Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Nueva Visita a Los Espacios de La Memoria

Nueva Visita a Los Espacios de La Memoria

Ratings: (0)|Views: 1,598|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Miguel Angel Fornerin on Dec 02, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/28/2013

 
9
 
FEHRB@ ÉNHB@ DJ_NB_ÆN [fbaeie|`i
 V @i Fbrqb inatj wjr b`Hi|ej
b| n qbsqj yb rbi`e}i ni b|wbriai te|eqi i n b|wilej ab `ifbfjrei ab `i Ce|qjrei wbrqjrreybùi= `i enti|eün b|qiajneabn|b ab9353. B` qbsqj wrb|bnqiae|qenqi| te|ejnb| bn`i| yb |b cin drihiaj`i| eabj`jhæi| wj`æqeli|wbrqjrreybùi|
 
Bahiraj _jaræhb} M`eé ci rbeqbriaj yb‐bn ý`qefi en|qinlei,qjai nb|qri `eqbriqri`j yb cilb, b| m|qifbnqb b|j, bsw`elirwjr yå Wbrqj _elj cjuwjr cju |ehb |ebnajni lj`jnei‖.[9V Ljfjenelej ab b|ibsw`elileün, qinqj `i `eqbriqri ab lleün ljfj `i ce|qüreli ci qbneaj nb|wblei` enqbrå| bn bsw`elir, |efoj`e}ir `j| iljnqblefebnqj| yb aebrjnjrehbn i `i wrb|bnqb |eqileün lj`jnei` ab Wbrqj _elj. Rni ab `i| jori| fé||ehneliqeti| yb rbqriqi b|qb wbræjaj b|
@i fbrqb inatj wjr b` Hi|ej
 #9525% ab @e| Cbrnénab} Iyenj.
 
@i efwjrqinlei ab b|qi jori nj ci |eaj ab` qjaj iye`iqiai wjr `il`qri `eqbrirei wbrqjrreybùi. Wjlj| b|qaej| |b cin cblcj ab `i fe|fi.
 
?
 
U nj iwirblbn baelejnb| rblebnqb|. Bnqbnabfj| yb `j| b|qaej| `eqbrirej| u`i `blqri b|qén fé| lbnqriaj| bn qbsqj| yb w`inqbbn i|nqj| roinj|. U b`qbsqj ab Iyenj wbab tbr|b ljfj wirqb ab ni b|lreqri qb`ýreli, wjr |`bnhimb u | bnqrjnlifebnqj rbi`e|qi u niqri`e|qi. \en bfoirhj, lrbj yb|b abob rblwbrir ljfj `i ýneli njtb`i yb rblwbri `i wjåqeli lrej``e|qiab|ab ni wbr|wblqeti enqbhri`e|qi yb ui iwirblb abneai bn `i rbte|qi
B`Aeirej B|qåqelj.
 
B` niqri`e|fj yb |b wrb|bnqi bn b|qi jori ilbrli i Cbrnénab}Iyenj i` rbi`e|fj féhelj. Bn `i nbti ljnye|qi yb rbi`e}in `j|b|qiajneabn|b|ab` qbrreqjrejwbrqjrreybùj, `iniqri`b}i mbhi nwiwb` abbsqrijraenirejti`jr, wjryb b``iilqýi ljfj |bnqeajqb`ýrelj abrbirfileün ab `inileün. B` i|nqj ab`i jori b| |bnle``j= b` wjabr lj`jnei` b|wiùj` ``bhi i | ni`. @i| qrjwi|b|qiajneabn|b| b|wbrin ab|ab Héneli yb `i jrhine}ileün `jhæ|qeli abenti|eün |b ciui ljfw`bqiaj u yb n hæi ljnjlbajr ab` qbrrbnj `b|iuab i iabnqrir|b bn `j| wbo`j| ab` jb|qb ab `i E|`i.
 
Wjr | wirqb, `j| b|wiùj`b| ihjqiaj| u wrélqelifbnqb rbnaeaj|,abwbnabn ab n lbrwj ab hbrre``brj| yb inqb `i |wbrejreaia nfåreliu irfifbnqe|qi ab `j| b|qiajneabn|b| wirblb wjlj ljniaj bn | qrendj.I` ti`jr u `i ionbhileün ab b|qj| ljfoiqebnqb|, |b `b |fi `i ab` hrwj abQjfé| Lélbrb|, n ti`ebnqb i`eiaj i `i| eabi| `eobrqirei| ab` wiqrejqiFinb` Bfbqbrej Obqinlb|. B` i|nqj qbrfeni ljn `i fbrqb ab `j||bheajrb| ab Lélbrb| bn ni bfoj|liai yb `b qebnabn i `i wiqr``i ab
 
<
 
Ajn @jweqj @ihj. @i jori wrb|bnqi ljfj qb`ün ab djnaj `i| illejnb| ab `i|wirqeai| ab oinaj`brj| u ljfb tili| yb i|j`ü `i| cilebnai| ab `j|b|wiùj`b| bn b` wbræjaj ab qrin|eleün ab `i |jobrinæi b|wiùj`i i `ib|qiajneabn|b.
 
Qifoeån wrb|bnqi, b` bnlbnqrj bnqrb `i| eabj`jhæi| ljn|brtiajri| u`eobri`b|. Qjfé| Lélbrb| b| b` wbr|jnimb yb bnlirni `i wbrqjrreybùeaia=`i abdbn|i ab` |b`j wiqrej, wrefbrj drbnqb i B|wiùi u fé| qirab drbnqb iB|qiaj| Rneaj|. Inqb `i ljnd|eün yb |b wrb|bnqi bn `i ce|qjrei‐tbraiabri‖, Qjfé| Lélbrb| b| `i tj} ab Obqinlb|, b` fé| wrbl`irj uwrélqelifbnqb b` ýnelj `lciajr bn ljnqri ab `i ``bhiai ab `j|b|qiajneabn|b|.
 
B` |bnqeaj ce|qürelj b| o|liaj bn b|qi jori wiri, i`bnqrir bn n b|wilej u qebfwj,rbwrb|bnqiaj wjr `i Ce|qjrei,wrb|bnqir nj| ti`jrb| u cblcj|wj|eo`b|, nj ljnqiaj wjr `j|ce|qjreiajrb| u rbljn|qreaj urbwrb|bnqiaj bn `i lleünnirriqeti. Qriqi ab ljnqb|qir `iwrbhnqi= ºCoj j nj rb|e|qbnlei i `i| qrjwi| b|qiajneabn|b| bn b` |b`j ojreli: @i njtb`i irfi b|qb cblcj, nj ljfj tbraia ab `i Ce|qjrei, wbrj|æ ljfj rbi`eaia ab | ce|qjrei. B` hrwj ab `j| Lélbrb| bse|qb ljfj nti`jr ab rb|e|qbnlei drbnqb i `j| b|wiùj`b| bn abliabnlei, `i irfiai ab`wrjhrb|j qrendinqb. B| b` ti`jr ab `i| eabi| ab Obqinlb| ljfjrbtj`lejnirej riaeli`, drbnqb i `i| iqbnilejnb| u ‐fbaeinnæi|‖ ab `iljunqri ce|qüreli.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->