Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Walkthrough Final Fantasy VIII

Walkthrough Final Fantasy VIII

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Assad Riesresha

More info:

Published by: Assad Riesresha on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___________k__kkkkkkkkkkkkkkk__kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\_kkk_____/|__|k____k_____kk|kk|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|kkkk__)kk|kk|/kkkk\\__kk\k|kk|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|kkkkk\kkk|kk|kkk|kk\/k__k\|kk|__ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\___kk/kkk|__|___|kk(____kk/____/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\/kkkkkkkkkkkk\/kkkkk\/kkkkkkkkkkkkkkkkkk___________kkkkkkkkkkkkkk__kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\_kkk_____/____kkkk_____/kk|______kkkk_________k__kkkkkkkkkkkkkk|kkkk__)k\__kk\kk/kkkk\kkk__\__kk\kk/kk___<kkk|kk|kkkkkkkkkkkkk|kkkkk\kkk/k__k\|kkk|kk\kk|kk/k__k\_\___k\k\___kk|kkkkkkkkkkkkk\___kk/kk(____kk/___|kk/__|k(____kk/____kk>/k____|kkkkkkkkkkkkkkkkk\/kkkkkkkk\/kkkkk\/kkkkkkkkkk\/kkkkk\/k\/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk____________________kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|_kk__kk_kkk_kkk_kkk_|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\k\/k/k|k|k|k|k|k|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__\kk/__|k|_|k|_|k|_ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|____________________|k____________________________________________________________________________ |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||kkkkkkkkkkkkkkkkkkkAuthor:kAlexkEaglesonk(AkIkekx)kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk||kkkkkkkkkkkkkkkkkkkBegan:kMayk20th,k2005kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk||kkkkkkkkkkkkkkkkkkkCompleted:kJunek5th,k2005kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk||kkkkkkkkkkkkkkkkkkkEmail:kStarOceanDC(at)gmail(dot)comkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk||kkkkkkkkkkkkkkkkkkkUniversitykofkGuelph,kOntariokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk||____________________________________________________________________________|k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O============================================================================O|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk***kINTRODUCTIONk***kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(0000!)k|O============================================================================OThiskiskactuallykakratherkimportantkintroductionkforkvariouskreasonskwhichkiskwhykIkputkitkabovekthektablekofkcontents.kkOnekofkthekreasonskitkisksokimportantkiskbecausekthekguidekiskextremelyklarge,kandkifkyoukwantktokusekitkeffectivelykthenkhavingkkpriorkawarenesskofkhowkitkwor
 
skiskgoingktokhelpkyoukoutkinktheklongkrun,kbesides,kgivenkthekguidekiskli
 
ekalmostkakmegabytekofkplainktextkyou'llkli
 
elykbekforcedktokreadkthiskwhilekyourkbrowserkiskloadingkitkanyway.kkFirstklet'skstartkoffkwithkthekissuekofk"Spoiler-freekguide."kkContainedkinkthiskguidekarektwokthings,kfirstkwhatkyoukhavekiskthekwal
 
through:kkThekwal
 
throughkiskakfullkdetailedkparagraphkformkwal
 
throughkforkbasicallykallkareas,kitemskandkstuffkyou'llkwantktokfindkinkthekgame.kkItkdoeskNOTkincludekstorykdescriptionskorkanythingkli
 
ekthat,kitkdoesknotkcontainkspoilerskinkthatksense.kkNowkbeyondkthatkyoukshouldknotekthekotherkinclusion:kinkthekbosskguidekwhichkiskakcondensedkcollectionkofkstrategieskforkeverykbosskinkthekgamekonekafterkanother,kinkbetweenkeachkbossktherekiskakverykshortkpointkformkguidekforkexactlykwhatkyoukneedktokgetkfromkplacektokplacekthroughkthekentirekgame.kkAllkbossknameskandkdescriptionskinkthekbosskguidekhaskbeenkcensored,kbasicallykthekbosskguidekdoubleskaskank"ultrakspoiler-freektokthekmostkextremekextent"kguidekwhichkwillkhelpkpeoplekwhokdon'tk
 
nowkwherektokgokandklittlekelse.kkUnli
 
ekthekmainkwal
 
throughkitkwillknotkcoverkeveryknoo
 
kandkcranny,kit'skdesignedksolelyksokyoukcankplaykthekgamektotallykbykyourselfkandkgetkakboostkofkhelpkifkyoukjustkdon'tk
 
nowkwherektokgo,korkjustkcan'tkbeatkakboss.kkIkhavekreceivedknumerouskemailskfromkpeoplekrequestingkspecifickbossksections,ksokthiskiskmykanswerktokthemkandkattemptktokatkleastkgivektheksectionksomekpurpose,kIkbelievekitkturnedkoutkquitekwellkactually.Whatkelsekdokwekhave?kkWellkyoukshouldk
 
nowkthatkthiskguidekdoesknotkcontainkthek
 
indergardenkbasicskofkthekgamek"HowkdokIkjunction?"k"HowkdokIkattac
 
?"k"HowkdokIkmove?"kkFinalkfantasykVIIIkincludeskakverykhelpfulktutorialkwhichkiskalwayskavailablekrightkinkyourkmenukandkwillkshowkyoukhoweverkeverythingkwor
 
sk
 
rightktherekinkthekcontextkofkyourkmenukfarkbetterkthankanykguidekcould,ksokutilizekthekhelpktherekwheneverkyoukforgetkhowkthekmagicksystemkwor
 
s.LastlykIkwouldkli
 
ektoksaykakfewkthingskaboutkoneknewkinclusionkIkhavekadded,kthekgamekencyclopedia.kkThekencyclopediakisktherekforkakcouplekofkreasons.kkThekfirstkiskbecausekthekstorykcankgetkquitekconfusingkatktimeskandkyoukmightknotkexactlykunderstandkwhatkthekhellksomethingkiskthatkthey'rektal
 
ingkabout,korkwhokthiskguykis.kkNotekthatkli
 
ekthekplotksummary,kthekgamekencyclopediakiskNOTkspoiler-freekatkall,kitkisktotallykseparatekfromkthekwal
 
throughkandkyoukwillknotkfindkspoilerskunlesskyoukgokloo
 
ingkforkthem.kkTheksecondkreasonkthekguidekincludeskthekgamekencyclopediakiskquiteksimple:kaskyoukmayk
 
now,ksummerkhaskallkbutkarrivedkandksometimeskonkaknicekhotk30kdegreek(Celsius)kdaykli
 
ektoday,kIkwouldkpreferktoksitkoutkinkthekbac
 
yardkwithkmyklaptopkinkthekshade.kkIkcan'tkexactlykwor
 
konkthekwal
 
throughkwhileksittingkoutside,kbutkwithkthekgamekencyclopedia,kIkcankta
 
ekthek
 
nowledgekIkhavekaboutkgamekterms,kma
 
ekupkaklistkandkspendksomekputtingkitkallktogether.kkActuallykit'skquitekenjoyablek;)Ikbelievekthat'skeverythingkcoveredkforkthekintroduction,kIksincerelykhopekyoukenjoykthiskguidekforkFinalkFantasykVIII,kfeelkfreektokemailkmekaboutkanything.O============================================================================O|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkTablekofkContentskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|O============================================================================O**kInkorderktoknavigatekthiskguidekIkhavekimplementedkakCtrl+fksystem,kwhichkmeanskyoukpresskctrl+fkinkyourkbrowserkorkwordkprocessorktokbringkupktheksearchkmenu,kthenkenterkthekletterskinkbrac
 
etskonkthekrightkofktheksectionkthatkyou'rekloo
 
ingkfor.1.kIntroduction........................................................(0000!)2.kFullkWal
 
through....................................................(00000)kkkkkik-kBalambkGarden.................................................(00001)kkkkkiik-kFirekCavern..................................................(00002)kkkkkiiik-kBalambkGarden...............................................(00003)kkkkkivk-kDollet.......................................................(00004)kkkkkvk-kBalambkGarden.................................................(00005)kkkkkvik-kBalamb.......................................................(00006)kkkkkviik-kLaguna......................................................(00007)kkkkkviiik-kTimber.....................................................(00008)kkkkkixk-kLaguna.......................................................(00009)kkkkkxk-kGalbadiakGarden...............................................(0000A)kkkkkxik-kDelingkCity..................................................(0000B)kkkkkxiik-kTombkofkthekUn
 
nownkKing....................................(0000C)kkkkkxiiik-kDelingkCity................................................(0000D)kkkkkxivk-kWinhill.....................................................(0000E)kkkkkxvk-kD-DistrictkPrison............................................(0000F)kkkkkxvik-kMissilekBase................................................(0000G)kkkkkxviik-kBalambkGarden..............................................(0000H)kkkkkxviiik-kFishermanskHorizon........................................(0000I)kkkkkxixk-kBalambkGarden...............................................(0000J)kkkkkxxk-kBalamb.......................................................(0000K)kkkkkxxik-kTrabiakGarden...............................................(0000L)kkkkkxxiik-kBalambkGarden..............................................(0000M)kkkkkxxiiik-kGalbadiakGarden...........................................(0000N)kkkkkxxivk-kOrphanage..................................................(0000O)kkkkkxxvk-kTrabiakCanyon...............................................(0000P)kkkkkxxvik-kWhitekSeeDkShip............................................(0000Q)kkkkkxxviik-kGreatkSaltkLa
 
e...........................................(0000R)kkkkkxxviiik-kEsthar...................................................(0000S)
 
kkkkkxxixk-kLunarkBase.................................................(0000T)kkkkkxxxk-kRagnaro
 
....................................................(0000U)kkkkkxxxik-kPreparations...............................................(0000V)kkkkkxxxiik-kLunatickPandora...........................................(0000W)kkkkkxxxiiik-kTimekCompression.........................................(0000X)kkkkkxxxivk-kFinalkDungeon.............................................(0000Y)3.kSidequests..........................................................(00000)kkkkkik-kCCkGroup......................................................(00000)kkkkkiik-kQueenkofkCards...............................................(00000)kkkkkiiik-kCentrakRuins................................................(00000)kkkkkivk-kJumbokCactuar................................................(00000)kkkkkvk-kDeepkSeakResearchkCenter......................................(00000)kkkkkvik-kSmallerkSidequests...........................................(00000)kkkkkviik-kLeftovers...................................................(00000)4.kBosskGuidek&kSpoiler-FreekWal
 
through...............................(000E0)kkkkkik-kIfrit.........................................................(000E1)kkkkkiik-kBiggsk&kWedge................................................(000E2)kkkkkiiik-kElvoret.....................................................(000E3)kkkkkivk-kX-ATM092.....................................................(000E4)kkkkkvk-kGrenaldok&kRaldo..............................................(000E5)kkkkkvik-kDiablos......................................................(000E6)kkkkkviik-kFa
 
ekPresident..............................................(000E7)kkkkkviiik-kGerogero...................................................(000E8)kkkkkixk-kSacred.......................................................(000E9)kkkkkxk-kSacredk&kMinotaur.............................................(000EA)kkkkkxik-kIguion.......................................................(000EB)kkkkkxiik-kSeifer......................................................(000EC)kkkkkxiiik-kEdea.......................................................(000ED)kkkkkxivk-kBiggsk&kWedge...............................................(000EE)kkkkkxvk-kGIM52A.......................................................(000EF)kkkkkxvik-kBasekLeader.................................................(000EG)kkkkkxviik-kBGH251F2...................................................(000EH)kkkkkxviiik-kOilboyle..................................................(000EI)kkkkkxixk-kNORG........................................................(000EJ)kkkkkxxk-kBGH251F2.....................................................(000EK)kkkkkxxik-kRaijin......................................................(000EL)kkkkkxxiik-kFujink&kRaijin.............................................(000EM)kkkkkxxiiik-kCerberus..................................................(000EN)kkkkkxxivk-kSeifer.....................................................(000EO)kkkkkxxvk-kEdeak&kSeifer...............................................(000EP)kkkkkxxvik-kRubykDragon................................................(000EQ)kkkkkxxviik-kAbadon....................................................(000ER)kkkkkxxviiik-kPropagator...............................................(000ES)kkkkkxxixk-kOdin.......................................................(000ET)kkkkkxxxk-kTonberrykKing...............................................(000EU)kkkkkxxxik-kJumbokCactuar..............................................(000EV)kkkkkxxxiik-kBahamut...................................................(000EW)kkkkkxxxiiik-kUltimakWeapon............................................(000EX)kkkkkxxxivk-kSphinxaur.................................................(000EY)kkkkkxxxvk-kFujink&kRaijin.............................................(000EZ)kkkkkxxxvik-kMobilekTypek8.............................................(000P1)kkkkkxxxviik-kSeifer...................................................(000P2)kkkkkxxxviiik-kAdel....................................................(000P3)kkkkkxxxixk-kTri-Point.................................................(000P4)kkkkkxlk-kKrysta.......................................................(000P5)kkkkkxlik-kTrauma......................................................(000P6)kkkkkxliik-kRedkGiant..................................................(000P7)kkkkkxliiik-kGargantua.................................................(000P8)kkkkkxlivk-kCatoblepas.................................................(000P9)kkkkkxlvk-kTiamat......................................................(000PA)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->