Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

P. 1
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas institucionālā uzbūve un funkcijas elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas institucionālā uzbūve un funkcijas elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē

Ratings: (0)|Views: 502|Likes:

Pētījumā no labas pārvaldības perspektīvas tiek analizēta SPRK institucionālā uzbūve un darbība elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē. Pētījuma ietvaros ir analizētas publiskajā telpā aktualizētās problēmas, piedāvājot risinājumus vai atspēkojot dažus publiski izskanējušos pārmetumus. Vienlaikus ir aplūkoti arī citi regulēšanas aspekti, kas nav nokļuvuši masu mediju dienas kārtībā, taču ir vienlīdz būtiski labas pārvaldības nodrošināšanai. Pētījuma autori: Mg.iur. Aiga Grišāne, biedrība „Sabiedrība par atklātību - Delna”, LL.M (ar atzinību) Dace Cīrule, zvērinātu advokātu birojs „ADVERSUS”, Mg.iur. Sandis Bērtaitis, zvērinātu advokātu birojs „ADVERSUS”. Rīga, 2012.

Pētījumā no labas pārvaldības perspektīvas tiek analizēta SPRK institucionālā uzbūve un darbība elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē. Pētījuma ietvaros ir analizētas publiskajā telpā aktualizētās problēmas, piedāvājot risinājumus vai atspēkojot dažus publiski izskanējušos pārmetumus. Vienlaikus ir aplūkoti arī citi regulēšanas aspekti, kas nav nokļuvuši masu mediju dienas kārtībā, taču ir vienlīdz būtiski labas pārvaldības nodrošināšanai. Pētījuma autori: Mg.iur. Aiga Grišāne, biedrība „Sabiedrība par atklātību - Delna”, LL.M (ar atzinību) Dace Cīrule, zvērinātu advokātu birojs „ADVERSUS”, Mg.iur. Sandis Bērtaitis, zvērinātu advokātu birojs „ADVERSUS”. Rīga, 2012.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

 
?
 
X~
^jmzm~c xxc zků~cm~m~ m~mmc jš  m~zczĮm~  ~mzĮm~ cz
Zk :8?:
 
Xlpbo opczm<
 Oko Kzmůe`'
jm`fzjo ―^ojm`fzjo xoz oagjp "¨F`geo
 Bkmpz
$Goymlo~ Pemy`z~m`' :8??- Omko mz lpzmfm~a oeogm` pe xzcl`ap yoflo jm`fzj ―^ojm`fzjo xozoagjp „ F`geo‒' apzo acxů :8?? kofo yofo F`geo~ Me`z`ůp om|~yjo~ pe lpzmfm~a ojog~o n`ezp Kogy`e~~x`nmogm|nmlo~ lcbo~< ymf`~' jšyem`njo~ pe `zmczmlo~ xgecůoeo~ m`~jo~' meczbnmlo~ oagjo pe xz`aczpxnmlo~ loplpbm Omko mz xzcl`ao yoflo aceazolob xlpbob
Fon Nzpg`'
|yzmep ofycap jmzcl~¨―OFY@Z^P^‒GGB $oz o|mejp- $Zko~ Lpzmfm~a opk~~acgo' :88>-' |yzmeo ofyca` Acxů :8?? kofo lšgmlo Fon` xzoam||yzmep ofycap jmzcl ―OFY@Z^P^‒' j` xmzb~ ob Fon` mz xzoam|lp~m xm`np~ kofp~ |yzmep ofycap jmzcl ―Aoymʼnů ) ^gomfmʼnů GO[ME‒ pe z~ kofp~ |yzmep ofycap jmzcl ―Jogboe` ) Jme~‒ Kogy`e~ ~x`nmogm|nmlo~ lcbo~< `e`zĮmao~ m`~jo~' ymf`~ m`~jo~' acb`znm`~jo~ pe e`ap~obc xoůpbp lcbo
^of~ JzvOmvm^'
|yzmep ofycap jmzcl~¨―OFY@Z^P^‒
 Bkmpz
$Goymlo~ Pemy`z~m`' :884-' |yzme~ ofyca~ Acxů :8?? kofo bomlo ^oefm~ xzoam| pe yofo |yzmepofycap jmzclp ―OFY@Z^P^‒ Xmzb~ ob ^oefm~ mz xzoam|lm~ Ă`zp~ kofp~ |yzmep ofycap jmzcl ―Aoymʼnů )^gomfmʼnů GO[ME‒ pe z~ kofp~ |yzmep ofycap jmzcl ―Gm`xo' ^acxmʼno#JCZ@EMP^‒ ^oefm~ mz oz ym`~g`acz~Zko~ Lpzmfm~aol opk~~acg pe Jm|e`~o yofjo~ acg`fŵ Kogy`e~ ~x`nmogm|nmlo~ lcbo~< ofbmem~zoyom~ xzcn`~~'`e`zĮmao~ m`~jo~' ~zfp zm~meůoeo pe e`ap~obc xoůpbp lcboXlpbo opczm m|~oao xo`mnjp |yzmeob ofycaob
A~oxob Dodb
xoz ojog~p pe e`o~y`zobpm`kpgflpbp xlpbo ~okooycůoeAcz`acz`< Oezo G`k|fmʼno Boa`~< Bo~`zxzme
 
Xlpb~ mz ~okooyc~ xzcl`ao ―E`oaozko m|x` xoz ^ojm`fzm~ac xoaogxclpbp z`kpgůoeo~ acbm~mlo~ m`~m~ac z`kpglpbp pe fozjjp‒
 
m`yozc~'ac eoe~mgm ojog~o ^czc~o cef~ „ Goymlo ―Gojo xzyogfjo `e`zĮma‒ xzckzobbo~ m`yozc~ Xoz xlpbo ~opzp ojmgf  opczm' pe o~e`yoz ma p|~ao~ xoz ^czc~o cefo „ Goymlo ym`fcagm Xgoůao meczbnmlo xoz ^czc~o cefo „ Goymlo ojog~o ymz|m`em`b xm``lobo me`ze` {{{~igy
© Omko Kzmůe`' Fon` Nzpg`' ^oefm~ Jzomm~' :8?:© Jm`fzjo ―^ojm`fzjo xoz oagjp „ F`geo‒' \yzmep ofycap jmzcl~ ―OFY@Z^P^‒' :8?:
 
^z~
M XĞvġLPBO OXZOA^v^ PE BĞZĻM^
                                    6
MM KOGY@EM@ ^@NMEďLPBM PE M@v@MAPBM
                                9
MMM XĞvġLPBO OEOGġ\@^ FOķO 
                                      ??
? Z`kpgoczo me~mpnmceg czkoem|nmlo 
                           ??
o
 
Z`kpgĞůoeo~ n`evzogm|ďnmlo 
                                                    ??
j
 
Z`kpgĞvď vmzkp~ pe aceapz`en`~ p|zopf|ġjo 
                                           ?>
n
 
Z`kpgovczo e`ovaozġjo 
                                                      ?9$m- Fmz`ayo~ xzo~jo~ z`kpgoczo e`oaozjom                                         ?9$mm- E`oaozko~ m`~f`~ ~op~~ pe  zofm` zm~am                                       ?;$mmm- E`oaozjo ec xcgmm~a~ m``ab`~ ?=
f
 
Xofcb`~ m|y`mf` pe fozjġjo 
                                                  :8$m- Xofcb`~ pe xofcb`~ xzm`aů~flo m`n`gůoeo aceapz~o azj                              :8$mm- Xoax`em~ao xofcb`~ gcn`ap ecbomʼno                                          :6$mmm- Xofcb`~ gcn`ap oayao m`~om~` ^XZA mafm`eo~ fozj :6
`
 
Z`kpgovczo eoe~mďgď fozjġjo 
                                                  :0$m- ^XZA jpfŵ`~                                                       >0$mm- Ym`ec ogf|jo~ ~m~bo                                                 :=
 
 
Meczbďnmlo~ ovagďvġjo 
                                                      :=$m- Fmz`ayo~ xzo~jo~ meczbnmlo~ oagjom                                         :=$mm- Meczbnmlo~ oagjo ^XZA  >?
 k
 
^ojm`fzġjo~ oavġyďao m`~om~v` gĞbpbp xm`ʼn`bůoeď 
                                        >6
d
 
Z`kpgĞůoeo~ fozjġjo~ vm`~m~apbo p|zopf|ġjo 
                                           >9$m- ġxoů m`~y`fjo~ azjo                                                  >;$mm- Y`c m`~jp b`dem~b~                                                  >4$mmm- ^XZA a zxp~m`~o~ me~oen` ~zfp m|ůmzůoe                                      66
: Z`kpgoczo peanmceg fozjjo `g`azc`e`zĮmlo~ pe ~mgpb`e`zĮmlo~ ec|oz
        60
o
 
Z`kpgovczo ym~xďzĞlo~ peanmlo~ `g`avzc`e`zĮmlo~ pe ~mgvpb`e`zĮmlo~ ec|ozĞ 
                             60
j
 
Z`kpgĞůoeo~ peanmlp ~oůopzmeďůoeo `g`avzc`e`zĮmlo~ vmzkš
                                    6;
n
 
ozmp ecv`maůoeo~ b`vcf`~ pe m|xmgf`~ acevzcg` 
                                         08$m- @acecbm~ac m|boa~p e`xm`nm`ůobjo pe xobocjo' ozmp xzjopf`                           0?$mm- vozmp m|yzůoeo pe m`~jo~ xm`xzo~ ozmp xzzmep                                  0>$mmm- @`amym`~ xm``lo pe mey`~nmlp om|~ozf|jo                                       06
f
 
Xpjgm~aolďb x`z~ceďb xm`f`zcůc bcecxcgp ġxoůď p|zopf|ġjo 
                                  09
`
 
Mafm`eo~ fozjġjo~ bcf`zem|ďnmlo pe m|yĞzvĞůoeo 
                                         0;$m- @"xzyogf`~ m`ym`ůoeo   0;$mm- Okzm`|`em~a~ ~om`~ ecfzcůmeůoeo                                            04

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Fonds DOTS liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->