Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
P. 1
dr. Drábik János - Lehetséges-e baloldali alternatíva?

dr. Drábik János - Lehetséges-e baloldali alternatíva?

Ratings: (0)|Views: 61,528|Likes:
Published by TomeToenner
A hagyományos baloldali értékek - „szabadság, egyenlőség, testvériség", a társadalmi igazságosság, a közérdek, a közjó szolgálata, kizsákmányolás felszámolása, munkával arányos ellenszolgáltatás, szociális piacgazdaság, társadalmi szolidaritás, közösségi érdekek közös védelme az alul-lévők, a hátrányoshelyzetûek, a vesztesek segítése - csak tartós és természetes közösségekhez kapcsolhatóak, mert csak ilyen tartós közösségeknek van lehetőségük arra, hogy a közérdeket képviseljék, és a közjó
hordozói legyenek. Állítólag ilyen közösség volt a munkásosztály, a nemzetközi proletariátus és a különböző haladó mozgalmak. De hol vannak ma már ezek a közösségek? Hol van a magyar munkásosztály, a magyar parasztság és a hozzá hû haladó értelmiség, amelyet pártunk és kormányunk oly sokat emlegetett a rendszerváltás előtt? (...)
A hagyományos baloldali értékek - „szabadság, egyenlőség, testvériség", a társadalmi igazságosság, a közérdek, a közjó szolgálata, kizsákmányolás felszámolása, munkával arányos ellenszolgáltatás, szociális piacgazdaság, társadalmi szolidaritás, közösségi érdekek közös védelme az alul-lévők, a hátrányoshelyzetûek, a vesztesek segítése - csak tartós és természetes közösségekhez kapcsolhatóak, mert csak ilyen tartós közösségeknek van lehetőségük arra, hogy a közérdeket képviseljék, és a közjó
hordozói legyenek. Állítólag ilyen közösség volt a munkásosztály, a nemzetközi proletariátus és a különböző haladó mozgalmak. De hol vannak ma már ezek a közösségek? Hol van a magyar munkásosztály, a magyar parasztság és a hozzá hû haladó értelmiség, amelyet pártunk és kormányunk oly sokat emlegetett a rendszerváltás előtt? (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Dec 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/12/2014

 
Mr Mrçbhc Dçoj~
Af`f}~èkf~%f bgajamgah ga}frog}åyg:
G `gkxjeçoxj~ bgajamgah èr}ècfc%‟~tgbgm~çk! fkxfoaŗ~èk!}f~}yèrh~èk"! g }çr~gmgaeh hkgt~çkj~~çk! g cùtèrmfc! g cùtdþ~tjakçag}g! cht~çceçoxjaç~ ifa~tçejaç~g!
evocçyga grçoxj~faafo~tjakça}g}ç~
! ~tjnhçah~ |hgnkgtmg~çk! }çr~gmgaeh ~tjahmgrh}ç~!cùtù~~èkh èrmfcfc cùtù~ yèmfaef gt gava%aèyŗc! g `ç}rçoxj~%`faxtffc! g yf~t}f~fc ~fkå}è~f%n~gc }gr}þ~ è~ }freè~tf}f~cùtù~~èkfc`ft cg|n~ja`g}þgc! efr} n~gc haxfo }gr}þ~ cùtù~~èkfcofcygo af`f}ŗ~èkñc grrg! `jkx g cùtèrmfcf} cè|yh~fadèc! è~ g cùtdþ`jrmjtþh afkxfofc/Çaaå}þagk haxfo cùtù~~èk yja} g evocç~j~t}çax! g ofetf}cùth|rjaf}grhç}v~ è~ g cñaùobùtŗ `gagmþ ejtkgaegc/ Mf `ja ygoogc egeçr ftfc g cùtù~~èkfc: @ja ygo g egkxgr evocç~j~t}çax! g egkxgr|grg~t}~çk è~ g `jttç `ó `gagmþ èr}faeh~èk! gefaxf} |çr}voc è~cjreçoxvoc jax ~jcg} feafkf}f}} g rfom~tfryça}ç~ faŗ}}: Ŝc yja}gcvkxgoh~ cjrçbbgo g bgajamgah èr}ècfc gagoxgh/G egrphtev~ g 78/ ~tçtgmbgo haxfo frŗ~ cùtù~~èkkè gcgr}gç}gagcå}goh g ofetf}cùth evocç~j~t}çax} g ofetf}cùth bvrt~jçthçygaefkyåygomþ ijrrgmgaeh`grnçbgo/ Mf ofe ft g cè} ofetf}cùthcùtù~~èk n~g|j}} ù~~tf g yèkña h~ faegrgm} yhaçkijrrgmgajecñtmfaefhbfo! è~ ofe ft af}} gt g yèk~ŗ `grn! geh} g ofetf}cùthevocç~j~t}çax `heov~tg%gt Ho}frognhj%efkdùyfoa}/ }'Yhaçkijrrgmgaje `faxf}}! gefaxbfo ù~~tfijk g ofetf}cùth|rjaf}grhç}v~ g cjtej|jah}g bvrt~jçthg faafo! ogkxjo h~ `ô~%yèr oè|fcè~ ofetf}çaagejc yåy}çc kxhacj~ n~g}çhcg} gt fa~ŗ yhaçk`çbjrôbgo gofetf}cùth
\èotcgr}faa
kjomj~ ifañkxfaf}f gag}} è~ }freè~tf}f~fo gtŗ yhaçk~}rg}èkhgh nèadghogcg efkygaþ~å}ç~g èrmfcèbfo/G ofetf}cùth evocç~j~t}çax}! ft} gt fayjo} cùtù~~èkf}! g ofch}vagdmjoå}j}} ho}frognhjogah~}g j~t}çax~tjahmgrh}ç~çyga fkxñ}} fa~ù|ùr}f
 
Mr Mrçbhc Dçoj~
g ofetf}h%oè|h cùtù~~èk }freè~tf}f~ ù~~tf}gr}ç~g/ G ygaþmh cùtù~~èk!gt fkx%ofetf}`ft! fkx%oè|`ft }gr}jtç~ eçr g yhaçk`çbjrô fa~ŗog|dghbgo afkxŗt}f g ofetf}cùth evocç~~tjahmgrh}ç~}! ft} gt v}þ|hcv~!yjavo}grh~}g! ef~}fr~èkf~ cùtù~~èkf}! gefax ygaþdçbgo ~j`g~faè}ftf}}/ ‟^tñrcf ehomfo faeèaf}! mf tùam gt èaf} grgoxaþ içdg"%år}gKjf}`f/ G ~tñrcffaaf}fc ça}ga cjo~}ra} gb~t}rgc} cùtù~~èk%gofetf}cùth |rjaf}grhç}v~%`faxèbf 787=%bfo gtjooga g ygaþmh! ~thaçrmcùtù~~èkfcf} cè|yh~faŗ ofetf}çaagejc aè|}fc/
G n~gaçm è~ g ofetf} gt frŗ~ cùtù~~èk
Eg gt} aç}dvc! `jkxfrŗ~ cùtù~~èkofc! ehomfo bjeag~t}ç~hcå~èraf} faafoèrf! g n~gaçm è~ g ogkxjbb n~gaçm! g ofetf} bhtjoxva}/]ùbbè%cfyè~bè eèk hmf ~jrja`g}þgc fkxf~ |rhefr ygaaç~h è~ ajcçah~cùtù~~èkfc/ Ftèr} g cùtèrmfc è~ g cùtdþ ~tjakçag}g eg eçr n~gc g|rhefr cùtù~~èkfc`ft! gtjc }çr~vaç~gh`jt è~ afkiŗcè||fo gofetf}`ft cg|n~jaþm`g}/G bgajamgah èr}ècfc `jrmjtþh ofe ygaþ~çkj~ cùtù~~èkfc/ Ch`ftcg|n~ja`g}þ g ~tjnhgah~}g ofetf}cùtù~~èk! gt ho}frognhjogah~}g%~tjnhgahtev~ è~ cjeevohtev~: @ja ygoogc ~tjnhçamfejcrg}gèr}ècrfom~tfr} `jrmjtþ ~thaçrm cùtù~~èkfc:Ofetf}fcfo }ôaoxôaþcùtù~~èkf} n~gc fkxf}afo ~tfryftf}} yhaçkoè| }rgo~tognhjoçah~cg|n~jag}h%`çaþh gacj}ogc/ @jttçdvc af`f} ~tçeå}goh gt çaagejc ifaf}}hyhaçk`g}gaeh%fah} èrmfcn~j|jr}dgh}! gefaxfc ijreçah~ è~ hoijreçah~~}rvc}ôrçc fkè~t `çaþtg}ç} hrçoxå}dçc tçr} rfom~tfr} gacj}yg/Gt
ho}frognhjogah~}g%~tjnhgahtev~ogc
è~ g
cjtej|jah}g%kajbgahtev~ogc
facù}faftf}} ~tfryftf}fc è~ ejtkgaegc cùtyf}yfygkx cùtyf}afoña! ehom f``ft g yhaçkoè|`ft è~ gt çaagejc ifaf}}h
yhaçkfah}
~tfryftf}fh`ft cg|n~ja`g}þgc/ Gt ho}frognhjogah~}g%~tjnhgahtev~ è~ g cjtej|jah}g%kajbgahtev~
fkx }ŗrŗa
igcgm/ Ft gt fkx}ŗ! eho} ygaþ~çkj~ cùtù~~èk! gt çaagejc ifaf}}h ~tfryftf}}egkço`g}gaje! gefaxofc ifa~ŗ ~tho}dè} g |èotvrgaeh yhaçkfah} ~tóc è~
 
Mr Mrçbhc Dçoj~
tçr} n~j|jr}dgh gacj}dçc/ Ft g ~tfryftf}} egkço`g}gaje }freè~tf}èoèaijkyg ofe af`f} g cùtèrmfc è~ g cùtdþ `jrmjtþdg/ G egkço`g}gaje gegkçoèrmfcf} èryèoxf~å}h/ G cùtèrmfcf} è~ g cùtdþ} n~gc cùt`g}gajecè|f~ èryèoxf~å}foh/G ~tfryftf}} egkço`g}gaje
aç}~tþagk
ogkxjo mfejcrg}hcv~!efr} g cjtej|jah}g ~tfcvagrhtev~ faeèaf}bfo fkxfoaŗofc }fcho}ehomfo febfr}! g yhaçknhyhahtçnhþ ehomfo }gkdç}/ Vkxgogccjr ehomfoaf`f}~èkf~ f~tcùttfa
bjeag~t}dg
g ygaþmh cùtù~~èkfcf}!
g n~gaçmjcg}
!
gt fa~ŗmafkf~ ygaaç~h
è~ ajcçah~ cùtù~~èkfcf}! è~ afkiŗcè||fo g
ofetf}fcf}
/ G ygaþmh cùtù~~èkfc jaxgo rhyçah~jc! gefaxfc}ŗa efkgcgr ~tgbgmvaoh/Ehcèo} ~tfrf}`f}h ygagch ygagefooxh febfr}çr~ç}! gt fkè~tfebfrh~èkf}! ehcèo} yçaaga`g} yfaf cùtù~~èkf}! `g efk ygo ofch }ha}yg!`jkx afkcùtfafbb çaaþ n~gaçm}gkdgh} è~ g yfaf fkx ofetf}f} gacj}þfebfr}çr~gh}! ~gdç} ofetf}è} ~tfrf}`f~~f/ @g ft} }f~th! gccjrognhjogah~}g! ~jyhoh~t}g! chrfcf~t}ŗ è~ rg~~th~}g/ G }freè~tf} rfomdf gt!`jkx faŗ~tùr afkcùtfafbbh `jttç}gr}jtþhocg}! g n~gaçmvocg} ~tfrf}dñc!ŗ avc kjomj~cjmvoc! egdm g ogkxjbb n~gmvoc%ofetf}ñoc%}gkdgh} ~tfrf}dñc! yfañc yçaagavoc cùtù~~èkf} è~ }f~tñoc efk ehomfo}fkxñ}} g bjamjkvaç~vocèr}! è~ n~gc `gregmhccèo} dù`f} ~tçeå}ç~bg!`jkx vkxgoåkx èrfttñoc è~ n~fafcfmdñoc eç~ ofetf}fc`ft }gr}jtþfebfr}çr~ghoccga! è~ gt fkè~t febfrh~èk ygagefooxh }gkdçyga/Gt ho}frognhjogahtev~ogc è~ g cjtej|jah}g%kajbgahtev~ogcohon~ `jrmjtþ cùtù~~èkf/ Ohon~ kajbçah~ ~tvbdfc}ve/ G ygaþmh~tvbdfc}ve `hçoxg ftèr} ñrf~ gb~t}rgcnhþ`jt yftf}! efr} chegrgmogcg `jttçyftf}ŗ aè|n~ŗijcjc%g n~gaçm è~ g ofetf}/Bgajamgah èr}ècfc cè|yh~faf}è`ft ygaþmh cùtù~~èkrf ygo ~tñc~èk/G ~tjnhgah~}g%ho}frognhjogahtev~`jt haxfo ofetf}cùthafk h~ aè}ftŗcùtù~~èk ofe cg|n~ja`g}þ/ G |èotvrgaeh yhaçkfah} cjtej|jah}g%kajbgahtev~g%
kç}aç~}gago ùotè~f ehg}}
%ygbgo g bgajamgah

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
Baumont Srl added this note
EL AKAROM OLVASNI
Baumont Srl liked this
Baumont Srl liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
Eva Rigó liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->