Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kavkaski Albanci Lazni Iliri Latinica

Kavkaski Albanci Lazni Iliri Latinica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 399|Likes:
Published by felinobg
Razbijanje mita po kojem su Albanci poreklom Iliri jer se na karti Karla Velikog iz 814. godine lepo vidi Albanija koja se nalazi na Kavkazu. Siptari su na teritoriju Srbije prvi put dosli nakon sto ih je pobunjeni vizantijski vojskovodja doveo sa SIcilije da ratuju za njega te su preostali Siptari dobili dozvolu Srba da se nasele na teritoriji dansnje Albanije (da, i ta teritorija je bila u sastavu Srbije). Odakle SIptari na SIciliji? Doveli su ih Arapi. Zatecene Siptare na teritoriji Srbije i one koje su sa sobom doveli sa Kavkaza, iskoristili su Turci u borbi protiv Srba.
Razbijanje mita po kojem su Albanci poreklom Iliri jer se na karti Karla Velikog iz 814. godine lepo vidi Albanija koja se nalazi na Kavkazu. Siptari su na teritoriju Srbije prvi put dosli nakon sto ih je pobunjeni vizantijski vojskovodja doveo sa SIcilije da ratuju za njega te su preostali Siptari dobili dozvolu Srba da se nasele na teritoriji dansnje Albanije (da, i ta teritorija je bila u sastavu Srbije). Odakle SIptari na SIciliji? Doveli su ih Arapi. Zatecene Siptare na teritoriji Srbije i one koje su sa sobom doveli sa Kavkaza, iskoristili su Turci u borbi protiv Srba.

More info:

Published by: felinobg on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
KAVKASKI ALBANCILAŽNI ILIRI
Peši
ć
i sinovi Beograd, 2007. godine
Ova knjiga sadrži proširene tekstove referata izloženih 21. juna 2007. godine namultidisciplinarnom okruglom stolu u SANU "Metodološki problem istraživanja porekla Albanaca".
Ure
đ
iva
č
ki odbor:dr Mihailo Staniši
ć
, dr Jovan Dereti
ć
, mr Dragoljub Anti
ć
Sekretar odbora: Milutin Ja
ć
imovi
ć
Mogu
ć
ne su greške u tekstu jer je automatski prepravljen sa
ć
irilice na latinicu.
 
4
SADRŽAJUVODNI REFERATI
Mihailo Markovi
ć
:Smisao istraživanja porekla Albanaca i njihovog širenja po Balkanu5Mihailo Staniši
ć
: ARBANASI OD KAVKAZA DO SRBIJE 20Momir Jovi
ć
: O BALKANSKIM STARINCIMA 28Dragoljub P. Anti
ć
Đ
or 
đ
e Jankovi
ć
:ARHEOLOŠKA SVEDO
Č
ANSTVA O POREKLU ALBANACA I POTOMCIMAILIRA 47Milan Ristanovi
ć
Č
ć
SPECIFI
Č
NI DOPRINOSI
 Nikola Dimitrijevi
ć
: ARHEOGENETIKA I IZU
Č
AVANJE POREKLA STANOVNIŠTVA NABALKANU 68Slobodan Jar 
č
evi
ć
: STAROSEDEOCI BALKANA SU SLOVENI 72 Nikola Žuti
ć
:VJERSKO - NACIONALNA I POLITI
Č
KA ZLOUPOTREBA ILIRSKOG IMENA 94Radomir D.
Đ
or 
đ
evi
ć
: NEUJEDNA
Č
ENOST MIŠLJENJA O POREKLU ALBANACA -SOCIO-KULTURNE POSLEDICE NA ISTORIJU SRBA 109Milutin Ja
ć
imovi
ć
: SRBI I ALBANCI NA SRPSKOJ ZEMLJI 117
DODATAK 
Jovan Dereti
ć
: ILIRIJA I ILIRI 124ISTORIJSKE KARTE 128
 
5
UVODNI REFERATI
Mihailo Markovi
ć
SMISAO ISTRAŽIVANJA POREKLA ALBANACAI NJIHOVOG ŠIRENJA PO BALKANU
Pitanje porekla Albanaca nema samo saznajni karakter. Takva vrsta pitanja u normalnim prilikama ima zna
č
aja samo za nauku: istoriju, lingvistiku, arheologiju, genetiku itd. Podnormalnim prilikama treba podrazumevati jasan i nesporan status jednog naroda, teritorije nakojoj živi i granica njegove politi
č
ke organizacije - države. Ovakav pojam normalnosti jeistorijska kategorija, on se odnosi na period od oko dva veka - od konstituisanja nacija iformiranja nacionalnih država do globalisti
č
ke negacije nacionalne države i nacionalnesuverenosti. Evropa od 19. do 21. veka je dobar primer te vrste normalnosti. Narodi prihvatajusvoje granice, princip nacionalnog, teritorijalnog integriteta i nepromenljivosti granica postaje bitni, univerzalno prihva
ć
eni princip me
đ
unarodnog prava. Nažalost, na Balkanu, a posebno na Kosovu i Metohiji prilike nisu normalne u tome smislu,a albanska nacija sa zakašnjenjem od dva veka vodi borbu za svoje nacionalno ujedinjenje i pritom koristi sva raspoloživa ideološka sredstva. Jedno od njih je insistiranje na ideološkom projektu "Prizrenske lige" iz 1878. godine o stvaranju Velike Albanije. Po njemu, državaalbanskog naroda treba da uklju
č
i, sem Albanije, i isto
č
nu Crnu Goru, Zapadnu Makedoniju,Kosovo i Metohiju, Južnu Srbiju i Severnu Gr 
č
ku.Drugi, još ambiciozniji projekat jeste identifikacija s Ilirima i zaposedanje svih teritorija nakojima su nekada živeli Iliri. U toj situaciji pitanje porekla nije nau
č
no, ve
ć
ideološko. Drugimre
č
ima, ne traga se za istinom, za valjano proverenim
č
injenicama, za dobro dokumentovanim iobrazloženim objašnjenjima, za teorijama koje su u skladu sa celinom ve
ć
utvr 
đ
enih znanja izdatih oblasti. Umesto toga, projektuje se teorija,
č
iji je osnovni cilj da zadovolji odre
đ
eni posebniegoisti
č
ki interes, izmišljaju se i falsifikuju podaci, koji takve teorije potvr 
đ
uju.U slu
č
aju koji razmatramo, interes koji usmerava takozvana istraživanja albanskihistori
č
ara, ideologa i politi
č
ara, jeste opravdanje ve
ć
izvršene, kao i planirane budu
ć
e otima
č
ine i prisvajanja tu
đ
ih teritorija. Kad tvrde da vode poreklo od Ilira, oni smatraju da imaju pravo dasvojataju one oblasti u kojima su Iliri živeli. Oni znaju da takvo "istorijsko pravo" nije dovoljnoza legitimno raspolaganje nekom teritorijom. Ali oni se s pravom nadaju da ono doprinosimoralnoj težini njihovih pretenzija. Oni su, navodno, starosedeoci Balkana, koji su u miru živelina svojoj zemlji. A onda su iz nekih tu
đ
ih prostora došli nasilnici i oteli im zemlju. Pošto sila nemože postati pravo, oni skromno traže da im se njihova zemlja vrati i da im se prizna suverenostna onom delu koji su ve
ć
uspeli da povrate.Ovu tezu o ilirskom poreklu Albanaca prvi je postavio nema
č
ki istori
č
ar Tunman 1774.godine. Ona je zatim obnovljena u Be
č
u u drugoj polovini 19. veka.Kakvi dokazi postoje da izme
đ
u Albanaca i Ilira (ili Dardanaca, po kasnijoj Rugovinojkorekciji) postoji bilo kakva genetska veza? Nikakvi! Nema nikakvih istorijskih zapisa o boravku Albanaca na Balkanu sve do 11. veka. Nemaarheoloških indicija o njihovom prisustvu. Svi albanski toponimi poti
č
u iz kasnog srednjeg vekai vezani su isklju
č
ivo za oblasti južno od Kosova i Metohije. Po svojim strukturalnim odlikama,albanski jezik nema gotovo ni
č
eg zajedni
č
kog sa ilirskim.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
efendi liked this
Bethany Palmer liked this
SnakePlissken liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->