Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
p Percubaan 2012 Kertas 1

p Percubaan 2012 Kertas 1

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by neznm08

More info:

Published by: neznm08 on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
MAJLIS
PE
JANGAN BUK Arahan
1. Modul ini mengandungi
40
soala2. Jawab
semua
soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatsoalan, pilih
satu
 jawapan sahaja.objektif yang disediakan.4. Jika anda hendak menukar sesuatuKemudian hitamkan jawapan yang5. Anda dibenarkanmenggunakan kaKertas
3757/1
 T
SULIT3757/1Ekonomi AsasOgos20121 Jam 15 minit
1
PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSCAWANGAN KELANTAN
ERIKSAAN PERCUBAAN SPM2012EKONOMI ASASTINGKATAN 5Kertas 1Masa: 1 Jam 15 Minit
KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBE
.  pilihan jawapan
A, B, C, dan D
. Bagi tiap-tiap 
itamkan
 jawapan anda pada kertas jawapan  jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.baharu.lkulator saintifik.soalan ini mengandungi 13halaman bercetak [Lihaa
 
ma :……………………………………………ingkatan : ………………………………………
 
) ITAHU
 t Halaman Sebelah
SULIT
……..……..
 
 
2
1. Antaraberikutciri,yang manakah membezakan barang awam dengan barang percuma?IBayaranIIPengecualian penggunaanIIIPihak yang mengeluarkannyaIVWujud kos lepasA.I dan IIB.I dan IVC.II dan IIID.III dan IV2.Berikut adalah maklumat tentang Syarikat Cempaka Sari.Syarikat ini telah mengeluarkan 20 000 botol minyak wangi untuk golongan remajadisekitarLembah Klang.Apakah masalah asas ekonomi yang yang belum diselasaikan oleh Syarikat Cempaka Sari?A.Apakah barang yang hendak di keluarkanB.Berapakah barang hendak dikeluarkanC.Bagaimanakah barang hendak dikeluarkan.D.Untuk siapakah barang hendak dikeluarkan.3. Jadual 1 menunjukkan kaedah pengeluaran sebuah firma bagi dua jenis barang
Kaedah PengeluaranBarang A(Unit)Barang B(Unit)
WX80704090
 Jadual 1
Jikafirma mengubah kaedah pengeluarandaripada kaedah W kepada kaedah X, berapa unit barang A terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 90 unit barang B.A.10B.20C.40D.704. Puan Erni Aida seorang akauntan mempunyai pendapatan RM 50 000 setahun. Daripada jumlah ituRM 5 500 dicarumkan dalam KWSP,RM 500 untuk potongan cukai pendapatan danRM 300untuk bayaran Zakat.Berapakahperbelanjaan penggunaan Pn Erni Aida setahun,jika tabungan tahunan ialahRM 2500.A.RM 41 200B.RM 43 700C.RM 44 500D.RM 47 500
 
3
5.Jadual 2 menunjukkan peratus pekerjaan penduduk Taman Damai,Kota Bharu.
PEKERJAANPERATUS(%)Ejen insuranPenternak Juruteknik kilangPembantu kedaiPolisGuru
101020202020
 Jadual 2
Berapakah peratus penduduk yang terlibat sektor ketiga.?A.40B.50C.70D.906.Jadual 3menunjukkan upah benar dan harga purata barang mulaitahun 2008 hingga 2011TahunUpah Benar (Unit)Harga Purata20082009201020112050253050407050
 Jadual 3
Pada tahun berapakah upah wang paling tinggi?A. 2008B. 2009C. 2010D. 20117.Antara berikut yang manakah tindakan kerajaan dapat menurunkan pendapatan boleh gunaindividu?A.Meningkatkan kadar caruman KWSPB.Menurunkan kadar cukai pendapatanC.Menurunkan kadar zakatD.Meningkatkan premium insuran nyawa.8.Apakah persamaan ciri sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis?A.Mengutamakan kebajikan masyarakatB.Wujud persaingan bebas antara firmaC.Sumber ekonomi dimiliki kerajaanD.Harga ditentukanoleh mekanisma harga.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->