`fk}jm` mkgjm` a da w`wa uw`m{hjw kx}a ahkdkwahjøo0m` mk d` q{k xkwæa xj da ]jkwwa o` kx}{rjkwa lj{u`ojkom` kx}a rks q{k kd n`fgwk rjrk kowamj` mk da øwgj}a kx Wh`x
ι
$ xjkom` W kd wamjd u`w da wafua mk {o hafjøo mk f{maosax/o {oa b{kwsa B h{za mjwkhhjøo b`wfa {okxj}a uawa q{k da h`fu`oko}k B~ uawadkda a d`ohkx da h`fu`oko}k B ukwukomjh{daw a da wa q{k da wkxjx}kohja mkd ajwk .uwjohjuadfko}ja agac`/ Kdda z x{ uawahaæmax }jkoko {oa
b/ Mjhi Safgwao` Xadjoax
 ckwhk x`gwk da h{ko}aa {o áol{d`
ξ
h`o damks h`ox}ao}k$ ko {oaadh{dko3`x x{xukomjm` u`w {oaks {ojb`wfk a d` dawl`dh{daw da }koxjøo ko da}ahjøo mk da ]jkwwa koaom`0 °Q{ê hao}jmam0oa da}j}{m
ι
/ .O`}a3 Xjmk da ]jkwwa*/a wafua kx}a johdjoamaol{d` mk 85/5µh`o dawafua xka 25/5 O0 g*ua0x`gwk x{ uawahaæmax*axa mk ;;/5 Il z da

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->