Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Induktivni i Kapacitivni Senzori Elfak Nis ByHornet

Induktivni i Kapacitivni Senzori Elfak Nis ByHornet

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,390|Likes:
Published by piezo87

More info:

Published by: piezo87 on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

 
BY HORNET
 E L E K T R O N S K I F A K U L T E T N I
Seminarski rad iz predmeta
 Senzori i Aktuatori” 
Teme seminarskog rada :
 
nduktivniiKapacitivnisenzori
 
 
Sadržaj :
Prvo poglavlje Induktivni senzori Drugo poglavlje Kapacitivni senzori
-
1,2 - Induktivni senzori saizmeštanjem
-
2 - Linearni kružni pojačavač sapromenljivom reluktansom
-
3 - Linearni senzor sapromenljivom reluktansom i jednim kalemom
-
3,4 - Senzor sa promenljivom-diferencijalnom relaktansom
-
4,5,6 - Taho generatori sapromenljivom reluktansom
-
6 - Mikrosin
-
6,7 - Sinhroi
-
7,8 - Induktor sa linearnompromenljivom
-
8,9 - Pojačavači sa promenljivimspojem
-
9,10 - Indukcioni potenciometar
-
10…15 - Linearni transformatorsa promenljivim diferencijalom(LVDT)
-
15 - Kružni transformator sapromenljivim diferencijalom
-
16,17 - Vrtložne struje
-
17 - Oblaganje i osetljivostinduktivnih senzora naelektromagnetno ometanje
-
18 - Literatura (references: )
-
1 - Kapacitivni senzori - Izmeštanje
-
1,2 - Senzori izmeštanja sapromenljivom induktivnošću
-
2,3 - Senzori sa promenljivompovršinom izmeštanja
-
3 - Promenlivi senzori sadielektričnim izmeštanjem
-
3,4 - Diferencijalni kapacitivnisenzori
-
4,5,6 - Pametni kapacitivni senzori
-
6,7,8 - Kapacitivni senzori sapritiskom
-
8,9 - Kapacitivno merenje nivoatečnosti
-
9 - Kapacitivni senzori vlage
-
9,10 - Kapacitivni senzori vlage odaluminijuma
-
10 - Kapacitivni senzori vlage odtantala
-
10 - Kapacitivni senzori vlage odaluminijuma
-
11 - Kapacitivni senzori vlage tipapolimera
-
11 - Kapacitivni senzori vlage(nastavak)
-
12 - Obrada signala
-
12,13 - Operativni i pojačavačiopterećenja
-
13 - Modulacija širine pulsa
-
13,14 - Linearizacija četvrtastogtalasa
-
15 - Linearizacija povratne sprege
-
15 - Oscilatorna kola
-
16 - Literatura (References: )
 
*
/
ni
I-poglavlje Induktivni senzori sa izmeštanjem
 Halit Eren
Inuktivni senzori (u daljem teksti IS) se naširoko koriste u industriji i mnogim različitimprimenama.Robusni su i kompaktni,a na njih manje utiču faktori životne sredine ( npr.vlaga,prašina....)U poređenju sa njihovim kapacitivnim duplikatima,IS se uglavnom baziraju na principimamagnetnih kola.Mogu da se klasifikuju kao samogeneratori ili pasivni.Samogenerativni tipovi koriste princip el.generatora;tj kada postoji relativno okretanje izmedjuprovodnika i magnetnog polja u provodniku se stvara voltaža.Ili,promenljivo magnetno poljepovezano sa nepokretnim provodnikom stvara voltažu u provodniku.Kod primena u instrumentacijimag.polje može da ima promenljivu frekfenciju a provodnik može da se kreće u isto vreme.Kod ISreletivno kretanje između polja,i provodnika se menja obično uz pomoc nekog mehaničkogkretanja.Sa druge strane pasivni pojačavač zahteva spoljni izvor napajanja.U tom slučaju je radpojačavača jednostavna modulacija signala pobude.Objašnjenje osnovnih principa IS na slici 6.7 je prikazano jednostavno magnetno kolo.Mag.kolo sesastoji iz jezgra koje je uradjeno od feromagnetnog materijala is a namotajem sa n-brojem obrtaja okonjega.Kalem deluje kao izvor sile mag.kretanja (MMF) koja tera fluks f kroz magnetno kolo.Akopredpostavimo da je prostor vazduha 0 jednačina za magnetno kolo može da se izrazi kao:(6.2) mmf=Flux * Reluctanca = A-obrtajTako da reluktansa
ograničava fluks u mag.kolu baš kao što otpor ograničava stuju uel.kolu.Izražavanjem mmf u terminima struje mag.fluks može da se izrazi kao :(6.3) -- VeberNa sl. (6.7) je dato povezivanje fluksa jednim obrtajem i jednačinom 6.3 , ali ukupno povezivanje fluksasa celim obrtajem n-kalema je ....Sl.6.7
Sl.(6.7): Osnovni IS se sastoji iz magnetnog kola koje je uradjeno od feromagnetnog jezgra ka kalemomnamotanim na njega .Kalem deluje kao izvor sile magnetnog kretanja(mmf) koje tera fluks kroz magnetnokolo ili prostor vazduha.Prisustvo prostora vazduha uzrokuje veliko pojačanje reluctanse kola i odgovarajucesmanjivanje fluksa.Zbog toga mala promena prostora vazduha rezultira merljivom promenom reluktanse.
(6.4)
Ψ=
ν
Φ=
νι
2
weberJednačina 6.4: Vodi ka samoj induktansi L kalema,što je opisano kao ukupan fluks (   weber ) po jedinicistruje za taj određeni kalem tj.:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stmihailo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->