Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inliniedreapta.net-Colonizarea Culturii de Intelectualii Marginali. Antonio Gramsci Si Falsa Societatea Civila

Inliniedreapta.net-Colonizarea Culturii de Intelectualii Marginali. Antonio Gramsci Si Falsa Societatea Civila

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by In Linie Dreapta

More info:

Published by: In Linie Dreapta on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
inliniedreapta.net
http://inliniedreapta.net/colonizarea-culturii-de-intelectualii-marginali-antonio-gramsci-si-falsa-societate-civila/#
Colonizarea culturii de intelectualii marginali.Antonio Gramsci
ș
i falsa societate civilă
 ÎnruditeUn profesor de
ș
tiin
ț
e politice din Butler University, Statele Unite, a impus studen
ț
ilor în timpulcursului său să renun
ț
e la “americanismul, masculinitatea, culoarea albă a pielii,heterosexualitatea, statul lor de clasă mijlociue”. Conform decanului universită
ț
ii asta ar respinge “prejudecă
ț
ile inerente ale studen
ț
ilor”. Din articolul publicat deThe Gateway Punditmaiaflăm că “în cursul de la Butler, o mică institu
ț
ie de arte liberale în Indianapolis, studen
ț
ii ar trebuisă folosească un “limbaj incuziv” pentru că asta e “o problemă fundamentală a justi
ț
iei sociale”.“Limbajul cu adevărat incluziv afirmă sexualitatea, rasa
ș
i etnicitatea, maturitatea/sau lipsa ei
ș
idiferitele grade ale condi
ț
iilor limitative (‘handicap’ în newspeak)”.Cu toate astea, cursul de la Butler University este învechit, trebuie îmbunătă
ț
it pentru că nuconfruntă “prejudecata inerentă” cea mai gravă -religia, mai exact cre
ș
tinismul, care după cumbine se
ș
tie este generator de intoleran
ț
ă, bigotism, rasism homofobie etc, într-un cuvînt, înapoiere . Bărbatul (american în acest caz), alb, heterosexual
ș
i care face parte din clasamijlocie este obstacolul principal în calea realizării societă
ț
ii “incluzive”, inamicul numărul 1 al“justi
ț
iei sociale”
ș
i al societă
ț
ii viitorului.
Bine a
ț
i venit în viitor!
 
 A painting that depicts President Barack Obama as a crucified Jesus Christ is prominently on display at a Boston community college art gallery.
Michael D’Antuono, who painted Obama with his arms outstretched on a crosswith a crown of thorns on his head, said he actually painted the picture four yearsago. The painting was supposed to debut then in New York but the event wascanceled due to public outrage. ( breitbart  )Jamie Foxx: “It’s like church over here. It’s like church in here. First of all, give anhonor to God and our Lord and Savior Barack Obama.” 
 Începînd cu campania electorală din 2008, referin
ț
ele la Obama ca Isus modern, ca “domn
ș
imîntuitor”,au abundat 
ș
i au fost preluate de massmedia de pe toate continentele cu entuziasmunanim. Acestea au fost livrate “prostimii” americane
ș
i din întreaga lume fără nici un fel dediscernămînd sau sim
ț
al ridicolului. ( Aicio imagine preluată de Romania Libera). De la mic lamare, dar mai ales cei care se vor intelectuali, cad în fund la auzul cuvintelor magice,
“Barak Hussein Obama” 
. Mai jos încerc să găsesc cîteva explica
ț
ii pentru acest delir. La final cîte cevadespre varia
ț
iunile dîmbovi
ț
ene ale stîngismului occidental.
Opiumul intelectualilor
Omul trebuie să fie eliberat din sclavia religiei printr-un tratament de detoxificare aplicat de o“elită”, acei “intelectuali organici”, cum îi nume
ș
te Antonio Gramsci, elita con
ș
tientă, activă
ș
i
 
creativă care “poate înlocui bunul sim
ț
 
ș
i vechile concep
ț
ii asupra lumii în general”. “Elita”intelectualilor organici este intoxicată la rîndul ei de ideile marxiste, acel “opium al intelectualilor”,cum l-a numit Raymond Aron.Omul eliberat de cre
ș
tinism trebuie să îmbră
ț
i
ș
eze socialismul. În cuvintele lui Gramsci,
socialismul
“este religia care trebuie sa distrugă crest 
ș
inismul, religie in sensul că tot ocredin
ț 
ă cu martiri 
ș
i credincio
ș
i este;
ș
i e religie pentru că a înlocuit pe Dumnezeul transcedental al catolicilor cu credin
ț 
a în om
ș
i energiile lui ca singură realitate spirituală,” 
iar partidul comunist e
“singura institu
ț 
ie care poate fi comparată în mod serios cu comunită
ț 
ilereligioase ele cre
ș
tinismului primitiv” 
. În cuvintele lui Gramsci, comunismul este o religie primitivă.Scriitorul italian Luciano Pellicani scrie în cartea sa “Gramsci, La questione comunista (1976)/“Gramsci, An Alternative Communism?”(traducerea în engleză din 1891)” ):
“Comuni 
ș
tii trebuiesă imite pe primii cre
ș
tini. Trebuie să erodeze ordinea existentă din interior, prin cuceriri discrete, metodice, infiltrînd suprastructurile ideologice pînă cînd au capturat sprijinul claselor subordonate din mîinile clasei dominante.
Lenin teoretiza cucerirea societă
ț 
ii princucerirea violentă a statului, Gramsci a propuse procedura inversă: cucerirea statului prin
ocuparea culturală a societă
ț 
ii.
” 
Manifestul Comunist al lui Marx
ș
i Engels spune că
“Legea, moralitatea, religia, sînt totatîtea prejudecă
ț
i burgheze, în spatele cărora stau la pîndă tot atîtea intereseburgheze.”
 Antonio Gramsci a observat că societatea Occidentală se bazează în primul rînd peconsim
ț
ămîntul activ dat guvernului,
ș
i nu pe control autoritar al aparatului coercitiv al statului,ca în Orient. În Occident comunismul nu va putea fi direct impus prin revolu
ț
ie violentă ca în Est,unde
“statul era totul, societatea civilă era embrinoară
ș
i gelatinoasă”.
Din contră, în Occidenttrebuie ca înainte cultura să fie “ocupată”, trebuie cî 
ș
tigată “hegemonia culturală”, în cuvintelelui Luciano Pellicani, “devine clar că revolu
ț
ia comunistă are nevoie de o strategie diferită pentrua triumfa în Occident (…) partidul comunism în loc să adopte confruntarea directă, trebuie săaleagă tactica războiului de pozi
ț
ie; asta înseamnă că trebuie să extenueze inamicul penetrîndfortărea
ț
a societă
ț
ii civile. Astfel va dobîndi hegemonia
ș
i odată cu ea controlul politic alautorită
ț
ii conducătoare. (…) Baricadele din 1848
ș
i lovitura de stat leninistă trebuie înlocuită cuprocesul metodic, răbdător 
ș
i laborios de cucerire a inimilor 
ș
i sufletelor pentru valorilecomunismului
ș
i planurilor lui pentru înnoire intelectuală
ș
i morală”. Pentru Occident, scriePellicani, Gramsci
“a elaborat o strategie profund diferită, cu un rol al violen
ț 
ei revolu
ț 
ionare mult redus”.
Hello, Mr. President we honor you today! For all your great accomplishments, we all doth say “hooray!” 
Hooray, Mr. President! You’renumber one! The first black American to lead this great nation! Hooray, Mr.President we honor your great plans To make this country’s economy number oneagain! 
Hooray Mr. President, we’re really proud of you! 
And we stand for all 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->