Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etabs Ile Betonarme Yapilar

Etabs Ile Betonarme Yapilar

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,068|Likes:
Published by MESUT

More info:

Published by: MESUT on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

 
COMPUTERS&ENGINEERING
SOFTWARE & CONSULTING
ETABS ile Betonarme Yap
õ
lar
õ
n OptimizeEdilerek Modellenmesi ve Boyutland
õ
r
õ
lmas
õ
 
 “Modeling and Optimized Design of Concrete Structures Using ETABS” 
 Haz 
õ
rlayan:Computers and Structures, Inc.Çeviren:
 
www.comp-engineering.com/havuz.html
ETABS ile Betonarme Yapıların Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandırılması – Sayfa 2
Seminer Konular
õ
 
BETONARME YAPI S
İ
STEMLER 
İ
N
İ
N MODELLENMES
İ
VEBOYUTLANDIRILMASI
 Nesne Tabanl
õ
Betonarme Yap
õ
Modelleri
Betonarme Dö
ş
eme Sistemlerinin Modellenmesi
Karma
ş
õ
k 2D ve 3D Perde Duvarlar ve Kolon-Kiri
ş
Çerçeveleri
Bo
ş
luklu Perdeler, Asansör Çekirdekleri ve E
ğ
risel Perde Duvarlar 
Do
ğ
rusal ve Spiral
Ş
ekilli Garaj Rampalar 
õ
 
Karma
ş
õ
k Betonarme Kesitlerin Üretilmesi
Otomatik A
ğ
õ
rl
õ
k Yükleri, Otomatik Yanal Rüzgar ve Sismik Yükler 
Rijit, Yar 
õ
-rijit ve Esnek Kat Diyaframlar 
õ
 
Çatlam
õ
ş
Kesit Özellikleri ve Yatay Ötelenme Kontrolü
Virtüel
İş
Yatay Ötelenme Optimizasyonu
3D Duvarlar 
õ
n Burulma Etkilerine göre Boyutland
õ
õ
lmas
õ
 
BETONARME DÖ
Ş
EME S
İ
STEMLER 
İ
N
İ
N MODELLENMES
İ
VEBOYUTLANDIRILMASI
Mantar Dö
ş
emeler, Tekil ve Birle
ş
ik Temeller 
Çatlam
õ
ş
Kesitli Dö
ş
eme Sehim Kontrolü
BETONARME YAPILARIN Ç
İ
Z
İ
M VE DETAYLANDIRILMASI
Karma
ş
õ
k Dö
ş
emelerin Çizimi ve Boyutland
õ
rmas
õ
 
Plan ve Görünü
ş
lerin Üretilmesi
Donat
õ
Detaylar 
õ
ve Donat
õ
Metraj Tablolar 
õ
 
ÖZEL KALEMLER 
A
ş
amal
õ
 
İ
n
ş
aat Yüklemesi
Sünme ve Rötre Etkileri
A
ğ
õ
rl
õ
k Yüklerinin Otomatik Aktar 
õ
m
õ
 
Otomatik Yatay Rüzgar ve Sismik Yükleri
Hareketli Yük Azaltma Çarpanlar 
õ
 
Betonarme Dö
ş
eme Diyafram Kesme Etkileri ve Çoklu Kesit Kuvvetleri
 Noktasal Kuvvet Entegrasyonu
Ba
ş
l
õ
k ve Toplay
õ
c
õ
Kuvvetleri
 
www.comp-engineering.com/havuz.html
ETABS ile Betonarme Yapıların Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandırılması – Sayfa 3
Eleman Özellik Düzeltme Çarpanlar 
õ
 
Eleman Boyutlar 
õ
ndaki De
ğ
i
ş
ikliklerden Meydana Gelen Eksantirisiteler 
Otomatik Yük Kombinezonlar 
õ
, Boyutlama Gruplar 
õ
 
Perde Duvarlar ve Dö
ş
emeler için Bölümlendirme Teknikleri
Ba
ğ
Kiri
ş
i Modelleme ve Boyutland
õ
rmas
õ
 
Yap
õ
Dinami
ğ
i – Davran
õ
ş
Spekturumu ve Zaman Alan
õ
Analizi
Ritz Vektörü Analizi
Panel Bölgesi Deformasyonlar 
õ
 
Çizgisel Ba
ğ
õ
ml
õ
l
õ
ğ
õ
n Kullan
õ
ld
õ
ğ
õ
Modeller 
Rijitlik Merkezi, P-Delta ve Kütle Kayna
ğ
õ
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rasit0707 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->