Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drepturile si libertatie fundamentale ale omului

Drepturile si libertatie fundamentale ale omului

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Bogdan Gologan
Drepturile ș i libertăț ile fundamentale ale omului
Drepturile omului sunt considerate ca fiind universale (se aplică peste tot și pentru toți oamenii), și sunt „drepturi inalienabile, fundamentale, la care o persoană are în mod inerent dreptul”. Primele declarații oficiale care consemnează necesitatea respectării drepturilor omului datează încă din secolul al XVIII-lea, fiind reprezentate de „Carta drepturilor coloniilor americane” și „Declarația repturilor omului și ale cetățeanului”. După cel
Drepturile ș i libertăț ile fundamentale ale omului
Drepturile omului sunt considerate ca fiind universale (se aplică peste tot și pentru toți oamenii), și sunt „drepturi inalienabile, fundamentale, la care o persoană are în mod inerent dreptul”. Primele declarații oficiale care consemnează necesitatea respectării drepturilor omului datează încă din secolul al XVIII-lea, fiind reprezentate de „Carta drepturilor coloniilor americane” și „Declarația repturilor omului și ale cetățeanului”. După cel

More info:

Published by: Bogdan Gologan on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
Drepturile i libertăile fundamentale
ș ț
ale omului
Drepturile omului sunt considerate ca fiind universale (se aplică peste tot i pentru toi
ș ț
 oamenii), i sunt „drepturi
ș
inalienabile, fundamentale, la care o persoană are în mod inerentdreptul”.Primele declaraii oficiale care consemnează necesitatea respectării drepturilor omului
ț
 datează încă din secolul al XVIII-lea, fiind reprezentate de „Carta drepturilor coloniilor americane” i „Declaraia repturilor omului i ale cetăeanului”.
ș ț ș ț
După cel de-al II-lea războimondial, la 10 decembrie 1948, Organizaia Naiunilor Unite
ț ț
i-a asumat „Declaraia
ș ț
 Universală a Drepturilor Omului”.Drepturile omului, democraia i statul de drept sunt valori eseniale ale Uniunii
ț ș ț
 Europene fiind înscrise în tratatul său fondator, i apoi consolidate prin adoptarea
ș
CarteiDrepturilor Fundamentale. ările care doresc adere la Uniunea Europeană, precum i cele
Ț ș
 care au încheiat acorduri comerciale sau de altă natură cu aceasta, trebuie să respectedrepturile omului.Constituţia României cea care consacră la capitolul II, titlul II, drepturile şi libertăţilefundamentale ale ceeanului român. România, în calitatea sa de membră a Organizaţiei
ț
  Naţiunilor Unite a semnat „Declaraţia universală a drepturilor omului” şi este parte la celedouă pacte adoptate în cadrul O.N.U., i anume: „Pactul internaţional privind drepturile civile
ș
 şi politiceşi „Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale”.Începând din 1994, ara noastră este deasemenea parte la „Convenţia europeană pentru
ț
 apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale” şi se supune jurisdicţiei Curţiieuropene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. De asemenea, în cadrul Uniunii Europene,România a semnat în decembrie 2007 Tratatul de la Lisabona care conţine „Carta Drepturilor Fundamentale”.Principalul act normativ intern care garantează respectarea drepturilor omului esteConstituţia. Ea consacră atât drepturile şi libertăţile fundamentale cetăeanului, precum şi
ț
 îndatoririle fundamentale ale acestuia. Includerea drepturilor în textul legii fundamentale se justifică prin importanţa lor, respectarea normei constituţionale impunându-se tuturor celorlalte acte normative.Exercitarea anumitor drepturi fundamentale este reglementade codurile de procedură civilă, respectiv penală sau de alte legi speciale, cum ar fi:-Legea nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului,-Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse deorganele judiciare în cursul procesului penal,-Legea nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap,-Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul cultelor,-Ordonaa de Guvern 102/2000 privind statutul şi regimul refugiilor înRomânia,-Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturoformelor de discriminare.România este de asemenea parte la o serie de tratate sau convenţii internaţionale princare se consacră drepturi ale omului. Potrivit Constituţiei, respectiv articolelor 11 şi 20,acestea fac parte din dreptul intern şi se aplică cu prioritate, afară de cazul în care normainternă este mai favorabilă decât cea internaţională.Drepturile prezentate mai jos sunt cele garantate de Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi de Protocoalele sale adiţionale. Conţinutul acestor drepturi este cel definit în1
 
 jurisprudenţa Curţii europene a Drepturilor Omului, care pe cale de interpretare a lărgit multsfera de aplicare a unor drepturi faţă de textul, uneori lapidar, al Convenţiei europene. Curteaeuropeană funcţionează pe baza precedentului judiciar, dar interpretarea pe care o dă textuluiConvenţiei este una evolutivă şi, prin urmare, susceptibilă de schimbare.Astfel, Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi de Protocoalele sale adiţionale prevede:1. Dreptul la viaă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi
ț
 cauzată cuiva în mod intenionat, det prin executarea unei sentine capitale pronunate de
ț ț ț
 un tribunal când infraciunea este sancionată cu această pedeapsă prin lege. (art. 2 CEDO)
ț ț
2. Dreptul de a nu fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane oridegradante. (art. 3 CEDO)3. Dreptul de a nu fi supus sclaviei şi muncii forţate. (art. 4 CEDO)4. Dreptul la libertate i la sigurană.
ș ț
(art. 5 CEDO)4.a. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepia cazurilor în care încalcă legea, i
ț ș
  potrivit cailor legale.4.b. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în cel mai scurt termen i într-o limbă pe
ș
 care o înelege, asupra motivelor arestării sale i asupra oricărei acuzaii aduse împotriva sa.
ț ș ț
4.c. Orice persoană arestată sau deinută în condiiile prevazute de art.5, paragraful 1, lit. c)
ț ț
 din CEDO, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuiilor judiciare i are dreptul de a fi judecată într-un termen
ț ș
 rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată uneigaranii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.
ț
4.d. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenie are dreptul s introduc
ț ț ț
 recurs în faa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităii
ț ț
 deteniei sale i dispună eliberarea sa dacă detenia este ilegală.
ț ș ț
4.e. Orice persoană, victima a unei aresri sau deineri în condiii contrare dispoziiilo
ț ț ț
 acestui articol, are dreptul la reparaii.
ț
5. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO)5.a. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public i în
ș
 termen rezonabil, de către o instană independentă i imparială, instituită de lege.
ț ș ț
5.b. Orice persoană acuzată de o infraciune este prezumată nevinovată până ce vinovăia sa
ț ț
 va fi legal stabilita.5.c. Orice acuzat are, urmatoarele drepturi:-să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege i în mod
ș
 amănunit, despre natura i cauza acuzaiei aduse împotriva sa;
ț ș ț
-dispuna de timpul i de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;
ș
-să se apere el însui sau să fie asistat de un ator ales de el i, daca nu dispune de
ș ș
 mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocatdin oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;-audieze sau solicite audierea martorilor acuzării i obină citarea i audierea
ș ț ș
 martorilor apărării în aceleai condiii ca i martorii acuzării;
ș ț ș
-fie asistat gratuit de un interpret, daca nu înelege
ț
sau nu vorbeste limba folosită laaudiere.6. Dreptul de a nu fi supus unei pedepse neprevăzute de lege (art. 7 CEDO)7. Dreptul la respectarea vieii private i de familie
ț ș
(art. 8 CEDO)7.a. Orice persoană are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului i
ț ș ș
 a corespondentei sale.7.b. Nu este admis amestecul unei autorităi publice în exercitarea acestui drept decât în
ț
 măsura în care acesta este prevăzut de lege.2
 
8. Libertatea de gândire, de contiină i de religie – 
ș ț ș
Acest drept include libertatea dea-i schimba religia sau convingerile, precum i libertatea de a-i manifesta religia sau
ș ș ș
 convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învatamânt, practici i îndeplinirea ritualurilor.
ș
Libertatea de a-i manifesta religia sau convingerile nu
ș
  poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevazute de lege care, într-o societatedemocratica, constituie suri necesare pentru sigurana publica, protecia ordinii, a
ț ț
 sănăii, a moralei publice, a drepturilor i a libertatilor altora.
ț ș
(art. 9 CEDO)9. Libertatea de exprimare – Acest drept include libertatea de opinie i libertatea de a
ș
  primi sau a comunica informaii ori idei fără amestecul autorităilor publice i fără a ine
ț ț ș ț
 seama de frontiere, cu excepia
ț
măsurilor necesare pentru securitatea naională, integritatea
ț
 teritorială sau sigurana publică, apararea ordinii i prevenirea infraciunilor, protecia
ț ș ț ț
 ii, a moralei, a reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea
ț ț
 informaiilor confideniale sau pentru a garanta autoritatea i impartialiatea puterii
ț ț ș ț
  judecatoresti. (art. 10 CEDO)10. Libertatea de întrunire i de asociere -
ș
Orice persoană are dreptul la libertate deîntrunire panică i la libertate de asociere, inclusiv de a constitui sindicate sau de a se afilia
ș ș
 la sindicate pentru apararea intereselor sale, cu excepia măsurilor necesare pentru securitatea
ț
 naiona, integritatea teritorială sau sigurana publică, apararea ordinii i prevenirea
ț ț ș
 infraciunilor, protecia săii, a moralei, a reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a
ț ț ț ț
 împiedica divulgarea informaiilor confideniale sau pentru a garanta autoritatea i
ț ț ș
 impartialiatea puterii judecatoresti. (art. 11 CEDO)
ț
11. Dreptul la căsătorie – Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul i femeia au
ș
 dreptul de a se cători i de a întemeia o familie conform legislaiei naionale ce
ș ț ț
 reglementează exercitarea acestui drept. (art. 12 CEDO)12. Dreptul la un recurs efectiv – Orice persoa, ale rei drepturi i libertăi
ș ț
 recunoscute de CEDO au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instane
ț
 naionale, chiar i atunci când înlcarea s-ar datora unor persoane care au acionat în
ț ș ț
 exercitarea atribuiilor lor oficiale. (art. 13 CEDO)
ț
13. Dreptul de a nu fi discriminat - Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuiesă fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie,opinii politice sau orice alte opinii, origine naională sau socială, apartenenă la o minoritate
ț ț
 naională, avere, natere sau oricare altă situatie. (art. 14 CEDO, art. 4 Protocolul nr. 7 CEDO
ț ș
  – Strasbourg, 1984 i art. 4 Protocolul nr. 12 CEDO – Roma, 2000)
ș
14. Dreptul de a avea derogare în caz de stare de urgenă
ț
- În cazul apariiilo
ț
 situaiilor de urgenă, orice Înaltă Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la
ț ț
 obligaiile prevazute de CEDO, în măsura strictă în care situaia o impune i cu condiia ca
ț ț ș ț
 aceste măsuri să nu fie în contradicie cu alte obligaii care decurg din dreptul international.
ț ț
 (art. 15 CEDO)15. Dreptul strainilor de a nu întâmpina restrângeri în activităile politice desurate.
ț ș
 (art. 16 CEDO)16. Interzicerea abuzului de drept – Nici o dispoziie CEDO nu poate fi interpretată ca
ț
 autorizând un drept oarecare de a desura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmărete
ș ș
 distrugerea sau limitarea drepturilor sau libertăilor recunoscute de CEDO.
ț
(art. 17 CEDO)17. Limitarea folosirilor restrângerilor drepturilor Restriciile care, în termenii
ț
 CEDO, sunt aduse drepturilor i liberilor, nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele
ș ț
 au fost prevăzute. (art. 18 CEDO)18. Protecia proprietăii – 
ț ț
Orice persoafizisau juridiare dreptul larespectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza deutilitate publică i în conditiile prevazute de lege i de principiile generale ale dreptului
ș ș
 international. (art. 1, din Protocolul adiional al CEDO – Paris, 1952)
ț
19. Dreptul la instruire – Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire, iar statul, înexercitarea funciilor pe i le asumă în domeniul educaiei i înământului, va respecta
ț ș ț ș ț
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->