Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
P. 1
Four Points from al-`Aqīdah al-Tahāwiyyah

Four Points from al-`Aqīdah al-Tahāwiyyah

Ratings: (0)|Views: 244|Likes:
Published by Abd Al Haq Jalali

More info:

Published by: Abd Al Haq Jalali on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
8
            
 
Oap{ Vajdus o{an hm.fHxħehl hm.UhlĈrjzzhl
Slhzgl Shfħe Oapehl 
 U{hdsmhu`e hde spnnh{jy`e kz Sp{Ĉxhl hm.UpoĈlħ 
[`m`hs`e kz 
 rrr$nh{johl$d`u
85;< L
 Hmm v{hjs` js oa{ HmmĈl ul` Ma{e ao hmm ulhu `|jsus$ Ul` b{`hu sclamh{- hm.Lpiihu hm.msmĈn- Hkŧ Ihfoh{hm.Rh{{Ĉx hm.UhlĈrħ hm.Njs{ħ 
{hljnhlpmmĈl 
shje9
 Uljs js h v{`s`duhujad ao ul` k`mj`os ao Hlm hm.Spddhl rh hm.IhnĈfh- hcca{ejdb ua ul` sclaamao ul` ip{jsus ao uljs {`mjbjad- Hkŧ Lhdħoh hm.DpfnĈd jkd UlĈkju hm.Gŧoħ- Hkŧ Zŧspo  Zhfxŧk jkd Jk{hlħn hm.HdsĈ{ħ hde Hkŧ fHkepmmĈl Nplhnnhe jkd hm.Lhshd hm.SlhzkĈdħ-nhz HmmĈl k` vm`hs`e rjul ul`n hmm- hde rlhu ul`z k`mj`` {`bh{ejdb ul` opdehn`duhms ao ul` {`mjbjad hde ul`j{ ohjul jd ul` Ma{e ao ul` ra{mes$
8$
Ul` ra{e ps`e l`{` js ”
lĈelh 
„- rljcl js h e`nasu{huj` v{adapd$ Ul` jdu`du ao JnĈn hm. UhlĈrħ js ua n`dujad rlhu js jd ljs l`h{u hu ul` ujn` ao r{juujdb ljs c{``e$ Ul` `{jojzjdb sclamh{s
nplhxxjxŧd 
 * shz ulhu ”uljs„ {`o`{s ua `jul`{ san`uljdb ulhu js v{`s`du apurh{emz- a{ san`uljdb ulhu js v{`s`du jdrh{emz jd ul` v`{sad‚s njde hde l`h{u.hde ulhu js ul` jdu`dujad ao JnĈn hm. UhlĈrħ$ Lhjdb shje ulhu- ju js vassjkm` ulhu l` r{au` ul` u`|u ao ljs c{``e k`oa{` r{juujdb ljsjdu{aepcujad- jd rljcl chs`- ul` ra{e ”uljs„ {`o`{s ua rlhu js apurh{emz v{`s`du$
;$
Ul` ra{e
khzĈd 
n`hds ulhu rljcl js jd e`uhjm$ E`uhjm`e sv``cl js dau b`d`{hm$ B`d`{hm sv``cl
npinhm 
 * js ulhu rljcl js dau canvm`u` rjulapu aul`{ e`uhjms `ms`rl`{` ua xphmjoz ju$ Sa hcca{ejdb ua uljs- hmm ulhu JnĈn hm.UhlĈrħ lhs r{juu`d jd ljs c{``e js na{` ulhd spoojcj`du oa{ hcujdb pvad jdul` {`hmn ao k`mj`o$ Sa rlhu js d`bhu`e jd ljs c{``e- js d`bhu`e rjulapu `|c`vujad- hde rlhu jshooj{n`e jd ljs c{``e- js hooj{n`e rjulapu `|c`vujad$ Ul`{`oa{`- ju js dau vassjkm` oa{ h v`{sad uaaki`cu kz shzjdb9 ”V`{lhvs san` ao rlhu l` d`bhu`e pd{`su{jcu`emz js hooj{n`e o{an ad` a{s``{hm hdbm`s$„ N`hdjdb9 rlhu JnĈn hm.UhlĈrħ d`bhu`e pd{`su{jcu`emz chddau jd hcuphmjuz k`d`bhu`e pd{`su{jcu`emz- {hul`{- ad` maags jdua ul` nhuu`{- hde rlhu js hcc`vu`e js hooj{n`e hde rlhu js dau hcc`vu`e js d`bhu`e$ Uljs n`ulae ao ejscap{s` ea`s dau lame rhu`{ rjul ul` ra{g ao JnĈn hm.UhlĈrħ- oa{ jo `nvmaz`e- ju d`bhu`s ul` ohcu ulhu uljs c{``e js ”
khzĈd 
„$ @|hnvm`s ao spclaki`cujads rjmm k` slard jd ul` `|vmhdhujad op{ul`{ ad$
3$
 
fHxħehl 
can`s o{an ul` ra{e
fhxe 
- rljcl n`hds ulhu rljcl kjdes a{ gdaus$ Jd uljs s`ds`-fhxħehl
 
js sapblu jd hde ao jus`mo hde sujcgs rjul ul` v`{sad canvm`u`mz$ f
 Hxħehl 
js sapblu hou`{oa{ jus`mo- dau admz k`chps` ju js h cadejujad oa{ ul` hmjejuz ao hcujads$ @`d jo hd hcujad js dauakmjbhua{z- f
hxħehl 
js sujmm d`cc`sh{z.oa{ ju js ul` oapdehujad ao ``{zuljdb$
5$
 
 Hlmpm Spddhl 
h{` ulas` rla oammar ul` Spddhl ao ul` N`ss`db`{ ao HmmĈl
hde nhg` pv ul`nhia{juz ao ul` Pnnhl . ul`
shrhe hm.hfyhn 
- hs {`va{u`e jd dpn`{aps dh{{hujads$ Sa ul`z h{` ul`v`avm` ao ul` Spddhl- dau jddahujad- hde ul`z h{` ul` v`avm` ao ul`
 IhnĈfhl 
- hde dau v`avm` ao ejjsjad hde s`cuh{jhdjsn$
 
;
0$
Ul` ra{e
nhellhk 
js h dapd e`daujdb vmhc`- uhg`d o{an ul` `{k
elhlhkh.zhellhkp.elhlhk 
9mju`{hmz h vmhc` ao bajdb$ H
nhellhk 
js h sclaam ao ulapblu- lhjdb sv`cjojc n`ulaes jd `suhkmjsljdb ul` b{he`s ao `je`dc` hde `|v{`ssjdb c`{uhjd pde`{suhdejdbs$ Hs oa{ ul` jssp`s ejscpss`e jd
psŧm hm.eħd 
- JnĈn Hkŧ Lhdħohl lhe h vh{ujcpmh{ n`ulae jd `|vmhjdjdb ul`n$ Uljs ea`s dau jnvmz ulhuljs hcuphm k`mj`os r`{` hu aees rjul ul` aul`{ Spddj
nhellhks 
$ Sa- JnĈn Hkŧ Lhdħoh‚s n`ulae jd
fhxħehl 
rhs san`rlhu ejoo`{`du ulhd ulhu ao JnĈn Hkŧm Lhshd hm.Hslfh{ħ- hmulapbl ul`ejoo`{`dc`s k`ur``d ul`n r`{` jd suzm`s ao `|v{`ssjdb ul` shn` u{pul- dau ejoo`{`dc`s jd ul`hcuphm c{``ehm nhuu`{s . sh` c`{uhjd spksjejh{z jssp`s$
?$
 
fHxħehl 
js hmsa chmm`e
psŧm 
. a{ opdehn`duhms$ Ul` opdehn`duhms h{` ulas` nhuu`{s o{an rljclul` spksjejh{z jssp`s k{hdcl apu$ Ul` sclamh{ ao c{``e lh` capdu`e o{an ul` Psŧm- kaul ulas`uljdbs ulhu h{` cm`h{ cpu hde `suhkmjsl`e , 
xhujf 
 *- hs r`mm hs ulas` uljdbs ulhu h{` cadi`cup{hm , 
elhddħ 
 *$Jd aul`{ ra{es- uljdbs ulhu hmmar da ejoo`{`dc` ao avjdjad- hde ulas` ulhu ea hmmar h ejoo`{`dc`.uljdbs ulhu slhmm k` n`dujad`e mhu`{ ad jd ul` u`|u ao ul` UhlĈrħzzhl$
2$
 
Psŧm hm.eħd 
- hcca{ejdb ua JnĈn hm.UhlĈrħ- h{` ulas` nhuu`{s ao k`mj`o- hde ul` spksjejh{z nhuu`{s , 
Op{ŧ‚ 
 * h{` ul` nhuu`{s ao hcujad$ Ad` jssp` ao vassjkm` cadopsjad js JnĈn hm.UhlĈrħ‚sjdcmpejdb ul` uavjc ao rjvjdb ul` m`hul`{ sacgs jdua ljs c{``e$ Rjvjdb a`{ ul` m`hul`{ sacgs js hejsv`dshujad hmmar`e ua uljs Pnnhl hde ju js h
 ojxlħ 
spksjejh{z nhuu`{- dau ad` ao c{``e$ Ul`{`svads` ua uljs js ulhu JnĈn hm.UhlĈrħ jdcmpe`e uljs jssp` o{an ul` hdbm` ao k`mj`o ulhu ju jshmmar`e- dau ulhu ju js akmjbhua{z jd hde ao jus`mo$ Sa h v`{sad {`i`cujdb ul` v`{njsjkjmjuz ao rjvjdb a`{ ul` m`hul`{ sacgs js h ejsk`mj``{- oa{ {`i`cujdb ulhu rljcl js `suhkmjsl`e ul{apbl e`scjsj`cm`h{ cpu , 
xhujf 
 * u`|us$ H v`{sad js dau sjdopm- npcl m`ss h ejsk`mj``{- jo l` d``{ v`{oa{ns ul` rjvjdb a`{ ul` m`hul`{ sacgs$Ju js vassjkm` ua shz ulhu ul` `|v{`ssjad
psŧm hm.eħd 
ca`{s ulas` nhuu`{s ulhu h{` cm`h{ cpu , 
xhujf 
 *-kaul jd jssp`s ao k`mj`os hde hcujads$Ju js hmsa vassjkm` ua shz ulhu ul` `|v{`ssjad
psŧm hm.eħd 
ca`{s ul` opdehn`duhms ao kaul c{``e hde
 ojxl 
. sjdc` ul`
eħd 
jus`mo `dcanvhss`s kaul k`mj`os hde hcujads7 l` ul`d shzs9
 R` shz hkapu HmmĈl‚s pdjuz- k`mj`jdb kz HmmĈl‚s l`mv ulhu98$ HmmĈl js Ad`- rjulapu hdz vh{ud`{s$;$ Ul`{` js dauljdb mjg` Ljn$3$ Ul`{` js dauljdb ulhu chd a`{rl`mn Ljn$5$ Ul`{` js da bae aul`{ ulhd Ljn$0$ @u`{dhm rjulapu `de
8$
HmmĈl js Ad` rjulapu hdz vh{ud`{s
$
San`uljdb chd admz lh` h vh{ud`{ jo ju slh{`s rjul ju jdsan` xphmjuj`s$ Hs oa{ ul` ad` rjulapu hdz {`s`nkhm`dc` ua hdzuljdb- ul`d L` lhs da vh{ud`{s$Vh{ud`{sljv d`cc`sjuhu`s ulhu ul` eanjdjad js ejje`e pv hde ulhu ad` vh{ud`{ chddau uhg` h lameao a{ nhdhb` ul` eanjdjad ao ul` aul`{ rjulapu v`{njssjad . hde ulhu js ohms` hde jdhmje rjul{`sv`cu ua HmmĈl
$ L` js
hm.NĈmjg
,ul` Gjdb hde Ard`{* hmad`$ Ju js jnvassjkm` oa{ ul`{` ua k` hvh{u`{ jd Ljs eanjdjad oa{ jo ul`{` r`{`- ul`d L` capme dau k` chmm`e
hm.NĈmjg
. ul` ad` rlavass`ss`s ``{zuljdb$
;$
Ul`{` js dauljdb mjg` HmmĈl$ Uljs js ul` pdj`{shm v{jdcjvm` ao ul`
uhrlħe 
ao HmmĈl$ R` slhmm e`m`jdua uljs vajdu jd na{` e`uhjm rl`d r` {`hcl ul` s`cujads rl`{` l` hee{`ss`s ul` ca{{pvu k`mj`osao ul` hdul{ava{na{vljsus$
 
3
3$
Ul` n`hdjdb ao ul` ra{e ps`e l`{`-
hm.fhiy 
- n`hds k`jdb jdchvhkm` hde pdhkm` ua akuhjd rlhujs sapblu hou`{$ Khs`e pvad uljs n`hdjdb- JnĈn hm.UhlĈrħ js shzjdb ulhu dauljdb v{``dus HmmĈlo{an hcuphmjyjdb rlhu L` rhdus$ Uhg` daujc` ao ul` ohcu ulhu san`uljdb a{ san`ad` ulhu v{``dushdaul`{ npsu vass`ss hde rjmm hde var`{ ulhu js jdev`dehdu ao ul` rjmm hde var`{ ao ul` ad`v{``du`e$ Rjulapu ulhu- ju js jnvassjkm` oa{ ju ua accp{$
5$
Ul`{` js da e`juz k`sje`s Ljn$ R` slhmm e`m` jdua ul` e`uhjms ao ul` vajdu op{ul`{ jdua ul` u`|u HmmĈl rjmmjdb$
0$
Ul` ra{e
hm.Xheħn 
js e`{j`e o{an ul` ra{e
hm.xjehn 
$ Ul` u`cldjchm n`hdjdb ao 
hm.xjehn 
 hcca{ejdb ua ul` sclamh{ ao uljs scj`dc` js7 rjulapu k`bbjdjdb$ Ju ea`s dau n`hd `|jsuhdc` rjuljdujn` ulhu lhs da k`bjddjdb k`chps` ujn` jus`mo js h c{`hujad ao HmmĈl hde HmmĈl ea`s dau lh`hdzuljdb ao Ljs c{`hujad `u`{dhmmz ca`|jsujdb hmadb rjul Ljn$ Uljs e`sc{jvujad ao HmmĈl hs hm.Xheħn. kaul ej{`cumz hde jdej{`cumz js oapde jd san` ao ul` v{jnh{z u`|us spcl hs ul` dh{{hujad jdul` Spdhd ao Hkŧ Ehrŧe jd rljcl ju suhu`s ulhu ul` N`ss`db`{ ao HmmĈl-
rapme shz pvad`du`{jdb ul` Nhsije9
”hŧelp kjmmĈljm fhyħn- rh kj rhilħljm gh{ħn- rh kj spmuĈdjljm xheħn njdh hm.slhzuĈd hm. {hiħn 
$„ ”J s``g {`opb` rjul HmmĈl ul` Hmnjbluz- hde rjul Ljs Dakm` Rhil- hde rjul ljsk`bjdjdbm`ss Hpula{juz o{an ul` hccp{s`e Shuhd$„ Ul`{` js hmsa h dh{{hujad oapde jd ul`
npsuhe{hg
ao hm.LĈgjn hs r`mm hs ul`
spdhd 
ao Jkd NĈihl jd rljcl ul` dhn`- hm.Xheħn js mjsu`e hs ad` ao HmmĈl‚s dhn`s$ Ul`s` ura dh{{hujads h{` dau{jba{apsmz hpul`dujchu`e- kpu ul`z d``{ul`m`ss `suhkmjsl oa{ ps ulhu ul` e`sc{jvujad hm.Xheħn chdk` hsc{jk`e ua HmmĈl ul` Nasu Ljbl$ R` n`dujad uljs k`chps`- san` jdejjephms lh` nhe` h mh{b` opss a`{ uljs ra{ejdb$
 
SlhzglfHkepm fHyħy jkd KĈy shje jd ljs oaaudau`s ad ul` c{``e ao JnĈn hm.UhlĈrħ9
”Ul` vl{hs`
 Xheħn kjmĈ jkujeĈ‚ 
,“`u`{dhm rjul da k`bjddjdb‚* eje dau accp{ hnadb ul` K`suDhn`s ao HmmĈl hs vajdu`e apu kz h dpnk`{ ao sclamh{s$ Ju rhs oj{su n`dujad`e kz ul`sclamh{s ao GhmĈn jd hd `ooa{u ua v{a` HmmĈl‚s `|jsu`dc` k`oa{` hdzuljdb `ms`$ M`u ju k`gdard ulhu ul` Dhn`s ao HmmĈl h{` ao h ejjd` a{jbjd$ Admz ulas` dhn`s oa{ rljcl ul`{` js`je`dc` jd ul` Xp{‚Ĉd hde ul` hpul`dujc Spddhl chd k` ps`e oa{ HmmĈl$ Ul`z chddau k`jdu{aepc`e jdua ul` Jsmhnjc acHkŧmh{z sjnvmz hu ad`‚s rljn- hde uljs lhs k``d cm`h{mz pde`{suaae kz ul` JnĈns ao ul` vjaps v{`e`c`ssa{s$ Jd ohcu- ul` ra{e Xheħn ea`s dau``d e`dau` ul` n`hdjdb rljcl ul` v`avm` ao GhmĈn rjsl`e ua `|v{`ss$ Jd H{hkjc- jun`hds san`uljdb v{`c`ejdb hdaul`{- ulapbl ju js jus`mo v{`c`e`e kz dauljdb- spcl hs jd ul`shzjdb ao HmmĈl9
“Ujmm sl` ,ul` naad* {`up{ds mjg` ul` ame mar`{ vh{u ao h ehu`.suhmg$‚ 
,Zh Sjd 3?93:*
 Hmulapbl ul` heejujad ao 
kjmĈ jkujeeh‚ 
nhg`s ul` n`hdjdb c{zsuhm cm`h{- ju jsdau hmje ua k` capdu`e hnadb ul` k`su Dhn`s ao HmmĈl k`chps` ul`{` js da v{aao oa{ ju jdul` Kaag a{ ul` Spddhl$ Jdsu`he- HmmĈl‚s dhn`
hm.Hrrhm 
,ul` Oj{su* `|v{`ss`s uljs je`hk`uu`{- hs slard jd Ljs shzjdb9 9
“L` js ul` Oj{su hde ul` Mhsu$‚ 
,Lheħe 0293*
Lar``{- pvad cmas`{ `|hnjdhujad- r` ojde dpn`{aps `{{a{s jd ul` hka` xpau`e ra{es ao JkdKĈy$
8$
Ljs cmhjns ulhu ul` ra{e hm.Xheħn ea`s dau hvv`h{ jd ul` v{jnh{z u`|us$ R` lh` slard ulhuul`{` h{` {`o`{`dc`s ua ul` ra{e hm.Xheħn jd ura r`hg`d`e dh{{hujads$ @`d ulapbl ul`z h{` r`hg- ju slars ulhu ul` sclamh{s ps` ao ul` ra{e hm.Xheħn rhs dau h n`{` ka{{arjdb o{an B{``g vljmasavljchm r{juujdbs$

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->