Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISTORIC AL CULTULUI

ISTORIC AL CULTULUI

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Florea Victor

More info:

Published by: Florea Victor on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
PREOT PROFESOR DR. PETRE VINTILESCU – istoric al cultului – 
MOTIVAŢIA TEMEIOrice demers ştiinţific, religios ori de altă natură presupune existenţa uneimotivaţii în vederea justificării unui anumit efort. Pentru mine, ca membru al Bisericiilui Hristos, cultul a reprezentat un mod de viaţă pe care l-am experiat din momentulîn care am fost conştient de valoarea mea ca persoană umană. Practic, actul de cultface parte integrantă din însăşi constituţia umană. Modul în care fiecare se raporteazăşi acordă o însemnătate mai mare ori mai mică ideii de cult ţine de cultivarea unuianumit sentiment religios înscris în profunzimea conştiinţei.Ca atare, pentru mine, aprofundarea acestui sentiment religios a fost şi esteo preocupare spirituală în cadrul vieţii Bisericii. De aceea din sfera preocupărilor mele intelectuale s-a desprins cu uşurinţă necesitatea de a-mi vorbi şi de a vorbi şialtora despre însemnătatea trăirii ca om şi nu vieţuirii ca individ datorată şi cultului camanifestare şi relaţie a sfinţeniei cu Realitatea ultimă, Dumnezeu.Tot acest efort de a prezenta cultul ca parte integrantă din viaţacredinciosului mi-a oferit şansa de a descoperi faptul că acest sentiment religios esteuniversal, prezent în cadrul tuturor religiilor de pretutindeni şi că nu putem vorbi deviaţă religioasă în concret fără a o privi şi din perspectiva actului de cult. Prin el,omul se vrea în apropierea Arhetipului, mărturisind prin aceasta faptul că el nu-şi estesuficient sieşi, nu poate fi privit şi nu se priveşte ca o monadă, ci întotdeauna înrelaţie cu Dumnezeu, văzut fie ca Mister, fie ca Cel cu totul altceva, Transcendentulspre care năzuim şi spre care ne raportăm de fiecare dată. Însă tocmai această relaţie,această poziţionare ca partener de dialog cu Dumnezeu, fapt ce constituie esenţaactului de cult, ne descoperă ideea indestructibilă că omul poartă în sine o pecetedivină ce îl pune pe ins în postura de veşnic căutător al Divinităţii.Prin intermediul actului de cult, persoana umană a dorit să-L experieze peDumnezeu la un moment dat şi ca pe ceva concret. Desigur, Dumnezeu ca entitateabsolută şi ultimă nu poate fi redus la nici una din categoriile concretului închipuităde om. Din acest punct de vedere putem să degajăm impresia unei insuficienţe nu caact de cunoaştere, ci ca experiere pe care actul de cult o generează. Toate încercările1
 
omului de a se situa în maximă apropiere de Dumnezeu, tot efortul pornit de jos însus, toată încercarea de „anihilare a distanţei şi intervalului” va fi fost sortită eşeculuidatorită statutului creatural. Urma în mod logic ca aceastădistanţă să fie desfiinţată de sus în jos, de prezenţa lui Dumnezeu în apropiereaumanului. Acest fapt miraculos se întâmplă prin Întruparea Cuvântului, şansa unicăoferită omului de a fi în preajma unui concret inepuizabil. Nu întâmplător, după cumvom vedea, Mântuitorul Hristos este socotit în Creştinism ca Întemeietorul cultului şica Săvârşitorul suprem al acestuia.Întreg discursul ce va urma va încerca să scoată în evidenţă relaţia personală dintre om şi Dumnezeu văzută ca un act de cult. Nu ne vom mulţumi vorbim sau să prezetăm în termeni impersonali şi generali ideea de cult, ci doar prin prisma acestei „bilateralităţi” om – Dumnezeu.2
 
I. Cultul – văzut ca sentiment şi atitudine religioasă în relaţie cu Dumnezeu1.
Explicarea ideii de cult Orice încercare de explicare a unei anumite noţiuni este încărcată cu oanumită dificultate, evidentă în cazul nostru, deoarece va persista întotdeauna senzaţiacă nu reuşim să acoperim printr-un discurs fie el şi eshaustiv întreaga dimensiune anoţiunii în cau, prin simplul fapt ea exprimă un sentiment religios umaninepuizabil.Omul poate fi văzut întotdeauna ca un agent al cultului, ca un participantsau generator al ansamblului cultic. Asta deoarece persoana umană posedă conştiinţă,care îl va pune în permanenţă în faţa descoperirii unei alte realităţi ce o depăşeşte pe asa proprie. De aceea, cultul trebuie văzut şi valorizat ca o însuşire naturală aumanului. Cultul, ca sentiment religios, este menit să pună pe om în legătură cuDumnezeu. Numai o fiinţa capabilă de cunoaştere îl poate descoperi pe Dumnezeu.De aceea Dumnezeu crează o fiinţă capabilă de o cunoaştere conştientă. Fărăconştiinţă nu există cunoaştere. Omul trebuie zut ca o realitate deosebită deDumnezeu, creat pentru o relaţie bilaterală cu El.Suntem în măsură să vorbim de relaţie bilaterală creatură – Creator, datorităchipului divin din om care constituie însăşi esenţa ideii de cult. Fără existenţa acestuidat dumnezeiesc, omul nu ar fi fost suficient de capabil să postuleze existenţa uneirealităţi deosebite de cea în care trăieşte. El participă la însuşirile lui Dumnezeu princunoaştere conştientă, prin voinţă, dar nu este imitaţia exactă a lui Dumnezeu, fiindcreatură. În acelaşi timp este chip din pământ, dar făcut incoruptibil prin duhul deviaţă făcător, ca lucrare a Duhului dumnezeiesc.
1
În această fază incipientă a discuţiei reţinem faptul că ideea de cult estespecifică numai omului văzut ca chip al lui Dumnezeu, rostul său fiind acela de a-l pune în relaţie cu Realitatea ultimă şi a o întreţine în mod perpetuu de-a lungulexistenţei sale istorice. Pracatic, istoria umană este redarea „tensiunilor” dintre celcare vrea mereu altceva decât îi oferă realitatea proximă şi Cel care este mereuacelaşi.
1
 
Sfântul Chiril al Alexandriei,
Glafire
, în Colecţia P.S.B. vol. 39, trad., introd. şi note deDumitru Stăniloae, ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992, p. 12;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->