Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
World Aids Day: Getting to Zero (1000 Days to go)

World Aids Day: Getting to Zero (1000 Days to go)

Ratings:
(0)
|Views: 129|Likes:In the journey towards an AIDs free; stigma free; increasingly just world one thing continues to remain clear. We must co-operate.In the journey towards an AIDs free; stigma free; increasingly just world one thing continues to remain clear. We must co-operate.

More info:

Published by: H.E. President Uhuru Kenyatta on Dec 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Tkrom Cjmu Mcz< D`}}jid }k \`rk (3777 Mczu }k dk*
]kmcz/ t` lkji }h` r`u} kn }h` tkrom ji ekff`fkrc}jid Tkrom Cjmu Mcz)Ujie` 3::> }h` tkrom hcu b``i ekfjid }kd`}h`r }k ekiujm`r }h` jfwojec}jkiu kn }hjumju`cu` cim }k ekffj} }k m`cojid tj}h coo }h` wcji }hc} j} hcu ecpu`m jieopmjid okuu kn ojn`/ okuu kn spcoj}z kn ojn`/ cbpu`/ wrknjojid cim k}h`r nkrfu kn mjuerjfjic}jki) Ji 3:::/A`izc m`eocr`m CJMu c ic}jkico mjucu}`r cim }h` Ic}jkico Cjmu Eki}rko Ekpiejo tcuer`c}`m }k wrk~jm` cim ncejoj}c}` c r`uwkiu` }k }h` wcim`fje)Ujie` }hku` z`cru/ t` hc~` ekf` c okid tcz bk}h cu c tkrom/ cim cu c ic}jki) ]kmczt`/ cu c tkrom/ cr` eoku`r }hci t` hc~` `~`r b``i }k mjuek~`rjid c epr` nkr }hjumju`cu`) T`‚r` uk eoku`< t` eci ce}pcooz `i~jujki ci CJMu nr`` tkrom1 c tkrom th`r`}h`r` cr` |`rk i`t jin`e}jkiu/ |`rk cjmu r`oc}`m m`c}hu cim th`r` }h`r` ju |`rkmjuerjfjic}jki cim u}jdfc uprrkpimjid cjmu)]h`r`‚u dkkm r`cuki }k b` hkw`npo }hc} t`‚oo d`} }k }hc} dkco1 cim }hc} t`/ cu c dokbcoekffpij}z/ tjoo d`} }k j} bz 2730 cu wocii`m)]hju z`cr coki` t`‚~` u``i piwr`e`m`i}`m cm~cie`u) @croj`r }hju z`cr/ t` uct zkpidw`kwo` nrkf crkpim }h` tkrom dc}h`r ji Cbplc cim juup` r`ekff`imc}jkiu }k }h`PICJMU u`er`}crjc}< `iuprjid }hc} }h`jr ~kje`u tjoo b` h`crm ji }hju bc}}o` cdcjiu} CJMu)Kioz mczu cdk/ Ehj`n @x`ep}j~` Knnje`ru nrkf ukf` kn }h` fku} wkt`rnpo ekfwcij`u ji}h` tkrom/ jieopmjid A`izc Cjrtczu/ ujdi`m c wo`md` prdjid dk~`rif`i}u }k r`w`cooctu }hc} cookt w`kwo` }k b` m`wkr}`m/ m`}cji`m kr m`ij`m `i}rz uko`oz ki }h` bcuju kn }h` nce} }hc} }h`z cr` oj~jid tj}h HJ^)C i`t r`wkr} bz PICJMU jimjec}`u }hc} }h` rc}` kn i`t HJ^ jin`e}jkiu hcu r`mpe`m bz07% ujie` ocu} z`cr) B`}t``i 2770 cim 2733 CJMU r`oc}`m m`c}hu m`er`cu`m bz077/777 cim A`izc uct k~`r 47/777 n`t`r CJMU r`oc}`m m`c}hu)Uej`i}ju}u eki}jip` }k fca` wrkdr`uu ji }h`jr u`creh nkr c epr` }k CJMU)Ji@cu} Cnrjec }h` HJ^ cim CJMU Wr`~`i}jki cim Fcicd`f`i} Bjoo tcu wcuu`m `croj`r}hju z`cr bz }h` @cu} Cnrjec O`djuoc}j~` Cuu`fboz ujdicojid kpr pijnj`m r`djkico `nnkr}u}k ekpi}`r }hju mju`cu`)]h`u` cr` erpejco fjo`u}ki`u)
 
T` e`o`brc}` ik} kioz }h`jr `xju}`ie`/ bp} thc} }h`z‚~` }cpdh} pu cokid }h` tcz)Ji }h` lkpri`z }ktcrmu ci CJMu nr``1 u}jdfc nr``1 jier`cujidoz lpu} tkrom ki` }hjideki}jip`u }k r`fcji eo`cr) T` fpu} ek&kw`rc}`)]h`r` ju ik ujido` ic}jki }hc} hcu hcm c fkikwkoz kn aikto`md` cbkp} hkt }k tji }hjunjdh}) Ik drkpw kn w`kwo` hcu dki` }hju tcz b`nkr`) ]h`r` cr` ik }rp` wr`e`m`i}u nkrthc} t` cr` }rzjid }k cehj`~`…cim iki` kn pu ekpom hc~` }ca`i ki }h` ehcoo`id`u kn }h` ocu} u`~`rco z`cru coki`)]hc}‚u thz t` eki}jip` }k fcra Tkrom CJMu mcz cu c dokbco ekffpij}z/ b`ecpu` t`u`` }h` i``m }k ekf` }kd`}h`r& cerkuu mjnn`r`i} u`e}kru cim mjuejwoji`u1 epo}pr`u cim`}hijej}j`u/ cerkuu d`kdrcwhjeco bkrm`ru1 wkoj}jeco cim d`im`r mj~jm`u & cim mk }h` rjdh}}hjid bz }h` tkrom cim bz `ceh k}h`r)]hc} pij}z ju thc} hcu zj`om`m nrpj}u ji }h` ocu} z`cr)Z`} thjo` }h` ehcoo`id`u fcz b` uprfkpi}cbo`/ }h`z cr` ik o`uu }cpi}jid cim ik o`uudr`c}& cim }hc}‚u }rp` nkr A`izc cu t`oo)Tj}hji kpr ic}jki< HJ^ u}joo eki}rjbp}`u }k 27% kn fc}`rico m`c}hu cim 4% kn coom`c}hu ji ehjomr`i pim`r }h` cd` kn 0/ cim kpr ic}jki ju u}joo ekiujm`r`m ki` kn 22wrjkrj}z ekpi}rj`u jm`i}jnj`m ji }h` dokbco woci }hc} nkepu`u ki tkf`i cim ehjomr`i)Pinkr}pic}`oz/ }kk fciz w`kwo` u}joo mj` c} }h` hcimu kn CJMu cim }h`r` cr` }hku` thku}joo eciik} cee`uu ojn`&uc~jid f`mjec}jki)J ekff`im }h` wr`u`i} cmfjiju}rc}jki nkr wrk~jmjid coo HJ^ wkuj}j~` tkf`i tj}h ojn`&okid Ci}j&R`}rk~jrco f`mjec}jki) ]hju tjoo dk c okid tcz ji `iuprjid }hc} n`t`r ehjomr`icr` bkri tj}h HJ^)Hkt`~`r ji ojdh} kn }h` okid rkcm t` fpu} }rc~`o/ }kmcz/ t` fpu} `iupr` }hc} t` hc~`c fkr` u}r`cfoji`m cwwrkceh }k wpuhjid bcea CJMu) ]h` 5 crfu kn dk~`rif`i} cokidtj}h ej~jo ukej`}z cim f`mjc fpu} tkra }kd`}h`r }k `iupr` }hc} coo wkojej`u cr`jfwo`f`i}`m `nn`e}j~`oz)H`co}h `mpec}jki fpu} b` c wrjkrj}z) ]h` Dk~`rif`i} fpu} eki}jip` }k ji~`u} ji`iuprjid }hc} coo ej}j|`iu cr` cbo` }k cee`uu ojn` uc~jid f`mjec}jki r`dcrmo`uu kn }h`jrukejco u}cimjid kr njiciejco cbjoj}z) T` couk i``m }k tkra }k `iupr` }hc} `ceh kn pu/ ki

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Charles Maina Irungu added this note
if an organization is using falsified AIDS/HIV data for its own selfish reasons, how can you people assist to correct this?
Vitalise Adongo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->