Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duffy McGregor - Delirul Placerii

Duffy McGregor - Delirul Placerii

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by Laur Enache

More info:

Published by: Laur Enache on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
 DUFFY MCGREGOR
 
DELIRUL PL 
Ă
CERE
 
CAPITOLUL I
 Ford-ul avea zece ani, dar John Gort nu inten
ţ
iona s
ă
-lschimbe, de
ş
i prietenii îl luau peste picior, iar Ela îlînnebunise s
ă
-
ş
i cumpere o ma
ş
in
ă
nou
ă
. Chiar cu cîtevazile în urm
ă
, Pierre Sarraud, prieten de-o via
ţă
, i-o trîntise,cu tupeul lui fran
ţ
uzesc:
 ― 
B
ă
trîne, este vremea s-o dai dracului de rabl
ă
! Dac
ă
 
ţ
ienu-
ţ
i pas
ă
c
ă
te faci de rîs, gînde
ş
te-te la nevast
ă
-ta.
Ş
i,conducînd cu 80 pe or
ă
de-a lungul rîului Oak, John segîndea la ea. Era întors pe dos, îngrijorat
ş
i... foarte excitat.F
ă
r
ă
voie, îi veneau în minte felurite scene din via
ţ
a lorintim
ă
. Revedea vulva Elei, ca un cuib trandafiriu, sînii...dar mai bine s
ă
înceteze; s
ă
se uite la
ş
osea, la p
ă
dure. Cenaiba, avea 45 de
 
ani
ş
i îi venise erec
ţ
ia brusc, de parc
ă
ar fifost un adolescent bubos! Dar ziua aia afurisit
ă
fusesealtfel; de diminea
ţă
se sim
ţ
ise straniu, acum avea febr
ă
 
ş
i,în pantaloni, penisul zvîcnea la fiecare cinci secunde.Ajuns la Oak Ridge Hall, casa colonial
ă
a str
ă
mo
ş
ilor lui,care se în
ă
l
ţ
a deasupra v
ă
ii rîului Oak, auzi un claxonsunînd st
ă
ruitor în spatele s
ă
u
ş
i îi f 
ă
cu loc gr
ă
bituluiautomobilist, îl dep
ăş
i brusc un Rover
ş
i John frîn
ă
chiar înspatele ma
ş
inii din care Sarraud se
ş
i d
ă
duse jos.
 ― 
Ei, b
ă
trîne! Ce spui de nout
ăţ
i?, îl apostrof 
ă
Pierre,gesticulînd cu ziarul în mîn
ă
. -
Ş
tii c
ă
mi-au telefonat de laOttawa? John î
ş
i fix
ă
n
ă
uc prietenul. Pierre era medic în OakRidge, unde avea o cas
ă
la fel de veche precum cea afamiliei Gart -de pe vremea r
ă
zboaielor cu indienii, rîdea el.
 ― 
 
 Ţ 
i-au telefonat de la Ottawa? Cine?
 ― 
To
ţ
i
ş
tiu în afar
ă
de tine! Peste dou
ă
zile sose
ş
te la noio echip
ă
de filmare
ş
i multe dintre scenele exterioare se vorturna la Oak Ridge. Tehnicienii vor sta în ora
ş
, dar actorii,produc
ă
torul
ş
i regizorul vor s
ă
fie g
ă
zdui
ţ
i altfel.
 ― 
Unde?, întreb
ă
John, mirat - Unde? Aici nu sînthanuri, moteluri, nimic.Intrar
ă
în cas
ă
.
 ― 
Chiar pentru asta mi-au telefonat azi-di-minea
ţă
cei de
 
la agen
ţ
ia de filme. Vor s
ă
g
ă
zduim, contra plat
ă
, un anumenum
ă
r de persoane. Le-am r
ă
spuns c
ă
da, în ceea ce m
ă
 prive
ş
te, apoi le-am dat num
ă
rul t
ă
u de telefon
ş
i pe cel alveri
ş
oarei tale, Donna.
 ― 
Care naiba agen
ţ
ie?, mîrîi John, agasat.
 ― 
Eagle Films! Drace, pe ce lume tr
ă
ie
ş
ti?
 ― 
 
Ş
i le-ai dat num
ă
rul meu?!
 ― 
Ca s
ă
-
ţ
i fac o pl
ă
cere, idiotule!, se enerv
ă
Pierre. Î
ţ
i daiseama c
ă
pentru tine
ş
i Ela este o ocazie unic
ă
, irepetabil
ă
?E
ş
ti scenaristul Societ
ăţ
ii Teatrale din Oak Ridge, da saunu?
Ş
i nevast
ă
-ta nu dore
ş
te un prilej de lansare?
 ― 
Pierre, ai înnebunit?, protest
ă
John.
Ş
i eu
ş
i Elasîntem amatori
ş
i, la urma urmelor, n-am nici un chef s
ă
-min
ă
v
ă
leasc
ă
în cas
ă
un furnicar de oameni!
 ― 
Eu tocmai veneam la voi s
ă
-i spun
ş
i Elei, dac
ă
nucumva au anun
ţ
at-o deja cei din Ottawa, îl mustr
ă
 francezul. Cerule, John, d
ă
-
ţ
i seama! Am putea s
ă
nedistr
ă
m pu
ţ
in, s
ă
ie
ş
im din cenu
ş
iul
ă
sta monoton al vie
ţ
iide zi cu zi.
 ― 
Nici prin gînd nu-mi trece, b
ă
trîne!, r
ă
spunse ferm John.
 ― 
Bine. Dar vreau s
ă
aud asta
ş
i de la Ela, st
ă
rui la felde ferm Pierre. Ce mai st
ă
m, hai, o s
ă
am prilejul s
ă
maigust din sherry-ul
ă
la sec al vostru, c
ă
pe al meu l-amterminat..
 ― 
Dar...
 ― 
Ce dracu', omule, locuie
ş
ti în cea mai mare cas
ă
de lanoi
ş
i refuzi s
ă
g
ă
zduie
ş
ti, pe bani, oamenii care ar trebui s
ă
 te intereseze cel mai mult!
 ― 
Vino în birou, bolborosi John, intrînd într-o camer
ă
 mare, dreptunghiular
ă
, tapisat
ă
cu c
ă
r
ţ
i. -Ah,
ş
emineul estins, fire
ş
te... stai s
ă
-l aprind...
 ― 
O chemi tu sau o chem eu pe nevast
ă
-ta?, îl lu
ă
Pierrede-a dreptul. - Nu vreau
ş
emineu aprins, vreau un sherry
ş
ivreau s
ă
vorbesc cu Ela... John se duse pufnind pîn
ă
în pragul biroului
ş
i o chem
ă
 cu voce tare pe so
ţ
ia sa. Nu primi nici un r
ă
spuns. Seîndrept
ă
spre sufragerie. Nimeni, în vestibul
ş
i buc
ă
t
ă
rie, lafel. Deschise u
ş
a care d
ă
dea în gr
ă
din
ă
: nici urm
ă
de Ela.Reveni în vestibul
ş
i-o strig
ă
înc
ă
o dat
ă
, gîndindu-se c
ă
erasus, în dormitor. Uneori se scula foarte tîrziu
ş
i abia dac
ă
 mai avea timp s
ă
prind
ă
unicul complex de magazine
 
deschis. Acum î
ş
i amintea c
ă
nu v
ă
zuse afar
ă
mica Toyotaro
ş
ie. Se întoarse în birou, unde Pierre deja pusese sherryîn dou
ă
pahare.
 ― 
Prin urmare?
 ― 
Nici urm
ă
de Ela; înseamn
ă
c
ă
nu s-a întors de lacump
ă
r
ă
turi.
 ― 
Ciudat, fiindc
ă
...De ce era ciudat, Pierre nu izbuti s
ă
spun
ă
, pentru c
ă
 sun
ă
telefonul. John r
ă
spunse
ş
i recunoscu glasul repezit alveri
ş
oarei lui:
 ― 
Ai auzit? Ai auzit? Nu-i minunat? Fii o bomboan
ă
, d
ă
-mi-o o clip
ă
pe Ela, am uitat s-o întreb ceva..
 ― 
Ela nu e acas
ă
, Donna...
 ― 
Ce tot îndrugi? Este! Du-te sus, mototolule, cred c
ă
-
ş
iprobeaz
ă
rochia pentru cocktail
ş
i n-a auzit c
ă
ai venit. John îi d
ă
du receptorul francezului:
 ― 
Vorbe
ş
te tu cu Donna, eu urc s
ă
v
ă
d dac
ă
Ela estesus...O lu
ă
la goan
ă
pe sc
ă
ri, f 
ă
r
ă
probleme, datorit
ă
 antrenamentului s
ă
u de alerg
ă
tor. Deschizînd u
ş
adormitorului, îi fu dat s
ă
vad
ă
o cumplit
ă
dezordine:deasupra patului nef 
ă
cut erau îngr
ă
m
ă
dite haine pestehaine, maiouri
ş
i furouri... Pîn
ă
 
ş
i cutiile de pantofi ale Eleierau acolo. Prin u
ş
a întredeschis
ă
a b
ă
ii, se auzea apacurgînd. Nevast
ă
-sa era sub du
ş
. Tocmai se s
ă
punea întrepicioare
ş
i gesturile ei aveau ceva nespus de voluptos.R
ă
mase s
ă
o priveasc
ă
sim
ţ
ind cum i se stîrne
ş
te iar
ăş
idorin
ţ
a. Erau c
ă
s
ă
tori
ţ
i de zece ani
ş
i nu puteau s
ă
aib
ă
 copii din cauza unei malforma
ţ
ii a ei, pe care nu seîngrijiser
ă
s
ă
o înl
ă
ture pentru c
ă
John nu se sim
ţ
ea înstare s
ă
fie tat
ă
iar Ela nu voia s
ă
fie mam
ă
, de teama s
ă
 nu-
ş
i deformeze frumosul trup.În zece ani, John n-o privise niciodat
ă
foarte atent. Cîndavea chef de sex -
ş
i în ultimii ani cheful îi sc
ă
zuseconsiderabil - se urca pur
ş
i simplu pe ea, în chipregulamentar, nicicînd în alt
ă
pozi
ţ
ie,
ş
i se v
ă
rsa imediat. Laînceput Ela protestase; apoi se obi
ş
nuise, dezam
ă
gindu-i peprietenii
ş
i rudele lui John, care, în fa
ţ
a fetei exuberante
ş
icu plete de culoarea focului, îi prorocise o c
ă
s
ă
torie lini
ş
tit
ă
.Eleonor se deprinsese cu acea nefireasc
ă
pudoare sexual
ă
,în schimb pusese st
ă
pînire pe John, care, spre a sc
ă
pa detiranie, st
ă
tea tot mai mult la serviciu sau f 
ă
cea jogging ore

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this
nemesis41 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->