Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
TteS 2010/2011 Annual Report

TteS 2010/2011 Annual Report

Ratings: (0)|Views: 918|Likes:
Published by Tkemlups

TteS 2010/2011 Annual Report

TteS 2010/2011 Annual Report

More info:

Published by: Tkemlups on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
Feeqfk ^axl~z >868# >866 6
 
FEEQFK^AXL^Z >868#>866
 
> Feeqfk ^axl~z >868# >866
 
Y@_@LE _ZFZACAEZ
G`jaj n l~ feoaszl~s+ wa+ zda Zb‐ackýxsaco
za _aowaxacoýk‐aow f~a x~lj of~azfba~s
wdl sz~`ya zl sao~a fej x~lzaoz l~ kfejs fejata~o`sa l~ ~`gdzs il~ zda g~afzasz glli li l~xalxka+ il~ iz~a gaea~fz`les%
C@__@LE _ZFZACAEZ
Zl x~ly`ja kafja~sd`x+ sa~y`oas+ fej lxxl~ze`z`as
zl l~ olcce`zp np ilos`eg le l~ xalxka+kfej+ ~asl~oas+ l~gfe`}fz`lefk sz~oz~a fej
fssa~z`eg l~ ~`sj`oz`le%
Zb‐ackýxs za _aowàxaco w`kk foolcxk`sd zd`s n
aes~`eg fkk szfbadlkja~s fooaxz `ej`y`jfk fej
olkkaoz`ya ~asxles`n`k`z fej foolezfn`k`z w`zd filosaj+ sxxl~z`ya fxx~lfod zl sa~y`oa jak`ya~%
 
Feeqfk ^axl~z >868# >866 ?
OD@AI‐_ CA__FGA
Wa‐zbx+
Zda xfsz paf~ wfs felzda~ lqzszfej`eg z`ca il~ zdaZb‐ackýxs za _aowàxaco% Wa cfja cfep sz~`jas zlwf~js zda olez`eqfk fjyfeoacaez li lq~ xalxka )
olccqe`zp jasx`za zda sz~qggk`eg aolelcp% @ wlqkj k`ba
 zl atzaej f olklssfk zdfeb plq zl lq~ olez`eqfkkp g~lw`egszfii il~ zda`~ jaj`ofz`le zlwf~js zda x~lg~ass`le li lq~ 
glfks%
Zd~lqgdlqz zda xfsz paf~ wa dfya o~afzaj eawacxklpcaez lxxl~zqe`z`as+ dlszaj ) xf~z`o`xfzaj `e
saya~fk bap ayaezs ) ~afodaj eqca~lqs c`kaszleas%@ w`kk zlqod nfsa fej x~ly`ja fe qxjfza le f iaw li zdacfml~ qeja~zfb`egs `e lq~ olccqe`zp%
Wfsza Wfza~ Z~afzcaez Xkfez
Zda *0%7#c`kk`le x~lmaoz dfs fkklwaj lq~ nfej zl dllb `ezl zda O`zp li Bfckllxs sawfga spszac+ wd`ka xfp`egil~ zda sdf~a li `ei~fsz~qozq~a qsaj%
Zda x~lmaoz wfs 68 paf~s `e zda cfb`eg fej wfs iqejaj
np *4%> c`kk`le i~lc zda iaja~fk glya~ecaez fej *6%1c`kk`le i~lc zda nfej%
F 7%>#b`klcaz~a sawfga#x`xa oleeaoz`le w`kk x~ly`jasa~y`oa zl 66: at`sz`eg dlcas+ zda fjc`e`sz~fz`lenq`kj`eg fej zda _b‐akax _odllk li Atoakkaeoa+ fkk li 
wd`od wa~a x~ay`lqskp qs`eg saxz`o akjs%
Zd`s x~lmaoz dfs zda xlzaez`fk zl na f cfml~ xf~z li lq~ xkfes zl atxfej `e zda iqzq~a%
>866 Wasza~e Ofefjf _cca~ Gfcas
Ofefjf‐s Zlq~efcaez Ofx`zfk dfs fjjaj felzda~ 
gacszlea zl `zs o~lwe% Zda O`zp li Bfckllxs wfs x~lqj
 zl dlsz zda Wasza~e Ofefjf _qcca~ Gfcas $WO_G
`e Fqgqsz li >866 $Fqg 1#6:% Zda Wasza~e Ofefjf_qcca~ Gfcas `s jaj`ofzaj zl zda jayaklxcaez li 
atoakkaeoa `e sxl~z np zda ilq~ wasza~e x~ly`eoas fej
 zd~aa za~~`zl~`as= N~`z`sd Olkqcn`f+ Fkna~zf+ _fsbfzodawfe+Cfe`zlnf+ Eqefyqz+ El~zdwasz Za~~`zl~`as fej zda Pqble
Za~~`zl~p%Cfep Zb‐ackýxs za _aowàxaco cacna~s xf~z`o`xfzaj
fej l~ ylkqezaa~aj il~ zda WO_G `eokqj`eg cpsaki 
fej wa fkk gf`eaj cacl~`as fej yfkqas zdfz w`kk kfsz fk`iaz`ca%
Jf _odlkf~s
Zb‐ackýxs nfej cacna~s wdl fzzaejaj zda B@^_ fsJfp _odlkf~s wa~a j`sof~jaj np zda >881 _azzkacaezFg~aacaez fs zda ofsa wfs jaacaj zl na fs ‛elz fw`ee`eg ofsa–% Fs f ~asqkz li zd`s `emqsz`oa+ zda Zza_ `s
`e zda x~loass li k`eg f Okfss Foz`le Kfwsq`z il~ lq~ 
cacna~sd`x `e olemqeoz`le w`zd _aodakz Nfej%
Zda >868 Od`ai ) Olqeo`k aszfnk`sdaj fe `e`z`fz`ya zl
aesq~a zdfz zda Zza_ cacna~sd`x lnzf`e olcxaesfz`le
fej zdfz f dafk`eg x~loassas `s jayaklxaj fej
`cxkacaezaj il~ zda wakkeass li lq~ cacna~sd`x%Fs cfep li plq cfp dfya elz`oaj zda~a `s f xdps`ofkkp xlwa~iqk cleqcaez zdfz dfs naae a~aozaj `e i~lez li  zda Lkj B@^_ nq`kj`eg% Zd`s cleqcaez `s zl ~acacna~ fej dlelq~ fkk B@^_ sodllk fzzaejaas fs wakk fs zdlsaw`zd`e zda 67 _aowàxaco nfej efz`les%Zd`s cleqcaez wfs fe `e`z`fz`ya li Zza_ cacna~ Bae
 Maesae li wdlc @ wlqkj k`ba zl atzaej cp jaaxaszg~fz`zqja% Zd`s cleqcaez w`kk szfej sz~leg fs w`kk wa
qe`zaj qez`k zda `emqsz`oa zdfz wfs xkfoaj le lq~ ifc`k`as
fej klyaj leas `s ~aoz`aj% @ nak`aya zdfz zd`s `s f scfkk
szax il~wf~j `e zda dafk`eg x~loass il~ qs fkk%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->