Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
discernamantul_2

discernamantul_2

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by ventos10

More info:

Published by: ventos10 on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

1
B
Discern\u0103m\u00e2ntul - trezvia
\u02c7

Dac\u0103 \u00ee\u0163i apare vreun g\u00e2nd \u00een minte, trebuie s\u0103-l cercetezi spun\u00e2ndu-\u0163i: ''Unde ca sf\u00e2r\u015fi acest g\u00e2nd? Va sf\u00e2r\u015fi \u00een gheen\u0103.'' \u015ei astfel g\u00e2ndul te va p\u0103r\u0103si l\u0103s\u00e2ndu-te lini\u015ftit. Deci f\u0103 cu toate g\u00e2ndurile la fel: \u00eendat\u0103 ce apare un g\u00e2nd cerceteaz\u0103-l \u015fi de este r\u0103u, taie-l degrab\u0103.

\u02c7

Canonul t\u0103u s\u0103 fie luarea aminte la g\u00e2ndurile tale \u015fi s\u0103 ai frica lui Dumnezeu spun\u00e2ndu-\u0163i: ''Cum ai petrecut timpul trecut? M\u0103 voi poc\u0103i m\u0103car acum c\u0103ci s-a apropiat ie\u015firea mea \u015fi voi r\u0103bda pe aproapele meu \u015fi \u00eencerc\u0103rile venite de la el p\u00e2n\u0103 ce va face Domnul mila Lui cu mine duc\u00e2ndu-m\u0103 la starea nem\u00eenierii sco\u0163\u00e2nd din mine pizma- puiul diavolului. Petrece pu\u0163inele zile ce \u0163i-au mai r\u0103mas cercet\u00e2ndu-\u0163i g\u00e2ndurile \u015fi \u00eempotrivindu-te celor ce-\u0163i aduc tulburare.

\u02c7
S\u0103 ai \u00eencredere c\u0103 vei primi cele cerute, dar lu\u00e2ndu-le, p\u0103ze\u015fte-le ca s\u0103 r\u0103m\u00e2n\u0103 harul la tine, c\u0103ci mul\u0163i au
luat, dar dup\u0103 ce-au luat au c\u0103zut n-au p\u0103zit cu fric\u0103 ceea ce-au primit.
\u02c7
A-\u015fi p\u0103zi cineva inima \u00eenseamn\u0103 a avea mintea treaz\u0103 \u015fi curat\u0103 c\u00e2nd este r\u0103zboit. C\u0103ci mai \u00eent\u00e2i alunec\u0103

\u00een nep\u0103sare g\u00e2ndul \u015fi c\u00e2nd vr\u0103jma\u015ful vede nep\u0103sarea, \u00eendat\u0103 aduce r\u0103zboiul. De vrei s\u0103 afli dac\u0103 g\u00e2ndul ce r\u0103sare este du\u015fman sau prieten, las\u0103 rug\u0103ciune \u015fi \u00eentreab\u0103-l: ''E\u015fti de-al nostru sau al du\u015fmanilor? \u015ei-\u0163i va spune adev\u0103rul. Predarea vine din negrij\u0103 deci, \u00eens\u0103 s\u0103 nu te \u00eempotrive\u015fti c\u0103ci aceasta doresc ei \u015fi nu vor \u00eenceta s\u0103 te r\u0103zboiasc\u0103, ci alearg\u0103 la Dumnezeu arunc\u00e2nd \u00eenaintea Lui neputin\u0163a ta c\u0103ci El va putea nu numai s\u0103-i dep\u0103rteze, ci chiar s\u0103 le ia puterea de a lucra. (Supun\u00e2ndu-te ispitei lor, r\u0103m\u00e2i \u00een planul

g\u00e2ndurilor finite al aprinderii pentru ele, dar alerg\u00e2nd la Dumnezeu, ridici inima din planul lor pun\u00e2nd-o \u00een

comuniune cu ad\u00e2ncul infinit \u015fi iubitor de Dumnezeu. Numai venind \u00eens\u0103\u015fi Dumnezeu \u00een \u00eent\u00e2mpinarea ta cu infinitatea Lui, te ajut\u0103 s\u0103 te desprinzi de planul celor finite care-\u0163i promit satisfac\u0163iile \u00eenguste ale unui egoism desp\u0103r\u0163itor. Dumnezeu va putea astfel s\u0103 te dep\u0103rteze de cele finite, de finitul desp\u0103r\u0163itor al demonilor \u015fi al g\u00e2ndurilor p\u0103tima\u015fe insuflate de ei \u00een con\u015ftiin\u0163\u0103 \u015fi le ia puterea asupra ta. Chiar con\u015ftiin\u0163a trezit\u0103 a neputin\u0163ei tale te deschide infinit\u0103\u0163ii Lui c\u0103ci pui \u00een compara\u0163ie neputin\u0163a ta cu puterea infinit\u0103 a Lui, ba chiar tr\u0103ie\u015fti aceast\u0103 deosebire \u00eentre ele, le tr\u0103ie\u015fti simultan pe am\u00e2ndou\u0103 f\u0103r\u0103 s\u0103 le despart\u0103, ci con\u015ftiin\u0163a ta umilindu-se de elanul iubirii cuprinz\u0103toare a Lui.)

\u02c7
Se cere a nu-\u0163i l\u0103sa mintea s\u0103 fie luat\u0103 de sub st\u0103p\u00e2nirea ta de oarece g\u00e2nduri, c\u0103ci atunci nu mai e\u015fti

liber \u00een \u00eentregime odat\u0103 ce o parte de tine - mintea - este scoas\u0103 de sub voia ta. A aduce mintea la locul ei este a o aduce la postul de straj\u0103 \u00een fa\u0163a lui Dumnezeu ca un osta\u015f care st\u0103 de straj\u0103 \u00een fa\u0163a \u00cemp\u0103ratului. Atunci e\u015fti st\u0103p\u00e2n pe ea \u015fi pe ea \u015fi pe tine, atunci se revars\u0103 \u00een tine darurile Lui, via\u0163a Lui, iubirea Lui generoas\u0103 opus\u0103 egoismului p\u0103tima\u015f.

\u02c7
Cel ce cunoa\u015fte ce a voit s\u0103 fac\u0103, venind \u00een cetate, aceea se str\u0103duie\u015fte s\u0103 o \u015fi fac\u0103 \u00een inima lui
neab\u0103t\u00e2ndu-se la altele pentru c\u0103 altfel cade de la ceea ce caut\u0103.
\u02c7

Dac\u0103 nu iei aminte la tine, dac\u0103 e\u015fti \u00eempr\u0103\u015ftiat \u00een tot felul de lucruri nu te po\u0163i \u00eent\u00e2lni cu Dumnezeu \u015fi nu po\u0163i prinde ajutorul ce \u0163i-l d\u0103 spre sporirea ta duhovniceasc\u0103. Un astfel de om nu are smerenie c\u0103cimu se \u00eent\u00e2lne\u015fte cu m\u0103rimea puterii lui Dumnezeu \u00een taina fiin\u0163ei sale.

\u02c7

G\u00e2ndul \u015fi judecata min\u0163ii implic\u0103 o preferin\u0163\u0103 pentru bine sau pentru r\u0103u, de aceea poate exista \u015fi o judecat\u0103 sucit\u0103, \u015ferpuit\u0103 \u00een ascuns, dar care-\u015fi d\u0103 la suprafa\u0163\u0103 o aparen\u0163\u0103 de dreptate, de logic\u0103. Chiar cel ce o formuleaz\u0103 \u00ee\u015fi d\u0103 \u00een parte seama c\u0103 judecata lui, la aparen\u0163\u0103 dreapt\u0103, este \u00een ascuns \u00een\u015fel\u0103toare \u015fi sucit\u0103. P\u0103rin\u0163ii duhovnice\u015fti ai R\u0103s\u0103ritului au fost foarte preocupa\u0163i de mijloacele prin care pot fi deosebite aceste judec\u0103\u0163i sucite de cele drepte.

\u02c7
Ostene\u015fte-te \u00eentru durerea inimii s\u0103 agonise\u015fti c\u0103ldura \u015fi rug\u0103ciunea c\u0103ci ceea ce le alung\u0103 este uitarea,
iar aceasta se na\u015fte din negrij\u0103. C\u00e2t prive\u015fte paza sim\u0163urilor, s\u0103 \u015ftii c\u0103 tot darul se d\u0103 prin osteneala inimii.
2
B
\u02c7
Trezvia \u015fi veghea este aten\u0163ia ne\u00eencetat\u0103 la tine ca s\u0103 nu intre nici un g\u00e2nd \u00eendoielnic \u00een privin\u0163a calit\u0103\u0163ii
lui. Dar este \u015fi o con\u015ftiin\u0163\u0103 continu\u0103 a prezen\u0163ei lui Dumnezeu unit\u0103 cu rug\u0103ciunea c\u0103ci numai din puterea
sa omul nu poate s\u0103 r\u0103m\u00e2n\u0103 \u00een aceast\u0103 trezvie \u00een mod ne\u00eencetat. Trezvia nu este numai o aten\u0163ie cu scop

negativ de neprimire a g\u00e2ndurilor necuvenite, ci mai ales o lucrare pozitiv\u0103; o at\u00e2rnare necontenit\u0103 a g\u00e2ndurilor de Dumnezeu, iar aceasta nu se sus\u0163ine nici ea cu puterea noastr\u0103, ci are la baza ei un sentiment de r\u0103spundere pe care nu ni-l impunem numai noi, ci este sus\u0163inut \u00een noi mai ales de Dumnezeu. \u00cen sentimentul responsabilit\u0103\u0163ii tr\u0103im rela\u0163ia just\u0103 \u00eentre noi \u015fi Dumnezeu, tr\u0103im pozi\u0163ia noastr\u0103 adev\u0103rat\u0103 sau

suntem con\u015ftien\u0163i de ceea ce suntem de fapt noi. Nu te po\u0163i cunoa\u015fte dac\u0103 nu te situezi exact unde e\u015fti,
cum e cazul cu cei ce nu \u015ftiu de Dumnezeu, c\u0103ci a \u015fti ce e\u015fti \u00eenseamn\u0103 a cunoa\u015fte rela\u0163ia ta cu supremul
izvor al existen\u0163ei tale
\u02c7
Uitarea este ca o luare \u00een prinsoare de patimile sau de duhurile nev\u0103zute care le aprind c\u0103ci cel ce uit\u0103

de sine este t\u00e2r\u00e2t de patimi \u015fi aceasta este una cu con\u015ftiin\u0163a dependen\u0163ei absolute a omului de Dumnezeu Cel personal \u015fi deci cu smerenia, cu realizarea sau \u00een\u0163elegerea pozi\u0163iei sale adev\u0103rate \u00een cadrul realit\u0103\u0163ii. Iar con\u015ftiin\u0163a dependen\u0163ei de Dumnezeu este ca un foc continuu care-l \u0163ine pe om treaz, este ca o ardere spiritual\u0103 continu\u0103.

\u02c7

Deci dac\u0103 vrei s\u0103 te izb\u0103ve\u015fti de uitare \u015fi de luarea \u00een robie, nu po\u0163i altfel dec\u00e2t c\u00e2\u015ftig\u00e2nd focul duhovnicesc care le tope\u015fte pe toate. Focul acesta \u00eel c\u00e2\u015ftig\u0103 cineva prin dorul de Dumnezeu. Frate! Dac\u0103 inima ta nu se ostene\u015fte cu durere s\u0103-l caute pe Domnul nu vei putea nicidecum spori!

\u02c7
P\u0103zirea inimii de toate sim\u0163irile \u015fi cugetele superficial pl\u0103cute care stau s\u0103 fure \u00een fiecare clip\u0103, este o
durere continu\u0103 ce i-o impui, dar nu \u00een suportarea ei este totodat\u0103 o bucurie mai \u00eenalt\u0103.
\u02c7
Frate, osta\u015fii buni se deprind \u015fi \u00een timp de pace totdeauna \u00een me\u015fte\u015fugul r\u0103zboiului c\u0103ci nu se cuvine
osta\u015fului s\u0103 iscodeasc\u0103 \u00een vreme de \u00eencercare, c\u0103ci s-a spus: ''M-am preg\u0103tit \u015fi m-am tulburat''( Psalm i
118,60). Nu fi nep\u0103s\u0103tor fa\u0163\u0103 de patima care te-a biruit, nici fa\u0163\u0103 de alta c\u0103ci P\u0103rin\u0163ii spuneau c\u0103 nep\u0103sarea
pierde cu totul roadele monahului. Omul trebuie s\u0103 aib\u0103 grij\u0103 \u00een privin\u0163a r\u0103zboiului p\u00e2n\u0103 la cea din urm\u0103
suflare ca s\u0103 nu cad\u0103 \u00een cursa \u00eentins\u0103 de preavicleanul vr\u0103jma\u015f pe care s\u0103-l alunge Domnul de la noi cu
Duhul gurii Lui.
\u02c7
Dac\u0103 intr\u0103 g\u00e2ndul nu te tulbura ci afl\u0103 ce voie\u015fte s\u0103-\u0163i fac\u0103 \u015fi lucreaz\u0103 \u00eempotriva lui f\u0103r\u0103 tulburare
chem\u00eendu-L pe Domnul, c\u0103ci nu \u00een intrarea t\u00e2lharului \u00een cas\u0103 st\u0103 r\u0103ul, ci jefuirea celor din cas\u0103. Iar de iese

cu necinste, slava este a st\u0103p\u00e2nului casei, iar necinstea a celui care a ie\u015fit f\u0103r\u0103 s\u0103 ia nimic. C\u00e2nd vine Domnul \u00een p\u0103m\u00e2ntul Iudeii, adic\u0103 \u00een inima omului, El scoate dracii; strig\u0103 deci prin urmare c\u0103tre El ca macedonienii c\u0103tre Pavel: ''Treci prin Macedonia \u015fi ajut\u0103-ne'' \u015fi ca apostolii: ''St\u0103p\u00e2ne, m\u00e2ntuie\u015fte-ne c\u0103

pierim'' \u015fi El se va scula, va certa v\u00e2nturile cele g\u00e2ndite \u015fi ele se vor lini\u015fti.
\u02c7

Fiindc\u0103 ai zis: ''nu m\u0103 folosesc de dulgheria mea'', crede-m\u0103 frate, c\u0103 tu nu \u015ftii de te folose\u015fti sau nu, ci \u00ee\u015fi bat joc dracii de tine ar\u0103t\u00e2nd g\u00e2ndului t\u0103u ceea ce voiesc, spre a-\u0163i \u00eemplini voia ta \u015fi a nu o asculta pe cea a p\u0103rin\u0163ilor t\u0103i. C\u0103ci cel ce voie\u015fte s\u0103 stea \u00een adev\u0103r \u00eentreab\u0103 pe P\u0103rin\u0163i de se folose\u015fte sau nu, \u015fi crede ceea ce spun ei, f\u0103c\u00e2nd astfel ceea ce-l folose\u015fte cu adev\u0103rat.

\u02c7

R\u0103ul const\u0103 \u00eentr-o r\u0103sturnare de valori acoperit\u0103 abil de minciun\u0103. Binele este prezentat drept r\u0103u, iar r\u0103ul este \u00eembr\u0103cat \u00een mantia str\u0103lucitoare a binelui; patimile care descompun via\u0163a, ca pricinuitoare de via\u0163\u0103, virtu\u0163ile care-l \u00eembog\u0103\u0163esc pe om s\u0103r\u0103cindu-l, t\u0103ria st\u0103p\u00e2nirii de sine ca sl\u0103biciune, l\u0103sarea \u00een seama m\u00e2niei

- ca t\u0103rie. R\u0103ul nu-l poate c\u00e2\u015ftiga pe om dec\u00e2t masc\u00e2ndu-se \u00een bine, el nu poate c\u00e2\u015ftiga dec\u00e2t d\u00e2ndu-se
drept bine. El tr\u0103ie\u015fte \u00een minciun\u0103 de aceea via\u0163a care o d\u0103 este \u015fi ea mincinoas\u0103, un \u015fir de spasme a le
pl\u0103cerii, continuitatea unui chin.
\u02c7
Ierta\u0163i-m\u0103 pentru Domnul c\u0103ci vorbesc \u00een prostie. Domnul a spus ucenicilor S\u0103i: ''Acum nici voi nu
\u00een\u0163elege\u0163i?''
\u02c7

Dreapta socoteal\u0103 const\u0103 \u00een a lucra cineva dup\u0103 m\u0103sura sa, c\u0103ci c\u00e2nd omul face ceva peste puterile lui nu poate continua mult. Iar Dumnezeu nu cere nim\u0103nui ceva peste puterile sale. F\u0103 deci dup\u0103 puterea ta \u015fi cunoa\u015fte-\u0163i sl\u0103biciunea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->