Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Посібник_Київстар_Діти_в_інтернеті

Посібник_Київстар_Діти_в_інтернеті

Ratings: (0)|Views: 720 |Likes:
Published by e_salivon

More info:

Published by: e_salivon on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
ітитутпихологїм. Г.с. котюанацоальоїаадемїпедагогчихауУраїи“київтар” - ацоальий лдер телеомуацй
ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ:ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ
П
осібник для батьків
 
3
ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ:ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ
Удк 374.7 Рм Мрм  у, м  пру Урї
(  07.02.11 №1/11-1021)
ігр вмрч лч,сргй дмрч Мм, сргй іч бц,Мр-люмр арйч Чп, н Мхй бугй.– к.: вц: тов «вчй бу “ап-Прм”, 2010.- 48 . (П  ).
У посібнику розкрито можливості сучасних інформаційних технологій– інтернету, мобільного зв’язку та висвітлено способи безпечної поведінки ди-тини у віртуальному просторі, що убезпечать від негативного вплива на її пси-хічне і фізичне здоров’я.Посібник адресовано батькам, дідусям і бабусям, педагогам, праців-никам соціальних служб для дітей і молоді.
Рцз:
Бов В.Ю.
, доктор технічних наук, професор, директор Інституту ін-формаційних технологій і засобів навчання Національної АПН України.
Жод М.І.
, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедриінформаційних технологій Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, академік Національної АПН України.
Чв Н.В.
, доктор психологічних наук, професор, заступник ди-ректора з наукової роботи Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України.
Рм вчю рюіуу пхгї м. Г.с. кю нцї аПн Урї,пр № 8  27 рп 2010 ру.© і.в. лч, 2010© с.д. Мм, 2010© с.і. бц, 2010© М.-л.а. Чп, 2010© н.М. бугй, 2010
 
 Дітивінтернеті: 
 як навчити безпеці у віртуальному світі 
4
ВСТУПНЕ СЛОВО
Вдосконалення інформаційних технологій створює умови для ефектив-ного розвитку сучасного суспільства. Комунікаційні засоби стали невід’ємноюскладовою життя людей у всіх сферах діяльності. Мобільні телефони,комп’ютери та інтернет, розширивши комунікаційні, просторові й часові межі,розкрили нові можливості для спілкування, освіти, праці, відпочинку та твор-чої самореалізації особистості.Кількість користувачів мобільних телефонів та інтернету щодня не-впинно збільшується. Більшою їхньою частиною є молодь.Незважаючи на безумовно позитивну роль сучасних комунікаційнихзасобів та інтернету, існують певні ризики у використанні інформаційних тех-нологій. Особливу небезпеку незахищений інформаційний простір приховуєдля дітей. Інтернет може містити інформацію агресивного чи соціально небез-печного змісту. А надання переваги віртуальному світу перед реальним справ-ляє негативний вплив на психіку і здоров’я дитини та може погіршити нетільки зір, поставу та сон, але й викликати тривожність, дратівливість, соці-альну дезадаптованість і узалежнену поведінку.За даними «Центру цифрових технологій майбутнього», 25% дорослихстурбовані тим, що їхні діти проводять в інтернеті забагато часу, 53% вважаютькіберзлочинність реальною загрозою, а 63% висловлюють схвильованістьчерез спілкування їхніх дітей у віртуальних співтовариствах, що лякають су-часних батьків так само, як попередні покоління бачили загрозу в негативномувпливі «вулиці» на дітей. При цьому 46% користувачів всесвітньої мережі, якіналежать до молодіжної аудиторії, особисто зустрічалися зі своїми віртуаль-ними знайомими. Для когось інтернет може бути єдиним джерелом спілку-вання, але слід враховувати те, що віртуальна реальність ніколи не замінитьгармонійних взаємин і повноцінного спілкування між людьми.
дрр іуу пхгї м. Г.с. кю нцї аПн Урї,р пхгчх у, прфрсргй МаксиМенко

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->