Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Israels Ondergang en Verlossing Voorzegd

Israels Ondergang en Verlossing Voorzegd

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Kristian Buitink

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Kristian Buitink on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Israëls ondergang en verlossing
Hij heeft in Israël Zijn eer en hoogheid willen tonen. Psalm 68: 16b 
2 Kronieken 36: 17-21 Begin van de Joodse Diaspora
Het is nu voor God genoeg. Hoe vaak heeft Hij de Israëlieten niet gewaarschuwd voor hun zonden ende dreigende straf, met een geduld wat ons als mensen vaak versteld doet staan. Profeet na profeetzond Hij tot hen, maar de Israëlieten spotten met hen en verachtten hun woorden. Echter, de maat isvol. Gods grimmigheid heeft zich tegen de Israëlieten gekeerd. Hij stuurt de koning der Chaldeeën,Nebukadnézar, op richting Juda. Jeruzalem wordt belegerd en valt (±586 v. Chr.) Zelfs de tempel wordniet gespaard, al de tempeldienaren worden gedood. De schatten van de tempel wordenmeegenomen naar Babel. Jeruzalem zelf wordt met de grond gelijkgemaakt en de overgebleveninwoners worden meegevoerd naar Babel. Israël bestaat niet meer. De woorden die Jesaja jarengeleden al tot Hizkia sprak, zijn uitgekomen. (Jesaja 39: 5-8 - vorige kring)
Uitdrukkelijk staat hierbij dat God dit toeliet (vs 17: ‘Hij gaf ze in hun hand’). Gods geduld hield op.Veel heeft Hij toegelaten en gedoogd, maar nu ziet Hij in ‘dat er geen helen aan was’ (vs. 16b).
Het
land zal zo verwoest en leeg blijven liggen ‘tot het de sabbatsjaren vergoed heeft gekregen’ (36:21).
Volgens Lev. 25: 1-13 moet het land een jaar rust krijgen na 6 jaar oogsten. Een sabbatsjaar geeftuiting aan het geloof dat men leeft van de geschenken van God. Van dat vertrouwen in God was in deloop van de geschiedenis nauwelijks iets te merken. Door de verwoesting van het land wordt hetoverblijvende bevolkingsdeel gedwongen de geloofsbedoeling van de sabbatsjaren na te komen.
Jesaja 40: 1-11 Belofte van verlossing
God wil Israël troosten. In het verre Babel zitten de Israëlieten in ballingschap. Ze hebben genoeg tijdom de gebeurtenissen van de laatste jaren te overdenken en hun schuld daarin te ontdekken. DeIsraëlieten treuren nog steeds om hun wegvoering en de verwoesting van Jeruzalem. Hunlevensgrond is onder hen weggevaagd. Geen tempel meer, geen erediensten meer, geen God meer.
Echter, God’s woede is niet oneindig. Uit het 2
de
vers blijkt dat de Israëlieten genoeg geboet hebbenvoor hun zonden. God geeft de opdracht het volk Israël te troosten. Er word niet gezegd aan wie deopdracht om te troosten word gegeven, wat ook het geval is met de volgende verzen. Dit is opzet: hetgaat om de woorden die van God komen en waarin Gods plan tot verzoening wordt meegedeeld. Godspreekt het volk Israël aan met Mijn volk. In tegenstelling tot wat de Israëlieten dachten is God henniet vergeten. God wil hen weer als zijn volk aannemen.
God praat in de taal van het verbond, ‘Mijn
volk, Uw G
od’, dat ondanks alles zijn kracht niet verloren heeft. Hij spreekt ook tot Jeruzalem, het
hart en tevens de verpersoonlijking van het volk. Hier waren de klappen het hardst aangekomen(verwoesting van de tempel), hier mag ook de troost (opbouw, herstel) beginnen.Hij zal als Koning komen met een heraut voor Zich die voor hem de weg zal bereiden (vs. 3) Wijmoeten hierbij niet letterlijk denken aan een wegvoorbereider, maar meer aan de godsdienstig-zedelijke toestanden onder Israël zelf. God wil dat het volk Israël hem ontvangt in zulk eengesteldheid, als met zijn hoogheid overeenstemt. God bedoelt met het bereiden van de weg desHeeren, het wegdoen van alles wat in strijd is daarmee. Het wegdoen van de afgoden en anderegoddeloze praktijken, en zich weer geheel te richten op God en op hem te vertrouwen. Echter, wijkunnen hierin ook een heen wijzing naar de komst van Christus voorzien. Deze profetie doelt op nog

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->