Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LTDH 2011 PP Toa Do Trong MP

LTDH 2011 PP Toa Do Trong MP

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by minhmlml

More info:

Published by: minhmlml on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
Trường THPT Tân Quới
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ 
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGA. LÝ THUYẾTI. Tọa độ
1
.
Hệ trục toạ độ
Oxy
gồm ba trục
Ox
,
Oy
đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị
,
i j
 
( )
1
i j
= =
.
2
.
( )
1 2 1 2
;
a
a a a a i a j
=
+
;
 M 
(
 x
;
 y
)
OM xi y j
= +
3
. Tọa độ của vectơ:
cho(;),(';')
uxyvxy
a.
';'
uvxxyy
= = =
b.
( )
'; '
u v x x y y
± = ± ±
c.
(;)
kukxky
=
d.
. ' '
uv xx yy
= +
e.
''0
uvxxyy
+ =
f.
2 2
u x y
= +
g.
( )
cos,
..
=
r r
 
r r
uv
uvuv
.
4.
 
Tọa độ của điểm:
cho
 A
(
 x
A
;
 y
A
),
 B
(
 x
B
;
 y
B
)
a.
( )
;
 BABA
 ABxxyy
=
b.
( ) ( )
22
 BABA
 ABxxyy
= +
c.
G
là trọng tâm tam giác
 ABC 
ta có:
 x
G
=
3
 AB
 xxx
+ +
;
 y
G
=
3
 AB
 yyy
+ +
d.
 M 
chia
 AB
theo tỉ số
:
;11
 ABAB M
 xkxyky xyk
= =
Đặc biệt:
 M 
là trung điểm của
 AB
:
;.22
 ABAB M
 xxyy x
 y
+ += =
II. Phương trình đường thẳng1.
Một đường thẳng
được xác định khi biết một điểm
 M 
(
 x
0
;
 y
0
) và một vectơ pháp tuyến
( )
;
nAB
=
hoặcmột vectơ chỉ phương
( )
;
aab
=
Phương trình tổng quát
( ) ( )
00
00
 AxxyyAxBy
+ = + + =
.Phương trình tham số:
00
 xxat  yybt 
= += +
,
( )
tR
.Phương trình đường thẳng qua
 M 
có hệ số góc
:
( )
00
 ykxxy
= +
.
2.
Khoảng cách từ một điểm
 M 
(
 x
 M 
;
 y
 M 
) đến một đường thẳng
:0
 AxBy
+ + =
là:
( )
22
,
 M
 AxByd AB
+ +=+
.
III. Phương trình đường tròn1.
Một đường tròn được xác định khi biết tâm
 I 
(
a
;
b
) và bán kính
.Phương trình:Dạng 1:
( ) ( )
222
 xayb
+ =
.Dạng 2:
22
220
 xyaxby
+ + =
, điều kiện
22
0
ab
+ >
22
rab
= +
.
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
1
an
(C)
IM
GSP 4.06.exe
 
Trường THPT Tân Quới
www.VNMATH.com2.
Điều kiện để đường thẳng
:0
 AxBy
+ + =
tiếp xúc với đường tròn (
) là:
( )
22
,
 AaBadI AB
+ += =+
IV. Ba đường conicElip1.
Phương trình chính tắc:
2222
1
 xyab
+ =
, (
a
>
b
>0).
2.
Các yếu tố:
222
cab
=
,
c
>0.Tiêu cự:
 F 
1
 F 
2
=2
c
;Đdài trc ln
 A
1
 A
2
=2
a
Độ dài trục bé
 B
1
 B
2
=2
b
.Hai tiêu điểm
( ) ( )
12
;0,;0
 FcFc
.Bốn đỉnh: đỉnh trên trục lớn
( ) ( )
12
;0,;0
 AaAa
,đỉnh trên trục bé
( ) ( )
12
0;,0;
 BbBb
.Bán kính qua tiêu điểm:
1122
;
 M
 MFraexMFraex
= = + = =
Tâm sai:1
cea
= <
Đường chuẩn:
a xe
= ±
Khoảng cách giữa hai đường chuẩn:2
ae
=
.
3.
Điều kiện để đường thẳng
 Ax
+
 By
+
=0 tiếp xúc với elip là:
 A
2
a
2
+
 B
2
b
2
=
2
.
Hyperbol1.
Phương trình chính tắc:
2222
1
 xyab
=
, (
a
>0,
b
>0).
2.
Các yếu tố:
2 2 2
c a b
= +
,
c
>0.Tiêu cự:
 F 
1
 F 
2
=2
c
;Đdài trc thc
 A
1
 A
2
=2
a
Độ dài trục ảo
 B
1
 B
2
=2
b
.Hai tiêu điểm
( ) ( )
12
;0,;0
 FcFc
.Hai đỉnh: đỉnh trên trục thực
( ) ( )
12
;0,;0
 AaAa
,Hai đường tiệm cận:
b yxa
= ±
Tâm sai:1
cea
= >
Đường chuẩn:
a xe
= ±
Khoảng cách giữa hai đường chuẩn:2
ae
=
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
2
xy
F
2
F
1
B
2
B
1
 A
2
 A
1
OM
y=baxy=-baxB
1
B
2
 A
2
F
2
 A
1
F
1
O
yx
 
Trường THPT Tân Quới
www.VNMATH.com3.
Điều kiện để đường thẳng
 Ax
+
 By
+
=0 tiếp xúc với hypebol là:
 A
2
a
2
 B
2
b
2
=
2
.
Parabol1.
Phương trình chính tắc:
2
2
 ypx
=
, (
 p
>0 gọi là tham số tiêu).
2.
Các yếu tố:Một tiêu điểm;02
 p F 
   
, đường chuẩn2
 p x
= −
B. BÀI TẬP CƠ BẢN
1.Trong mặt phng
Oxy
, tìm phương trình đường tròn có tâm
 I 
(1;0) và tiếp xúc với đường thẳng (
 D
)3
 x
 –4
 y
+ 12 = 0.2.Trong mặt phẳng
Oxy
cho Parabol (
 P 
) nhận
Ox
làm trục đối xứng, đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm
(
22;2
 M 
.a.Lập pơng tnh của (
 P 
). b.Đường thẳng (
 D
) đi qua điểm
 E 
(2;0), song song với đường thẳng:012
=+
 y x
và cắt (
 P 
) tạihai điểm
21
,
 F  F 
. Xác định tọa độ của
21
,
 F  F 
.c.Tính diện tích của tam giác có một đỉnh nằm trên đường chuẩn của (
 P 
), còn hai đỉnh kia là haiđầu dây đi qua tiêu điểm và song song với trục
Oy
.d.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol (
 P 
) với đường thẳng (
 D
).3.Trong mặt phẳng cho Elip:.144169
22
=+
 y x
a.Tìm các tiêu điểm, tiêu cự và tâm sai của Elip. b.Lập phương trình của Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm bên phải của Elip đã cho.4.Trong mặt phẳng
Oxy
cho Hyberbol (
 H 
) :.145
22
=
 y x
a.m tâm sai và các tiệm cận của (
 H 
). b.Lập phương trình tiếp tuyến của (
 H 
) đi qua điểm
( )
4;5
 M 
.5.Trong mp
Oxy
cho cho Parabol (
 P 
) có phuơng trình :
 x y
8
2
=
.a.Tìm tọa độ của tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của (
 P 
). b.Chứng minh rằng với mọi0
đường thẳng :02
=
 ykx
luôn luôn cắt (
 P 
) tại hai điểm phân biệt.6.Trong mp
Oxy
cho ba điểm
( ) ( )
.0;2,1;1),1;0(
 B A
a.Tìm tâm đường tròn ngọai tiếp tam giác
 ABC 
và viết phương trình đường tròn đó. b.Viết phương trình đường thẳng đi qua
 A
và vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ
 I 
.7.Trong mặt phẳng
Oxy
cho điểm
 F 
(3;0) và đường thẳng (
 D
) có phương trình 3
 x
 –4
 y
+16=0.a.nh khoảng cách từ điểm
 F 
tới (
 D
). Suy ra phương trình đường tròn có tâm là
 F 
và tiếp xúc với(
 D
). b.Viết phương trình của parabol (
 P 
) có tiêu điểm là
 F 
và có đỉnh là gốc tọa độ
O
.c.Chứng tỏ rằng (
 P 
) tiếp xúc với (
 D
), tìm tọa độ tiếp điểm.8.Trong mặt phẳng
Oxy
cho Elip :225259
22
=+
 y x
.a.Viết phương trình chính tắc và xác định các tiêu điểm, tâm sai của Elip. b.Một đường tròn (
) có tâm
 I 
(0;1) và đi qua điểm
 A
(4;2). Viết phương trình của đường tròn vàchứng tỏ rằng (
) đi qua hai tiêu điểm của Elip.9.Trong mặt phẳng
Oxy
cho Elip (
 E 
):123
22
=+
 y x
.
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
3
B
2
F
2
yx
O

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->