Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOSYOLINGGUWISTIKA

SOSYOLINGGUWISTIKA

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
SOSYOLINGGUWISTIKA
SOSYOLINGGUWISTIKA

More info:

Published by: Dan Alexis Morco Arinzana on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Sosyolingguwistika
 Ang
sosyolingguwistika
ay ang pag-aaral ng epekto ng anuman o lahat ng mgaasepto nglipunan,kabilang ang mga kalakarang pangkultura, mga ekspektasyon oinaasahan, at diwa o konteksto, sa kung paano ginagamit angwika,at ang mga epektong paggamit ng wika sa lipunan. Kaiba ang sosyolingguwistika mula sasosyolohiya ngwikadahil nakatuon ang sosyolingguwistika sa epekto ng lipunan sa wika, habang angsosyolohiya ng wika ay nakatuon sa epekto ng wika sa lipunan. Sumasaklaw ngmalaking bahagi ang sosyolingguwistika sapragmatika.Pangkasaysayangnapakamalapit ng kaugnayan nito salingguwistikong antropolohiyaat ang pagkakaibasa pagitan ng dalawang larangan ay pinagtatalunan kamakailan lamang.
 Pinag-aaralan din sa sosyolingguwistika ang kung paanong ang mga baryasyon opagkakaiba-iba sa iisang wika ay magkakaiba sa pagitan ng mga pangkat napinaghihiwalay ng partikular na mga pagbabagu-bagyo o mga baryabol, katulad ngetnisidad,relihiyon,katayuan sa lipunan,edad,at iba pa, at kung paanong ang paglikha at pagsunod sa mga panuntunang ito ay ginagamit upang ikategorya ang mgaindibiduwal sa mga klaseng panglipunan at sosyoekonomiko. At dahil sa paggamit ngisang wika ay nag-iiba-iba sa iba't ibang mga lugar (diyalekto), ang panggamit ng wikaay nag-iiba-iba sa mga antas napanglipunan, at ang mga 
 ito ang pinag-aaralan ng mga
sosyolingguwista
.
Mga Panlipunang Diyalekto
 
 –
Sinusukat naman ang varayti ng wika batay sapanlipunang diyalekto sa pamamagitan ng uri, edukasyon, trabaho, edad, kasarian atiba pang panlipunang sukatan.
Idiolect
idiolect
is avarietyof languagethat is unique to a person, as manifested by the patterns of vocabulary,grammar,andpronunciationthat he or she uses. Conceptually, thelanguage productionof each person, the idiolect, is unique;linguists disagree what underlying knowledge of a language, or of a givendialect,isshared among the speakers.
Lingua franca
 A
lingua franca
(or
working language
,
bridge language
,
vehicular language
) isa language systematically used to make communication possible between people notsharing amother tongue,in particular when it is a third language, distinct from bothmother tongues.
 Lingua francas have arisen around the globe throughout humanhistory, sometimes for commercial reasons (so-called "trade languages") but also fordiplomatic and administrative convenience, and as a means of exchanging informationbetween scientists and other scholars of different nationalities.
Dialect
 
The term
dialect
(from theancient Greek 
word Διάλεκτος 
diálektos 
, "discourse", from
 
diá 
, "through" + 
legō 
, "I speak") is used in two distinct ways, even bylinguists.One usage refers to avarietyof alanguagethat is a characteristic of a particular group of the language's speakers.
 The term is applied most often toregional speech patterns, but a dialect may also be defined by other factors, such associal class.
  A dialect that is associated with a particularsocial classcan be termed a sociolect;a regional dialect may be termed a regiolect or topolect. The other usagerefers to a language socially subordinate to a regional or national standard language,often historicallycognateto the standard, but not a variety of it or in any other sensederived from it
[
]
. This more precise usage enables one to distinguish betweenvarieties of a language, such as the French spoken inNice,France, and local languagesdistinct from the superordinate language, e.g.Nissart,the traditional native Romancelanguage of Nice, known in French asNiçard. 
Mga Antas ng WikaPormal.
Ito ay antas ng wika na istandardm kinikilala/ginagamit ng nakararami.1.
 
Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarilapara sa paaralan at pamahalaan.Halimbawa: Asawa, Anak, Tahanan2.
 
Pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng mga malikhain manunulat. Angmga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining.Halimbawa: Kahati sa buhayBunga ng pag-ibigPusod ng pagmamahalan
Impormal
. Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalasgamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan.1.
 
Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa partucular na pook o lalawigan,makikilala ito sa kakaibang tono o punto.Halimbawa: Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)Nakain ka na? (Kumain ka na?)Buang! (Baliw!)2.
 
Kolokyal. Pang araw-araw na salita, maaring may kagaspangan nang kaunti,maari rin itor refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa,dalawa o higit pang titik sa salita.Halimbawa: Nasan, pa`no,sa'kin,kelanMeron ka bang dala?3.
 
Balbal. Sa Ingles ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antasna ito; ikalawa sa antas bulgar.Halimbawa: Chicks (dalagang bata pa)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->