Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kecerdasan Iq Bukanlah Penentu Hitam Atau Putih

Kecerdasan Iq Bukanlah Penentu Hitam Atau Putih

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Nadia Ayub

More info:

Published by: Nadia Ayub on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
KECERDASAN IQ BUKANLAH PENENTU HITAM ATAU PUTIHSejarah terciptanya ujian IQ
 Ujian IQ pertamakali diperkenalkan oleh
Alfred Binet
pakar psikologi Perancis yang hidup padakurun abad 19. Awal ujian IQ ini dibentuk pada tahun-tahun pertama abad ke-20, Binet dan banyak yanglainnya termotivasi untuk mengkaji masalah
kesubnormalan
mental. Ungkapan terbaru undang-undangpendidikan sejagad Perancis telah membuka mata ramai orang terhadap kanak-kanak yang terganggumental. Sebelum ini, kebanyakan kanak-kanak yang demikian baik yang tertinggal kelas sekolah atautidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sekarang mereka dikehendaki undang-undang memasukisekolah dikarnakan mereka tidak dapat mengikuti kurikulum formal sekolah biasa, maka mereka perlukanperhatian yang khusus dan sekolah yang khusus pula.Pada tahun 1904, Binet menyertai lembaga Negara Perancis yang ditugaskan untuk menyelidikiorang-orang yang tidak normal dari segi mental di Perancis, dan tidak lama kemudian kesimpulannyakejituan
diagnosa
ketidaknormalan merupakan masalah yang amat perlu diperhatikan. “keberhasilan disekolah khusus tidak memperlihatkan kecemerlangan,” kata beliau. “dan mereka yang tidak berhasil mesti
dihapuskan da
ri daftar.” Jadi, dengan Theodore Simon (1873
-1961), pakar perubatan muda yang datanguntuk mengkaji psikologi dengan beliau pada tahun 1899, binet mengambil langkah membuat ujian untuk mengenal pasti kanak-kanak yang terganggu mental yang secara kekal tidak akan mendatang sembarangmamfaat dari metode pendidikan biasa.Pada tahun 1905, Binet dan Simon memulakannya dengan beberapa predisposisi teoritikal
tentang “kecerdasan”. Mereka berharap untuk mengukur kekurangan kecerdasan. Jadi, mereka
meneruskan secara empirikal untuk mengenal pasti kanak-kanak yang divonis oleh guru atau doktermereka sebagai orang yang tergangu mental Kemudian Binet menguji mereka dengan berbagai ujian-ujian khusus yang bergantung kuat pada pembacaan, penulisan dan kemahiran tertentu untuk menghindarimereka dari kekeliruan dicap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas dikarnakan tidak sekolah.Untuk kali pertamanya Binet dan Simon membina ujian kecerdasannya yang benar-benarberpungsi pada tahun 1905, ia terdiri daripada 30 item yang berbeda kesulitanya semakin meningkat.
 Item pertama
 Hanya menguji sama ada subjek bisa mengikuti puntung korek api yang sedang menyala dengan matamereka. Ujian ini menggambarkan kemampuan dasar
daya tumpuan
yang diperlukan untuk semuatingkah laku kecerdasan.
 Item kedua
 Subjek sisuruh menggenggam objek kecil yang diletakkan ditelapak tangannya, membukakan sekepingkandi dan memakannya, berjabat tangan dengan pengawas dan memenuhi permintaan melalui bahasayang mudah atau gerak isyarat.Masalah diatas dapat diselesaikan oleh kanak-kanak normal pada peringkat umur 5 dan 6 tahun tetapitidak pada kanak-kanak yang yang terganggu mentalnya, memerlukan mereka menyatakan perbedaan
antara pasangan objek seperti “kertas dengan kadbod” dan “lalat dan kupu
-
kupu” dan
mengingati serta
mengulangi perkataan seperti “saya bangun pada waktu pagi, makan pada waktu tengah hari, dan tidur  pada malam hari”. Item yang lebih sukar ialah menetapkan kesamaan pada kesubnormalan, seperti
 
apabila jam akan dibalik 6 diatas dan 12 nya dibawah. Dalam ujian ini kebanyakan anak-anak normaldapat lulus dalam ujian ini.Pada tahun 1905 ujian Binet-Simon menandakan perubahan penting dalam sejarah psikologikarna ia benar-benar boleh membedakan individu yang mempunyai kecerdasan yang rendah. Tapi iahanya memberi fokus pada yang sangat terganggu dan individu yang sanggat muda, sedangkan keputusanpendidikan yang paling sukar melibatkan kanak-
kanak yang lebih tua mendekati “kenormalan”. Dengan
itu, Binet dan Simon memperluas dan menghalusi himpunan item (materi ujian) mereka untuk menghasilkan ujian kecerdasan dikoreksi pada tahun 1908 dan 1911. Setiap item khusus kepada umurdaripada contoh kanak-kanak normal yang telah berhasil pada awalnya mencapai kelulusan. Jadi setiapitem yang dikhususkan pada kanak-kanak berumur 6 akan mampu dilulus oleh sebilangan kecil kanak-kanak yang berumur 5 tahun, lebih kurang separuh yang berumur 6 tahun, dan mayoritas kanak-kanak yang lebih tua. Dikoreksi kembali tahun 1908, menggandunggi lima soalan bagi setiap umur antara 5-15
tahun, dan lima lagi bagi kategori “dewasa”.
Contoh:
 
 Pada pringkat 5 tahun
 Kanak-kanak dikehendaki menamai objek yang biasa dalam suatu gambar, mengulangi dengan betul ayatenam suku kata, dan menunjuk ke mata, hidung atau mulut apabila disuruh.
 Pada peringkat 6 tahun
 Mereka diharap dapat menyatakan perbedaan antara pagi dengan petang, dan menghitung13 duit koin.
 Pada peringkat 10 tahun
 Anak-anak itu biasanya boleh menghasilkan semula beberapa ayat daripada ingatan, menjawab soalanyang melibatkan pertimbangan sosial seperti kenapa orang ramai harus dihukum berdasarkan tidakan danbukannya perkataan mereka, serta megesankan dan menjelaskan ketidakrasionalan dalam kenyataan
seperti: “badan gadis itu terpotong
-potong sebanyak lima belas bagian, gadis itu dipercayai membunuh
diri”.
 
 pada peringkat 15 tahun
 Subjek dikehendaki mengingat dengan benar tujuh digit angka, dan menyelesaikan masalah seperti:
“tetangga saya telah didatanggi tamu
-tamu yang aneh. Beliu didatanggi berturut-turut oleh dokter,pengacara, kemudian pemuka agama. Apa yang sedang berlaku?Dengan menciptakan item-item soalan yang disusun mengikut umur seperti diatas, Binet telah
mencipatakan “skala” kecerdasan yang tulen, yang mampu memberi skor tunggal atau paras intelektual
bagi kanak-kanak yang mengambil ujian ini.Soalan-soalan sering ditanya mengikut susunan yang semakin sukar dijawab, sehingga lima soalanberturut-turut didapati salah. Kemudian ujian mengambil peringkat umur tertinggi bagi semua lima itemyang telah berhasil dilulusi sebagai asas (dianggap subjek telah dapat menjawab soalan), dan kemudianmenambah satu seperlima daripada setiap tahun (bagi peserta) bagi setiap jawaban yang benar untuk menghitung paras intelektual kanak-kanak. Misalnya, seorang kanak-kanak yang menjawab semua soalanpada peringkat 7 tahun, empat item soalan pada umur 8 tahun, dan dua soalan pada peringkat 9 tahunakan mempunyai paras kecerdasan 8.2 tahun.
 
Dalam pendiagnosisan ketidaknormalan mental, Binet membandingkan setiap paras ingelektualkanak-kanak yang diuji dengan peringkat umur sebenar mereka. Beliau mengumpulkan statistik yangmenyarankan bahwa kanak-kanak yang paras intelektual mereka mengikuti umur kurang daripada duatahun biasanya bisa mengikuti sitem persekolahn formal. Maka mereka yang menunjukkan kekuranganyang lebih besar (kurang 7 % dari populasi) biasanya mengalami masalah mental. Dengan itu, beliaumencadangkan peraturan biasa, bahua kanak-kanak dengan paras intelektual yang lebih daripada duatahun terkebalakang umur sebenar dapat dengan serius dipertimbangkan untuk masuk pendidikan sekolahluar bisasa (SLB).
 Kesimpulannya
 Ujian binet mengukur kecerdasan seseorang melalui peringkat umur dan kemahiran dalammenyelesaikan setiap masalah dengan baik. Adapun kanak-kanak yang dapat menyelesaikan masalahdiluar peringkat umurnya maka ia dilabel genius. Dan kanak-kanak yang tidak dapat menyelesaimasalahnya dalam pringkat umur sebagai mana kanak-kanak lain pada umumnya maka ia disahkanmemliki gangguan mental.
Saran Alfred Binet
 Walaupun beliau membuat peraturan seperti ini untuk membedakan kecerdasan dikalanganindividu, Binet juga menyarankan agar mereka yang memakai peraturan dia supaya berhati-hati. Beliau
tidak mengakui nomor “kejam” untuk memvonis sebarang ketentuan yang kom
pleks. Beliau jugamenyarankan bahua ujian IQ ini tidak boleh dipaksakan pada kanak-kanak yang tidak berkeinginan, danhasil ujian terhadap kanak-kanak yang tidak bermotivasi untuk mengikuti ujian tidak sah. Begitu jugayang kanak-kanak dibesarkan dalam lingkuangan yang berbeda dari kanak-kanak pada umumnya.
Pendukung faham IQ Binet ini ialah Mill, beliau mempercayai bahua “kecerdasan” yang diukur memlalui
ujian IQ ini bukanlah suatu kuantitas yang tetap, tetapi merupakan sesuatu yang tumbuh secara alamidengan masa, dan beliau mengatakan bahua kelemahan IQ itu dapat dipertingkatkan melalaui latihansecara bertahap meskipun terhadap mereka yang mengalami ganguan mental sekalipun. Berdasarkankeyakinnan beliau yang mempercayai bahaua kecerdasan itu boleh dilatih dan dipelajari maka
Mill
 membuat satu program terapi mental yang diberinama
“ortopedik mental”.
 
Kenapa ia dinamakan IQ
 Orang pertama yang menyakinkan tentang kegunaan ujian Binet dalam mendiagnosis kecerdasansuperior ialah
Lewis M. Terman
(1877-1956), ahli psikologi
Stanford University
yang terlibat dalamprogram tentara. Terman pada tahun 1916 telah memperkenalkan
“The Stanford Revision of the Binet 
-
Simon Scale”
ujan Binet ini disemak secara meluas untuk disesuaikan dengan kajian di Amerika dandipiawaikan menggunakan sampel kanak-kanak yang lebih besar.
“Stanford 
-
 Binet”
dengan menjadikanujian ini secara meluas di Amerika Utara. Ketika menggunakan ujian ini, Terman telah memasukkankonsep frekuensi kecerdasan Stern, dan seterusnya menyarankan bahua pecahan itu boleh diderafkandengan 100 untuk menghapus perpuluhan, dan keputusannya disingkatkan sebagai IQ. Sejak itu, rata-rataaras kecerdasan yang tepata ditandai dengan
IQ
100.
IQ bukalah penentu titik hitam atau putih kehidupan
 Minat utama Terman, tidak hanya berhenti pada tahap ini dan ia banyak membuat penelitianuntuk melihat sejauhmana kecerdasan IQ mepengaruhi kehidupan seseorang, dan sejauhmana IQmemberi sumbangan kepa kesuksesan. Barangkali karana beliau sendiri adalah pelajar yang cepat matang

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->