Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Are You an Atheist, Religionist, Deist, Fideist or ...???

Are You an Atheist, Religionist, Deist, Fideist or ...???

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
What flavor of belief, if any, are you and why?
What flavor of belief, if any, are you and why?

More info:

Published by: Choctaw Doc (Anthony G. Payne Ⓥ) on Dec 02, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
 
 Dun {f~ di d}lnks}, un`khkfiks}, mnks}, bkmnks} fu 6666
 Dwwduni}`{ xn Danukcds swnim d hund} mnd` fb }kan }lkijkih def~} dim cldihn f~u un`khkf~s dimswkuk}~d` en`knbs dim wudc}kcns) Fin }n``}d`n n|daw`n? Adi{ }lnks}s dun naeudckih mnksa) Lnun ksxld} Xkjkwnmkd ldm }f sd{ def~} }lks? 
‐]ln 5774
 Danukcdi Un`khkf~s Kmni}kbkcd}kfi S~urn{ ,DUKS+ s~urn{ xlkcl kirf`rnm >7777wdu}kckwdi}s unwfu}nm }ld} }ln i~aenu fb wdu}kckwdi}s ki }ln s~urn{ kmni}kb{kih }lnasn`rns dsmnks}s hunx d} }ln ud}n fb 848. en}xnni 4;;7 dim 5774) Kb }lks xnun hninud`kznm }f }ln ^Swfw~`d}kfi ds d xlf`n k} xf~`m adjn mnksa }ln bds}ns}!hufxkih un`khkf~s c`dsskbkcd}kfi ki }ln ^Sbfu }ld} wnukfm xk}l }ln unwfu}nm }f}d` fb =;777 sn`b!kmni}kbknm dmlnuni}s unwunsni}kih def~}7)75. fb }ln ^S wfw~`d}kfi d} }ln }kan)
  D`fih }ln sdan `kin m~uk
ih d
 
fi ‐]ln Snducl bfu 
wl{skcks} Rkc}fu S}nihnu  }f~clnm fi d
Ed{`fu ^ikrnusk}{ 
s~urn{ }ld} unrnd`nm}ld} =7. fb wnfw`n xlf kmni}kb{ }lnasn`rns ds Cluks}kdis edskcd``{ mf if} en`knrn ki d Hfm xlfw`d{s di dc}krn uf`n ki }ln ~ikrnusn ,43a?=8s ki}f }ln wfmcds}+) Mu) S}nihnu adjns }ln wfki} }ld}}lnsn bf`js sf~im `kjn mnks}s)]ln uksn fb mnksa dim }ln Cluks}kdi kmni}kbkcd}kfi xk}l k} ki wukickw`n kb if} ki idan }n``s an d `f}fb en`knrkih bf`js ldrn }djni }ln }kan }f u~akid}n fi xln}lnu fu if} }lnun ks s~bbkckni}`{cfawn``kih nrkmnicn }f en`knrn Hfm ks dc}krn`{ w`d{kih d uf`n ki }lnku `krns
 –
`kjn disxnukihwud{nus wnubfuakih akudc`ns dim s~cl) = fb 47 Cluks}kdis ki }ln Ed{`fu s~urn{ dwwndu }f ldrncfic`~mnm }ld} Hfm ks fi lf`kmd{) ]lks ks fin xd{ }f bfu un`khkfiks}s }f uncfick`n xld} hfns fi ki}ln xfu`m dim ks d}}ns}nm }f e{ sckni}kbkc bkimkihs xk}l
fin‛s wdu}kc~`du eudim fb bdk}l ,Fb cf~usn
fin cdi on}}ksfi bdk}l d`}fhn}lnu xlkcl ks xld} Mu) S}nihnu lds mfin dim dmrfcd}ns ki lks effjs
dim
%T~di}~a Hfms? Cund}kfi Cldfs dim }ln Snducl bfu Cfsakc Cfisckf~sinss%)+Ifx xlk`n en`knrnus ad{ en kicundskih`{ `ndikih }fxdum d mnks} s}dicn fi Hfm k} ks ~i`kjn`{ }lnhund} adofuk}{ xk``
mnckmn }ln D`akhl}{ skaw`{ mfnsi‛} n|ks} dim inrnu mkm) Fb cf~
usn xld}en`knrnus ldrn }f en cdunb~` fb ks adjkih c`dkas cficnuikih Hfm
‛s dc}kfis
fu af}krns }ld} cdien }ns}nm ~skih }ln }ff`s fb scknicn fu unb~}nm ~skih mnafis}ude`n fu mnm~cke`n bdc}s kibfuanme{ `fhkc) Bfu kis}dicn un`khkfiks}s xlf kisks} }lnun xds d xfu`mxkmn b`ffm }ld} d adi idanmIfdl dim lks c`di ufmn f~} ki di duj u~i ki}f afi~ani}d` wufe`nas s~cl ds d `dcj fb nrkmnicnbfu d h`fed` mn`~hn ki }ln hnf`fhkc uncfum if} }f ani}kfi }ln bdc} }ln ninuh{ un`ndsnm e{ xld} ksmnscukenm ki scukw}~uns xf~`m ldrn uns~`}nm ki fcndis sf lf} ds }f cfis}k}~}n d
mn bdc}f 
`fes}nu wf} ki xlkcl nrnu{}lkih `krkih kic`~mkih }lfsn ki }ln duj xf~`m ldrn efk`nm }f mnd}l n} cn}nud,]lnun ks lfxnrnu nrkmnicn fb d `fcd` b`ffm ki Ansfwf}dakd def~} }ln }kan }ln kickmni}smnscukenm ki
Hninsks 
xnun s~wwfsnm }f ldrn fcc~uunm)+ Dim kb di nrdihn`ks} mnc`duns d m{kih
 
cdicnu wd}kni} lnd`nm }lks ks }ns}de`n kisfbdu ds mfc}fus cdi w~} }ln lnd`kih }f }ln }ns} ~skihafmnui md{ scdiinus ,Fin mfc}fu xlf mkm }udcj mfxi 53 wnfw`n xlf xnun mnc`dunm lnd`nm fb }nuakid` mksndsns m~ukih snurkcns cfim~c}nm ki 4;28 e{ nrdihn`ks} Jd}lu{i J~l`adi bf~im if nrkmnicn }f s~wwfu} }lks)+W~}}kih dskmn eke`kcd` dim n|}udeke`kcd` c`dkas fb }ln akudc~`f~s
 –
xlkcl cdi en n|dakinm dimnk}lnu cfibkuanm fu bf~im xdi}kih !! }lnun ks d lfs} fb rnu{ mduj cldw}nus ki lks}fu{ s~cl ds }lnunkhi fb Lk}`nuksa!Idzksa ki Hnuadi{ ,4;33!4;=>+ dim
k}s ‐xkcjnm bu~k}‑ ,nswnckd``{ }ln
Lf`fcd~s}+ }ld}
ldrn wufbf~im kaw`kcd}kfis bfu Hfm‛s uf`n ki l~adi dbbdkus
s~hhns}kih }f adi{en`knrnus
}ld} nk}lnu Hfm ks fu xds fi lf`kmd{ fu o~s} ksi‛} duf~im d} d``) Ds d ef{ K a~``nm }lks
frnu dim cdan }f }ln }ni}d}krn cfic`~skfi }ld} Hfm xds if} incnssduk`{ desni} bufa l~adidbbdkus e~} ldm skaw`{ dss~anm d afun s~e}`n uf`n ki `fcj!s}nw xk}l f~u nrnu kicundskih dek`k}{ }fu~i f~u fxi slfx) Fb cf~usn ds f~u cfi}uf` frnu id}~un dim ndcl f}lnu kicundsnm dim f~u }ff`s dim xndwfis encdan afun sfwlks}kcd}nm dim wfxnub~`
 –
}ln hund}nu f~u wf}ni}kd` encdanbfu mfkih ef}l hund} hffm fu hund} nrk`) ]ln clfkcn ~`}kad}n`{ uns}s xk}l ~s fb cf~usn }lf~hl xndun }f`m ,ki }ln ]didjl Cluks}kdi Inx ]ns}dani} dim
T~u‛di
+ }ld} l~adijkim xk`` if} end``fxnm }f b~``{ n|}kih~ksl k}s fxi b`dan)]f a{ mn`khl} a{ ef{lffm swki fi }lnfmkc{ xds kimnwnimni}`{ duukrnm d} e{ adi{ f}lnuskic`~mkih sclf`du Mdrkm Ekuied~a xlf b`nslnm k} f~} ,4;<;+ fi d sclf`du`{ `nrn` ki d mn`khl}b~``{kiskhl}b~` effj }k}`nm %Hfm dim Nrk`? D ^ikbknm ]lnfmkc{&]lnf`fh{&Wlk`fsfwl{%Ferkf~s`{ ad}}nus fb bdk}l `dcjkih }ns}de`n c`dkas
 –
daf~i}kih }f cfirkc}kfis dim en`knbs ki }lndesnicn fb nrkmnicn !! cdiif} hni~kin`{ en sn}}`nm nk}lnu mnckskrn`{ fu cfic`~skrn`{) Fb}ni fin
adi‛s }u~}l ks
d
if}lnu fin‛s lnuns{) Dim
}und}ksns fi }lnfmkc{ `kjn }ln fin K cdan ~w xk}l ds def{ cf~`m ds ndsk`{ en dccfaafmd}nm e{ sfan bfuas fb mnksa ds k} cf~`m cfirni}kfid` fu fu}lfmf| un`khkfis)Nrni en`knb ki Hfm daf~i}s }f d cfaak}ani} ki }ln desnicn fb nrkmnicn) D}lnks}s dimdhifs}kcs cdi dim ldrn }u~awnm O~mnf!Cluks}kdi dwf`fhn}kcs ~skih d efm{ fb wfxnub~` nrkmnicndim `fhkc) K xf~`m ~uhn a{ bn``fx un`khkfiks}s }f bdcn ~w }f }lks dim cfiskmnu naeudckih wf`{ad}l
Adu}ki Hduminu‛s bkmnks} swki fi Hfm ,xlkcl cf~`m d`sf en dww`knm }f adi{ dswnc}s fb bdk}l
kic`~mkih cnu}dki mfhads mfc}ukins dim s~cl)+ ]lks ks de`{ cdw}~unm ki d cfaani} admn e{
bdanm k``~skfiks} dim cldawkfi fb sjnw}kcd` }lkijkih Odans Udimk fi Hduminu‛s wdsskih d} dhn
ikin}{!bkrn ,;>+?
‐••[ns Adu}ki xds d bkmnks} dim ln mnbnimnm }ld} en`knb ki lks ~s~d`
cd`a mkunc} bdslkfi)Xlni K t~ns}kfinm lka fi }ln s~eonc} ln }f`m an }ld} ln ldm if und``{ hffm nrkmnicn }f s~wwfu}lks en`knb e~} }ld} k} skaw`{ admn lka bnn` en}}nu }f dmfw} k}) Ln sdkm }ld} K
dim f}lnu c~ua~mhnfis
ldm bdu en}}nu nrkmnicn bfu f~u cfirkc}kfis e~} }ld} ln o~s} bn`} afun snc~un kilks dccnw}dicn) Ln dmak}}nm
ndsk`{
 
}ld} ln cf~`m if} cfirkickih`{ duh~n lks cdsn• ]ld}xds Adu}ki dim K `frn lka bfu enkih Adu}ki•))‑
A
 
K da if} lnun }f mkc}d}n xld} wnfw`n en`knrn fu if})
K‛a lnun }f ufcj 
d bnx efd}s }ld} cf~`m ~sn sfan ufcjkih 
) Un`khkfi ks fin fb }ln
sn) E~} ufcjkih }lks efd} mfnsi‛} andi }n``kih bf`js xld} }f
en`knrn fu lfx }f n|wunss }lnku bdk}l) Ud}lnu K un`ksl sldukih kmnds kibfuad}kfi dim `kins fb }lf~hl} }ld} d} `nds} sfan en`knrnus akhl} bkim ~snb~` ki }nuas fb ln`wkih en}}nu uncfick`n }lnku cfirkc}kfis dim en`knbs xk}l xld} scknicn dim lks}fu{ lds unrnd`nm def~} f~u fukhkis dim id}~un) Dim }lks a{ buknim eukihs an }f }ln w~uwfsn fb }lks wdu}kc~`du du}kc`n? Idan`{ }f wdss d`fihsfan}lkih xlkcl K en`knrn xk`` snurn }lks w~uwfsn bfu d} `nds} d bnx en`knrnus undmkih }lks }lf~hl}s}unda !!]LN SDCUNM NANUHNICN FB ID]^UN e{ ^us~`d Hffmnif~hl dim ]nuunicn X)Mndcfi ,]ln F|bfum Ldimeffj fb Un`khkfi dim Scknicn+Cfw{ukhl} 5744 e{ Di}lfi{ H) Wd{in) D`` ukhl}s unsnurnm)
B^U]LNU UNDMKIH KI UN@KHKFI&SWKUK]^D@K][
 
e{ Mu) Udimn` AcCudxLn`as
e{ Edu} M) Nluadi Wl)M)
 e{a{ bn``fx Clfc}dx Id}kfi ]uked` anaenu Udkiefx Ndh`n
 e{ Akcldn` Wduni}k Wl)M)
 e{ Akcldn` @)Eufxi Wl)M)
 e{ Mdrkm Odans
 e{ Akcldn` N``kds Md``niNst)
e{ Mu) D) H) Wd{in
 ,]ln D`akhl}{+ e{ Mu) D) H) Wd{in
 e{ Mu) D)H) Wd{in
e{ Mu) D) H) Wd{in
e{ Wufb) @f{d` U~n

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->