Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
661Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pamanahong Papel

Pamanahong Papel

Ratings:

4.62

(1)
|Views: 149,187|Likes:
Published by Peter Bacomo
I want to help you guys with your projects, so, try this one..
I want to help you guys with your projects, so, try this one..

More info:

Published by: Peter Bacomo on Feb 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/20/2015

 
ISANGISANGPAGSUSURIPAGSUSURI
na iniharap kayna iniharap kayBb. Aida V. CatibayanBb. Aida V. CatibayanGuro sa Filipino IVGuro sa Filipino IVBilang Bahaging KatuparanBilang Bahaging Katuparansa asignaturang Filipinosa asignaturang FilipinoIkaapat na TaonIkaapat na TaonPaaralang SekundaryaPaaralang SekundaryaniniPeter John E. BacomoPeter John E. BacomoIV-GoldIV-GoldDasmariñas East National High SchoolDasmariñas East National High SchoolSan Simon, Dasmariñas, CaviteSan Simon, Dasmariñas, Caviteika-2 ng Pebrero, 200ika-2 ng Pebrero, 200
 
 Talahanayan ng Talahanayan ng NilalamanNilalaman
I.I.PanimulaPanimulaII.II.Mga Tiyak Na LayuninMga Tiyak Na LayuninIII.III.Kahalagahan ng Pag-aaralKahalagahan ng Pag-aaralIV.IV.Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaralSaklaw at Delimitasyon ng Pag-aaralV.V.Katuturan ng mga Katawagang GinamitKatuturan ng mga Katawagang GinamitVI.VI.Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay naSandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na LiteraturaLiteraturaVII.VII.Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ngIstratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng DatosDatosVIII.VIII.PaglalahadPaglalahadIX.IX.Paglalagom at KongklusyonPaglalagom at KongklusyonX.X.Pagbibigay ng RekomendasyonPagbibigay ng Rekomendasyon
 
XI.XI.BibliograpiyaBibliograpiya
PanimulaPanimula
AA
ngng
tuberculosistuberculosis
ay nananatiling malalang sakit na siyang malakingay nananatiling malalang sakit na siyang malaking suliranin sa Pilipinas.suliranin sa Pilipinas.Dinadapuan ng sakit na ito maging bata man o matanda.Dinadapuan ng sakit na ito maging bata man o matanda. Araw-araw, mayroong dalawang batang wala pang limang taong gulang angAraw-araw, mayroong dalawang batang wala pang limang taong gulang ang nagkakasakit ng tuberculosis. Hindi rin nalalayo ang nalalapit nilang kamatayannagkakasakit ng tuberculosis. Hindi rin nalalayo ang nalalapit nilang kamatayan sa pagdapo ng sakit na ito sa kailang katawan.sa pagdapo ng sakit na ito sa kailang katawan.AngAng
tuberculosistuberculosis
ay makukuhaay makukuha mula sa kumakalat na mikrobyo nitong dala ng hangin. Nagmumula ang mgamula sa kumakalat na mikrobyo nitong dala ng hangin. Nagmumula ang mga mikrobyong ito sa mga taong may sakit sa pulmon, na sa pamamagitan ngmikrobyong ito sa mga taong may sakit sa pulmon, na sa pamamagitan ng kanilang pag-ubo ay lumalaganap ang mikrobyo ngkanilang pag-ubo ay lumalaganap ang mikrobyo ng
TBTB
..
NN
akatawag sa aking pansin ang lumalaganap na sakit na ito kung kaya’takatawag sa aking pansin ang lumalaganap na sakit na ito kung kaya’t isa ako sa mga naalarma sa pagkalat nito. Bilang isang manunulat saisa ako sa mga naalarma sa pagkalat nito. Bilang isang manunulat sa Pamanahong Papel na ito, ay nais kong maibahagi sa mga mambabasa angPamanahong Papel na ito, ay nais kong maibahagi sa mga mambabasa ang bunga ng aking pananaliksik ukol sa paksang ito. Lubos akong naliwanagan nangbunga ng aking pananaliksik ukol sa paksang ito. Lubos akong naliwanagan nang malaman ko ang bawat detalye ukol sa sakit na ito. Kaya naman alam kongmalaman ko ang bawat detalye ukol sa sakit na ito. Kaya naman alam kong makatutulong ito upang makapag-bigay kaalaman at maibahagi ko ang akingmakatutulong ito upang makapag-bigay kaalaman at maibahagi ko ang aking natutunan sa masusing pagsasaliksik.natutunan sa masusing pagsasaliksik.
AA
ng limang pangunahing mensahe sa kabanatang ito ay makatutulong sang limang pangunahing mensahe sa kabanatang ito ay makatutulong sa mga pamilya at pamayanan upang malaman na ang tuberculosis ay maiiwasan,mga pamilya at pamayanan upang malaman na ang tuberculosis ay maiiwasan, higit diyan, sa kabila ng kamahalan ng gamot na kinakailangan upang malunasanhigit diyan, sa kabila ng kamahalan ng gamot na kinakailangan upang malunasan at maiwasan ito, kinakailangan ding kumilos ang mga pamilya at pamayananat maiwasan ito, kinakailangan ding kumilos ang mga pamilya at pamayanan upang mabawasan ang pagkakasakit a pagkamatay ng mga bata at matandaupang mabawasan ang pagkakasakit a pagkamatay ng mga bata at matanda 

Activity (661)

You've already reviewed this. Edit your review.
AimeeBuenavistaIbay added this note
nice
Sachan James Guanzon added this note
how i get this... please reply... ASAP
Arsxie Marajokie added this note
how will i download this? :(
catseyevertulfoa liked this
shulamith liked this
Bhosx Khulet liked this
Arsxie Marajokie liked this
MAURIE GREY liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->