Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
joomla

joomla

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by Deniz Hoti

More info:

Published by: Deniz Hoti on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U BEOGRADUFAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKALABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 JOOMLA CMSSkripta iz predmeta Elektronskoposlovanje
 
Portali
Naja definicija portala je da su portali jedinstvena tka pristupamnogobrojnim izvorima podataka. Portali objedinjuju različite informacije izvećeg broja izvora, praji tako dosledne podatke i pristup brojnimaplikacijama, koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. Personalizovaniportal je stranica na Webu koja uglavnom pra mognosti posebnoprilagođene svakom korisniku, uz mogućnost poseta i prelaska na stranice sadrugačijim sadržajem. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija, kao irazličitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogućilirazne usluge sa brojnih drugih izvora.Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata, portal prikuplja sveinformacije na način koji je odgovarajući za krajnjeg korisnika. Svrha portala je,dakle, da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju saposlovnim aplikacijama, ljudima, sadržajima i procesima. Korisnici mogu dapersonalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima,upravljaju sopstvenim profilima, kao i da objavljuju i dele dokumenta. Ovo značida je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta, samim tim webprogrameri susreću se sa problemima koji nastaju sa sve većom kompleksnošćuweb aplikacija. Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnihrazličitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka.Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale. Horinzotalniportali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti(http://www.nadlanu.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrhaobjedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www.internet.com)Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu, gledano sa aspekta klijenta,su:
Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednojstranici u vreme upita;
Obezbeđuje jedinstvenu
sign-on
formu;
Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati, personalizovati i osigurati; i
Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija.Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledeće:
Inteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama i razniminformacijama;
Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->