Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Мит и литература

Мит и литература

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by Milena Sahakian
Богдан Богданов
Богдан Богданов

More info:

Published by: Milena Sahakian on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
БОГДАН
 
БОГДАНОВ
 
М
ИТ
 
И
 
ЛИТЕРАТУРА
 
ПРОБЛЕМИ
 
НА
 
ТИПОЛОГИЯТА
 
И
 
ПОЕТИКАТА
 
НА
 
СТАРОГРЪЦКАТА
 
ЛИТЕРАТУРА
 
ДО
 
ЕПОХАТА
 
НА
 
ЕЛИНИЗМА
 
(1)
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор
- 3
Въведение
- 5
Първа
 
част
.
 
ТЕОРЕТИЧНИ
 
ПРЕДПОСТАВКИ
 
Първа
 
глава
.
 
Старогръцката
 
литература
 
до
 
епохата
 
на
 
елинизма
 
като
 
типологичен
 
проблем
-
9
 
Втора
 
глава
.
 
Проблематика
 
на
 
мита
-
18
Трета
 
глава
.
 
Проблематиката
 
на
 
фолклора
 
и
 
литературата
-
34
 
Втора
 
част
.
 
АНАЛИЗИ
 
Първа
 
глава
.
Сюжетът
 
на
 
Омировата
Илиада
като
 
мит
-
51
 
Втора
 
глава
.
Омировата
Одисея
като
 
литература
-
66
 
Трета
 
глава
.
Дела
 
и
 
дни
на
 
Хезиод
 
между
 
класификацията
 
и
 
описанието
-
74
Четвърта
 
глава
.
 
Епиникият
 
на
 
Пиндар
борба
 
за
 
собствено
 
битие
 
на
 
творбата
-
86
Пета
 
глава
.
 
Жанрова
 
система
,
сюжет
 
и
 
мит
 
в
 
атическата
 
трагедия
-
96
 
Шеста
 
глава
.
 
Атическата
 
историография
 
като
 
идеология
 
и
 
литература
-
122
Седма
 
глава
.
 
Платоновият
 
диалог
-
модус
 
на
 
Платоновото
 
философствуване
-
145
 
Заключение
- 169
Бележки
- 176
Индекс
 
на
 
използуваната
 
литература
- 184
Приложение
-
Ал
.
Георгиева
,
А
.
Ангелов
.
Преобразуване
 
на
 
действителността
-
92
2
 
ПРЕДГОВОР
 (
към
 
второто
 
издание
)
От
 
първото
 
издание
 
на
Мит
 
и
 
литература
(„
Наука
 
и
 
изкуство
”, 1985
г
.)
изтекоха
 
доста
 
години
.
Междувременно
,
 разширена
 
в
 
теоретическата
 
си
 
част
(
със
 
студията
 
Фолклор
 
и
 
литература
”,
публикувана
 
най
-
напред
 
в
 
сп
. „
Български
 
фолклор
”,
бр
.
З
,1985),
книгата
 
прерасна
 
в
 
докторска
 
дисертация
(1986
г
.).
С
 
 редица
 
подобрения
 
сегашното
 
издание
 
предава
 
именно
 
този
 
текст
.
Както
 
и
 
в
 
първоначалния
 
си
 
вариант
,
Мит
 
и
 
литература
продължава
 
да
 
е
 
предназначена
 
за
 
преподавателите
 
по
 
литература
,
студентите
 
и
 
културните
 
читатели
,
които
 
проявяват
 
интерес
 
към
 
старогръцката
 
литература
 
и
 
се
 
питат
 
за
 
исторически
 
завършилото
 
и
 
за
 
продължаващото
 
да
 
живее
 
в
 
нея
.
Особеното
 
е
,
че
 
за
 
старогръцката
 
литература
 
в
 
тази
 
книга
 
се
 
мисли
 
през
 
призмата
 
на
 
определени
 
теоретични
 
въпроси
,
отнасящи
 
се
 
до
 
естеството
 
на
 
литературата
 
и
 
културата
.
Основната
 
амбиция
 
на
 
изследването
 
е
 
да
 
дискутира
 
принципа
 
на
 
литературното
 
общуване
 
в
 
старогръцката
 
културна
 
среда
,
да
 
го
 
представи
 
като
 
нещо
 
противоречиво
,
повтарящо
 
характера
 
на
 
самата
 
среда
-
традиционна
 
и
 
затворена
,
същевременно
 
отворена
,
поставила
 
началото
 
на
 
съвременното
 
културно
 
поведение
 
от
 
европейски
 
тип
.
 Човешката
 
култура
 
е
 
винаги
 
процес
 
към
 
цялост
.
Затова
 
и
 
 разделянето
 
й
 
на
 
области
 
представя
 
толкова
 
действителното
 
положение
 
на
 
нещата
,
колкото
 
представлява
 
и
 
познавателна
 
схема
,
улесняваща
 
познаването
 
им
.
Това
 
се
 
отнася
 
до
 
делението
 
на
 
история
,
философия
 
и
 
литература
,
но
 
и
 
до
 
основната
 
типологическа
 
формула
мит
 
и
 
литература
”,
приложена
 
в
 
изследването
.
Сега
 
си
 
давам
 
сметка
,
че
 
макар
 
и
 
да
 
съм
 
следвал
 
горния
 
принцип
,
не
 
съм
 
бил
 
последователен
 
и
 
съм
 
представил
 
мита
 
и
 
литературата
 
преди
 
всичко
 
като
 
 реални
 
положения
,
докато
 
те
,
не
 
в
no-
малка
 
степен
,
са
 
и
 
членове
 
на
 
познавателна
 
схема
,
използвана
 
за
 
 разбирането
 
на
 
винаги
no-
сложната
 
 реалност
.
Изследването
 
внушава
 
основно
,
че
 
в
 
старогръцката
 
литература
 
има
 
 ранно
 
състояние
 
на
 
текстопораждане
,
при
 
което
 
текстовете
 
не
 
могат
 
да
 
се
 
измъкват
 
от
 
външната
 
задължителна
 
смислова
 
среда
,
и
 
че
 
тази
 
ситуация
 
е
 
причината
 
за
 
пораждането
 
на
 
митове
.
Сега
 
мисля
,
че
 
това
 
е
 
вярно
 
като
 
схематично
 
положение
,
но
 
че
 
текстовете
,
и
 
устните
 
също
,
са
 
универсално
 
средство
 
за
 
измъкване
 
от
 
принудите
 
на
 
средата
 
и
 
в
 
условията
 
на
 
традиционната
 
култура
.
Въпросът
 
е
 
как
 
четем
 
старогръцките
 
литературни
 
текстове
-
дали
 
на
 
едро
 
в
 
глобален
 
отчет
 
или
 
бавно
 
и
 
в
 
подробности
.
В
 
този
 
смисъл
 
митът
 
и
 
литературата
 
са
 
не
 
само
 
обективна
 
даденост
,
но
 
и
 
 резултат
 
на
 
собственото
 
ни
 
четене
.
В
 
отстъпа
 
на
 
времето
 
мога
 
да
 
отправя
 
и
 
други
 
критики
 
на
Мит
 
и
 
литература
”.
Следвал
 
съм
 
херменевтична
 
насока
 
на
 
мислене
,
но
 
не
 
съм
 
се
 
опрял
 
на
 
съответните
 
трудове
 
на
 
Гадамер
,
Рикъор
 
и
 
 Яус
 
и
 
не
 
съм
 
се
 
вписал
 
точно
 
в
 
тази
 
уважавана
 
от
 
мене
 
теоретическа
 
позиция
.
На
 
свой
 
 ред
 
поради
 
влиянието
 
на
 
 руската
 
научна
 
литература
 
съм
 
следвал
 
исторически
 
схеми
,
които
 
не
 
бих
 
поддържал
 
сега
.
Такъв
 
е
 
случаят
 
с
 
убеждението
,
че
 
първичният
 
мит
 
 реално
 
предхожда
 
вторичния
 
или
 
че
 
 растителните
 
и
 
животинските
 
образи
 
са
no-
 ранни
 
от
 
антропоморфните
 
в
 
 развитието
 
на
 
мита
.
На
 
тази
 
основа
 
съм
 
отправил
 
и
 
критика
 
към
 
структурализма
 
и
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->