Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Bioburgonya - Minőség a termesztés minden lépésében

Bioburgonya - Minőség a termesztés minden lépésében

Ratings: (0)|Views: 2,288 |Likes:
Published by Havas Tanya

Megjelent az ÖMKi gondozásában a Bioburgonya - Minőség a termesztés minden lépésében c. kiadvány. Ingyenesen letölthető a honlapjukról és mi is közzétesszük.

Sokoldalúságának köszönhetően a bioburgonya kiválóan alkalmas a közvetlen értékesítésre. Ha a kereskedelem és az ipar számára termelünk, a magas termesztési és gépesítési költségek mellett jó terméshozamokra van szükség. A kiváló minőség érdekében a legnagyobb gondossággal kell eljárnunk a munka minden lépésében, a vetőgumó előkészítésétől a növényvédelmen, a tápanyag- és vízellátáson keresztül a betakarításig és a tárolásig. Ez a termesztéstechnológiai ajánlás jó alapot ad a magas minőségű termékek előállításához. A professzionális termesztők szakértői tanácsokkal és az ajánlott irodalom segítségével mélyíthetik el még inkább ismereteiket.

Megjelent az ÖMKi gondozásában a Bioburgonya - Minőség a termesztés minden lépésében c. kiadvány. Ingyenesen letölthető a honlapjukról és mi is közzétesszük.

Sokoldalúságának köszönhetően a bioburgonya kiválóan alkalmas a közvetlen értékesítésre. Ha a kereskedelem és az ipar számára termelünk, a magas termesztési és gépesítési költségek mellett jó terméshozamokra van szükség. A kiváló minőség érdekében a legnagyobb gondossággal kell eljárnunk a munka minden lépésében, a vetőgumó előkészítésétől a növényvédelmen, a tápanyag- és vízellátáson keresztül a betakarításig és a tárolásig. Ez a termesztéstechnológiai ajánlás jó alapot ad a magas minőségű termékek előállításához. A professzionális termesztők szakértői tanácsokkal és az ajánlott irodalom segítségével mélyíthetik el még inkább ismereteiket.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Havas Tanya on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Lcblu|mbhsf
 
Ù@Ac
Ùabgþmcfc @e{úmf{jf~æmc Auzfzþchzã{ez\e~ef|nd Ch~zczuze bi B|mfhcn Fm|cnugzu|eIb|~nduhm~ch~zczuz i÷| lcbgbmc~ndeh Gfhjlfu
_F\ZHE\ BI ICLG ^]CZ[E\GFHJ
Ems÷zz`Ŷaùjã~leh f_fhhbh Emseze` ae~{zdegscLu|mbhsfauzfzæ~c Aù{pbhzkæyfg
^agjgû~ææa aù~{ùdezŖe  ayægþ gag`~  aù{yezgeãzãae~àzã~e( D  aee~aejege` ã~ {p ~{æ`æ ze`eg÷a'  `~ ze-`e~{zã~ ã~ ãpe~àzã~ aùgz~ãea `eggezz kþ ze`ã~d{`a y ~{÷a~ã(F ayægþ `Ŗ~ã ãjeaãe  ge- j~~æg aegg egkæa `a `je gãpã~ãe'  yezŖ`þegŖaã~{àzã~ãzŖg  ùyãyãjeg`e' zæp- ã~ yà{eggæzæ~ aee~{z÷g ezaàzæ~ ã~  zægæ~( E{  ze-`e~{zã~zendgþ kægæ~ kþ gpz j `~ `Ŗ~ãŶ ze`ãaea egŖæggàzæ~æ-d{( F pe~~{æg~ ze`e~{zŖa ~{aã-zŖ zæn~aag ã~ { kægzz jg`~eàz~ããyeg `ãgàzdeza eg `ã aæ~`eezeaez(
@Ŗ~ã  ze`e~{zã~ `je gãpã~ãe
 
<Lcblu|mbhsf - £ Ù@Ac <?6<
d~~{ùyeaejgeyãg " ~{æaãp{Ŗjã~adkzæ~÷gzezã~
gpzææ{æ~
pg(; ~{e|ye~z|æmsf Ŗ~~{eg
zaæ~
n~fa f ab|fc lu|mbhsæhæg
 egge ùzù{ã~
n~fa f ab|fc lu|mbhsæhæg
~{æzæ~
zæpeggæzæ~ægzgæ~ æpgæ~ùyãyãjege`ezaàzæ~ j`a~ {jægajæ~`Ŷyegeze
egŖdkzzæ~~{eye~ ekzæ~aù{`ŶyegŖ agzyæzadæzaã~{àzã~ægæ~d`~{pepæz`a~{þæ~gæjæa `eejegã~eægæ~ùzù{ã~÷gzezã~
@chŖ~ãm`chjeh gãpã~leh
F `þa `Ŗ~ããz  ze`e~{zã~egŖzz' gzz ã~ zæ ~ kege-zŖ~e egæ~gdzka(F `Ŗ~ãe dzþ ge-z~ zãe{Ŗaeze ajyæ  ez keggeg$@# e`egz÷a a(
Dbmsfh ze|`e~{zdezŖ2
F ze|`e~{zã~ gãpã~ec f{ ãy bgsf`æh
Ab|fc lu|mbhsf
 
N~a aejye{Ŗ ãdkgzû ze÷gezeae' ~eg`egeejŖ zgka' dg { ÷gzezã~ `æ`æn~ aù{epãzŖg gedez~ãe~1 
A÷gù egŖdkzzæ~z ãeg1 
 Zaæ~~g ã~"y þg gzz aæ ~÷gzezdezŖ1 
D y ùzù{Ŗej~{e'  egge ùzù{ã~~eg yãjdezŖ1 
Aà`ãgŖ eg~{ejã~ zendaæz ãeg1 
Bg ze`egŖaea ky~gz' aa ãyãe~àzezjkæa  p`Ŗ æ `~ ãzãae~àzã~ ææz(
Zãgc lu|mbhsf
 
Fkægdzþ aee~aejŖa e~{æggàzþa ã~aù{yezge ãzãae~àzŖaea1 
EgeejŖ {gænþ~ zæyg~æz aegg zz  aã~  aã~Ŗ æa aù{ùzz $ yã~{ æz-zekejã~ãea `eegŖ{ã~e yãezz#(
Cpf|c lu|mbhsf
 
F egd~{ægæ~ nãgk ~{ez a÷gùù{Ŗãeaea aegg `eegegke $kz' `ãez'ae`ãàzŖzzg`' ~÷zã~ ze~{z ~z(#1 
N~a  yeyŖyeg zùzãz `eæggpjæ~ zaæze`e~~{÷a $ze`egzezã~ ~{e{Ŗjã~ea#1 
HùyeayŖ kegezŖ~ãŶ(
 
£ Ù@Ac <?6< - Lcblu|mbhsf>
ãezz `þa g`zgàzæ~geyãg~ægæ~ yæ{æ~~{æþjæ~ ~{zeaejã~
`zeg~{ejã~
ã~ aþ~zbgæ~
ùyãyãjege`
lu|mbhsflbmæ|
ùyãyãjege`
lu|mbhsfyã~{
ze÷gezekææ~ ã~ zŖyægzæ~
yezŖlu|mbhsf-ze|`e~{zã~ e~ezãh
{æ~aynpepæz` a~{þæ~~g`zgàzæ~~ezaàzæ~
Abpzfzbzz lu|mbhsf
 
Aù{yezge÷g ãzãae~àzdezŖ adæa ~{æ`æ1 
Dæ`{þ÷{e`ea ~{æ`æ ze`egzezã~ ~{e{Ŗ-jã~~eg ãzãae~àz~÷a1 
Aù{yezge ãzãae~àzã~ e~ezã  z~{zàzæ~ egkææ~a ~{a~{eŶ ~`eeze ~{÷a~ãe~(
 YezŖlu|mbhsf
 
Ikzezzþa ã~ ~{e{Ŗjùzz yezŖ-ze`egŖa egjz' a÷gùgee~ ~{a~`eezezãeg1 
F ezŖ{ã~ea $yà~a' yã~{#egae÷gã~e ãjeaãe `æ~ ùgjeazŖgegeejŖ zæyg~æ ze`e~~{÷a(
\ãmc yfms ù|ùa~ãmfkzæa 
 
F{ -jye{zæ~ `eŖ{ã~ãe kæz~{zz~{eep÷a `zz `~ e~{`e ãzãaez aãpy~egea $pg( M÷g' A~yæj þ{~' ^` ~æ a#1 
F yezŖ`þka e~{e{ã~e d{æa ^` ~æ a ayãzegãyeg $`egez  _Eeze` Lazzæ~ Aù{pz ej~{ee~e~{pàz#' eej ãea gpkæ  zæpþ~{ege' y  ae~{zdeg ãaþg gedez~ãe~1 
Ma  `je kzæaæg a~e  ze`ã~-d{`a1 
Gezùk÷a  ãa  yã~{e'`þzdjæ~' yà~~ eze~ãeae $ yezŖ-`þa gz~ `eûkàzæ~z ãegea' eãkzæazþg ega÷gùàzezz ze÷gezeae aegg÷gzez Ŗaez#(

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Havas Tanya liked this
Havas Tanya liked this
mokamiki liked this
Bolvári Csaba liked this
Havas Tanya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->