Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
amss

amss

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Anh Ba Khía
bai tap lop
bai tap lop

More info:

Published by: Anh Ba Khía on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Nguy
n H
ữu Dũng – 
DV1K2
T
ch
c hàng không Page 1
Tìm hi
ể 
u h
th
ố 
 ng v
tinh hàng không
 
AMSS là vi
ế
t t
t c
a Aeronautical Mobile Satellite System ( H
th
ng v
 
tinh di độ
nghàng không )
 
Nh
c l
i:ATN là vi
ế
t t
t c
a Aeronautical Telecommunication Network (M
ng vi
n thông hàngkhông)
 
H
tr
ợ 
thông tin trên không v
ớ 
i m
ặt đấ
t, m
ặt đấ
t v
ớ 
i m
ặt đấ
t cho các hãng hàngkhông dân d
ng
 
D
a trên mô hình l
ớ 
p thông tin OSI
 
Thông tin trên không / m
ặt đấ
t và m
ặt đấ
t / m
ặt đấ
t
đượ 
c k 
ế
t n
i v
ớ 
i m
ng ATN trêntoàn th
ế
gi
ớ 
i
giúp ngườ 
i s
d
ng có th
truy c
p các
ng d
ng
 
AMSS là m
t trong nh
ng m
ng vi
ễn thông di độ
ng hàng không
 
AMSS d
a trên nh
ng v
tinh thông tin
đượ 
c g
i là SATCOM
 
Inmarsat là vi
ế
t t
t c
a International Maritime Satellite Organization (T
ch
c v
tinhhàng h
i qu
c t
ế
)
 
Inmarsat đượ 
c sáng l
ập vào năm 1979 để
ph
c v
cho nh
ững người đi biể
n, v
ớ 
i m
c
đích theo dõi quả
n lý t
u thuy
n và cung c
p các
ng d
ng
ng c
u và tiêu khi
n ngoài
khơi qua vệ
tinh. Các d
ch v
 
mang tính thương mạ
i b
ắt đầu vào năm 1982, và kể
t
 
đó,
m
t lo
t các d
ch v
phân ph
i c
a In
marsat đã bành trướ 
ng nh
m thâu tóm các khu v
cth
 
trường trên đấ
t li
ền và hàng không. Đế
n nh
ững năm đầ
u c
a th
p k 
90, Inmarsat có
64 nước thành viên. Vào tháng 4 năm 1999, Inmarsat trở 
thành m
t công ty trách nhi
mh
u h
n có tr
s
ở 
 
chính đặ
t t
i Luân
Đôn
 
 
Inmarsat bây gi
ờ 
h
tr
ợ 
 
thông tin cho hơn 250.000 user (tàu, xe, máy bay,thiế
t b
 
đầ
ucu
ối di độ
ng), trên toàn th
ế
gi
ớ 
i (170 qu
c gia)
 
Nguy
n H
ữu Dũng – 
DV1K2
T
ch
c hàng không Page 2
 
Insatcom: Phân vùng không gian
 
Ti
u chòm sao: Có 4 Inmarsat - 3 satellites (F1 t
ớ 
i F4 )
 
4 Inmarsat-2 satellites (back-up & leased capacity)
 
Planned Inmarsat-4 satellites
o
 
M
t trong s
 
đó được đưa vào cuối năm 2004
 
o
 
H
tr
ợ 
lên
đế
n 432 kbit / s
 
Các d
ch v
cho hàng h
ải và hàng không (Thông tin điề
u khi
n hàng không), giám sát
ở 
 
Lôn Đôn
 
 
SATCOM : Phân vùng và ph
m vi d
ch v
 Phân vùng m
ặt đấ
t :
 
Inmarsat điề
u hành m
t m
ạng lướ 
i m
ng các tr
ạm dướ 
i m
ặt đấ
t
 
Các v
 
tinh được điề
u khi
n t
 
trung tâm điề
u khi
n t
 
Lôn Đôn
 
 
D
li
u v
tình tr
ng c
a chín v
tinh
đượ 
c chuy
n t
ớ 
i SCC b
ở 
i b
n tr
m theo
dõi,điề
u khi
n và giám sát t
 
xa đặ
t
ở 
Italy, Trung Qu
c, Tây
và Đông
Canada
 
Lượ 
ng truy c
p t
ớ 
i và t
m
ạng lướ 
i vi
n thông trên m
ặt đấ
t thông qua 32 tr
mm
ặt đấ
t (LES)
ở 
29 qu
c gia
 
Nguy
n H
ữu Dũng – 
DV1K2
T
ch
c hàng không Page 3
L
ưu lượ 
ng truy c
p thông tin liên l
c
đượ 
c theo dõi và qu
n lý b
ở 
i Trung tâm ho
ạt độ
ngm
ng (NOC)
 
M
i v
tinh
đượ 
c k 
ế
t n
i v
ớ 
i 2 tr
m trên m
ặt đấ
t
 
Trong trườ 
ng h
ợ 
p v
tinh không k 
ế
t n
ối đượ 
c
 
Tái c
u hình trên v
tinh d
phòng
 
Hi
u su
t có kh
 
năng
xu
ng c
p
 
Các thi
ế
t b
trên các th
ế
h
v
tinh:
 
Inmarsat-2 (1986):
 
Anten điệ
n t
 
 
12 dB gain for setting up five 9600 bit/s links
 
2500 máy bay
đườ 
ng dài
đượ 
c trang b
 
 
T
ốc độ
bit th
p
hơn
(600 bit / s),
ăng
-ten
thu đượ 
c th
ấp hơn (
d
 
như
ACARS tin nh
n)
 
Inmarsat-3 (1997)
 
K
thu
t chùm tia
 
Ă
ng-ten
thu đượ 
c trung bình (6 db) v
ớ 
i t
ốc độ
4800 bit / s trên m
ột đườ 
ng
 
T
l
 
cao hơn
n
ế
u chi
u cao
ăng
-ten
tăng
 
 
Các nhà s
n xu
t:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->