Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradis 2

Paradis 2

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Crist Bobo

More info:

Published by: Crist Bobo on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
522
PARADISURILE FISCALE
 ASIS.UNIV.DRD. POPA DIANA CLAUDIAUniversitatea din Oradea, Facultatea de
 ù 
 tiin
 Ġ 
e EconomiceStr. Armatei Române nr.8, Oradea, BihorTelefon : 0259/408401 Email : dpopa@uoradea.ro, mes_carla@yahoo.com
This article deal with the tax shelters, as method very usual of tax avoidance international. I present here the purposes for which are used tax shelters, the companies installed in thiscountries, the main tax shelters and the facilitates offered by them.
Paradisul fiscal corespunde unui stat sau unei zone geografice cu un regim de impozitareaproape inexistent
ú
i un grad ridicat de discre
Ġ
ie fiscal
ă
. Potrivit opiniei lui C.Corduneanuparadisul fiscal este „un instrument prin care se realizeaz
ă
evaziunea fiscal
ă
interna
Ġ
ional
ă
 de c
ă
tre contribuabilii care caut
ă
un tratament fiscal mai avantajos”În lume exist
ă
aproape 70 de paradisuri fiscale, aflate într-o continu
ă
mi
ú
care; astfel uneledispar
ú
i renasc ulterior (Libanul), altele sunt pe cale de dispari
Ġ
ie ( Elve
Ġ
ia) iar altele audisp
ă
rut (Hong Kong).Paradisurile fiscale sunt utilizate de contribuabili din alte
Ġă
ri din diverse motive ca
ú
i :
 
protec
Ġ
ia averii;
 
realizarea de profituri mari;
 
sp
ă
larea banilor ob
Ġ
inu
Ġ
i în urma unor opera
Ġ
iuni ilegale;
 
fuga din calea presiunii fiscale excesive din statul de origine;Paradisurile fiscale sunt utilizate de multe ori pentru sp
ă
larea banilor proveni
Ġ
i din activit
ăĠ
iilegale: trafic de droguri, de arme, prostitu
Ġ
ie sau contraband
ă
; din acest motiv, elereprezint
ă
o component
ă
semnificativ
ă
a crimei organizate.Pot exista trei tipuri de societ
ăĠ
i instalate în paradisurile fiscale:
 
Societ
ăĠ
ile holding : de
Ġ
in un portofoliu de titluri de participare dar nu desf 
ăú
oar
ă
 nici o activitate economic
ă
.
 
Societ
ăĠ
ile de baz
ă
: sunt societ
ăĠ
i înregistrate într-o
Ġ
ar
ă
cu fiscalitate redus
ă
darcare nu desf 
ăú
oar
ă
activit
ăĠ
i economice aici ci doar gestioneaz
ă
beneficiileconcentrate de la filialele grupului fondator ce sunt înregistrate în
Ġă
ri cu fiscalitateridicat
ă
.
 
Societ
ăĠ
ile fictive: se rezum
ă
la o simpl
ă
„ cutie de scrisori” existent
ă
pe lâng
ă
uncontabil, avocat, notar, neavând sediul în oaza fiscal
ă
respectiv
ă
; Scopul lor estetransferul profiturilor c
ă
tre paradisul fiscal
ú
i sustragerea de la controlul fiscalasupra contabilit
ăĠ
ii întreprinderilor din grup.În vederea sustragerii de la impozitate a unei p
ă
r
Ġ
i din profit, o modalitate foarte utilizat
ă
decompaniile transna
Ġ
ionale o constituie înfiin
Ġ
area unor filiale în
Ġă
ri unde fiscalitatea este
 
 523
mai redus
ă
 
ú
i organizarea unor rela
Ġ
ii artificiale( de multe ori, numai scriptice) între acestea
ú
i unit
ăĠ
ile produc
ă
toare aflate pe teritoriul altei
Ġă
ri cu fiscalitatea mai ridicat
ă
.Caracteristicile comune ale paradisurilor fiscale pot fi urm
ă
toarele:
 
ofer
ă
avantaje fiscale contribuabililor care î 
ú
i stabilesc sediul sau reziden
Ġ
a peteritoriul lor;
 
asigur
ă
protec
Ġ
ia opera
Ġ
iunilor comerciale sau financiare;
 
existen
Ġ
a unui sistem bancar f 
ă
r
ă
reglement
ă
ri restrictive
ú
i a unor mijloace decomunica
Ġ
ie performante;
 
rapiditatea derul
ă
rii opera
Ġ
iunilor economice
ú
i comerciale;
 
absen
Ġ
a unui control asupra opera
Ġ
iunilor comerciale de schimb.Pentru a fi atractive pentru investitorii str
ă
ini sau pentru dezvoltarea unor anumite ramurieconomice ( turismul)
ú
i realizarea de venituri colaterale, în special
Ġă
rile mai pu
Ġ
indezvoltate economic relaxeaz
ă
sistemul fiscal peste limitele normale
ú
i reduc controlul înanumite sfere de activitate economico-financiar
ă
.Printre facilit
ăĠ
ile acordate de statele considerate paradisuri fiscale se num
ă
r
ă
:
 
scutirea de impozitul pe profit, pe plusvaloarea de capital sau pe avere;
 
cote de impozitare foarte sc
ă
zute;
 
avantaje pentru anumite tipuri de societ
ăĠ
i: holding-uri;
 
perceperea de impozite pe profiturile aferente unei baze teritoriale : dac
ă
profiturilenu î 
ú
i au sursa acolo , nu exist
ă
impozit;
 
cedarea investi
Ġ
iilor realizate în cadrul unui paradis fiscal este scutit
ă
de impozit peplusvaloare;
 
existen
Ġ
a speciali
ú
tilor din domeniul bancar, juridic, contabil extrem de competen
Ġ
i.Principalul obiectiv al contribuabililor care doresc s
ă
intre în paradisurile fiscale ar fi:reducerea materiei impozabile din statele cu o fiscalitate ridicat
ă
 
ú
i transferarea acesteia înzonele în care cotele de impunere sunt mai mici decât în
Ġ
ara de origine sau chiar nule.André Beauchamp, în cartea sa „ Guide mondial des paradis fiseaux”, grupeaz
ă
principaleleparadisuri fiscale în raport cu regimul fiscal existent, în urm
ă
toarele
ú
ase grupe:a)
Ġă
ri în care nu se impoziteaz
ă
venitul
ú
i cre
ú
terea de capital ale persoanelor fizice:Bahamas, Bahreim, Bermude, Principatul Monaco, Insulele Cayman;b)
Ġă
ri în care impozitul pe profit este stabilit pe o baz
ă
teritorial
ă
, contribuabilii beneficiindde o scutire de impozit pentru profiturile ob
Ġ
inute din tranzac
Ġ
ii realizate în afara teritoriului: Costa Rica, Hong Kong, Malaiezia, Panama, Filipine, Venezuela;c)
Ġă
ri în care cotele de impozit sunt mici: Liechtenstein, Elve
Ġ
ia, Insulele Virgine britanice,Antilele Olandeze;d)
Ġă
ri care ofer
ă
avantaje specifice societ
ăĠ
ilor holding: Luxemburg, Singapore,
ğă
rile deJos;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->