Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Alcon News 22 - Outubro 2012

Alcon News 22 - Outubro 2012

Ratings: (0)|Views: 1,676 |Likes:
Published by Alcon Pet Ltda.

More info:

Published by: Alcon Pet Ltda. on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

 
0¿ Bxgvg
 
Vgvgigka~bphghbkpa
Btvëdkb Gebgéghghb Bzxkméäa
 
Ngldäa%hb%vbkxa%~bpeblja
Reg hgt btvëdkbt hbg~bt egkt kmxblkibmxbtwrb vahb ~k~bp gxë :6gmat-
A Rta hb Vkebmxg mg Glkebmxgéäa hb G~bt
 
Bzvbhkbmxb
Kmhÿtxpkg b Daeëpdka hb GlkebmxatHbtkhpgxghat Gldam Lxhg-
Prg Tgmxa Gegpa, 7>06 Dge`apkÿ % TDNamb? *89+ 44>9%604:Ngz? *89+ 44>9%0::9tgdFlg`dam-dae-`p
Hkpbxapbt?
Ogdwrbt ^akpalObgm Ogdwrbt ^akpal
Bwrkvb Xëdmkdg?
Pkdgpha E- Tkl~bkpg % @kawråekdaPahpkia A- @- @gppbxa % Bmi- Gipømaea Glkmb E- Mrmbt Dablja % @kôlaigDgpalkmb N- hg Tkl~g % @kôlaigNbpmgmha @gigxblk % Bmi- Gipømaea
Vpaobxa Ipçnda b Bhkxapgéäa Blbxpømkdg
@rpbgr hb Daermkdgéäa BrvjapkbNamb? *89+ 44>>%>>66@glmbçpka Dge`apkÿ % TDb%egkl? brvjapkbFiprvadabljaop-dae-`p
Vpanttkamgl Pbtvamtç~bl?
 Gdçdka Dablja Op- % HPX? 66>04>
Mbtxg tbéäa täa vr`lkdghgt gliregt hgt hÿ~khgt egkt npbwrbmxbt wrbdjbige ga Hp- Nglg- Vgpg bmxpgp be damxgxa dae matta btvbdkglktxg,gdbttb g Dbmxpgl hb Gxbmhkebmxa be matta tkxb yyy-gldamvbx-dae-`p!dbmxpglhbgxbmhkebmxa- Btxgeat tbevpb vpamxat vgpg pbtvamhbp a tbrwrbtxkamgebmxa-
Gldam Mbyt 00
Daea grzklkgp at vgkt mgglkebmxgéäa hat dgmçpkat
nljaxbt1 
Mg vpbtbmég hat vgkt,
Gldam Dlr`Vgvg vgpg Nkljaxbt Vçttgpat
 
hb~b tbp ghekmktxpghg gat ljaxbt
daea re daevlbebmxa hgglkebmxgéäa anbpbdkhg vblat vgkt,ma eçzkea 0 ~bbt ga hkg- B~kxb
egmkvrlgp erkxa at ljaxbt vgpg
mäa btxpbttgp at vgkt, a wrb vahb
pbtrlxgp mg pbobkéäa hat ljaxbt-Vgpg kmxbmtkdgp g dalapgéäamgxrpgl ~bpebljg
hat vbwrbmatvçttgpat,
GldamDlr` Xav Pbh
 vahb tbp ektxrpgha æVgvg-At vgkt, be vbpåaha hb
glkebmxgéäa hat ljaxbt,
hb~be tbp glkebmxghatdae 02 " hb
Gldam Dlr`Ngpkmjghg dae A~avgpg Dgmçpkat
, 92 "hb
Gldam Dlr` Dgmçpka
 ar
Gldam Bda Dlr`Dgmçpka
b 0 daljbpbt hb
dgnë hb
Gldam Dlr` XavPbh
- Btxbt glkebmxat,mg vpavapéäa kmhkdghg,napmbdbe xahat at mrxpkbmxbt wrb at
vgkt b at ljaxbt vpbdktge-
Xbmja reg @bxxg nïebg
b wrbpa daladç%lg dae
re egdja vgpg wrb
pbvpahrzge- Daea tbk 
wrgmha ë a eaebmxa dbpxa1 
Dae pblgéäa æ pbvpahréäahat @bxxgt, ë kevapxgmxb wrb tba`tbp~b, glëe hgt lktxpgt lgxbpgkt,
re vamxkmja `pgmda
*a~avatkxap gvgpbmxb+ma ~bmxpb hg nïebg wrbeatxpg wrb blg pbglebmxbbtxç vpbvgpghg vgpg gpbvpahréäa-Hb xahg napeg, hb~b%tbxaegp drkhgha vgpg wrbxaha a vpadbtta tbog eamkxapgha,
 oç wrb vahb jg~bp pbobkéäa hgnïebg vbla egdja, wrb vahb
gipbhk%lg tbpkgebmxb- G nïebgvpbdktg tbp btxkerlghg g daladgpat a~at- Vgpg ktta, vpkebkpa blghb~b tbp daladghg hbmxpa hb re~khpa ar vlçtxkda xpgmtvgpbmxbhbmxpa ha gwrçpka
ha egdja- Gttkewrb a egdjapbdamjbdbp g
nïebg, blbdaebégpçg damtxprkp
a mkmjahb `aljgt
vgpg g vatxbpkaphbvatkéäa hata~at- G nïebg hb~b bmxäa tbp
daladghg tkdgebmxb ormxadae a egdja vgpg wrb vattg,
g vgpxkp hat g`pgéat hblb,pbglkgp g vatxrpg- At a~attäa dalbxghat dae g `adg
vbla egdja b hbvatkxghat mamkmja-
 
 Hp- Nglg Bzvlkdg'
 
 Hp- Nglg Bzvlkdg'
 
4
Gldam Mbyt 00
G Btvkprlkmg ~be tbmharxklkghg mg glkebmxgéäa
jregmg jç erkxat tëdrlat b oçjç gliregt hëdghgt, a jaebe
xbe rxklkgha btxg glig xge`ëedae erkxa trdbtta mg dpkgéäahb vbkzbt apmgebmxgkt- Namxbhb gekmaçdkhat bttbmdkgkt,~kxgekmgt b çdkhat ipgzatvalk%kmtgxrpghat, g Btvkprlkmgxge`ëe ë re hat glkebmxategkt pkdat be `bxgdgpaxbma,vahbmha damdbmxpgp 76 ~bbtegkt bttb daevatxa wrbreg dbmarpg, vap bzbevla-A `bxgdgpaxbma, `be daeaarxpat daevatxat g`rmhgmxbtmbtxb iïmbpa hb gligt, xbekevapxgmxb géäa gmxkazkhgmxb,At dpkghapbt xpghkdkamgkt hbvbkzbt apmgebmxgkt dgpmå~apatdatxrege hb napeg paxkmbkpgrxklkgp dprtxçdbat ~k~at, daeagt Gpxïekgt b Dgegpòbt,mg glkebmxgéäa hb tbrtbzbevlgpbt- Btxbt gmkegkttäa ôxkegt namxbt hb vpaxbåmg,tgkt ekmbpgkt, ~kxgekmgt G b@ b dgpaxbma, glëe hb tbpbepkwråttkeat be xpkvxangma,tblïmka b ~kxgekmg @
70
-G glkebmxgéäa ghbwrghgë re hat vpkmdkvgkt ngxapbtwrb gttbirpge g tgÿhb b adamxpk`rkmha vgpg pbhréäa hatpghkdgkt lk~pbt-Glëe hb tbp pkwråttkegbe reg tëpkb hb ~kxgekmgt bekmbpgkt kevapxgmxbt, daeaa çdkha nôlkda, g ~kxgekmg`ae hbtbm~al~kebmxa hb vbkzbtapmgebmxgkt- Hbttg napegg rxklkgéäa hb dprtxçdbat ë@
70
, çdkha igeglkmalëkda,trlnailkdalkvåhkat, g Btvkprlkmg ëre glkebmxa dae glxa xbap hbvpaxbåmg b glxg hkibtxk`klkhghb,vap xbp gekmaçdkhatbttbmdkglebmxb lk~pb b vpamxatvgpg g gttkeklgéäa-G Gldam vattrk be trg
lkmjg hb vpahrxat vgpg vbkzbt
apmgebmxgkt a glkebmxa
GldamTvkprlkmg
, wrb giapg xbema~g naperlgéäa, dae gkmhgegkt Btvkprlkmg mg daevatkéäa-Btxb kmipbhkbmxb ë igpgmxkg hbipgmhb gxpgxk~khghb, pbgldb mgdalapgéäa b egkap pbtktxïmdkg g
vbkzbt xpavkdgkt b egpkmjat-
vpgxkdgebmxb kmhktvbmtç~bl mgtdpkgéòbt hb vbkzbt dgpmå~apat-Vbmtgmha be ngdklkxgp a
egmboa b ebljapgp gkmhg egkt
g naperlgéäa hb re vpahrxa
xpghkdkamgl hb trg lkmjg, g
Gldam xpg ga ebpdgha
GldamTjpkev
dae ma~g daevatkéäa,dae egkt dgegpäa b gdpbtdkhghb
 Gpxbekg tglkmg
b Lrlg, awrb damnbpb egkt gxpgxk~khghbb tgÿhb gat gmkegkt wrb oçdamtrekge btxb glkebmxa-

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
vandersonhenrique added this note
gostaria di saber qual a melhor ração para dar para um trinca ferro alquen sabe
1 thousand reads
1 hundred reads
Eliane Marques liked this
Albano Santos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->