Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in Analiza Tranzactionala

Introducere in Analiza Tranzactionala

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Cristina Adam
a
a

More info:

Published by: Cristina Adam on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
Introducere în Analiza Tranzac
ţ
ional
ă
 
Titular: Lect.univ.drd. ELENA-CLAUDIA RUSU
În cadrul disciplinei intitulat
ă
 
 Introducere în analiza tranzac
 ţ 
ional
ă
 
pe care ovoi numi prescurtat „ATv
ă
propun atingerea urm
ă
toarelor
obiective principale
:- Expunerea istoricului AT
ş
i prezen
ţ
a acestei
ş
coli în lume.- Prezentarea
ş
i explicarea conceptelor principale de AT- Identificarea
ş
i explicarea celor mai importante modele teoretice AT- Formarea
ş
i cultivarea abilit
ăţ
ilor specifice analistului tranzac
ţ
ional.1.
Istoricul Analizei Tranzac
ţ
ionale
ş
i a lui Eric Berne
 
Eric Berne (Eric Leonard Bernstein) s-a n
ă
scut în Montreal, Canada, în 1910.Tat
ă
l s
ă
u a fost medic generalist
ş
i mama sa scriitoare, Eric era foarte ata
ş
at de tat
ă
l s
ă
u, înso
ţ
indu-1 des în vizitele medicale zilnice. Tat
ă
l s
ă
u a murit la 38 de ani, când Ericavea 12 ani ani, mama sa fiind cea care 1-a crescut în continuare.
 
În anul 1939, Eric a absolvit Facultatea de Medicin
ă
 
ş
i imediat dup
ă
aceea s-amutat în SUA unde s-a orientat spre Psihiatrie. Când a primit cet
ăţ
enia SUA
ş
i-aschimbat numele în Berne. În 1941 Berne
ş
i-a început preg
ă
tirea în psihanaliz
ă
împreun
ă
 cu Paul Federn. În 1943, datorit
ă
r
ă
zboiului,
ş
i-a întrerupt activitatea
ş
i a activat înCorpul Medical al Armatei SUA ca psihiatru. Aici a început s
ă
practice terapia de grup.La sfâr
ş
itul r
ă
zboiului a primit o sarcin
ă
plictisitoare pentru el: s
ă
ofere suport solda
ţ
ilorpentru o bun
ă
integrare în via
ţ
a civil
ă
. Berne a f 
ă
cut aceste scurte "interviuri" maiinteresante incluzând o serie de experimente în intui
ţ
ie.
 
A p
ă
r
ă
sit Armata în 1946
ş
i s-a stabilit în California. În 1947 a reînceputpsihanaliza, de aceast
ă
dat
ă
cu Erik Erikson.
 
În anii 50 Berne a început o serie de seminarii, în cadrul c
ă
rora colegiiclinicieni schimbau opinii referitoare la psihiatria social
ă
. Aceste seminarii au fostpunctul de plecare pentru formarea Asocia
ţ
iei de Analiz
ă
Tranzac
ţ
ional
ă
.
 
 
În 1956, solicitarea lui Berne de a deveni membru al Institutului de Psihanaliz
ă
afost respins
ă
, moment în care a decis sa mearg
ă
pe drumul propriu. AnalizaTranzac
ţ
ional
ă
(AT) a început ca o grupare distinct
ă
de teorii
ş
i Berne a început s
ă
publicec
ă
r
ţ
i con
ţ
inând concepte AT. În 1964 a publicat
The Games People Play
, fiind surprinscând aceasta a devenit un best seller interna
ţ
ional.
 
Eric Berne a murit în urma unui atac de cord la data de 15 Iulie 1970, la vârsta de60 de ani.
 
2. Istoricul Organiza
ţ
iilor AT
 
În 1958, Berne a început un nou set de seminarii. Acestea erau orientate în întregime pe AT
ş
i, de data aceasta, deschise publicului. În 1960 grupul a fost recunoscut în California ca
ş
i o corpora
ţ
ie educa
ţ
ional
ă
non-profit sub numele de "The SanFrancisco Social Psychiatry Seminars". Prima revist
ă
profesional
ă
,
 Buletinul AT 
, a început s
ă
fie publicat
ă
în 1962 avându-1 pe Berne ca
ş
i editor. Pân
ă
în 1964 Organiza
ţ
iaavea peste 250 de membrii din toat
ă
lumea
ş
i, ca urmare, a fost redenumit
ă
devenind"The International TA Association" (ITAA). în perioada de vârf ITAA a avut 11.000 demembrii iar în momentul de fa
ţă
num
ă
rul de membrii este în jur de 2500.
 
 în Europa, "European Association for TA"(EATA) a fost înfiin
ţ
at
ă
în 1974
ş
i în momentul de fa
ţă
are aproape 6000 de membrii din peste 20 de Asocia
ţ
ii Na
ţ
ionale,incluzând Europa de Est. ITA în Marea Britanie a fost înfiin
ţ
at
ă
de asemenea în 1974
ş
iactual include 600 de membrii.
 
3. Ce este AT ?
 
 AT este o teorie explicativ
ă
a personalit 
ăţ 
ii
 ş
i un sistem psihoterapeutic dedicat dezvolt 
ă
rii
 ş
i schimb
ă
rii personale, (defini
 ţ 
ia I.T.A.A.).
AT este o abordare ce sebazeaz
ă
pe un nivel
intern (
psihologic), unul
extern
(comportamental)
ş
i unul
rela
 ţ 
ional
(interpersonal). Modelul teoretic are aplica
ţ
ii ca
ş
i form
ă
de psihoterapie, ca
ş
i suport pentru consiliere, în domeniul educa
ţ
ional
ş
i în consultan
ţă
 
ş
i instruire, încadrul unei organiza
ţ
ii.Ca
 teorie a personalit
ăţ 
ii
 ,
AT ne ofer
ă
o imagine asupra modului în care oamenii
 
sunt structura
ţ
i din punct de vedere psihologic. Pentru a realiza acest lucru, ea ne ofer
ă
unmodel cu trei elemente, cunoscut sub numele de
modelul st 
ă
rilor eului.
Acela
ş
i model neajut
ă
s
ă
în
ţ
elegem cum func
ţ
ioneaz
ă
oamenii - cum î 
ş
i exprim
ă
personalitatea în plancomportamental.AT ofer
ă
de asemenea o
 teorie a comunic
ă
 rii
.
Aceasta poate fi extins
ă
pentru aoferi o metod
ă
de
analiz
ă
a sistemelor 
 ş
i organiza
 ţ 
iilor.
 AT ofer
ă
o
 teorie a dezvolt
ă
 rii copilului
.
Conceptul de
scenariu de via
 ţă
 
explic
ă
 modul în care tiparele noastre actuale de via
ţă
î 
ş
i au originea în copil
ă
rie; în cadrul unuiscenariu de via
ţă
, AT dezvolt
ă
explica
ţ
ii referitoare la modul cum putem continua s
ă
re-lu
ă
m strategiile copil
ă
riei în via
ţ
a noastr
ă
de adul
ţ
i, chiar
ş
i atunci când acestea producni
ş
te rezultate care sunt auto-distructive sau dureroase. Astfel AT ne ofer
ă
 
ş
i o
 teorie a psihopatologiei.
 În domeniul aplica
ţ
iilor practice, AT ne ofer
ă
cu adev
ă
rat un
 sistem de psihoterapie
. Ea se folose
ş
te în tratamentul tuturor tipurilor de tulbur
ă
ri psihice, începând cu problemele de zi cu zi
ş
i pân
ă
la psihoze grave. Ofer
ă
o metod
ă
ce poate fifolosit
ă
pentru terapie individual
ă
, de grup, a cuplului sau a familiei.În afara domeniului terapeutic, AT se folose
ş
te
ş
i în medii
educa
 ţ 
ionale
. Ea îi ajut
ă
 pe educatori
ş
i educa
ţ
i s
ă
men
ţ
in
ă
o comunicare clar
ă
 
ş
i s
ă
evite apari
ţ
ia unor confrunt
ă
rineproductive. Este deosebit de recomandabil
ă
în
 consiliere.
 AT este un instrument de lucru valoros de formare în
 management
 
ş
i comunicare
ş
i în analiza organiza
ţ
ional
ă
.Între multe alte aplica
ţ
ii ale AT, men
ţ
ion
ă
m utilizarea ei de c
ă
tre institu
ţ
iile de
 asisten
 ţă
social 
ă
 , poli
 ţ 
ie, serviciile de proba
 ţ 
iune
ş
i institu
 ţ 
ii religioase
.AT poate fi folosit
ă
în orice domeniu în care e nevoie de în
ţ
elegerea individului, arela
ţ
iilor
ş
i a comunic
ă
rii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->