Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter volume 4 Issue 47

Newsletter volume 4 Issue 47

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by Endri Bida
Newsletter volume 4 Issue 47
Newsletter volume 4 Issue 47

More info:

Published by: Endri Bida on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
enriched by the contributions of generations of Albanian
-
Americans. As Secretary Clin-ton said in her historic remarks before the Albanian parliament,the United States stood with the people of Albania for the first100 years of their country’sindependence and will standwith you for the next hundredyears, and the hundred yearsthat follow. On this importantoccasion, we join you in cele- brating your country’s brightfuture.
 
United States and Albaniadate from Albania’s firstyears of independence. Theywere restored and reinvigor-ated as Albania emergedfrom communism and com-mitted itself to building amodern, democratic state,firmly anchored in the Euro
-
Atlantic community. The partnership between our countries has been strength-ened by the close connection between our peoples, andAmerican society has been
Obama uron shqiptarët për 100
-
vjetorin
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
President Obamawishes the people of Albania happy 100year independence
No Sided articles andno restriction for ourmembers, our guestand our friends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Pres. Obama
Faqe1
Sec. Clinton
Faqe1-7
Faik Krasniqi, ArbenLlalla, Zeneli, VasilTabaku, Agim desku,
Faqe2-3,4-57-9
Raimonda Moisiu,Silvana Berki, VullnetMato,
Faqe5-79, 12
Vasil Tabaku, Xhela-din Zeneli, CezarNdreu,
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Dhjetor 03 , 2012 Volume 4, Issue 47
Remarks Commemorating 100 Years of Albanian Independence (fq.7)
 
Remarks Commemorating 100 Years of Albani-an Independence
 
Remarks
 
Hillary Rodham Clinton
 
Secretary of State
 
Parliament
 
Tirana, Albania
 
 November 1, 2012
 
As someone who has been in politics, and run invery contested elections, and have won some andlost others, I know how hard politics in themodern world can be. (Applause.) And I can alsoattest to how elections draw the world’s atten-tion, because with Twitter and Facebook andinstantaneous communications, you have toassume everything will be known, will be seen,which is good for democracy, but it puts an extra burden on those of us who are leaders. So I urgenot only leaders of Albania, but the people, thecitizens of Albania, to work hard to make thisnext election a success that reflects the depth of your commitment to democracy.
 
At the same time, it’s always important toremind ourselves that consolidating democracyrequires more than elections. It requires therule of law. It requires strong institutions,including an effective and impartial judiciary.It requires openness in government so citizenscan hold us, hold leaders, accountable. Attrib-utes like these ensure that democracy deliversconcrete results to the people. And when thoseare subverted, there needs to be accountability.
 
Secondly, I urge you to tackle the problem thatafflicts so many democracies in the worldtoday, namely, corruption. This is a fight everycountry must wage and win, because all over the world, corruption is a cancer that eats awayat societies. It drains resources, it blocks eco-nomic growth, it shields incompetent andunethical leaders, and perhaps worst of all, it
 Pres. Obama
 
The White House
 
Office of the Press Secretary
 
For Immediate Release No-vember 27, 2012
 
Statement by the President onthe 100th Anniversary of Alba-nia’s Independence
 
On behalf of the people of theUnited States, I would like toextend heartfelt congratula-tions to the people of Albaniaon the occasion of the 100thanniversary of your country’sindependence. At this historicmilestone, Albania – already aclose ally – stands poised tofurther consolidate its democ-racy, grow its economy, and tocontinue the reforms necessaryto take its rightful place in Eu-rope.The strong ties between the
 
Page 2 Our Words
MENDIMET E ARISTIDHIT RRETHÇËSHTJES SHQIPTARE
  Në qoftë se kjo vepër ështëme të vërtetë e madhe do të ketë dherrezatim botëror. Ata që nisen anasjelltas,d.m.th me synimin të bëjnë vepra botërore, duke mos shikuar popullin e tyrekanë simptoma patologjike të një person-aliteti të turbulluar.
 
Gjithë këto sigurisht “Ia themnuses që t’i dëgjojë vjehrra”. Dhe në këtërast “vjehrra” është udhëheqja politike eShqipërisë që i uroj të mos ketë “vesh tërëndë”.2
 
Pas masakrës në Peshkëpi qëndrojnë“serbët”
 
 Nga Aristidh KOLA
 
“Qeveria greke, nëse nuk kishte lidhje mengjarjen
-
dhe unë besoj në një mënyrë tëdhe klikës së tij”. p.s. Ky reagim i Aristidh Kolës është botuar nëgazetën greke të madhe “Elefterotipia” më 17 prill 1994, me rastin e masakrës më 10 prill1994.
 
3
 
 Ndjenjat e vërteta të serbëve për grekët
 
 Nga Aristidh Kola
 
Kishim theksuar se fytyra e vërtetë e Mil-losheviçit dhe ndjenjat progreke të serbëve dotë dilnin në dritë atëherë kur Serbia do ta përforconte pozitën e vet dhe nuk do t’ia kishtemë nevojë Greqisë.
 
Ajo që ndodhi në Beograd më 2 korrik 1995, përbën një dëshmi të vogël, të ndjenjave tëvërteta të serbëve për Greqinë. Për Greqinë ecila u qëndroi vazhdimisht në krah për kaq vjet,duke paguar për këtë një haraç mjaft të madh.Brenda një çasti u harruan të gjitha sakrificat egrekëve. U harrua se Jugosllavia mori pjesë nëTurqisë dhe Serbisë. Të gjithë këtu,nëpërmjet masmedias, treguan me gishtTurqinë, disa Italinë, por asnjë nuk men-doi për Serbinë.
 
Por ai shtet ka interes drejtpërdrejtë jovetëm nga tensionimi I thjeshtë, por ngakonfrontimi luftarak greko
-
shqiptar, ështëSerbia! Serbia që po mbron me frontinverior dhe po përgatit frontin jugor. Serbiaqë don t’i lajë hesapet pa kokëçarje meKosovën, duke I drejtuar forcat ushtarakeshqiptare në drejtim të kundërt, pra në Jug,në kufirin greko
-
shqiptar. Serbia e Mil-losheviçit, e cila tash dy vjet po para-lajmëron Greqinë “të përgatitet për luftë”.Po luftë për kë, kundra kujt dhe në favor tëkujt?
 
Meqenëse e përjashtoj mundësinë që kyakt barbar të jetë iniciuar nga shteti grek, por edhe çfarëdo organizate nacionalistegreke, arrij në përfundimin se pas kësajorganizate kriminale qelbet duhma ediabolikut Arkan, trimit të Millosheviçit patundur se nuk kishte do të duhej tadënonte menjëherë aktin gjakatar, tëshprehte ngushëllimet e saj ndaj qeverisëshqiptare dhe familjeve të viktimave, dhet,u jepte premtimin se do të ndërmerrteçdo veprim të nevojshëm për zbulimin dhedënimin e vrasësve.
 
 Nëse kishte lidhje
-
që, siç thashë më sipër e përjashtoj kategorish
-
atëherë do tëduhej të nxirrte një komunikatë të thatë, pikërisht si ajo që nxori, të tipit “nuk kamasnjë lidhje me ngjarjen dhe nuk mëintereson”.
 
Vrasësit, me anë të një komunikatemashtruese, paraqiten si një organizatë patriotike për çlirimin e Epirit të Veriut. Athua janë kaq idiotë sa mos të kuptojnë seakte të tilla, jo vetëm nuk shpien në Çliri-min e Epirit të Veriut, por e diskretitojnë botërisht Greqinë dhe interesat tonakombëtare?
 
Tensionimi i marrëdhënieve greko
-
shqiptare u intereson tri shteteve: Italisë,
ARISTIDH KOLA DHE SHTYPI SHQIPTAR nga Arben Llalla
 janë shqiptarët ata që po i bëjnë ballë heroikisht rrethimit.
 -
Ç’mendoni për kundërshtimin eserbëve ndaj formulës “Shqipëriashqiptarëve?”
 -
I njoh idetë dhe kundërshtimet eqarqeve të tyre udhëheqëse. E kanëgabim. Shqipëria është e pjekur për rimëkëmbjen e saj civile. Ajo do të bëhet një faktor i rëndësishëm edhe për zhvillimin e saj ekonomik. Nekemi pasuri që flenë; pyje, minieraqë nuk janë shfrytëzuar. Dhe, Tri-estja, që zotëron Adriatikun, do të jetë e para që do ta ndiejë përfiti-min. Përfitime të mëdha do të ketëtë gjithë portet e Adriatikut.
 -
A më lejoni edhe një pyetje?Ç’mund të më thoni për udhëtimindakord, kemi të gjithënjë mendim. Jemi ne qëe filluam luftën kundër qeverisjes së mbrapshtëtë Turqve të Rinj dhemorëm Shkupin këtëverë; jemi ne që kemi bërë luftëra të va-zhdueshme për vite meradhë, prandaj është edrejtë që dëshirat tona të bëhen realitet. Çasti nuk mund të jetë më i mirë setani. Qeveria turke nëShqipëri nuk është veçsenjë hije e largët. Lidhjetme Stambollin janëkëputur. Ç’t’ju them mëshumë? Në Shkodër,
Pavarësia
-
Udhëtimi ipaharruar i IsmailQemalit
 
Nga Dardan Leka
 
-
 Një gjë fare e thjeshtë, por që ne e dëshirojmë mezjarr: “Shpallja e pavarësisë” së mëmëdheuttonë. Duam ta vëmëEuropën para faktit tëkryer. Do të formohet njëqeveri e përkohshme dhendoshta unë do të jemkryetari i saj.
 -
Po malësorët, mirditorëtdhe fiset e tjera?
 -
Ju siguroj se për idenë e pavarësisë jemi të gjithë
Pavarësia
-
Udhëtimi i paharruar i Ismail Qemalit Nga Dardan Leka
 
tuaj në Vjenë dhe nëBudapest?
 -
Jam plotësisht i kënaqur.Atje u binda tashmë se pavarësia e Shqipërisëështë një zgjidhje e do-mosdoshme e mbi tëgjitha e drejtë dhe e aftë tëthjeshtojë konfigurimin eardhshëm të GadishullitBallkanik. Këtë mendimkanë të gjitha fuqitëeuropiane e sidomosAnglia.
 
Pasi mori këto deklaratadhe informacione,rëndësinë e të cilavelexuesi me siguri do takuptojë, redaktori ynëu nda nga IsmailQemali, duke ularguar me përshtypjen se kishte biseduar me një njeri brilant, energjik dheithtar të zjarrtë tëçështjes së vet.
 
Intervistë me gazetënfranceze
 
Journal des Débats.Përkthim ngaorigjinali frëngjisht
 
Letër nga Vjena:Ismail Qemali dheçështja shqiptare.
 
Vjenë, 21 nëntor 1912
 
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
Maurice Pernot
 
Ismail Qemal Beu, një ndër krerëtmë të padiskutueshëm të kombitshqiptar ndodhet prej disa ditëshnë Vjenë. Ai erdhi nga Budapesti,ku politikanët hungarezë i bënënjë pritje të përzemërt dhe ku,zyrtarë të Monarkisë, pa uzhveshur nga rezervat diplomatikeqë ua impononin rrethanat, nuk iafshehën simpatinë dhe interesimin për çështjen që ai mbron. Megjithë kërkesat e tij këmbëngulëse,ai nuk mundi të pritej nga KontiBerchtold; por miqtë shpejtuan tavënë në kontakt me disafunksionarë të lartë të Ministrisësë Punëve të Jashtme. Vizita e tijnë Budapest u bë ndërkohë qëkriza austro
-
serbe ishte në kulmin
Shtator 2, 2012
 
Deklarata e PavaresiseShqiperi..
 
Nga nje sakat si President IShqiperise vazhdojn shkeljet ekushtetutes me nje sakat tjeter siAdriatik LLalla...
 
Dita e falenderimeve neAmerike
 
 
Page 3 Volume 4, Issue 47
Afrim Krasniqi Fjalimi (vazhdon)
 
FJALA E PËRGATITUR PËR TUMBAJTUR NË TRYEZËN ME TEMË“ÇËSHTJA MBARËSHQIPTAREPËR ZGJIDHJE”, ORGANIZUAR  NGA DIASPORA SHQIPTARE NËSHBA
 
2 shtator 2012
 
shanseve të pabarabarta për punësim ekujdes shëndetësor, probleme të mëdhame informalitetin dhe nivelin e zbati-mit të ligjit, si dhe rritjen e nivelit tëe djathtë në mandatin e saj të dytë qeverisës,dhe për tepër, kjo po pranohet si standardnormal qeverisje nga dy palët, pavarësisht kushfiton zgjedhjet më 2013.
 
Shqetësimi bëhet akoma më i madh kur shohimnjë tendencë të re në raportet midis perëndimitdhe klasës politike shqiptare: kalimin ngakërkesa për demokraci funksionale në njësituatë të stabilizuar, të qetë dhe të toleruar nëdisa shkelje jodemokratike. Pra, partnerët tanëndërkombëtarë në mënyrë informale nuk zëvendësohet shpesh me kulturën esundimit mbi qytetarët; në kuptimin se nuk ka raste të demokracisë direkte, nuk kasistem votimi të besueshëm, parlamentizgjidhet përmes listave partiake, po refu-zohet zgjedhja e Presidentit nga populli,hendeku midis qytetarit dhe pushtetit po bëhet edhe më i madh, ndërkohë që diferen-ca midis shtetit dhe pushtetit politik po bëhet gjithnjë e më e vogël. Kjo ndodhi meqeverisjen e majtë në mandatin e dytëqeverisës, kjo po ndodh edhe me qeverisjenkorrupsionit aktiv e pasiv. Produkti i çdo politike janë mënyra sesi funksionon shteti, raportet e tij meqytetarët, sistemi i drejtësisë, liria e medias dheadministrata publike. Në Shqipëri këto janë pesëelementë kritikë në çdo raport të qeverisë amerikaneapo të Bashkimit Evropian.
 
Këto janë çështje që prekin edhe interesat direkte tëkomunitetit të madh të diasporës shqiptare në raportme vendin e tyre të origjinës, por edhe elementthelbësore drejt demokracisë funksionale. Kultura eshërbimit që politika ka ndaj qytetarët po
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
KRIZA LINDORE DHE LËVIZJA SHQIPTARE (vazhdon)
 
i përsëritën premtimet e zakonshme për reforma administrative. Në tënjëjtën kohë, me qëllim që tëshkaktonin përçarje ndërmjetudhëheqësve të Lidhjes Shqiptare, atae shtuan trysninë ndaj qarqeve tëmoderuara. Megjithatë, në mbledhjenqë Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjesmbajti më 24 korrik 1879, vendosime shumicë votash që t’i kujtontePortës së Lartë se shqiptarët do tëdetyroheshin ta përmbysnin vetë pushtetin lokal në rast se Stambollinuk do të plotësonte kërkesat eShqipërisë. Në të njëjtën kohë,atdhetarët radikalë, duke mos pasur  besim në gatishmërinë e Stambollit për reforma, kërkuan ta thellonin mëtej lëvizjen popullore kundër admin-istratës osmane për ta detyruar sulltanin që ta merrte parasysh re-zolutën e Kuvendit të Dibrës.
 
Porta e Lartë, pasi e zvarriti për njëkohë të gjatë përgjigjen për rezolutëne Kuvendit të Dibrës, deklaroi, nëverën e vitit 1879, se kërkesat eshqiptarëve do të zgjidheshin nëkuadrin e “ligjeve organi-ke” (reformave administrative) që ajodetyrohej të zbatonte në territoret esaj evropiane sipas nenit 23 të Trakta-tit të Berlinit. Me këtë deklaratë ajolinte të kuptonte se nuk kishtendërmend ta ndryshonte ndarjenadministrative të vilajeteve që ishtenë fuqi.
 
 Në këto rrethana qarqet atdhetareshqiptare e ngritën menjëherë zërin,duke theksuar se zbatimi i nenit 23 tëTraktatit të Berlinit, pa bashkuar më parë trojet e tyre në një vilajet tëvetëm, ishte një shkelje e hapur e tëdrejtave kombëtare të Shqipërisë. Menjë parashtresë drejtuar kryeministritosman, më 27 gusht 1879, AbdylFrashëri kërkonte që në kushtetaktuale të mos zbatohej në Shqipërineni 23 i Traktatit të Berlinit,domethënë të mos formoheshinkomisione të posaçme për të hartuar reforma të ndryshme për çdo vilajet.Që Shqipëria të shpëtonte nga rrezikui asgjësimit, që ajo të bëhej e aftë për veten e saj dhe për Perandorinëistratën osmane. Rastin për tatërhequr lëvizjen spontane popullore nën flamurin e kërke-save autonomiste e dha përsëriPorta e Lartë.
 
Menjëherë pas fitores që korrënshqiptarët në Velikë e në Pepaj,qeveria osmane shpalli reformatadministrative (ligjet organike)që do të zbatoheshin nëzotërimet e saj të GadishullitBallkanik. Reformat u shpallën pa krijuar asnjë komision lokal, për të cilin flitej në nenin 23 tëTraktatit të Berlinit, dhe pa e përfillur fare kërkesën e Lidhjessë Prizrenit për formimin e njëvilajeti të vetëm shqiptar. Sipaskëtyre reformave, në viset shqip-tare, të copëtuara ndërmjet katër vilajeteve, do të forcohej mëshumë se më parë zgjedha poli-tike, ekonomike, shoqërore ekulturore e pushtetit qendror osman. Shqiptarët nuk fitoninasnjë të drejtë kombëtare; nuk kishin të drejtë as për arsim nëgjuhën amtare, madje as tëdrejtën të quheshin “shqiptarë”,sepse Porta e Lartë nuk e njihtekombësinë shqiptare. Karakteri burokratik i administratës sëvilajeteve forcohej, po ashtuedhe vartësia e saj prej Portës sëLartë. Në reformën gjyqësorenuk kishte vend për gjykatashqiptare. Gjykatat e reja peran-dorake, edhe pse formalishtndaheshin nga pushteti adminis-trativ, mbeteshin organe të pushtetit qendror osman. Sistemifiskal dhe shërbimi ushtarak nuk  prekeshin. Nga të ardhurat buxhetore vetëm një e dhjeta ulihej këshillave administrativëlokalë për t’u shpenzuar në venddhe vetëm në rast se të ardhuratrealizoheshin plotësisht.
 
 Në të njëjtën kohë me shpalljene reformave administrative,Porta e Lartë e shtroi me forcëkërkesën e saj të mëparshme për të mbledhur taksat e nizamët e prapambetur; madje tani taksat edelegatëve të Kuvendit dhe eudhëheqësve të saj mendonte se, për shkak të konfliktit me Malin eZi, që po trokiste në derë, nuk ishte e volitshme që në ato ditë tëhyhej në luftë kundër Portës sëLartë.
 
 Në këto rrethana, delegatëtradikalë u tërhoqën nga kërkesa enjë “Principate Shqiptare” ose tënjë “Republike Shqiptare” dhevendosën të kërkojnë nga Stam- bolli “Vilajetin e Shqipërisë”, pa bërë asnjë hap të mëtejshëm prapa. Por qeveria turke ekundërshtonte edhe këtë kërkesëdhe, duke qenë në dijeni të puni-meve të Kuvendit, kaloi në përdo-rimin e forcës ndaj tij. Më 13 tetor 1879 organet qeveritare të Prizre-nit vunë në përdorim garnizoninushtarak dhe e shpërndanëmbledhjen e Këshillit të Përgjith-shëm, pa i lënë kohë atij të përfun-donte punimet e tij dhe të mira-tonte rezolutën përkatëse.
 
 Në një nga seancat e para Kuvendii Përgjithshëm arriti të zgjidhtesërishmi Këshillin e Përgjithshëmtë Lidhjes Shqiptare. Kryetar iLidhjes Shqiptare u zgjodh nëvend të Sheh Mustafa Tetovës (qëkishte zëvendësuar Iljaz pashëDibrën) Haxhi Ymer efendiu(Prizreni), myderriz (profesor i sëdrejtës islame), përkrahës i krahutradikal të lëvizjes kombëtare.
 
 Në fillim të nëntorit 1879, kur filluan sulmet e ushtrive malazezenë sektorin e Plavës e të Gucisë, tëcilat u pasuan nga mësymja që atozhvilluan në fillim të dhjetorit1879 dhe në javën e parë të janarit1880, lëvizja popullore kundër administratës shtetërore osmane ra përkohësisht.
 
Lëvizja autonomiste gjatë pran-verës 1880
 
Mbrojtja me sukses e Plavës dhe eGucisë nga sulmet e ushtrivemalazeze u dha zemër rretheveatdhetare që ta drejtoninvëmendjen përsëri nëmarrëdhëniet e tyre me admin-Osmane duhej, theksonte AbdylFrashëri, që reformat e nevojshmetë hartoheshin nga një komision ivetëm për të gjitha trojet shqip-tare, gjë që kërkonte paraprakisht bashkimin e të gjitha këtyre tro- jeve (të ndara në 11 sanxhakë) nënjë vilajet të vetëm. Veç kësaj,shtonte ai, ishte e domosdoshmeqë ky komision i posaçëm t’istudionte reformat e dobishme për Shqipërinë në bashkëpunim me përfaqësuesit e Lidhjes Shqiptaretë Prizrenit.
 
 Në këto rrethana, kur u acaruanedhe marrëdhëniet shqiptaro
-
malazeze dhe forcat e Malit të Ziu vunë në gatishmëri luftarake nëkufijtë e Shqipërisë, u mblodh nëPrizren, më 3 tetor 1879, Kuvendii Përgjithshëm i Lidhjes Shqiptare,në të cilin u trajtuan dy çështjethemelore që shqetësonin vendin:qëndrimi që duhej mbajtur ndaj provokacioneve ushtarake tëCetinës e përgatitjeve të saj për luftë dhe zhvillimi i lëvizjes për autonominë e Shqipërisë. Për çështjen e parë nuk pati diskutimetë shumta. Të gjithë qenë të njëmendimi për t’iu përgjigjur ush-trive malazeze me armë, nëse atodo të orvateshin të merrnin medhunë Plavën e Gucinë. Diskutimetë shumta u bënë brenda e jashtëKuvendit për çështjen e të drejtaveautonomiste të Shqipërisë. Dele-gatët e Kuvendit dhe veprimtarët elëvizjes kombëtare jashtë tij ishintë mendimit që këtë herë LidhjaShqiptare të kërkonte jo si një vitmë parë me rezolutën e Dibrës (të1 nëntorit 1878) një “VilajetShqiptar”, por një “PrincipatëShqiptare” ose një “RepublikëShqiptare”, me kryeqytetManastirin, nën suzerenitetin esulltanit, duke i paguar atij njëtribut vjetor. Një kërkesë e tillë, qëdo të çonte në shkëputjen gati të plotë të Shqipërisë nga PerandoriaOsmane, u parashtrua nga përfa-qësuesit e krahut radikal tëLidhjes, ndërsa pjesa tjetër enizamët ajo i kërkonte për llogari të trevjetëve.
 
 Në këto rrethana, qëndresa populloreshqiptare kundër administratës perando-rake osmane hyri në një fazë të re. Nëmjaft raste ajo u shpreh me sulme tëarmatosura kundër saj. Gjatë pranverëssë vitit 1880 këto sulme u drejtuan jovetëm kundër vjeljes me dhunë tëtaksave, por edhe për pastrimin e venditnga administrata shtetërore e vilajeteve.
 
 Në vilajetin e Kosovës përpjekjet e paratë armatosura ndërmjet fshatarëve shqip-tarë dhe ushtarëve turq, që shoqëronintagrambledhësit qeveritarë, u shfaqënqysh në muajin shkurt 1880. Në marsqëndresa e armatosur u shtri në krejtrrethet e Prizrenit e të Prishtinës. Nëfillim të prillit u grumbulluan në Shtimjegati 3 mijë fshatarë për të sulmuar Priz-renin dhe për ta zëvendësuar admin-istratën osmane me organe shtetëroreshqiptare. Garnizoni turk i Prizrenit udoli përpara dhe në fshatin Krushesulmoi një pjesë të tyre, por nuk ishpërndau dot. Për raprezalje autoritetetturke burgosën 6 udhëheqës të LidhjesShqiptare. Atëherë kryengritësit sulmuanPrizrenin, hynë brenda në qytet dhe pasiçliruan të burgosurit, ia dorëzuan pushtetin Komitetit të Lidhjes Shqiptare.Përballë këtij aksioni të armatosur garni-zoni turk u detyrua të qëndronte i mbyl-lur në kala. Sulme të tilla ndodhën edhenë sanxhakët fqinjë të Prishtinës e tëPejës, ku pushteti lokal kaloi gjithashtunë duart e degëve të Lidhjes Shqiptare.
 
Lëvizja autonomiste u shtri, ndonëse në përpjesëtime më të vogla, në mjaft visetë vilajetit të Manastirit e të Janinës.Përkundrazi, në vilajetin e Shkodrës ajou shpreh në një formë të tillë që la përshtypje të thellë si brenda, ashtu edhenë arenën ndërkombëtare. Më 9 prill1880, kur popullsinë e vilajetit e kishte pushtuar vala e përgatitjeve ushtarake për të mbrojtur Hotin e Grudën, umblodh një Kuvend i jashtëzakonshëm iKomitetit Ndërkrahinor të Shkodrës. Pasdy ditë punimesh Kuvendi miratoi njërezolutë, me të cilën kërkohej ngasulltani që ky t’i largonte ushtritë turkenga Shqipëria dhe t’u njihte autonominëadministrative mbarë viseve shqiptare të

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->