Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un chestionar cosmologic original

Un chestionar cosmologic original

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 79|Likes:
Published by Dan Constantin
Un răspuns la materialul Cosmologie de Eugen Ganţolea
Un răspuns la materialul Cosmologie de Eugen Ganţolea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dan Constantin on Nov 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

 
Un chestionar cosmologic original
Fiind interesaţi în ultima vreme de subiectul cosmologiei bisericeşti am găsit la o căutaregoogle următorul material:
1
 - pentru examenul la Teologie Dogmatică, an III, sem. II, iunie 2011 – 
Deschizându-l am dat peste un fel de chestionar care e de fapt un fel de catehism, întrucât laîntrebările puse studenţilor din anul III la teologie, disciplina „teologie dogmatică”, li s-au indicat punctual şi răspunsurile „corecte” la acele întrebări, ceea ce presupune ele sunt cel puţin
orientative
, dacă nu cumva chiar trebuie învăţate
întocmai
(poate nu exact cuvânt cu cuvânt, dar oricum pe aproape).Întrucât au trecut ceva ani de când subsemnaţii se aflau pe băncile anului III, iar la aceavreme nu am avut parte de un asemenea „îndreptar” dogmatic, am hotărât să ne punem în posturaacelor studenţi şi să încercăm a răspunde la aceste întrebări, însă cu bagajul cunoştinţelor teologicedogmatice actuale. Deci ne vom face că nu vedem răspunsurile din document, ci vom răspundedupă priceperea şi cunoştinţele noastre acumulate pe parcurs. La sfârşit putem pune faţă în faţă„grila” cu rezultatele obţinute, să vedem ce iese…Întrebările ne-au surprins adeseori, deoarece autorul pendulează slobod între teologie şiştiinţele laice, inducând însă hotărât ideea că cele două se completează de minune, mai să zici căSfinţii Părinţi erau astrofizicieni şi biologi, iar astrofizicienii şi biologii moderni şi contemporaniteologi patristici.Acest chestionar ni se pare astfel că nu se încadrează disciplina „dogmatică” a unei facultăţide teologie ortodoxă, ci ar fi cel mult potrivit în cadrul unui „opţional” interdisciplinar ştiinţă-religiesau aşa ceva.Dar, întrucât ne-am propus să intrăm în acest joc, să încercăm cu slabe puteri a da oarecerăspunsuri la acele întrebări.
1.Dumnezeu este în Univers sau Universul este în Dumnezeu? Argumentaţirăspunsul cu un citat din Sfânta Scriptură.
Întrebare de încălzire retorică. Aici e simplu: Dumnezeu
nu
este în univers. Trecem maideparte.
2.Ce este cerul conform înţăturii Sfinţilor Părinţi (Sfântul Ioan Damaschin):
1
1
 
R:
Conform învăţăturii Sfinţilor Părinţi „cerul” înseamnă mai multe lucruri, depinde decontext. Şi Părinţii între ei pot surprinde diferite înţelesuri, pe care, desigur, le găsim a fi diferite şicomplementare.Chestionarul ne ajută cu limitarea la Sf. Ioan Damaschin. Învăţătura lui despre cer se găseşteîn cap. VI,
 Despre cer 
, în
 Dogmatica.
Spicuim de acolo:„Cerul este totalitatea zidirilor văzute şi nevăzute, înăuntrul lui sunt puterile spirituale aleîngerilor şi în el sunt închise şi înconjurate toate cele sensibile…Dar pentru ca Sfânta Scriptura vorbeşte de cer si de “cerul cerului” (Psalmi LXVII, 34,CXIII, 24) şi de “cerurile cerurilor” (Psalmi CXLVIII, 4), şi pentru că spune că fericitul Pavel a fostrăpit până la al treilea cer (II Corinteni XII, 2), spunem că la facerea universului am primit şifacerea cerului, despre care filosofii păgâni, însuşindu-şi învăţăturile lui Moise, spun că este o sferăfără de stele. Mai mult, Dumnezeu a numit tăria cer (Facerea I, 8.) şi a poruncit ca acesta să fie înmijlocul apei, orânduind ca el să separe apa care este deasupra tăriei şi apa care este dedesubtultăriei (Facerea I, 6.). Dumnezeiescul Vasile
2
, iniţiat fiind din dumnezeiasca Scriptură, spune cănatura acestuia este fină ca fumul
3
.…Cerul cerului este aşadar primul cer, care este deasupra tăriei. Iată două ceruri, căciDumnezeu a numit şi tăria cer. In mod obişnuit, însă, în Sfânta Scriptură se numeşte cer şi aerul, pentru că se vede sus.…Dar dacă ai vrea să iei pe cele şapte zone ca şapte ceruri, nu se vatămă cu nimic cuvântuladevărului. De obicei în limba ebraica cerul este numit la plural ceruri. Aşadar când voia să zicăcerul cerului, a zis “cerurile cerurilor” (Psalmi CXLVIII, 4), ceea ce indică cerul cerului, adică cerulde deasupra tăriei; iar când spune “apele de deasupra cerurilor”, potrivit uzului limbii ebraice estenumit cu pluralul ceruri sau aerul şi tăria sau cele şapte zone ale tăriei sau tăria.Cerul este cu mult mai mare decât pământul. Fiinţa cerului, însă, nu trebuie să o cercetăm,căci ne este necunoscută…”
3.
Este cerul făcut înaintea Universului, sau după Univers sau atât cerul cat siUniversul sunt făcute simultan? Argumentaţi răspunsul cu citate scripturistice şi patristice(Sf. Ioan Damaschin).R:
Acum depinde ce înţelegem prin cer, şi ce înţelegem prin univers. La Sf. Ioan Damaschinîntâlnim: “
 spunem că la facerea universului am primit şi facerea cerului”
(Sf. Ioan Damaschin -Dogmatica, Cartea a II-a, cap 6).
“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.”
Facerea 1,1. Atât cerul, aici acea sferăfără stele, cât şi Pământul, aici globul pământesc, alcătuiesc în acest moment iniţial „universul”. Eleapar desigur simultan.
4.Ce ne învă atât Sfânta Scriptu, t şi ştiia (prin teoria Big-Bang-ului)despre originea materiei (din Univers), spaţiului, timpului şi legile fizicii (care guverneazăuniversul)? Apare toată materia într-un singur moment? Ulterior acestui moment cineva dinunivers poate crea sau distruge materie (energie)? Ce afirmă legea conservării energiei?
2
Sf. Vasile cel Mare, părinte bisericesc, a trăit între 330-379.
3
Omilia I la
 Hexaimeron
: “La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”, Migne PG, XXIX, col. 20
2
 
R:
“Atât Sfânta Scriptură
cât şi 
ştiinţa (prin teoria Big-Bang-ului)?” Iată deja o premiză careimplică faptul că Scriptura şi astrofizica modernă ar învăţa aceeaşi origine a „materiei, spaţiului,timpului şi legilor fizicii (care guvernează universul)”Asumându-ne riscul unei depunctări, mărturisim că nu putem nicicum să primim această premiză: revelaţia scripturistică şi astrofizica contemporană sunt aproape paralele, oricum diferădrastic, şi nu învaţă nicicum acelaşi lucru.La ce disciplină eram? Dogmatica? La teologie? Sau la fizică? Se presupune că avemcunoştinţe egale în ambele domenii, absolvenţi de două facultăţi?A şti cele ale ştiinţei este pentru un teolog ceva opţional şi adiacent, folositor poate în uneleîmprejurări, întâlniri, etc. Dar neapărat trebuie cunoscut ce zice revelaţia scripturistică, adevăratizvor dumnezeiesc neînşelat şi neînşelător asupra celor întrebate.Deci, originea se află la Dumnezeu, care le-a gândit din vecie şi le-a adus la existenţă în primele 6 zile ale facerii lumii.Dacă trebuie nearat răspundem şi ce spune „ştiinţa „big-bang-ului” (interesantădenumire, dată ca şotie, dar care s-a stabilit ca ceva serios!), să încercăm:„Teoria ştiinţifică a Big-bang-ului este modelul care explică apariţia materiei, energiei,spaţiului şi timpului, altfel spus existenţa Universului dintr-o
 singularitate iniţială
, ce reprezintă“nimic” (din punct de vedere matematic), căci nu are dimensiuni spaţio-temporale, dar are o energieextrem de mare. La momentul "zero" această singularitate iniaa ieşit din starea ei desingularitate (încă nu se ştie din ce cauză) şi şi-a manifestat uriaşa energie printr-o inimaginabilăexplozie, Big Bang-ul, care continuă şi astăzi.” (extras dinhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang)„Legea conservării energiei afirmă că energia totală al unui sistem fizic izolat rămânenemodificată în timp, indiferent de natura proceselor interne ce au loc în sistem. Cu alte cuvinte,diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităţilor tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă. Potrivit concepţiilor fiziciimoderne, orice cantitate de energie exprimă în acelaşi timp o masă, şi reciproc oricărei mase îicorespunde o energie. Conservarea energiei, în fizica modernă, este echivalentă cu principiulconservării masei.” (extras dinhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_conserv%C4%83rii_energiei.Chestionarul foloseşte destul de des extrase de pe wikipedia, dar omite să indice acest lucru…)Dacă le punem acum cap la cap, vedem că teologic termenul de „energie” înseamnă cu totulaltceva decât în ştiinţă. Venind din greacă ενεργια înseamnă „lucrarea” cuiva, deci a unei fiinţe, fietrupeşti, fie duhovniceşti. Există Fiinţa necreată Dumnezeu ce are şi energii necreate, şi fiinţeraţionale create (îngeri, diavoli, oameni) cu energii create. Deci e un termen personalist care nu seîntâlneşte cu conceptele fizicii.În privinţa materiei: „"Însuşi Dumnezeul nostru, proslăvit în Treime si Unime „a făcut cerulşi pământul şi toate cate sunt în ele", aducând pe toate de la neexistenţă la existenţă. Pe unele, cumeste cerul, pământul, aerul, focul şi apa,
nu le-a făcut din o materie preexistentă
; pe altele, cum suntvieţuitoarele, plantele, seminţele, le-a făcut din cele care au fost create de el. Acestea s-au făcut la porunca creatorului din pământ, apă, aer şi foc"
5.Ce ne învaţă Sntul Ioan Damaschin despre forma Universului (şi implicit acerului)? Forma este închisă sau deschisă (argumentaţi răspunsul)? Această forma a fostpreluata de filosofii păgâni din învăţătura Sfintei Scripturi sau Biserica Ortodoxa a preluataceasta forma de la filosofii păgâni?R:
 spunem la facerea universului am primit şi facerea cerului, despre care filosofii păgâni, însuşindu-şi învăţătura lui Moise, spun că este o sferă”
(Sf. Ioan Damaschin - Dogmatica,Cartea a II-a, cap 6). Forma universului este o sferă închisă, mărginită de „apele de deasupra”.Aceasta este învăţătura Bisericii Ortodoxe.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->