Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odpowiedzi-GUI

Odpowiedzi-GUI

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 1,202 |Likes:
Published by lenrock

More info:

Published by: lenrock on Jan 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Komunikat:
 Jeśli ktoś z was twierdzi, iż jakaś z odpowiedzi powinna wyglądać inaczej i co najważniejsze – wie jak  ją poprawić – to może przesłać to konkretne rozwiązanie na moją skrzynkę. Wszyscy, którzy wzięliudział w opracowywaniu pytań zostaną o niej poinformowani.
Spis treści
1)Wymień i wyjaśnij znane ci problemy podczas projektowania graficznych interfejsówużytkownika. .....................................................................................................................32)Opisz problem związany z poniższym zrzutem: ...........................................................33)Co rozumiesz pod pojęciem „użyteczność” (używalności)?..........................................34)Dlaczego występowanie statycznej nawigacji w serwisach internetowych jest takieważne?...............................................................................................................................35)Kto wykonuje ewaluacje heurystyczną? Dlaczego?......................................................36)W którym etapie projektowania interfejsu w metodyce przedstawionej na wykładzie(UCD) następuje pierwsze określenie punktów styku użytkownika z systemem? ...........47)Narysuj prosty przykładowy projekt wizualny na trzech poziomach dla dowolnego przypadku związanego z wystawianiem faktury dla kontrahenta. (faktura, kontrahent, pozycja faktury, wystawca)...............................................................................................48)Do czego wykorzystuje się projekty abstrakcyjne widoków?........................................49)Do czego wykorzystuje się projekty wizualne widoków?.............................................410)Czy w projekcie leksykalnym określamy, podział na komponenty z jakich będzieskładał się interfejs? (odpowiedź uzasadnij).....................................................................411)Umotywuj stosowanie prototypowania w procesie wytwarzania interfejsowgraficznych........................................................................................................................512)Wymien i krotko scharakteryzuj podstawowe narzedzia stosowane w prototypowaniu .................................................................................................................513)Do czego sluza znaczniki w html label, fieldset..........................................................614)Przeanalizuj zaprezentowany Interfejs użytkownika, wskaż i uzasadnij błędy projektowe. – FORMULARZ (Z pracy domowej)............................................................615)Jakie opisy należy stosować przy nazywaniu przycisków typu Button?.....................616)Przestaw jakich nazw należy używać opisując nazwy aplikacji w Menu głównymGNOME.............................................................................................................................717)Jakie pod względem funkcjonalnym znasz okna dialogowe?......................................718)Przedstaw zalecenia dokumentu GNOME Human Interface Guidelines dotyczące pasków narzędzi................................................................................................................719)Kiedy i dlaczego należy stosować nazwę Stop zamiast Anuluj?.................................720)Przedstaw cztery filary RAD. ......................................................................................821)Na czym polega „timeboxing” w RAD?......................................................................822)Co rozumiesz pod pojęciem JAD (Joint Application Design lub Development) wmetodyce RAD?................................................................................................................823)Czy Delphi jest narzędziem RAD?..............................................................................824)Z jakich elementów składa się standardowy moduł Delphi?.......................................825)Przedstaw sposób konwersji klasycznych modułów (unit) z Delhi Pascal do .NET.Zwróć szczególną uwagę na fragment inicjalizujący moduł: „begin... end.”....................926)Czym różnią się pliki *.dfm od *.nfm w Delphi for .NET?..............................................927)2Czy przy zastosowaniu okien dialogowych modalnych działają timery? Odpowiedźuzasadnij............................................................................................................................928)Na czym polega dziedziczenie projektu wizualnego formularza? Opisz znane ci
 
technologie (1 lub 2)........................................................................................................1029)Przedstaw koncencepję zastosowania Microsoft Windows Custom Controls do realizacji projektów widoków abstrakcyjnych................................................................................1030)Do czego służy Windows Workflow Foundation w .NET 3.x? Jak ta technologia jestzwiązana z UML?............................................................................................................1131)Do czego służy i co to jest XAML?...........................................................................1232)Czy LINQ to język do odpytywania warstwy prezentacji o stan interfejsuużytkownika? (odpowiedź uzasadnij)..............................................................................1233)Czym różni się wzorzec MVC od wzorca architektury warstwowej?.......................1234)Kiedy zmodyfikowany model MVC można uznać za architekturę warstwową?......1335)Do czego może służyć wzorzec Modelu Prezentacji?................................................1336)Przedstaw zalety stosowania techniki „databinding” podczas realizacji interfejsuużytkownika. Kiedy tą technikę należy stosować?..........................................................1337)Z jakim wzorcem projektowym związany jest poniższy diagram sekwencji:...........1338)Na czym polega zastosowanie wzorca Fabryki we wzorcu selektor prezentacji?.....1439)Kiedy należy stosować wzorzec aplikacji WEB o nazwie „Front Controller”? ......1440)Przedstaw różnice między wzorcem kontrolera pasywnego i aktywnego wzastosowaniach dla aplikacji WEB..................................................................................151.Bierny Model......................................................................................................152.Aktywny Model..................................................................................................1641)Dlaczego wzorzec „pośredni model prezentacji” pomaga stosować testyautomatyczne?.................................................................................................................1642)Czy .NET wspomaga realizację wzorca Front Controller? Odpowiedź uzasadnij....1643)Do czego można wykorzystać wzorzec Łańcuch Filtrów (Chain Filter)?.................1744) Jakie informacje przesyła się za pomocą komunikatów w interfejsach opartych naGUI?................................................................................................................................1745)W jakich bibliotekach występuje pętla obsługi komunikatów? Kiedyimplementujemy ją sami, a kiedy jest zrealizowana przez bibliotekę..........................................................................................................................................1746) W jaki sposób w .NET możemy obsługiwać własne komunikaty? .........................1847)Do czego służy program Spy++?...............................................................................1848)Napisz przykład wywołania pętli komunikatów w: Qt, .NET, MFC.........................1849)Z jakich elementów składa się program graficznych napisany w WinAPI?..............1950)Jaka jest struktura programu głównego w Delphi? Gdzie jesturuchamiana pętla obsługi komunikatów?......................................................................1951)Do czego służy biblioteka GLUT?.............................................................................2052)Czy MFC zastępowało Win 32 API? Odpowiedź uzasadnij......................................2053)Dlaczego powstało MFC?..........................................................................................2054)Do czego w MFC służą metody z przedrostkiem Afx...?...........................................2055)Jakie informacje przechowuje delegacja w .NET?....................................................2156)Zadeklaruj przykładową delegację oraz jej wywołanie..........................................................................................................................................2157)Do czego zostało wprowadzone w .NET słowo kluczowe „event”? Podaj przykład..........................................................................................................................................2158)Jak można obsłużyć komunikaty w .NET przy wykorzystaniu interfejsuIFilterMessage oraz przesłonięciu procedury WndProc?.........................................................................................................................................22
 
1)Wymień i wyjaśnij znane ci problemy podczas projektowaniagraficznych interfejsów użytkownika.
- Podczas projektowania serwisów internetowych bardzo istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego układugraficznego (w tym rozlokowania poszczególnych elementów, kolorystyki)- Projektując aplikację typu desktop należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia projektowy odnośnie platformy docelowej, np. położenie przycisków w oknach dialogowych, słownictwo itp.- Należy korzystać z powszechnie znanych zaleceń projektowych takich jak skróty klawiszowe- Tworząc formularze na strony internetowe należy pamiętać o odpowiednim rozlokowaniu i doborze kontrolek - Należy unikać komunikatów błędów, w których użyte są sformułowania spoza dziedziny użytkownika lubtakich, które zawierają informacje czysto techniczne (np. numer błędów)
2)Opisz problem związany z poniższym zrzutem:
Problemem związanym z poniższym zrzutem jest niemożność określenia faktycznej ilości miejsca przeznaczonejdo wykorzystania. Etykieta podaje jedynie względny, procentowy stopień wykorzystania pojemności dysku, bezukazania jego całkowitego rozmiaru. Fakt ten wywołuje niepewności użytkownika i zmusza go do obliczeniaw/w wielkości we własnym zakresie.
3)Co rozumiesz pod pojęciem „użyteczność” (używalności)?
Użyteczność odpowiada jak wydajnie użytkownicy umieją wykorzystać funkcjonalność systemu.1. Nauka obsługi: czy łatwo się jej nauczyć?2. Ergonomia:po nauczeniu się, czy szybko się używa?3. „Pamiętalność”: czy łatwo przypominamy sobie to czego się nauczyliśmy?4. Błędy:czy błędów użytkownika jest niewiele i są odwracalne?5. Satysfakcja:czy systemu używa się z przyjemnością?
4)Dlaczego występowanie statycznej nawigacji w serwisachinternetowych jest takie ważne?
Dlatego, że przeglądając strony internetowe często ogarnia nas zagubienie a statyczna nawigacja zapewnia namswego rodzaju bezpieczeństwo, jakiś stały punkt odniesienia, do którego w każdej chwili możemy wrócić.Ponadto, nawigacja informuje nas gdzie jesteśmy w strukturze serwisu, umożliwia odnajdywanie dokumentów wserwisie oraz mówi o tym co w danym miejscu się znajduje.
5)Kto wykonuje ewaluacje heurystyczną? Dlaczego?
Ewaluacje heurystyczną wykonuje ekspert, ponieważ posiada on wiedzę heurystyczną opartą na z góry przyjętych założeniach, niezależnych od doświadczenia lecz opartych na rozumowaniu.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->