Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Report Keistimewaan Islam

Report Keistimewaan Islam

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 5,603|Likes:
Published by mango

More info:

Published by: mango on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

 
Huraian
Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mempunyai ciri-ciri keistimewaanyang tidak terdapat pada agama lain atau pun ciptaan manusia sendiri. Antara ciri-cirikeistimewaan tersebut adalah seperti, Rabbaniyah, Syumulliyah, Waqi’iyah, Alamiyah,Sepadu dan Seimbang :
 Rabbaniyah
Rabbaniyah membawa erti bahawa Islam datangnya daripada Allah S.W.T. Ia jugamerangkumi hukum-hakam, konsep, prinsip dan nilai-nilai peraturan hidupmanusia adalah mutlak milik Allah S.W.T. Manusia yang hidup di muka bumi inihanyalah sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh AllahS.W.T. Seseorang yang mempunyai hubungan erat dengan Allah S.W.T adalahdisebut sebagai rabbani. Sudut Rabbani ini terbahagi kepada dua bahagian :
1.Rabbani dari sudut matlamat dan tujuan.
Bererti Islam menjadikan hubungan yang baik dengan Allah dan mendapatkeredhaanNya sebagai matlamat terakhir kehidupan. Kesemua ajaranIslam baik yang bersangkutan dengan aqidah, muamalah, akhlak dan lain-lain adalah bertujuan untuk menyedarkan manusia supaya menjadi hambakepada Allah semata-mata.Kesan daripada konsep ini, kita dapat mengetahui matlamat hidup manusiadi dunia, mengenal fitrah di bumi, selamat dari pertentangan dengan dirisendiri dan bebas dari sifat perhambaan dan runtuhan hawa nafsu.
2. Rabbani dari sudut manhaj dan sumber.
Rabbani dari sudut manhaj bererti manhaj ini adalah rabbani kerana bersumberkan kepada wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahualaihi wasallam. Dalam hal ini, Allah menurunkan wahyu kepada NabiMuhammad dalam dua pendekatan. Pertama wahyu diturunkan dalam bentuk lafaz dan makna, iaitu al-Quran, dan yang kedua ialah dalam bentuk maknanya sahaja iaitu al-Sunnah.Kesan daripada sumber dan manhaj rabbani ini ialah Islam terhindar darisegala bentuk kekurangan, terhindar dari pengaruh kekayaan, Islam sesuaiuntuk semua manusia, dan mendapat penghormatan dan kehebatan. Islamagama Allah S.W.T dan agama-agama yang lain tidak diterima oleh AllahS.W.T sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: “Sesungguhnya agama(yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Surah Ali-Imran ayat 19).Islam dicipta oleh Allah S.W.T manakala agama-agama lain adalah hasilciptaan idea dan falsafah serta pandangan manusia. Sesiapa yangmenganut agama lain adalah sesat.
4
 
 Syumuliyah
Syumuliyah bererti ajaran Islam itu adalah sempurna dan lengkap. Malah tiadacacat celanya yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali,dari sekecil-kecil urusan sampailah ke besar-besar perkara. Segala apa yangditerangkan oleh Islam adalah benar dan nyata belaka. Dalam hal ini, beberapaaspek dijelaskan, antaranya ialah :
1.Sudut kesyumulan Islam
Islam telah mengemukakan undang-undang ataupun peraturan-peraturankepada manusia untuk mengatur hubungan sesama manusia. Islam jugatelah menjelaskan hukuman-hukuman terhadap mereka yang melanggar  perundangan sama ada yang berkaitan dengan sivil atau jenayah sepertihukuman
hudud 
dan
qisas
(bunuh balas).Ia juga berkaitan dengan hukum yang bersangkutan dengan urusanhubungan manusia dengan Allah seperti solat, haji, puasa, dan ibadah lain.Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusialain seperti hukum nikah, muamalah, kehakiman, hukum berkaitan dengan pemerintahan Negara, harta dan hukuman denda kepada pesalah yangmelakukan kesalahan.
a.Keadilan
Islam telah memperjuangkan keadilan. Keadilan dalam islam adalahmemberi hak kepada yang berhak tanpa sebarang kekurangan. Keadilanwajib diberikan kepada semua insan baik muslim, musuh Islam ataukawan, ahli keluarga, atau bukan ahli keluarga.
b.Kehakiman
Islam mengemukan system kehakiman. Ini bermaksud bahawa Islammenentukan di dalam hubungan permasalahan sesama manusia keranamanusia sangat memerlukan seorang hakim yang dapat menghukum danmenyelesaikan perselisihan mereka serta dapat mengembalikan hak kepada yang empunya hak.Islam telah meletakan bahawa kehakiman merupakan fardhu. Dimanasetiap hakim Muslim mestilah menjatuhkan hukuman mengikut yang telahditentukan oleh Allah.
c. Negara
Dalam soal bernegara, Islam telah menjelaskan hukum-hukum berkenaan persoalan Negara. Islam bukanlah terbatas dalam lingkungan hubungan diantara manusia dengan manusia dengan Allah sahaja, malah menyusunhubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan jamaah lain.Ketua Negara dipilih dikalangan orana-orang Islam sesuai dengan syarat-syarat seperti sifat
Ouwwah
dan
 Amanah
. Peranan ketua Negara Islamialah melaksanakan syariat dan membimbing manusia untuk melakukannya
5
 
d.Akhlak 
Islam mengambil berat soal akhlak. Pengambilan berat Islam terhadapakhlak jelas dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran tentang sifat-sifatdan akhlak yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
e.Ilmu
Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah makrifat dan mengenali hakikatsesuai dengan tempat dan mengetahui sesuatu yang diturunkan oleh Allah,mengetahui tujuan manusia diwujudkan oleh Allah dan kehidupan akhiratyang mengakhiri manusia. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang bolehmembawa kepada mengenali Allah.
6

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Farah Nisa liked this
KhairulBariahIsmail liked this
Nurul Hidayah Zakaria liked this
Nurin Assq liked this
jesteryobeo liked this
Astro Awani liked this
Mei Leng liked this
Zarina Bt Mohd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->