Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cv Europass2

Cv Europass2

Ratings: (0)|Views: 605 |Likes:
Published by Shadow One
CV Europass Iulian Untaru
Document for http://iulian-untaru.net
CV Europass Iulian Untaru
Document for http://iulian-untaru.net

More info:

Published by: Shadow One on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2011

 
 
CURRICULUM
 
VITAE
 
EUROPASS
 
Informa
ț
ii
 
personale
 
Nume
 
/
 
Prenume
 
UNTARU
 
IULIAN
 
Adresa(e)
 
Str.
 
Negru
 
Voda,
 
bl.
 
C2,
 
sc.
 
E,
 
ap.
 
19,
 
cod
 
110072,
 
Pitesti,
 
Romania
 
Telefon(oane)
 
0248634458
 
/
 
0348420711
 
Mobil:
 
0744363227
 
E
mail(uri)
 
 
//
 
 
personal
 
www.iulian
untaru.net
 
Na
ț
ionalitate(
t
ăț
i)
 
româna
 
Data
 
na
ş
terii
 
21.07.1959
 
Sex
 
masculin
 
Experien
ț
a
 
profesional
ă
Perioada
 
1997
 
 –2001
 
Func
ț
ia
 
sau
 
postul
 
ocupat
 
inspector
 
de
 
francez
ă ş
i
 
de
 
german
ă
 în
 
cadrul
 
I.S.J.
 
Arge
ş
.
 
Responsabil
ş
i
 
pentru
 
limbile
 
italian
ă
,
 
spaniol
ă ş
i
 
latin
ă
.
 
Activit
ăț
i
ş
i
 
responsabilit
ăț
i
 
principale
 
Inspectie
 
scolara,
 
inspectii
 
grade,
 
coordonarea
 
si
 
verificarea
 
activitatii
 
profesorilor
 
din
 
 judet
 
:
 
organizarea
 
si
 
buna
 
derulare
 
a
 
examenelor
 
nationale,
 
a
 
olimpiadelor
 
si
 
concursurilor
 
scolare
 
Numele
ş
i
 
adresa
 
angajatorului
 
Inspectoratul
 
Scolar
 
Arges
,
 
bdul
 
Eroilor,
 
nr.
 
4
6,
 
Pitesti
 
Tipul
 
activit
ăț
ii
 
sau
 
sectorul
 
de
 
activitate
 
Educatie
 
Perioada
 
1993
 
 –
 
in
 
prezent
 
Func
ț
ia
 
sau
 
postul
 
ocupat
 
Profesor
 
limba
 
franceza
 
Activit
ăț
i
ş
i
 
responsabilit
ăț
i
 
principale
 
Predarea
 
limbii
 
franceze
 
 –
 
regim
 
normal
 
si
 
bilingv
 
Numele
ş
i
 
adresa
 
angajatorului
 
Colegiul
 
Na
ț
ional
 
‘’
I.
 
C.
 
Br 
ă
tianu
‘’
 
,
 
str.
 
Armand
 
Calinescu,
 
nr.
 
14,
 
Pitesti 
 
Tipul
 
activit
ăț
ii
 
sau
 
sectorul
 
de
 
activitate
 
Educatie
 
Perioada
 
1990
1993
 
Func
ț
ia
 
sau
 
postul
 
ocupat
 
Profesor
 
limba
 
franceza
 
Activit
ăț
i
ş
i
 
responsabilit
ăț
i
 
principale
 
Predarea
 
limbii
 
franceze
 
Numele
ş
i
 
adresa
 
angajatorului
 
Scoala
 
Ratesti
,
 
 judetul
 
Arges
 
 
Tipul
 
activit
ăț
ii
 
sau
 
sectorul
 
de
 
activitate
 
Educatie
 
Perioada
 
1988
1990
 
Func
ț
ia
 
sau
 
postul
 
ocupat
 
Profesor
 
limba
 
germana
 
si
 
limba
 
franceza
 
Activit
ăț
i
ş
i
 
responsabilit
ăț
i
 
principale
 
Predarea
 
celor
 
doua
 
limbi
 
Numele
ş
i
 
adresa
 
angajatorului
 
Scolile
 
Vulturesti
 
+
 
Barzesti
,
 
 judetul
 
Arges
 
Tipul
 
activit
ăț
ii
 
sau
 
sectorul
 
de
 
activitate
 
Educatie
 
Perioada
 
1984
1998
 
Func
ț
ia
 
sau
 
postul
 
ocupat
 
Profesor
 
limba
 
franceza
 
Activit
ăț
i
ş
i
 
responsabilit
ăț
i
 
principale
 
Predarea
 
limbii
 
franceze
 
Numele
ş
i
 
adresa
 
angajatorului
 
Scoala
 
nr.
 
1,
 
Lipovat
,
 
 judetul
 
Vaslui
 
Tipul
 
activit
ăț
ii
 
sau
 
sectorul
 
de
 
activitate
 
Educatie
 
Educa
ț
ie
ş
i
 
formare
 
Perioada
 
29
 
 –
 
30
 
martie
 
2008
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
 
participare
 
forum
 
Innover 
 
en
 
 français
’’
 
 –
 
Bucuresti
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Predarea
 
limbii
 
franceze
 
 –
 
bilingv/normal
 
Utilizarea
 
TICE
 
in
 
procesul
 
de
 
predare
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Serviciul
 
Cultural
 
Francez
Bucuresti
 
Perioada
 
3
 
 –
 
16
 
decembrie
 
2007
bursier
 
al
 
Guvernului
 
francez
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
 
de
 
formator
 
de
 
formatori
 
si
 
expertiza
 
de
 
proiecte
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Formator
 
local
 
si
 
regional
 
 –
 
limba
 
franceza
 
Expertiza
 
de
 
proiecte
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Académie
 
de
 
Paris
,
 
Mission
 
Innovation
 
et
 
expérimentation
””
 
Perioada
 
24
 
 –
 
25
 
martie
 
2007
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
 
participare
 
forum
 
Innover 
 
en
 
 français
’’
 
 –
 
Bucuresti
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Predarea
 
limbii
 
franceze
 
 –
 
bilingv/normal
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Serviciul
 
Cultural
 
Francez
Bucuresti
 
Perioada
 
16
30
 
aprilie
 
2001
 
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
DIPLOMA
stagiu
 
de
 
perfec
ț
ionare
 
BERLIN:
 
LITERATUR
 
IM
 
UNTERRICHT
 
(LITERATURA
 
IN
 
PROCESUL
 
DE
 
INVATAMANT)
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Limba
 
germana
 
 –
 
predarea
 
literaturii
 
in
 
procesul
 
de
 
invatamant
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Goethe
 
 –
 
Institut
 
Berlin
 
Perioada
 
Toata
 
luna
 
iulie
 
2000
bursier
 
al
 
Guvernului
 
francez
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
stagiu
 
BELC,
 
CAEN/FRANTA
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate/competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Limba
 
franceza
specializ
ă
ri:
 
Informatica
 
si 
 
invatarea
 
limbilor 
 
straine/ 
 
Resurse
 
educative
 
ale
 
Internetului 
 
Scriere
 
asistata
 
de
 
calculator/ 
 
Evaluare
 
certificativa
 
DELF/DALF 
 
 Atelier 
 
de
 
creatie
 
de
 
 pagini 
 
WEB/ 
 
 Atelier 
 
de
 
activitati 
 
on
 
line
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Ministerul
 
Educatiei
 
Nationale
 
din
 
Franta
 
Perioada
 
din
 
25
 
iulie
 
 în
 
7
 
august
 
1999
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
participare
 
la
 
un
 
stagiu
 
de
 
perfec
ț
ionare
 
 în
 
Germania
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Limba
 
germana
’’Înv 
ăță
mantul 
 
centrat 
 
 pe
 
elev 
 
(‘’Der 
 
schülerzentrierte
 
Unterricht 
‘’)
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Goethe
 
 –
 
Institut
 
München
 
Perioada
 
din
 
3
 
 în
 
7
 
mai
 
1999
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Atestat
participare
 
la
 
un
 
sejur
 
de
 
studii
 
‘’
 Arion
 
‘’
 
la
 
Valence/Fran
ț 
a
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
’’Formarea
 
ini 
ț 
ial 
ă ş
 
continuu
ă
a
 
 personalului 
 
educativ 
 
‘’)/raportorul
 
grupului
 
pentru
 
Comisia
 
European
ă ş
i
 
pentru
 
Bureau
 
d’Assistance
 
Technique
 
‘’
Socrates
‘’
 
Bruxelles
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Institut
 
Universitaire
 
de
 
Formation
 
des
 
Maîtres
 
de
 
Valence
 
Perioada
 
oct.
 
1998
dec.
 
1999
 
Calificarea/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Certificat
 
de
 
absolvire
Inspector
 
RODIS
 
acreditat
 
Disciplinele
 
principale
 
studiate
 
/
 
competen
ț
e
 
profesionale
 
dobândite
 
Cursuri
 
pentru
 
Formarea
 
Inspectorilor
 
Scolari
 
/Stagiu
 
de
 
pregatire
 
in
 
cadrul
 
Componentei
 
"Management
 
si
 
Finantare"
 
a
 
Proiectului
 
de
 
Reforma
 
a
 
 Învatamântului
 
Preuniversitar
 
Numele
ş
i
 
tipul
 
institu
ț
iei
 
de
 
 înv
ăță
mânt/furnizorului
 
de
 
formare
 
Ministerul
 
Educatiei
 
Nationale
 
si
 
Banca
 
Mondiala
 
Perioada
 
1995
1999
 
Calificarea
 
/diploma
 
ob
ț
inut
ă
Certificat
 
de
 
acordare
 
a
 
gradului
 
didactic
 
1
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bogdan Marian liked this
Mihaela Birzu liked this
Dan liked this
mirotoi8019 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->