Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
283Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TVA-Studii de Caz

TVA-Studii de Caz

Ratings:

4.77

(31)
|Views: 64,486|Likes:
Published by Livia

More info:

categoriesTypes, Brochures
Published by: Livia on Jan 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
 
T V AT V AT V AT V A
Fiscalitate
si
Contabilitate
84 Studii de caz!
Rentrop & StratonGrup de Editur
ă
 
ş
i Consultan
ă
în Afaceri
www.infotva.ro www.fiscalitatea.ro 
 
TVA Fiscalitate si Contabilitate 84 Studii de caz
================================================================================
=================================================================================================== © Copyright 2009 RENTROP&STRATON – Grup de Editur
ă
 
ş
i Consultan
ă
în afaceri Pagina 2 din 210===================================================================================================www.infotva.ro www.fiscalitatea.ro
 
TVAFiscalitate si Contabilitate
84 Studii de caz
ISBN: 978-973-722-402-6; © RENTROP & STRATONCoordonator: Florin TurzaAutori:Elena Ionescu, expert contabil, auditor financiarDani Cucu, consultant fiscalGeorgeta Serban Matei, consultant fiscal, expert contabilJustinian Cucu, juristManager Centru de Profit: Octavian BrebanDirector Creatie-Productie: Cristina StratonTehnoredactare: Carmen IlincaCorectura: Elvira PanaitescuLucrare editata de:
RENTROP & STRATON
Grup de Editura si Consultanta in AfaceriPresedinte-Director General: George StratonDirector General Adj.: Florin CampeanuDirector Economic: Mariana NetoiuServiciul Clienti:tel.: 021.209.45.45; fax: 021.205.57.30e-mail: consilier@rs.roPuteti consulta si celelalte lucrari editate deRENTROP & STRATON la adresa:
www.rs.ro
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sauelectronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului.Informatiile din aceast material au fost obtinute din surse pe care le consideram de incredere. Scopul acestei lucrari este sa va ofere o privire de ansamblu asupracelor mai noi modificari legislative si a implicatiilor acestora in activitatea dumneavoastra. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionatavreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.
 
TVA Fiscalitate si Contabilitate 84 Studii de caz
================================================================================
=================================================================================================== © Copyright 2009 RENTROP&STRATON – Grup de Editur
ă
 
ş
i Consultan
ă
în afaceri Pagina 3 din 210===================================================================================================www.infotva.ro www.fiscalitatea.ro
 
-1-
Problem
ă
:
Modul de facturare
ş
i înregistrarea în contabilitate a unui contract de vânzare -cump
ă
rarea încheiat în form
ă
autentic
ă
cu plata în rate pentru un imobil (construc
ie +teren) al c
ă
rui drept de proprietate se transfer
ă
la data încheierii contractului. Vânz
ă
torula optat pentru colectarea TVA
ş
i cump
ă
r
ă
torul este pl
ă
titor de TVA.
Solu
ie:
În conformitate cu art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, este considerat
ă
livrare debunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca
ş
i un proprietar. De asemenea,este considerat
ă
livrare de bunuri predarea efectiv
ă
a bunurilor c
ă
tre o alt
ă
persoan
ă
,ca urmare a unui contract care prevede c
ă
plata se efectueaz
ă
în rate sau a oric
ă
rui alttip de contract care prevede c
ă
proprietatea este atribuit
ă
cel mai târziu în momentulpl
ă
ii ultimei sume scadente, cu excep
ia contractelor de leasing. A
ş
adar, faptulgenerator intervine la data livr
ă
rii bunurilor.Pentru contractele încheiate înainte de 1 ianuarie 2007, aflate în derulare
ş
i dup
ă
 aceast
ă
dat
ă
exist
ă
dispozi
iile tranzitorii. Astfel, în cazul contractelor de vânzare debunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv,care se deruleaz
ă
 
ş
i dup
ă
data ader
ă
rii, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadentedup
ă
data ader
ă
rii intervine la fiecare dintre datele specificate în contract pentru plataratelor.Începând cu 1 ianuarie 2007, prin modificarea art. 137 alin. (3) litera c) din Codulfiscal, pentru contractele încheiate dup
ă
aceast
ă
dat
ă
, dobânzile percepute pentrupl
ă
ile în rate se cuprind în baza de impozitare, fiind a
ş
adar purt
ă
toare de TVA.Începând cu aceasta dat
ă
numai dobânzile percepute dup
ă
data livr
ă
rii sau prest
ă
rii,pentru pl
ă
i cu întârziere nu sunt cuprinse în baza de impozitare privind TVA.În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil,anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se deruleaz
ă
 
ş
i dup
ă
data ader
ă
rii,dobânzile aferente ratelor scadente dup
ă
data ader
ă
rii nu se cuprind în baza deimpozitare a taxei.
 Înregistr
ă
ri contabile efectuate de vânz
ă
tor:

Activity (283)

You've already reviewed this. Edit your review.
Elena Neagu liked this
Ciuplea Mariana liked this
arabelabela liked this
Adina Nicorici liked this
urmana liked this
Hilda Comsa liked this
Natylino liked this
roxanagaina liked this
Manuela Toma liked this
maronale liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->