Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
A song of Ice and Fire (Game of Thrones) Fan-Fiction – Awakening_Prelude

A song of Ice and Fire (Game of Thrones) Fan-Fiction – Awakening_Prelude

Ratings: (0)|Views: 108 |Likes:
A prudent-but-wildling protagonist left for dead wakes up in the Frostfangs.. Originally I was less interested in a Wildling Magician concept than a "Spiritual Ranger/Wanderer".
A prudent-but-wildling protagonist left for dead wakes up in the Frostfangs.. Originally I was less interested in a Wildling Magician concept than a "Spiritual Ranger/Wanderer".

More info:

Published by: Andrè M. Pietroschek on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
D sk`e kn Ilb d`m Nirb Nd`-Niltik` “ Dwdcb`i`e
Dmujt Nd`-Niltik` © D`mrï A. Xibtrkslobc, djj rieots rbsbrvbm Wbvisik` 4.4I`tb`mbm priadrij !kr ottp"##pibtrkslobc.mbvid`tdrt.lka lrbdtbm tod`cs tk ottp"##d$kid!.$bstbrks.kre#I`ljumbm drt$krc usbm $ito pbraissik`,visit ottp"##rbmd`%&.mbvid`tdrt.lka !kr tob oieo 'udjit kriei`dj.Nurtobr Drt!uj (i!b-)ivi`e*od`cs tk +vk``b b`tjb, d`ktobr rbdj !d` k! DIDN, tob k`lb-u``dabm prktdek`ist rblbivbm d mb!i`bm !dlb. /vb` 8bttbr tod` ust djjk$i`e ab tk usb obr pkrtrdits i` a X7Ns, +vk``b ds $bjj ods mrd$` pkrtrdits k! ad` k!!ilidj lodrdltbrs !rka DIDN < )dab k! *ork`bs. *k sbb toba i` !ujj 'udjit visit"ottp"##v84&.mbvid`tdrt.lka 
 
I writb tois i` Xibtrkslobc Xrksb, `kt R\-B`ejiso, `kr Gritiso B`ejiso. Xibtrkslobc Xrksb is skabtoi`e jicb u`i`tb`tik`dj, iagblijil-akrk`il vikjdtik` kn tob twk B`ejiso vbrsik`s tk woilo it is kntb` dllimb`tdjjy lkadrbm tk. !-"
4
 
Dmeouj Akk`nkx - Dwdcb`i`e
It wds d lkjm d`m prbtbr`dturdj akab`t tk ab, Dmeouj Akk`nkx. D tiabjbss akab`t dt tob torbsokjm nrka tob jd`ms kn tob mbdm tk tob jd`ms kn tob jivi`e. It lkujm odvb gbb` fust k`b i`std`lb, kr odjn d` btbr`ity. I da `kt surb, d`m `bitobr mk I sunnbr tob ougris kn tob c`bbjbrs. ]okueo todt is d odjntruto. D jbeitiadtb odjntruto, ds tois is ay tdjb, d`m odjn ay d`lbstry stbas nrka bdlo simb kn tob !djj" Ay aktobr wds wijmji`e, ay #dtobr d c`bbjbr. I abakri$b tobsb lkaab`ts, nkr ay gkmy is stijj i` ily lkjm stdsis. I c`kw I ld` writb toba mkw` jdtbr. %bs, I da pdrtidjjy bmuldtbm. &kabtiabs I tbjj toba dt d ldapnirb, kr tk d wkad` wok mblimbs tk stdy nkr grbdcndst, tob nbdsti`e dt mdygrbdc. !ito kur 'jd`, ]rigb, kr Ijc, gbi`e c`kw` ds tob (rdvbrkggbrs todt is rdrb i`mbbm. Ad`y suspblt us tk nbbm k` tob njbso kn tob )bdm. I` truto wb dltudjjy prbnbrrbm tob njbso kn kur lkapbtitkrs i` lbrtdi` odrso tiabs. *ur jd`ms drb djwdys i` wi`tbrs woitb. 'kjm, &tkra, +u`t, d`m D`lib`t Adeil kur obritdeb.&kab rbvbrb tob *jm (kms obrb, ktobrs, jicb kur ]rigb, loksb tk rbspblt k`jy wodt gb`bnits toba. #kr `kw tois is nutijb mdggji`e, ds I da trdppbm i` mdrc`bss. I da jyi`e upk` lkjm stk`b, woilo is suspilikus. I da `k jbdmbr, d`m `k ok`krbm wdrrikr bitobr, I da fust  k`b kn ay ci`m. It wkrribs ab mbbpjy, ds d sbjniso -blrkad`lbr, kr toksb wok lod`t nkr tob )bdm, gkto wkujm abd` tob prbsb`lb kn jieotskurlbs. I c`kw k`jy k`b ktobr rbtur` nrka tob mbdm, d`m todt wkujm gb mirb `bws nkr ab. &jdi` gy d !oitb !djcbr..!birwkkm d`m +bdrt]rbb, I nbbj ay obdrt puapi`e, d`m ay gkmy sunnbri`e nrka tob lkjm. ]odt abd`s I da `kt wodt I nbdrbm, fust i` bvb` akrb jbtodj md`ebr. *jm i`sti`lts dwdcb`, ds ay dras sbdrlo nkr ay wbdpk`s. -bbmjbss tk sbdrlo nkr ay ebdr, I ld` nbbj it is `kt, wobrb I odm ldrribm it. Ay dras lirljb, tkuloi`e bdlo pdrt kn tob stk`b. Ay c`inb d`m Dx drb `kt wobrb I sobdtobm toba bitobr. !ob` i`sti`lt ndijs, its tiab tk usb tob ai`m / d wijmji`e pki`t kn vibw. ]ob kjm i`ld`tdtik`s `bvbr suitbm ab aulo, wbrb akrb odgitudj tod` trub witloi`e d`ywdy. %bs, I jistb`bm, d`m jbdr`bm, bvb` nrka erd`mad d`m aua. ]ob witloi`e woilo is d jivi`e slb`bry tk d rbdj )bak`8rimb is k`jy d sokrt njilcbri`e tk ab. Dllursbm odjngjkkm, d titjb I bdr`bm i` ay yku`ebr ybdrs. *`b upk` woilo wijmji`es d`m c`bbjbrs derbbm, tokueo I eubss toby mim `kt c`kw tob nujj iapjildtik`. 4`tkagbm i` d ad`admb erdvb, surrku`mbm gy ily lkjm. %bs, wb wbrb k` d` bxpbmitik` i`tk tob #rkstnd`es. D` bxpbmitik` kn survivdj, `kt drrked`t sdeb pksturb kn tob c`bbjbrs.
7
 
7drdmkxildjjy it is I wok c`bbj d`m c`bbj dedi`. It is d erubskab krmbdj tk pju`mbr tois odjj kn tob mbdm i` loijji`e mdrc`bss. !ob` I da julcy, tob` it is fust d tbst kn ay dgijitibs. <ulcy nkr it wkujm abd` I wkujm k`jy `bbm tk wkrry dgkut d akrtdj witlo kr wdrjklc. -k, todt sku`ms ndr tkk bdsy nkr tob odrso truto kn jinb i` tob -krto.I lkueobm d`m spdt skab aixturb kn ay kw` gjkkm wito skab wbirm gjdlc kij todt akab`t. &dw it vid tob witloi`e, fust tokueot it wkujm miseust gdrms kn tob c`bbjbrs tkk bdsijy, s=ubdaiso nkps" I wkujm eivb aulo nkr d ldapnirb, d nryi`e pd` d`m d c`bbjbrs grdi` rieot `kw. *o, sbb, todt is tob stunn I sokujm `kt gri`e i`tk mbtdijbm prksb kr tob c`bbjbrs stdrt ldjji`e us ak`strkus sdvdebs k`lb dedi`. &pilbs, nkrc, c`inb d`m spkk` nkr tob liviji$bm grdi`bdtbrs tob`.]ob bdrto trbagjbs d`m wito it I rbdji$b todt I da i`simb d ldvbr` kr ldvb. &kabtoi`e sodttbrs k` tob erku`m d`m d` bvb` ilibr eust kn wi`m dssdujts ay u`prktbltbm sci`. <ieot" Ay bybs ljksbm i` surprisb, obdmdlobs  fda ay pbtty witloi`e. <ieot, I ld` sbb ay prisk` d`m d wdy kut kn it. I odm gbb` akvbm. 2`c`kw` gy woka. I wds k`b kn bieot erdvbrkggbrs wok i`vdmbm tois tkag kn d` d`lib`t wdrrikr. I rbabagbr vdeubjy. %bs, d` dvdjd`lob kr siaijdr odm us b`tkagbm obrb. ]ob` adeil odm ni`isobm us knn. !bjj, sbvb` kn us. 8y rieot kn survivdj I da tob wkrtoibst. 2eo 2eo, ab gie gkss kn ily tkag `kw... wbjj, stdrvi`e d`m nrbb$i`e gkss kn d` ily tkag. I pju`mbr ay ndjjb` grbtorb` d`m sbdrlo tob tkag wito tob witloi`e sieot d`m i`sti`lts kn d toibn. D od`mnuj kn `uts d`m gbrribs gblkab ay abdj. Ds tob lkrpsbs kn ay nkrabr lkapd`ik`s rdmidtb skabtoi`e tkk u`obdjtoy tk nbbm k`. I mrbss i` stitlobm sobbpnur d`m dmm drakr pdrts I da usbm tk. ]wk gbjts okjm torbb jk`e c`ivbs d`m twk dxbs `kw. It wijj gb d nibrlb d`m riscy tbst kn ay stdai`d d`m scijjs. ]ob #rkstnd`es odvb b`kueo prbmdtkry gbdsts kn tob wijm tk cijj d` b`tirb dray. >uakrs sdy skab kn tob tkueobst trigbs mwbjj obrb oimmb` nrka sieot. D`m kur jd`m ods bvb` nibrlbr cijjbrs tod` fust todt. I spbdc ay tod`cs i`tk tob bapti`bss kn tob tkag, ods it gbb` d aystbrikus wkag tk ab dntbr djj. Ay stbps drb ljuasy d`m pdi`nuj, I odm gbb` knn ay nbbt nkr d woijb. *`b c`inb eivbs ab okjm ds I odlc it i`tk tob ilb kn tob tu``bj woilo jbdms upwdrms. !bstbrks ods ab gdlc dedi` d`m I nbbj jinb witoi` ab.
Jinb mrivi`e ab k` - jinb misderbbi`e wito wodtbvbr trigbs d`m c`bbjbrs toi`c kn ab!
<

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andrè M. Pietroschek added this note
http://game-of-thrones-fans.deviantar... ARTWORKS & FAN-ART from crappy to better than what we could afford! ;-)
Andrè M. Pietroschek added this note
An easier-to-read FONT is selected for the new edition PLUS I gave a timeline hint, even from my wildling perspective. Further, like in Vudash Hexenwahn - the guild of Baldur's Gate, the protagonist will not be written alone. Other characters may add-on, be they written by me, or co-authors I get acquainted with.
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->