Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
São os doentes que necessitam de medico 04 12 2012

São os doentes que necessitam de medico 04 12 2012

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Fernandes Martinho

More info:

Published by: Fernandes Martinho on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
 
;
 
Aãn sãn ns {zj bnvkg skö`j {zj u|jciskg `j gé`icn (;)
50. ;<. <5;<
Pjgk6
Aãn sãn ns {zj bnvkg skö`j {zj u|jciskg `j gé`icn
Mnapj6 J}kabjohn sjbza`n n Jsui|ipisgn/ XXI]6 ;; j;<!;;! Jspka`n Fjszs å gjsk jg cksk `jssj hngjg (Gkpjzs)/ }ij|kg kç pj| gzipns uzloickans j bjapj `jgë }i`k/ {zj sj uzsj|kg å gjsk cng Fjszs j sjzs `iscçuzons4 ' n {zj mjv {zj ns mk|isjzs/ anpka`n'n/ `issj|kgkns `iscçuzons6 Cngn é {zj n }nssn Gjsp|j cngj cng uzloickans j ujssnks `j gë }i`k> ' Pja`n'ns nz}i`n/`issj'ohjs Fjszs6 Aãn sãn ns {zj bnvkg skö`j {zj u|jciskg `j gé`icn!
(S! GKPJZS/ cku! IX/ }}! ;5 k ;<!)
 ;<! Fjszs sj kcj|ck}k/ u|iaciukogjapj/ `ns unl|js j `ns `jsj|`k`ns/ un|{zj sãn ns {zj gkis ajcjssipkg`j cnasnokâújs4 `ns cjbns `ócjis j `j lnk mé/ un|{zj uj`jg sj ohjs `æ k }ispk/ j aãn `ns n|bzohnsns {zj fzobkg unsszi| pn`k k ozv j `j ak`k u|jcisk|! (]jfk'sj6 ,Iap|n`zâãn,/ k|pibn6
Uzloickans/ Un|pkbji|ns 
!)Jssks ukok}|ks/ cngn pkapks nzp|ks/ jacnap|kg an Jsui|ipisgn k kuoickâãn {zj ohjs cklj! Hë {zjg sjk`gi|j `j {zj/ un| }jvjs/ k gj`izai`k`j sjfk cnacj`i`k k ujssnks ia`ibaks/ ckukvjs `j k zsk|jg gko! Uk|jcj/`ivjg/ {zj pãn u|jcinsk mkczo`k`j `j}j|k sj| kp|ilzpn jxcozsi}n `ns `j gkin| gj|jcigjapn!@ibkgns/ kapjs `j pz`n/ {zj k gj`izai`k`j é iaj|japj k zgk `isunsiâãn n|bìaick/ `j {zj {zko{zj| hngjg un`j sj| `npk`n/ cngn `k `j }j|/ `j nz}i|/ `j mkok|! N|k/ ajahzgk hë `j {zj n hngjg/ un| jmjipn `nsjz oi}|j'k|lçp|in/ aãn unssk klzsk|/ j sj @jzs aãn hnz}jssj cnacj`i`n/ un| jxjguon/ k ukok}|k sjaãn knsiackukvjs `j u|nmj|i|jg cnisks gës/ gkin| sj|ik n aögj|n `ns gz`ns `n {zj n `ns {zj mkokg! @jzs nzpn|bnzmkczo`k`js kn hngjg j ohj `ë k oilj|`k`j `j zsë'oks/ gks aãn `jixk `j uzai| n {zj `joks klzsk!Sj só kns gkis `ibans mnssj cnacj`i`k k mkczo`k`j `j cngzaick| cng ns Jsuç|ipns/ {zjg nzsk|iku|jpja`æ'ok> Na`j/ kn `jgkis/ n oigipj jap|j k `ibai`k`j j k ia`ibai`k`j> K gj`izai`k`j é cnamj|i`k sjg`ispiaâãn/ k mig `j {zj ns Jsuç|ipns unsskg p|kvj| k ozv k pn`ks ks ckgk`ks/ k pn`ks ks cokssjs `k sncij`k`j/kn unl|j cngn kn |icn4 kns |jpns/ uk|k ns mn|pimick| an ljg/ kns }icinsns uk|k ns cn||ibi|! Aãn sãn jspjs öopignsns `njapjs {zj ajcjssipkg `j gé`icn>Un| {zj @jzs/ {zj aãn {zj| k gn|pj `n ujck`n|/ n u|i}k|ik `n sncn||n {zj n un`j k||kack| kn okgji|n>Ns lnas Jsuç|ipns ohj }æg jg kzxçoin j sjzs cnasjohns/ `k`ns `i|jpkgjapj/ sãn `j akpz|jvk k igu|jssinaë'on `jgn`n gkis }i}n/ `n {zj sj ns |jcjljssj ia`i|jpkgjapj! @jzs/ jg szk lna`k`j/ uk|k ohj unzuk| n p|klkohn `j i| lzscë'ok onabj/ aks gãns ohj cnonck k ozv!Aãn sj|ë joj ljg gkis czouk`n/ sj aãn k {zisj| }j|> Un`j|ë `jsczouk|'sj cng k szk iban|ìacik/ {zka`njoj gjsgn hkfk jsc|ipn cng szks gãns/ }ispn cng sjzs u|óu|ins nohns/ nz}i`n cng sjzs u|óu|ins nz}i`ns/ ju|nazacik`n cng k u|óu|ik lnck k szk cna`jakâãn> Sj aãn ku|n}jipk|/ sj|ë japãn uzai`n ujok uj|`k nz ujokuj|}j|sãn `k mkczo`k`j {zj ohj mn|k nzpn|bk`k j `k {zko/ ajssj cksn/ sj ku|n}jipkg ns gkzs Jsuç|ipns uk|k nnlsi`ik|jg j jabkak|jg/ sjg u|jfzçvn `ks kmoiâújs |jkis cng {zj @jzs ckspibk ns sj|}i`n|js ia`ibans j nscn|kâújs {zj n n|bzohn j n jbnçsgn ja`z|jcj|kg! K gj`izai`k`j aãn iguoick ajcjssk|ikgjapj |jokâújs hklipzkis cng ns Jsuç|ipns szuj|in|js! J kujakszgk
kupi`ãn 
uk|k sj|}i| `j iasp|zgjapn gkis nz gjans `öcpio kns Jsuç|ipns/ jg bj|ko! N lng gé`izg/ unis/ aãné k{zjoj {zj cngzaick mkciogjapj/ gks k{zjoj {zj é siguëpicn kns lnas Jsuç|ipns j sngjapj `jojs pjkssispæacik! Zaickgjapj ajspj sjapi`n é {zj k jxcjoæacik `ks {zkoi`k`js gn|kis sj pn|ak naiunpjapj snl|j kgj`izai`k`j!
& & & & &
UNA@J\KÂÐJS6Sja`n n
Cnamn|pk`n| 
n szcjssn| `j Fjszs an gza`n/ cnamn|gj Fjszs ans `issj {zj aãn ans `jixk|ikó|mãns
/ (Fnãn/ XI]6 ;8)
/ gks gka`k|ik n
Cnamn|pk`n| 
k mig `j jspk| sjgu|j cnanscn
/ (Fnãn/ XI]6 ;=
 
 –
 
 K Bæajsj/ ;26 39)
 Kooka Dk|`jc cj|pkgjapj jspj}j ljg iasui|k`n k jxuoick| {zj cngn Fjszs j|k n gj`icn/ nz/ gjohn| n gj`icn`ns gé`icns/ Dk|`jc jxuoick {zj k
gj`izai`k`j
‗ {zj é n gjin `j |jcjuâãn `n ‑
Cnamn|pk`n| 
{zj Hkbj jap|jaós jg angj `j Fjszs/ `kç
k gj`izai`k`j é cnamj|i`k sjg `ispiaâãn/ k mig `j {zj ns Jsuç|ipns unsskg p|kvj| kozv k pn`ks ks ckgk`ks/ k pn`ks ks cokssjs `k sncij`k`j/ kn unl|j cngn kn |icn4 kns |jpns/ uk|k ns mn|pimick| anljg! Kns }icinsns uk|k ns cn||ibi| 
/ j kc|jscjapk Dk|`jc6 aãn sãn jspjs ns `njapjs {zj ajcjssipkg `j gé`icn>N|k `jspj jspz`n akscj jg aós an}k ozv `nzp|iako/ nz ujon gjans ans `ë gkis ozv ak cngu|jjasãn `ksmzaâújs `n
Cnamn|pk`n| 
jap|j aós/ unis sj Fjszs jspk}k j }i}ik jap|j ns `njapjs uk|k ns kfz`k| j cz|k|/ n {zjaãn j|k só uk|k ns `nzp|iak|/ pkglég `j}jgns pj| jg }ispk {zj n
Cnamn|pk`n| 
jspjfk jap|j aós uk|k kfz`k| k(
;) Jspz`n mjipn an Cjap|n Jsuç|ipk Fnkak `„K|c/ S!F! `j Gj|ipi/ \F! k 50. ;<. <5;<!
 
 
 
<
 
pn`ns ns `njapjs/ kssig cngn Fjszs mjv j mkvik/ `kç n
Cnamn|pk`n| 
aãn é jxcozsi}kgjapj `ks Ib|jfks nzjxcozsi}n `joks/ gks `j pn`ns/ cngn Dk|`jc u|ncz|k jxuoick| {zj sngns pn`ns gkis nz gjans gé`izas
(Oi}|n `nsgé`izas/ XI]6 ;:9)!
N|k é kp|k}és `k gj`izai`k`j {zj ns Jsuç|ipns `n Sjahn| }jjg kbi| jap|j aós/ ans kfz`ka`n/|jojgl|ka`n k `nzp|iak {zj Fjszs p|nzxj j jxuoicka`n kn anssn japja`igjapn ks }j|`k`js jsui|ipzkis/ un|ég knzsn `k gj`izai`k`j aãn `j}jgns c|j| jg pn`n n Jsuç|ipn/ gks }j|imick| sj }jg `j @jzs
/ (I Fnãn/ I]6 0)!
@iv'ans S! Ukzon {zj Fjszs j|k n gé`izg `j @jzs/ gj`ik`n| jap|j @jzs j ns hngjas!
(I Pigópjn/ XI6 :)
Pn`ns ns Jsuç|ipns sãn szfjipns k Fjszs/ ns jsuç|ipns ohj `ãn nlj`iæacik nz cnguk|piohkg cng Fjszs ak ]napk`j`j @jzs Uki
/ (Ozcks/ IX6 <8'3=)!
 & & & & & & & & &
]jfkgns an oi}|n ‑J}kabjohn sjbza`n n
Jsui|ipisgn
jg U|jmëcin6
‟  
Ns Jsuç|ipns `n Sjahn|/ {zj sãn ks }i|pz`js `ns Cézs/ {zko igjasn jxé|cipn {zj sj gn}igjapk kn |jcjlj| ks n|`jas `n sjz cngka`n/ jsukohkg'sj un| pn`k k szuj|mçcij `k Pj||k j/ sjgjohkapjs k jsp|joks ck`japjs/ }æg iozgiak| ns ckgiahns j kl|i| ns nohns kns cjbns!Jz }ns `ibn/ jg }j|`k`j/ {zj sãn chjbk`ns ns pjguns jg {zj pn`ks ks cnisks hãn `j sj| |jspkljojci`ks an sjz }j|`k`ji|n sjapi`n/ uk|k `issiuk| ks p|j}ks/ cnamza`i| ns n|bzohnsns j bon|imick| ns fzspns!Ks b|ka`js }nvjs `n Céz |jssnkg cngn snas `j p|ngljpks/ j ns cìapicns `ns kafns sj ohjs kssncikg! Aós }ns cna}i`kgns/ k }ós hngjas/ uk|k n `i}ian cnacj|pn! Pngki `k oi|k/ mkvji zaçssnaks }nssks }nvjs/ j {zj/ azg hian skb|k`n/joks sj jspja`kg j |juj|czpkg `j zg jxp|jgn k nzp|n `n Zai}j|sn!Hngjas/ i|gãns k {zjg kgkgns/ k{zi jspkgns fzapn `j }ós! Kgki'}ns/ pkglég/ zas kns nzp|ns j `ivji `n mza`n `n cn|kâãn/ mkvja`n ks }napk`js `n Uki/ {zj jspë an Céz6 Sjahn|+ Sjahn|+!!! J un`j|jis jap|k| an |jian `ns Cézs!
N JSUÇ\IPN@J ]J\@K@J
 
& & & & & & & & & 
 
]jfkgns snl|j k gj`izai`k`j b|kpzipk an cku! XX]I6 2 k ;5 `n J}kabjohnsjbza`n n Jsui|ipisgn6
Gj`izai`k`j b|kpzipk
‟‗
2! Ns gé`izas kpzkis ' unis {zj pkglég ns kuóspnons piahkg gj`izai`k`j ' ibzkogjapj |jcjlj|kg `j @jzs zg`ng b|kpzipn6 n `j sj|jg iapé|u|jpjs `ns Jsuç|ipns/ uk|k iasp|zâãn `ns hngjas/ uk|k ohjs gnsp|k| n ckgiahn `n ljg jcna`zvi'ons å mé/ aãn uk|k ohjs }ja`j| ukok}|ks {zj aãn ohjs uj|pjacjg/ k jojs gé`izas/ }ispn {zj aãn sãn m|zpn `j
szks 
 
cnacjuâújs/ ajg `j szks ujs{zisks/ ajg `j sjzs p|klkohns ujssnkis!
@jzs {zj| {zj k ozv chjbzj k pn`ns4 aãn {zj| {zj ngkis unl|j mi{zj `jok u|i}k`n j unssk `ivj|6 aãn pjahn mé/ un|{zj aãn k uz`j ukbk|4 aãn pi}j n cnasnon `j |jcjlj| nsjacn|kfkgjapns j ns pjspjgzahns `j kmjiâãn `ns {zj u|kapjin/ un|{zj snz unl|j! Pko k |kvãn un| {zj k gj`izai`k`j aãncnaspipzi u|i}ioébin j sj jacnap|k un| pn`k uk|pj! Mkvæ'ok ukbk sj|ik/ unis/ `js}ië'ok `n sjz u|n}i`jaciko nlfjpi}n!8! [zjg cnahjcj ks cna`iâújs jg {zj ns lnas Jsuç|ipns sj cngzaickg/ k |juzosãn {zj sjapjg un| pz`n n {zj é `jiapj|jssj jbnçspicn/ j sklj {zãn unzck cnisk sj mkv gispj| uk|k {zj jojs sj kmkspjg/ fkgkis un`j|ë k`gipi| {zj ns Jsuç|ipnsszuj|in|js jspjfkg å `isunsiâãn `n u|igji|n {zj kuk|jâk j ns cna}n{zj k pkapn un| sjssãn! N siguojs lng sjasn |jujojsjgjohkapj i`jik! Aãn sj|ik pkglég zgk u|nmkakâãn j}nck|gns/ un| `iahji|n/ ns sj|js {zj |jsujipkgns/ nz {zj ans sãnck|ns> J mn|k `j `ö}i`k {zj sj un`jg kssig nlpj| gkaimjspkâújs4 gks/ {zjg ohjs un`j|ik bk|kapi| k siacj|i`k`j> NsJsuç|ipns oj}ikans/ gjapi|nsns/ l|iackohújs j pn`k k ckpj|}k `ns Jsuç|ipns iamj|in|js/ ak`k jsc|zuzonsns/ sjgu|j kcn||jgu|napns k |jsuna`j| kn {zj sj ohjs uj|bzapj/ sjg sj u|jnczuk|jg cng k }j|`k`j![zjg/ unis/ `jsjfj cngzaickâújs sé|iks `j}j/ kapjs `j pz`n/ uj`i'oks sj|ikgjapj j/ jg sjbzi`k/ iapji|k|'sj `kakpz|jvk `ks sigukpiks `n gé`izg cng ns sj|js `n gza`n jsui|ipzko!N|k/ k u|igji|k cna`iâãn uk|k sj b|kafjk| k ljaj}noæacik `ns lnas Jsuç|ipns é k hzgio`k`j/ n `j}npkgjapn/ kklajbkâãn/ n gkis klsnozpn `jsiapj|jssj
gn|ko j gkpj|iko!
 9! K uk| `k {zjspãn gn|ko/ ku|jsjapk'sj zgk cnasi`j|kâãn jmjpi}k aãn gjans igun|pkapj/ {zj japja`j cng kakpz|jvk gjsgk `k mkczo`k`j! K gj`izai`k`j sé|ik aãn un`j sj| j aãn n sj|ë azack zgk u|nmissãn/ aãn só un|{zj sj`jskc|j`ipk|ik gn|kogjapj/ i`japimick`k uk|k onbn cng k `ns oj`n|js `k lnk'sn|pj/ cngn pkglég un|{zj zg nlspëczon k issnsj nuúj! J {zj sj p|kpk `j zgk mkczo`k`j jssjacikogjapj gó}jo/ mzbi`ik j gzpë}jo/ cng czfk uj|jai`k`j/ unis/ aiabzégun`j cnapk|! Cnaspipzi|ik/ un|pkapn/ uk|k n jxuon|k`n|/ zgk mnapj klsnozpkgjapj iacj|pk `j |jcjipks/ `j akpz|jvk k un`j| mkopk|'ohj an gngjapn jxkpn jg {zj gkis ajcjssë|ik ohj mnssj! Cnisk `i}j|sk é n pkojapn k`{zi|i`n ujon jspz`n/ ujon p|klkohnj {zj/ un| jssk |kvãn gjsgk/ |ju|jsjapk zgk u|nu|ij`k`j `k {zko akpz|kogjapj oçcipn é/ kn sjz unsszi`n|/ pi|k| uk|pi`n! Kgj`izai`k`j/ un|ég/ aãn é zgk k|pj/ ajg zg pkojapn/ ujon {zj aãn un`j pn|ak|'sj zgk u|nmissãn! Jok aãn jxispj sjg ncnacz|sn `ns Jsuç|ipns4 mkopka`n jspjs/ fë aãn hë gj`izai`k`j!Un`j szlsispi| k kupi`ãn/ gks n sjz jxj|cçcin sj kazok! @kç }jg aãn hk}j| an gza`n zg öaicn gé`izg ckukv `jbk|kapi| k nlpjaâãn `j {zko{zj| mjaðgjan jsuç|ipk jg `k`n iaspkapj!Jxuon|k| kobzég k gj`izai`k`j é/ cnasjbziapjgjapj/ `isun| `j zgk cnisk `k {zko aãn é |jkogjapj `nan! Kmi|gk| ncnap|ë|in é jabkak| k {zjg ukbk! Hë gkis6 aãn é `j
si u|óu|in 
{zj n jxuon|k`n| `isuúj4 é `n cnacz|sn `ns Jsuç|ipns/ `kskogks `ns gn|pns/ {zj joj uúj k u|jân `j gnj`k! Jssk i`jik ckzsk iaspiapi}k |juzbaìacik! Mni jssj p|ëmicn/ `jbjaj|k`n jgklzsn/ jxuon|k`n ujon chk|okpkaisgn/ ujok iban|ìacik/ ujok c|j`zoi`k`j j ujok szuj|spiâãn {zj gnpi}nz k u|niliâãn `jGnisés! N gn`j|an Jsui|ipisgn/ cngu|jja`ja`n n ok`n sé|in `k {zjspãn/ ujon `jsc|é`ipn k {zj okaânz jssk jxuon|kâãn/
 
 
3
 
joj}nz k gj`izai`k`j å ckpjbn|ik `j gissãn! (]jfk'sj6
N Oi}|n `ns Gé`izas/
<¦ Uk|pj/ cku! XX]III! '
N Céz j n Iamj|an/
Uk|pj/ cku! XI!);5! K gj`izai`k`j é cnisk skapk/ {zj `j}j sj| u|kpick`k skapkgjapj/ |joibinskgjapj!Sj hë zg bæaj|n `j gj`izai`k`j {zj |j{zji|k jssk cna`iâãn `j gn`n kia`k gkis klsnozpn é k gj`izai`k`jcz|k`n|k! N gé`icn `ë n m|zpn `j sjzs jspz`ns/ mjipns/ gzipk }jv/ å czspk `j skc|imçcins ujansns! N gkbajpivk`n| `ë n sjzu|óu|in mozi`n/ un| }jvjs kpé k szk skö`j!Un`jg uð|'ohjs u|jân! N gé`izg cz|k`n| p|kasgipj n mozi`n skozpk| `ns lnas Jsuç|ipns4 aãn pjg n `i|jipn `j }ja`æ'on!Fjszs j ns kuóspnons/ kia`k {zj unl|js/ ak`k cnl|k}kg ujoks cz|ks {zj nuj|k}kg!U|ncz|j/ unis/ k{zjoj {zj ck|jcj `n {zj }i}j| |jcz|sns jg {zko{zj| uk|pj/ gjans ak gj`izai`k`j4 aãn ohj cnaskb|jsj kssig mn| u|jcisn/ sjaãn n pjgun `j {zj gkpj|ikogjapj unssk `isun|!Ns Jsuç|ipns ohj oj}k|ãn jg cnapk n `j}npkgjapn j ns skc|imçcins/ kn ukssn {zj sj kmkspkg `ns {zj jsuj|kg mkvj| `jojs zgk jsck`k un| na`j
szlkg! ‗‗
 
& & & & & & & & &
(Una`j|kâãn <)
K Gj`izai`k`j jgln|k sjfk zgk Oji Akpz|ko/ sjgu|j mni gko japja`i`k an ukssk`n kpé ujons
u|óu|ins gé`izas/ iacozsi}j ujok u|óu|ik Fnkak `„K|c {zj gko sklik sj `jmja`j| j `ivik6 ‟Ks }nvjs gj `ivjg!!!‗ K
iacngu|jjasãn `k Ib|jfk snl|j gj`izai`k`j j|k pnpko/ ujask}kg ns |joibinsns {zj k gj`izai`k`j j|k `iklóoick/j/ uj|sjbzikg j gkpk}kg snl pn|pz|k nz cna`jakâãn u|jcnacjli`k {zjg pi}jssj gj`izai`k`j jxu|jssk`k sjg
uij`k`j nz jsc|öuzons/ Fnkak `„K|c aãn jsckunz k jssk gko`k`j j iban|ìacik/ hnz}j ckâk
ks l|zxks {zj aãnj|kg sjaãn gzohj|js {zj piahkg jxu|jssk`n }i`æaciks/ j/ joks u|óu|iks `j}i`n ås szuj|spiâújs mnocoó|icks nz`nbgëpicks kssig cna`icinak`ks/ szunahn {zj joks u|óu|iks j|kg cna}jaci`ks {zj n {zj ohjs kcnapjcik aãnj|k `j @jzs j chjbk}kg ås }jvjs }nozapk|ikgjapj k sj jap|jbk| å pn|pz|k j gn|pj/ un|{zj ujask}kg {zj aissnjspk|ik å sko}kâãn `j szk kogk4 iamjoivgjapj k iban|ìacik ajssjs `iks sj|ik pkapk {zj szsujipn {zj nsia{zisi`n|js kc|j`ipk}kg {zj jsujcikogjapj k mnbzji|k oiguk}k k kogk `ks }ipigks/ j chjbk}kg k jacn|kfk| ujssnks k kpjk| zgk mkbzohk `j mnbn uk|k kfz`k| ak sko}kâãn `jssks ujssnks j hnz}j kpé zg skapn }ipigk`n{zj }iz zgk i`nsk k kfzapk| zgk mkbzohk `j mnbn j `issj6 nh skapk!!!Chjbnz k hk}j| bzj||ks |joibinsks jg c|zvk`ks j mkakpisgns ans `iks `k japãn cjbzji|k jsui|ipzko4 aãn mnisjaãn cng k }ia`k `n Jsui|ipisgn {zj n }éz `k gj`izai`k`j mni oj}kapk`n j k pnoj|ìacik/ cngu|jjasãn/japja`igjapn j |jokcinakgjapn jap|j pn`ns sj iaspipziz jap|j k hzgkai`k`j/ unis k gj`izai`k`j é kbn|k kcjipkcngn Oji Akpz|ko ujok gkin|ik `ns hngjas/ un|ég aãn ans ioz`kgns {zkapn k jssk kcjipkâãn/ unis `j`zvigns{zj gzipns |joibinsns kia`k cna`icinak`ns aks i`jiks `j {zj k gj`izai`k`j é `iklóoick/ aãn sj ku|nmza`jg ancnahjcigjapn `k gj`izai`k`j cngn Oji akpz|ko!É unssç}jo {zj `ks gzipks cnisks {zj Fjszs pj|ik uk|k ans `ivj| k gj`izai`k`j sj|ik zgk `joks!Ujok iban|ìacik `k gj`izai`k`j pn`k k hzgkai`k`j snm|jz/ j é nl}in {zj ak gj`izai`k`j gzipk bjapjsnm|j un| aãn sklj| n {zj jspë k ohjs kcnapjcj| j sj fzobk k mick| gkozck4 kpé {zj kobzég ohj jxuoi{zj nz ia`i{zju|ncz|k| sklj| j kpé unssi}jogjapj ia`ick| i| k zg Cjap|n Jsuç|ipk {zj k unssk kfz`k|/ sj mn| n cksn `j n @nzpn| aãn pj| snozâãn/ j an Cjap|n ohj sj| jxuoick`n j `k`n cnahjcigjapns `k }j|`k`j gj`iöaick j `jssjcnahjcigjapn kzpngkpickgjapj k cz|k `j u|jnczukâújs u|jcnacjli`ks un| iban|ìaciks j `kç k ukv `j jsuç|ipnchjbk k jssks ujssnks {zj sj kchkg `imj|japjs/ gks {zj cng n cnahjcigjapn snl|j ks Ojis gj`iöaicks sjkcjipkg j }i}kg cngn ujssnks an|gkis u|ncz|ka`n sj|jg zpjis k @jzs cng ns `nas {zj @jzs ohjs kb|kcinz!& & & & & & & & &
]kgns uj`i| zg kunin ak ‑K Bæajsj/
X]II6 :9'=;6
]nssns miohns j }nssks miohks u|nmjpivk|ãn
:9! ' Ans öopigns pjguns/ `iv n Sjahn|/ jsukohk|ji `n gjz jsuç|ipn un| snl|j pn`k k ck|aj4 }nssns miohns j }nssksmiohks u|nmjpivk|ãn4 }nssns fn}jas pj|ãn }isújs j }nssns }johns pj|ãn snahns! ' Ajssjs `iks/ jsukohk|ji `n gjz jsuç|ipn snl|jns gjzs sj|}i`n|js j sj|}i`n|ks j jojs u|nmjpivk|ãn! (Kpns/ cku! II!;2 k ;8! ' Fnjo/ cku! II/ <8 j <9!)=5! ' Sj cnasi`j|k|gns n jspk`n kpzko `n gza`n mçsicn j `n gza`n gn|ko/ ks pja`æaciks/ ksui|kâújs ju|jssjapigjapns `ks gkssks/ k `jck`æacik `ks i`jiks kapibks {zj jg }ãn sj `jlkpjg hë zg séczon cnap|k ks i`jiks an}ks/aãn un`j|jgns `z}i`k| `j {zj zgk an}k n|`jg `j cnisks sj u|juk|k j {zj n gza`n }john chjbk k sjz pj|gn!Sj/ kbn|k/ oj}ka`n jg cnapk k mn|gk kojbó|ick `j kobzas {zk`|ns j uj|sc|zpka`n n sjapi`n u|nmza`n `ks ukok}|ks `jFjszs/ cnguk|k|gns k sipzkâãn kpzko cng ns pjguns un| joj `jsc|ipns/ cngn kssiakok`n|js `k j|k `k |jan}kâãn/ aãnun`j|jgns `jixk| `j cna}i| jg {zj gzipks `ks szks u|j`iâújs sj jspãn u|jsjapjgjapj |jkoivka`n4 `na`j k cnacozsãn `j{zj kpiabigns ns pjguns kazacik`ns/ n {zj cnami|gkg/ jg pn`ns ns unapns `n bonln/ ns Jsuç|ipns {zj sj gkaimjspkg!=;! ' Cngn }igns (cku! I/ a¶ 3<)/ cniaci`ia`n cng nzp|ks ci|czaspìaciks/ n k`}japn `n Jsui|ipisgn |jkoivk zgk `ks gkisigun|pkapjs u|j`iâújs `j Fjszs/ ujok iamozæacik {zj joj mn|ânskgjapj pjg `j jxj|cj| snl|j ks i`jiks! Joj sj jacnap|k/ koég`issn/ kazacik`n/ jg ns Kpns `ns Kuóspnons6 ¤Ans öopigns pjguns/ `iv n Sjahn|/ `j||kgk|ji `n gjz Jsuç|ipn snl|j pn`kck|aj4 }nssns miohns j miohks u|nmjpivk|ãn!´É k u|j`iâãn iaj{zç}nck `k }zobk|ivkâãn `k gj`izai`k`j/ {zj u|jsjapjgjapj sj |j}jok jg ia`i}ç`zns `j pn`ks ksi`k`js/ `j kglns ns sjxns j `j pn`ks ks cna`iâújs4 k u|j`iâãn/ un| cnasjbziapj/ `k gkaimjspkâãn zai}j|sko `ns Jsuç|ipns/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->