Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reguli Generale de Certificare

Reguli Generale de Certificare

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Paul Zimbru

More info:

Published by: Paul Zimbru on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2015

pdf

text

original

 
 
REGULI GENERALE DE CERTIFICARE APRODUSELOR
Codul: R01Edi
ţ
ia: 3/12.2009Revizia: 0Pagina: 1/40
1
Difuzat în regim controlat/necontrolat
APROBAT:Pre
ş
edintele
Consiliului de Supraveghere
 SRAC CERTSERV
_____________________________Data: 15.12.2009 (aprobare a edi
ţ
iei 3)
REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELORDIN DOMENIUL VOLUNTAR
Cod R01
Elaborat: dr. ing. C
ă
lin HILOHIData: 12.2009Verificat: ing. Gabriel IONESCUData: 12.2009Prezenta procedur
ă
este proprietatea SRAC CERTSERV.Multiplicarea
ş
i/sau utilizarea ei sub orice form
ă
ă
r
ă
acordul SRAC CERTSERV este interzis
ă
.
 
 
REGULI GENERALE DE CERTIFICARE APRODUSELOR
Codul: R01Edi
ţ
ia: 3/12.2009Revizia: 0Pagina: 2/40
2
LISTA DE DIFUZARE
Exemplarnr.Destinatar Data difuz
ă
rii Numele
ş
i prenumeleprimitoruluiSemn
ă
tura
1SRAC CERTSERV12.20092-9 Membrii CS
ş
iPre
ş
edintele CA18.12.2009
LISTA DE CONTROL A EDI
Ţ
IEI/REVIZIEI
 
 
REGULI GENERALE DE CERTIFICARE APRODUSELOR
Codul: R01Edi
ţ
ia: 3/12.2009Revizia: 0Pagina: 3/40
3CUPRINSPag.0 Introducere 51 Scop 52 Domeniu de aplicare 53 Documente de referin
ţă
64 Defini
ţ
ii
ş
i abrevieri 74.1 Defini
ţ
ii 74.2 Abrevieri 75 Reguli generale de certificare a produselor 85.1 Generalit
ăţ
i 85.2 Reguli de aplicare a schemelor de certificare 105.2.1 Sistemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV
 
105.2.2 Schemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV
 
115.3 Drepturile
ş
i obliga
ţ
iile solicitantului/titularului de certificare 125.3.1 Drepturile solicitantului de certificare 125.3.2 Obliga
ţ
iile solicitantului de certificare 125.3.3 Drepturile titularului de certificare 135.3.4 Obliga
ţ
iile titularului de certificare 135.4
 
Activit
ăţ
ile
ş
i etapele procesului de acordare a certific
ă
rii 145.4.1 Generalit
ăţ
i 145.4.2 Analiza cererii de certificare
ş
i a chestionarului de autoevaluare 165.4.3 Efectuarea vizitei preliminare la sediul solicitantului (loca
ţ
iile fabricantului) 165.4.4 Examinarea documenta
ţ
iei tehnice a produsului 175.4.5 Vizita de evaluare ini
ţ
ial
ă
la solicitant (fabricant) 175.4.6 Încercarea ini
ţ
ial
ă
(de tip) a e
ş
antioanelor de produs 185.4.7 Decizia privind certificarea
ş
i eliberarea certificatului de conformitate 195.4.8 Emiterea certificatului de conformitate 205.4.9 Înregistrarea titularilor de certificate 205.5 Supravegherea furnizorilor certifica
ţ
i
ş
i men
ţ
inerea certific
ă
rii 215.5.1 Generalit
ăţ
i 215.5.2 Obiectivele evalu
ă
rilor de supraveghere 215.5.3 Încerc
ă
ri prin sondaj ale e
ş
antioanelor de produs 225.5.4 Examinarea rezultatelor evalu
ă
rilor de supraveghere
ş
i ale încercarilor prin sondaj 225.5.5 Stabilirea
ş
i aplicarea de corec
ţ
ii
ş
i ac
ţ
iuni corective de c
ă
tre fabricant 225.6 Men
ţ
inerea certific
ă
rii 225.7 Extinderea certific
ă
rii 225.8 Suspendarea certific
ă
rii 235.9 Restrângerea certific
ă
rii 235.10 Retragerea certific
ă
rii 245.11 Renun
ţ
area la certificare 245.12 Reînnoirea certific
ă
rii 245.13 Evalu
ă
ri suplimentare 255.14 Modific
ă
ri ale certific
ă
rii 255.14.1 Modificarea cerin
ţ
elor pentru certificare aplicate de SRAC CERTSERV
 
255.14.2 Modific
ă
ri introduse de furnizor la produs
ş
i/sau la sistemul de produc
ţ
ie 265.15 Utilizarea certificatului, a licen
ţ
ei
ş
i a m
ă
rcii SRAC CERTSERV 26

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->