Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
77Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Copilului Si Adolescentului

Psihologia Copilului Si Adolescentului

Ratings:

4.69

(13)
|Views: 6,809|Likes:
Published by izabel77

More info:

Published by: izabel77 on Jan 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/07/2015

 
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUFACULTATEA DE PSIHOLOGIE 
PSIHOLOGIACOPILULUI SI ADOLESCENTULUI
Curs pentru învăţământ la distanţă
Conf.univ.dr Margareta Dinca
C
URS
1C
ONCEPTE
 
DE
 
BAZ
Ă
 
ÎN
 
PSIHOLOGIA
 
DEZVOLTĂRI
 Psihologia dezvolt 
ării
 
este ramura psihologiei care se ocup
ă destudiul dezvoltării umane, al modificărilor cantitativeşi calitative
de la na
ştere până la bătrâneţe
.Pân
ă de cund majoritatea studiilor de psihologiadezvoltării s-au centrat pe copilărie şi adolescenţă.Motivul acestei orientări a fost unul obiectiv şianume, cele mai profunde modificări au loc la aceste
 
vârste. Interesul pentru cercetarea caracteristicilorvâr
stei adulte
şi a senectuţii a apărut după al II-learăzboi mondial (Birch, 2000). În definirea domeniuluipsihologiei dezvoltării conceptele cele mai desfolosite sunt cele de dezvoltare umană, modificăricantitative şi modificări calitative.
 Dezvoltarea uman
ă
este caracteristic
ă întregii vieţi, de lanaştere până la senectute, desigur cu ritmuri diferitede evolie. Este un proces dependent de dateleereditare/înnăscute şi de condiţiile de mediu, social,cultural.
În prima parte a vie
ţii, în
copil
ărie şi adolescenţ
ă,se constat
ă
modific
ări corelative rstei, ordonate,cumulative şi direcţionate.
Încend cu rsta adult
ămodificările îndeplinesc aceleaşi caracteristici dar cuun ritm mai lent.
Schimb
ările
ordonate
semnific
ă o evoluţie secvenţială şilogică, fiecare pas fiind susţinut de transformărileanterioare şi formând baza transformărilor evolutiveulterioare.
Schimb
ările
cumulative
se definesc prin faptul c
ă fiecareetapă include toate caract
eristicile etapelor anterioare lacare se adaug
ă o serie de noi trăsături rezultând un nouprof 
il.
 
Schimb
ările
direc
ţionate
se refe
ă la faptul cădezvoltarea
este un proces constant evolutiv, de la simplu lacomplex.
Modific
ările cantitative
sunt transform
ări
le vizibile
şi
m
ăsurabile, cum ar fi înălţimea, greutatea,vocabularul
, dar 
şi creşterea numerică a abilităţilor şicaracteristicilor de personalitate. Abilităţile,comportamentul, capacitatea de înţelegere aadultului sunt prezente într-o formă potenţială dincopirie şi evoluează congruent şi sistematic peparcursul
vie
ţii. Spre exemplu, schimbările înstructura inteligenţei: în copilărie inteligenţa constă în principal în achiziţiii de informaţii - de concepte, înadolescenţă asistăm la structurarea şi dezvoltareacapacităţilor de abstractizare şi generalizare,capacitatea de a opera cu conce
 pte morale.
Modific
ările calitative
 
sunt mult mai complexe, sunt non-evidente
şi mai dificil de
“m
ăsurat“
. Schimb
ărilecalitative se refela transformarea abilităţilor şicaracteristicilor de personalitate,
ele sunt modific
ări aleinteriorităţii.
Un exemplu de modificare calitativ
ă
, poate fi surprins în joculcopiilor. S
ă ne imaginăm un copil de şase luni care se

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
mysilence liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
alabalabum liked this
Daniela Cojoaca liked this
Natalia Enciu liked this
ValentinaNohai liked this
Bordean Liliana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->