Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs IRU 1

Curs IRU 1

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by topsy-turvy
Curs Inspector de Resurse Umane
Curs Inspector de Resurse Umane

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: topsy-turvy on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
1
SUPORT CURS
 INSPECTOR RESURSE UMANE
Bucuresti – Martie 2012
 
2
Capitolul 1. Legislatia muncii si contractele de munca.
Dreptul Muncii este ramura sistemului de drept care conţine ansamblul regulilor juridiceaplicabile relaţiilor de muncă care se nasc între angajatori şi salariaţi.Aşa cum rezultă din definiţie, obiectul dreptului muncii cuprinde, în primul rând, relaţiilesociale de muncare, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă.Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, astfel definite, suntreglementate prin normele dreptului muncii, ci numai acelea care se stabilesc ca urmare a încheierii
contractelor de muncă
.În al doilea rând, sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi uneleraporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea,funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grevate de acesta şi servesc la organizarea muncii,precum şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei.
1. Raporturile juridice de muncă
Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iaunaştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societatecomercială, regie autonomă, instituţie publică) sau fizică (se pot incheia contracte de catreacestia numai pentru munci casnice), pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite muncide către prima persoană în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şisă-i creeze condiţiile necesare prestării acelei munci.
1.1. Formele raporturilor juridice de muncă
Raporturile juridice de muncă se prezintă sub două forme:
tipice şi atipice.Raporturi tipice
de muncă
 
sunt, în primul rând, cele fundamentate pe
contractulindividual de muncă
. Dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acestcontract. Tot forme tipice, însă reglementate de alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de muncă ce privesc militarii - cadre permanente în instituţiile publice din sectorul deapărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi membrii cooperativelormeşteşugăreşti şi ai societăţilor agricole.
Raporturi atipice
de muncă
 
sunt cele ce privesc pe membrii barourilor de avocaţi.
A) Formele tipice ale raporturilor juridice de muncă:- Raporturi juridice de muncă bazate pe contractul individual de muncă
Se caracterizează prin aceea că una din părţi, întotdeauna o persoană fizică, denumităsalariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.Pe baza unor astfel de contracte îşi desfăşoară activitatea majoritatea persoanelor apte demuncă încadrate la societăţile comerciale cu capital de stat/privat
*)
, regii autonome
**)
, instituţiipublice (unităţi bugetare), alte persoane juridice sau fizice.
 
3
*)
Societăţile comerciale
A.
Incadrarea în societăţile comerciale se face pe baza
contractului individual demuncă
, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Salarizarea se stabileşte prinnegocieri colective sau individuale.
**)
Regiile autonome
Raporturile juridice de muncă în cadrul regiilor autonome se bazează pe
contractulindividual de muncă,
reglementat de legislaţia muncii
.
Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale.
- Raporturile juridice de muncă ale militarilor - cadre permanente
Deşi militarii activi nu prestează activităţi pe baza contractelor individuale de muncă,raporturile acestora cu instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şisiguranţă naţionasunt de
natură contractuală
. Natura contractuală este determinată demanifestarea voinţei exprimată de cele două părţi (viitorul cadru militar activ depune o cerereprin care solicită primirea în rândul cadrelor militare în activitate iar ministrul/conducătorulinstituţiei publice printr-un
act administrativ
îi acceptă solicitarea şi îi acordă gradul militar),munca prestată, condiţiile de muncă şi asigurările sociale create, precum şi remunerarea acesteia.Raporturile de muncă ale cadrelor militare active sunt în sfera
dreptului administrativ.- Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti
Raportul juridic de muncă al cooperatorilor se stabileşte pe baza
convenţiei de asociere(cooperare)
şi nu pe baza contractului individual de muncă. Convenţia creează un raport juridicde muncă dar şi unul patrimonial (viitorul membru cooperator are obligaţia statutară de a aducemaşini şi unelte pentru desfăşurarea muncii, de a subscrie, la intrarea în cooperativă, cu o taxă de înscriere şi contribuie la fondul social al cooperativei.Raporturile juridice de muncă în cooperaţia meşteşugărească constituie obiectul
dreptului cooperatist.- Raporturile juridice de muncă ale membrilor asociaţiilor agricole
Raporturile membrilor în cadrul asociaţiei sunt raporturi juridice de muncă şipatrimoniale şi au la bază
actul de asociere
.
- Raportul juridic de muncă bazat pe contractul de ucenicie la locul de mun
(art.208 din Codul Muncii)Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tipparticular, în temeiul căruia:a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unuisalariu, să asigure ucenicului formarea profesională într-o anumită meserie;b) ucenicul să urmeze cursurile de formare profesională şi să muncească în subordineaangajatorului respectiv.Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poatefi mai mare de 3 ani.Noul Cod al Muncii nu mai specifica durata maxima a acestui tip de contract.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
edanutaflorea@yahoo.fr liked this
Simona Alexandris liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->