Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pitanja iz mikrobiologije Pitanja s Jednim Tačnim Odgovorom

pitanja iz mikrobiologije Pitanja s Jednim Tačnim Odgovorom

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 5,116 |Likes:
Published by Nino Alic
Pitanja s jednim tačnim odgovorom

Mediteranska pjegava groznica je:
a)blaga bolest
b)bolest čiji je uzročnik Rickettsia conorii
c)bolest kod koje dolazi do pojave primarne lezije u oblike malog ulkusa sa crnim nekrotičnim središtem
d)svi navodi su tačni
e)niti jedan navod nije tačan

Trofozoit Trichomonas vaginalis se živahno kreće pomoću:
a)fimbrija
b)bičeva
c)valovite opne
d)ameboidnih pokreta
e)tačni su navodi b), c) i d)
Pitanja s jednim tačnim odgovorom

Mediteranska pjegava groznica je:
a)blaga bolest
b)bolest čiji je uzročnik Rickettsia conorii
c)bolest kod koje dolazi do pojave primarne lezije u oblike malog ulkusa sa crnim nekrotičnim središtem
d)svi navodi su tačni
e)niti jedan navod nije tačan

Trofozoit Trichomonas vaginalis se živahno kreće pomoću:
a)fimbrija
b)bičeva
c)valovite opne
d)ameboidnih pokreta
e)tačni su navodi b), c) i d)

More info:

Published by: Nino Alic on Feb 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Pitanja s jednim tačnim odgovorom
Mediteranska pjegava groznica je:a)blaga bolest b)bolest čiji je uzročnik 
 Rickettsia conorii
c)bolest kod koje dolazi do pojave primarne lezije u oblike malog ulkusa sa crnimnekrotičnim središtemd)svi navodi su tnie)niti jedan navod nije tanTrofozoit
Trichomonas vaginalis
se živahno kreće pomoću:a)fimbrija b)bičevac)valovite opned)ameboidnih pokretae)tačni su navodi b), c) i d)Patogena mikoplazma koju ne možemo naći u spolno-mokraćnom sustavu je:a)
Mycoplasam pneumoniae
 b)
Ureaplasma urealyticum
c)
M. hominis
d)
M. genitalium
e)sve navedeneU grupu šigela pripadaju sve osim:
a)S. disenteriaeb)S. flexneric)S. paratyfhid)S.boydiie)S. sonnei
Streptokinaza je ekstracelularni produkt
Streptococcus pyogenes
koji:a)lizira hijaluronsku kiselinu b)uzrokuje beta-hemolizuc)razara streptolizin Od)lizira fibrinske naslage i omogućava širenje streptokokae)uzrokuje intravaskularno zgrušavanjeJedinstvena osobina
 Enterococcus faecalis
u odnosu na ostale streptokoke je:a)proizvodnja isključivo beta hemolize na krvnom agaru b)hidroliza eskulina i tolerancija 40%-tne koncentracije žuči kod rastac)proizvodnja DNA-azed)dobro razvijena kapsulae)karakteristične kolonijeU prokariote ne spadaju:a)
Staphylococcus aureus
 b)
Bacillus cereus
c)
Taenia solium
d)
Rickettsia prowatzecki
 
e)
Mycoplasma pneumonia
Uzročnik jedne od najopasnijih zoonoza je:a)
 Francisella tularensis
 b)
Yersinia pestis
c)
 Pasteurella multocida
d)
Yersinia pseudotuberculosis
e)
Yersinia enterocilotica
Štakorska i Haverhill groznica nastaju nakon ugriza glodavca a uzročnik je:a)
 Pasteurella multocida
 b)
 Francisella tularensis
c)
Streptobacillus moniliformis
d)
Yersinia pestis
e)
Spirilum minus
Funkcija citoplazmatske membrane nije:a)selektivna permeabilnost b)sekrecija proteinac)pokretljivost flagelad)transport hranjivih tvari i ionae)sinteza proteinaMolekula DNA se ne sastoji od baze:a)adenina b)guaninac)citozinad)timinae)uracilaKomplement je kompleks sastavljen od:a)20 proteina b)12 proteinac)proteina i lipidad)30 proteinae)5 proteinaDekapsidacija virusa je:a)adsorpcija virusa na stanicu domina b)prodiranje virusa u osjetljivu stanicuc)fizičko odvajanje virusne nukleinske kiseline iz virusne kapside u citoplazmuinficirane staniced)sklapanje virusnih dijelova u stanici-domaćinue)oslobađanje novoformiranih virusnih ćesticaJedan od navoda nije tačan za citokine:a)citokini uključuju interleukin 1, gama-interferon i tumorski faktor nekroze b)u hipotalamusu dovode do podizanja temperaturec)interakcija makrofaga sa T-stanicama dovodi do odgovora citokinad)pojavljuju se samo kod akutnih infekcija
 
e)dovode do promjena u endotelijumu krvnih žilaU beta-laktamske antibiotike spadaju svi osim:a)Penicillin G b)Ampicillinc)Amoxicillind)Chloramphenicole)PenbritinMRSA je:a)
Staphylococcus aureus
rezistentan na mezlocillin b)
Staphylococcus aureus
rezistentan na methicillinc)
Staphylococcus aureus
rezistentan na moxifloxacind)
Streptococcus agalactie
rezistentan na methicilline)
Staphylococcus pneumoniae
rezistentan na mezlocillinIntrahospitalne infekcije su:a)infekcije stečene prije hospitalizacije b)infekcije stečene nakon hospitalizacijec)infekcije stečene u toku hospitalizacijed)infekcije stečene kod vanbolničkog liječenjae)infekcije nastale kao posljedica trovanja hranom Način prenošenja rezistentnih sojeva u bolničkoj sredini je:a)kašljanjem b)u toku previjanja ranac)hranomd)krvljue)svi navedeni Načini prenošenja gena kod prokariota su:a)transformacija b)transdukcijac)transpozicijad)konjugacijae)sve navedeno je tačnoEpidermolitički toksin
Staphylococcus aureus
uzrokuje:a)razaranje eritrocita b)lizu hijaluronske kiselinec)intravaskularno zgrušavanjed)''sindrom opečene kože'' kod novorođenčadie)trovanje hranomKapsida je:a)omotač koji u potpunosti zatvara genetski materijal virusa b)građena od proteinskih podjedinica - kapsomerac)vanjska ovojnica, koja se još naziva poplosd)nosilac antigenih svojstavae)tačni su odgovori a), b) i d)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adis Vuic liked this
Milan Tešić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->